Jaunieguvumi aprīlī

Ziņa publicēta 10.04.2012
Aprīlis bibliotēkās ir īpašs mēnesis, kad tiek atzīmēta Starptautiskā Grāmatu diena, Bibliotēku nedēļa un svinēti Grāmatu svētki - ikviena aktivitāte paredzēta, lai cildinātu GRĀMATAS. Šeit atrodama informācija par grāmatām, kas Abonementā iegādātas aprīļa mēnesī.

Данилова, Анна. Звезды-свидетели : повести / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2010. - 378, [1] с. - (Crime & Private).
        ISBN 978-5-699-44099-3.

Gailīte, Anna Skaidrīte, 1940-. Tu esi viens no mūžības : dokumentāls romāns / Anna Skaidrīte Gailīte ; red. Gundega Sēja ; pēcv. sarakstīja Maija Valdmane Blūma ; mākslinieks Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 278, [2] lpp., [24] lpp. il., ģīm. : ģīm. ; 21 cm. - A. S. Gailītes dokumentālais romāns aicina lasītāju izsekot vienas latviešu dzimtas ļaužu gaitām laikposmā no pagājušā gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām. Šīs ģimenes dzīve, tāpat kā daudziem latviešiem, norit uz vēsturisko notikumu fona - Pirmais pasaules karš un neatkarīgā Latvijas Republika, Otrais pasaules karš un izsūtīšanas. Autore atklāj Latvijas armijas kapteiņa, Lāčplēša ordeņa kavaliera - Jāņa Valdmaņa (1891-1952) - dzīves gājumu.
        ISBN 978-993-402-170-1 (ies.).

Rūmnieks, Valdis, 1951-. Viestura zobens : vēsturisks romāns / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ; red. Zaiga Lasenberga ; pēcv. sarakstīja Raitis Simsons ; māksl. Aigars Truhins ; vāka noformējumā izmantota Jura Urtāna fotogrāfija ; kartes autore Rita Saurova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 415, [1] lpp. : karte ; 21 cm. - Romāns ir aizrautīgs, piedzīvojumiem un traģiskiem pavērsieniem bagāts vēstījums par dižā Viestura - Zemgales valdnieka dzīvi vienā, ļoti izšķirīgā 1219. gadā. Vēsturiskajā romānā stingra dokumentalitāte savienojas ar māksliniecisku izdomu, tautas ticējumiem un nostāstiem, atklājot seno zemgaļu godaprātu un varonību.
        ISBN 978-993-402-571-6 (ies.).

Skailis, Andrejs. Melnā atraitne / Andrejs Skailis. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 206 lpp. : il. - Asprātīgs, dinamisks stāsts par mūsu nacionālajām īpatnībām. Galvenā notikumu vērpēja un kopā turētāja ir melnā zirnekliene, kas ieklīdusi Latvijas laukos, sāk vairoties un ir cilvēkam bīstama. Tiklīdz tā iekož kādam un šis kāds izdzīvo, viņa skatiens iegūst paranormālu spēku: bagātie izdāļā naudu nabagiem, noīrē helokopteru un ber latus virs Rīgas... Vieni ar zirnekļu palīdzību grib izputināt konkurentus, citi novākt nevēlamas personas, vēl citi - iegūt popularitāti. Iintrigas skaistajā Dzintarzemītē viļņojas un aug augumā.
        ISBN 978-9984-87823-2.

Brukfīlda, Amanda. Pastaiga mākoņos : romāns / Amanda Brukfīlda ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; vāka aut. Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012. - 411 lpp. - Oriģ. nos.: Before I knew You.
        ISBN 978-9984-355-91-7.

Kross, Čārlzs R. Smagāks par debesīm : Kurta Kobeina biogrāfija / Čārlzs R. Kross; no angļu val. tulk. Ilze Jansone. - Rīga : Mansards, 2012. - 453, [1] lpp. : fotoil.
        ISBN 978-9984-8129-6-0.

Dilans, Bobs. Hronikas / Bobs Dilans; no angļu val. tulk. Vilis Kasims. - Rīga : Mansards, 2012. - 238, [1] lpp.
        1. grām.
        ISBN 978-9984-8126-9-4.

Ikstena, Nora. Besa : 20. gadsimta mīlasstāsts / Nora Ikstena; māksl. Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2012. - 91, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-87234-6.

Puče, Armands. Klients [ficus] : [Viktora Hatuļeva traģēdija] : stāsta pamatā patiesi notikumi. Autobiogrāfiska laikmeta liecība, septiņdesmitie / Armands Puče; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : [Mediju Nams], 2012. - 239, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-7560-6-6.

Vitmors, Edvards. Jeruzālemes pokers : Jeruzālemes kvarteta otrais romāns / Edvards Vitmors ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova ; red. Dace Sparāne ; pēcvārda, 441.-[453.] lpp., autors Tomass Voless ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 452, [3] lpp. ; 22 cm. - (Jeruzālemes kvartets ; 2). - Oriģ. nos.: Jerusalem poker.
        ISBN 978-9984-88704-3 (ies.).

Meža nozare Latvijas 20 neatkarības gados / [galv. red. Pauls Beķeris]. - [Rīga : LR Zemkopības ministrija, 2012]. - 46 lpp. : graf., il. ; 30 cm. - Nos. no vāka.

Zelčš, Pēteris. Anekdošu - humora mistris / Pēteris Zelčš. - Zelgauska : [B.i., 2011]. - 128 lpp.
        1. grām.
        ISBN 9789984494128.

Чандлер, Реймонд. Сестричка ; Прощай, моя красавица : [романы] / Реймонд Чандлер ; пер. с англ. Д.Вознякевича. - Москва : АСТ ; Астрель, [2011]. - 474, [1] с. - (Американский детектив).
        ISBN 9785170537013.

Чандлер, Реймонд. Убийство в дождь : [рассказы] / Реймонд Чандлер ; пер. с англ. - Москва : АСТ ; Астрель, [2011]. - 509, [1] с. - (Американский детектив).
        ISBN 9785170621125.

Чейз, Джеймс Хедли. Считай, что ты мертв ; Семь раз отмерь : романы / Джеймс Хедли Чейз ; пер. с англ. П.В.Рубцова. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 381, [2] с. - (Классическая библиотека приключений и научной фантастики).
        ISBN 9785227025036.

Sirmais, Mārtiņš. Mārtiņa Sirmā virtuves padomu grāmata / Mārtiņš Sirmais; il. Reinis Virtmanis. - Rīga : Jumava, [2012]. - 175, [1] lpp. : il. - Grāmata, kurā Mārtiņš Sirmais sev raksturīgā manierē dalās virtuves pasaules noslēpumos, sniedz padomus, kā atšķirt vienu produktu no otra, kā sagatavot produktu gatavošanai, kā panākt, lai konkrētais produkts iegūtu neaizstājamu garšu. Atraktīvais pavārs apkopojis arī receptes, kas būtu jāzina ikkatram. Grāmata strukturēta nodaļās. Grāmata ir arī vērtīgs uzziņu materiāls, jo to bagātina īsa gatavošanas tehniku terminu vārdnīca, noderīgas ziņas un “knifiņi”.
        ISBN 9789934110771.

Ruka, Elvita, 1970-. Gruzija : sarunas ar dūjām / Elvita Ruka, stāsti ; Aija Bley, fotogrāfijas. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2012. - 165, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - (15 jukušas avis).
        ISBN 9789984887036.
        Gruzija - Ceļojumu apraksti.

Sondore, Dzidra. Amizantās un dramatiskās nejaušības : žurnālistu pastāstiņi / Dzidra Sondore. - [B.v.] : Iespēju grāmata, [2011]. - 243 lpp.
        ISBN 9789984875002.

Jansone, Ilze, 1943-. Grūtnieces veselības kopšana, uzturs un uzvedība / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2012. - 177 lpp.
        ISBN 9789984868356.

Žuravska, Dzintra, 1939-. Senču mantojums un lāsts : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, 2012. - 390, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984759975.

Lanss, Ēriks, 1940-. Vai mēs tiksimies vēlreiz / Ēriks Lanss ; [Andra Otto, il.]. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 4(154). - Romāna darbība notiek kādā mākslas aprindu radošajā namā, kas uzbūvēts pirms pāris gadsimtiem un sākotnēji kalpojis kā medību pils. Par direktori radošajā namā strādā romāna varoņa bijusī sieva, kas viņu pametusi pirms gadiem desmit. Namā risinās dīvaini, neizskaidrojami notikumi, bet intrigu pastiprina neziņa par nama īpašnieku, kā arī noslēpumainā barona Bēra sala, kas pa laikam parādās, bet ne katram nama iemītniekam ir atrodama. Tajā valda kāda cita realitāte un tās valdzinājums daudziem ir gandrīz neatvairāms.
        ISBN 9789984878249.
        Latviešu romāni.

Sabaļauskaite, Kristina. Silva Rerum II : romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu val. tulk. Dace Meiere ; [tulk. red.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Rīga : Jelgavas tipogrāfija). - 382, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silva Rerum II / Kristina Sabaliauskaitė.
        ISBN 9789934025471.
        Lietuviešu romāni.
        Vēsturisks romāns.

Ikstena, Nora. Dzīvespriecīgais vakarēdiens / Nora Ikstena; māksl. Elita Šica Vāvere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 150, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984887074.

 Tautas veselības gadagrāmata, 2012 / sast. Irēna Kondrāte, Uldis Līkops, Vivita Ķīkule ; māksl. Ilze Ozola. - Rīga : Latvijas Sarkanais krusts ; Medicīnas apgāds, 2011. - 366, [2] lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789984813455.
        Veselība.

Nikoļčenko, A. Nieru slimības : kā tās ārstēt un novērst / A. Nikoļčenko ; [no krievu val. tulk. Anna Kuprijenko]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 104 lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi).
        ISBN 9789934023385.
        Nieres - Slimības.

 Gatavosim soli pa solim : labākie paņēmieni un receptes iesācējiem / no vācu val. tulk. Lora Viļķina ; lit. red. Astrīda Giptere. - Rīga : Madris, 2010. - 144 lpp. : krās. il. ; 27 cm. - Palīgrād.: 143.-144. lpp.
        ISBN 9789984319971ies.
        Kulinārija.

Iļjins, V. Aknu slimības : kā tās ārstēt un novērst / V. Iļjins ; [no krievu val. tulk. Anna Kuprijenko]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 93, [1] lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi).
        ISBN 9789934025952.
        Aknas - Slimības.

Brontē, Emīlija. Vējainās virsaunes : [romāns] / Emīlija Brontē; tulk. Dagnija Dreika; māksl. Aldis Aleks. - [B.v.] : Daugava, [2012]. - 365, [2] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - "Vējainās virsaunes"ir Emīlijas Brontē(1819-1848) vienīgais romāns. Iepriekš izdots ar nosaukumu "Kalnu aukas". Šis stāsts ir par atriebību un romantisku mīlestību, par divu ģimeņu vēsturi - Ērnšoviem, kas mīt purvāja malā,un augstmanīgajiem, izsmalcinātajiem Lintoniem no "Plukšķiem". Kad misters Ērnšovs atved mājās atradeni, lai tas dzīvotu viņa ģimenē, mostas sarežģītas jūtas - sāncensība un greizsirdība, kā arī dvēseliska saprašanās starp Hītklifu un Ketrīnu. Nolēmis, ka Ketrīna viņu atraidījusi, Hītklifs dodas meklēt laimi, lai kļūtu bagāts...
        ISBN 9789984410579.

Lī, Linda Frānsisa. Dūjas ceļš / Linda Frānsisa Lī ; [no angļu val. tulk. Inguna Gulbe]. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 376, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984355931.

Foresters, Džeimss. Karalienes vārdā / Džeimss Foresters ; [no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2012] (Zelta rudens). - 428, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984355900.

Freimanis, Aivars. Vienos ratos ar slavenībām : atmiņas, stāsti, joki / Aivars Freimanis. - Rīga : Mansards, [2012]. - 181,[2] lpp., il.
        ISBN 9789984872377.

Rancāns, Antons. Šaipus. Viņpus : [partizānu vārdā] / Antons Rancāns; māksl. Gundega Rancāne. - [B.v. : Aut. izd., 2012]. - 248 lpp. : fotoil. - Bibliogr.: 248.lpp.
        ISBN 9789984494845.

Madžo, Kerola. Intensīvā Facercise : [tonizējoši vingrinājumi sejai] / Kerola Madžo; tulk. Ieva Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 127, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934024115.

Kokss, Džefs. Garšaugu dārzs virtuvei / Džefs Kokss, Marija Pjēra Muāna; no angļu val. tulk. Amanda karlovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 192 lpp. : il. - (DK). - Rād.: 190.-192. lpp.
        ISBN 9789934024627.

Cinīte, Aldona. Sirds dziesma : tēlojumi, pasakas, stāsti / Aldona Cinīte. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, 2012. - 78 lpp.
        ISBN 9789984809533.

Lapsa, Lato. Latvietis parastais / L.Lapsa, K. Jančevska, I. Saatčiane. - Rīga : Atēna, 2011. - 147, [38] lpp. : il.
        ISBN 9789984344232.

Linka, Šarlote. Otrs bērns : romāns / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Irēna Gransberga ; red. Inese Miesniece ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Das andere Kind.
        ISBN 9789934024139.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.

Valdena, Laura. Maorietes lāsts : romāns / Laura Valdena ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa ; red. Inese Miesniece ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (SIA "Preses nams Baltic"). - 429, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Der Fluch der Moarifrau.
        ISBN 9789934025754.
        Vācu romāni.
        Jaunzēlande - Daiļliteratūra.

Šiškins, Mihails. Vēstulnieks / Mihails Šiškins ; no krievu val. tulk. Maira Asare. - Rīga : Jumava, [2012] (Informatīvā biznesa centrs). - 287, [1] lpp. ; 24 cm.
        ISBN 9789934110788.

Ezeriņš, Jānis, 1891-1924. Kādas blusas stāsts / Jāņa Ezeriņa proza ; [atb. red. Renāte Neimane]. - Rīga : Jumava, 2012 (Informatīvā biznesa centrs). - 214, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934110658.
        Latviešu proza.

Gituna, Tatjana. Gastrīts : ārstniecisks uzturs / Tatjana Gituna ; no krievu val. tulk. Kristīne Stalte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 90, [3] lpp.
        ISBN 9789934019319.

Žuravļova, Larisa. Diabēts : ārstniecisks uzturs / Larisa Žuravļova; no krievu val. tulk. Gunta Silakalne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 108, [1] lpp.
        ISBN 9789934020513.
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »