Jaunieguvumi maijā

Ziņa publicēta 11.06.2012
Šeit atrodama informācija par grāmatām, kas Abonementā iegādātas maija mēnesī.

Praude, Valērijs, 1946-. Mārketings : teorija un prakse / Valērijs Praude. - 3. pārstrādātais un papild. izd. - [Rīga] : Burtene, [2011]. - 521, [1] lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju.
        1. grām.
        ISBN 97899848330331.
        Tirgvedība - Mācību līdzekļi augstskolām.

Praude, Valērijs, 1946-. Mārketings : teorija un prakse / Valērijs Praude. - 3. pārstrādātais un papild. izd. - [Rīga] : Burtene, [2011]. - 348 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju.
        2. grām.
        ISBN 97899848330402.
        Tirgvedība - Mācību līdzekļi augstskolām.

Полякова, Татьяна Викторовна. Трижды до восхода солнца : роман из сериала "Фенька-Femme Fatale" / Татьяна Викторовна Полякова ; [ред.: О.Рубис (отв. ), Т.Другова]. - Москва : Эксмо, 2011 (Можайск : ОАО "Можайский полиграфический комбинат"). - 348 с. - (Авантюрный детектив). - Единственное желание Феньки - запереть накрепко внутри своей души все плохое и страшное, что было в прошлом, а ключи выкинуть в темный омут. Но горькая и запретная любовь к Стасу вопреки всему рвется наружу... Чтобы отвлечься, Фенька с головой погружается в расследование обстоятельств смерти Авроры Багрянской. Ее сын не сомневается: матери помогли отправиться на тот свет. Все дело якобы в таинственных мемуарах, где Аврора раскрывает секреты сильных мира сего. Фенька влезла в непростую историю, и свидетельство тому - покушение на ее сестру Агату. Что это? Предупреждение, или неудачная попытка убрать саму Феньку. А тут еще нашлись охотники за ключами от ее души...
        ISBN 9785699476435.

Робертс, Нора. Глубоко под кожей : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. Е.В.Ламановой. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 315 с.
        ISBN 9785227032966.

Маккарти, Моника. Возлюбленная война : роман / Моника Маккарти ; пер. с англ. А.Ф.Фроловой. - Москва : Астрель, 2012. - 349, [1] с. - (Шарм).
        ISBN 9785271398650.

Кэмп, Кэндис. Свадебный танец : роман / Кэндис Кэмп ; пер. с англ. В.С.Зайцевой. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 314, [1] с. - (Маскарад).
        ISBN 9785227034687.

Грэнджер, Энн. Неугомонное зло : роман / Энн Грэнджер ; пер. с англ. А.В.Кровяковой. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 286, [1] с. - (Детективы Энн Грэнджер).
        ISBN 9785227034977.

Браун, Сандра. Связанный честью : роман / Сандра Браун ; пер. с англ. В.П.Аршанской. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 314, [1] с.
        ISBN 9785227033482.

Донцова, Дарья Аркадьевна. Костюм Адама и Евы : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Эксмо, 2012. - 351 с. - (Иронический детектив. Евламия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 9785699536306.

Rigs, Braiens Marks. Žīdu karavīri Hitlera armijā : līdz šim nepateiktais par nacistu rasu likumiem un žīdu izcelsmes karavīriem Vācijas bruņotajos spēkos / Braiens Marks Rigs ; no angļu val. tulk. Santa Andersone ; zin. red. Valdis Kuzmins. - Rīga : Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2012 (Latgales druka). - 476, [3] lpp. : il., tab., faks. ; 24 cm. - Bibliogr.: 431.-452. lpp. - Rād.: 453.-[477.] lpp. - Oriģ. nos.: Hitler’s Jewish soldiers.
        ISBN 9789984782706. - ISBN 9789984782806(atcelts).
        Ebreju karavīri - Vācija - Pētniecība. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Līdzdalība, ebreju - Pētniecība. Mischlinge (Nirnbergas likumi no 1935) - Pētniecība.

Eko, Umberto. Prāgas kapsēta : [romāns] / Umberto Eko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 482, [6] lpp. : il., tab., faks. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Il cimitero di Praga.
        ISBN 9789984233741ies.
        Itāliešu romāni.

Koreckis, Daņils. Rokenrols Kremļa dzīlēs / Daņils Koreckis ; [no krievu val. tulk. Maija Medne]. - Rīga : JUVETAS, [2009]. - 655 lpp. ; 21 cm. - (Krievu detektīvs).
        4. grām. Vēl viens spiegs.
        2. grām. Atrast spiegu; 3. grām. Izglābt spiegu; 4. grām. Vēl viens spiegs.
        ISBN 9789984817625.
        Detektīvromāni, krievu. Spiegu stāsti, krievu.

Palma, Stefānija. Tava Stila rokasgrāmata : apģērbs. Aksesuāri. Krāsas / Stefānija Palma, Urzula Šolca; tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2012. - 142, [1] lpp. : il. - Noderīgi padomi, kā katrai sievietei veidot savu ikdienas klasisko stilu.
        ISBN 9789984389943.

 Ceļu satiksmes noteikumi : un Ceļu satiksmes likums. - Rīga : FCS, 2012. - 128 lpp. : il. ; 20 cm + Brošūra (131.-191. lpp.). - Ceļu satiksmes noteikumi : Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 571, izdoti 2004. gada 29. jūnijā, ar grozījumiem līdz 2011. gada 31. decembrim. - Ceļu satiksmes likums : likums Saeimā pieņemts 1997.g. 1. okt. : ar groz., kas izsludināti līdz 2012. g. 1. janvārim. - Pielikumā: Ceļa zīmes un apzīmējumi.
        ISBN 9789934814617.

Maknota, Džūdita. Mīlas veltes : stāsti / Džūdita Maknota, Džūda Devero ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Simple gifts.
        saturs: Tikai ziņkāres pēc / Džūda Devero. Brīnumi / Džūdita Maknota. Pārvērtības / Džūda Devero. Dubultattēls / Džūdita Maknota.
        ISBN 9789984355948ies.
        Mīlas stāsti, amerikāņu. Stāsti, amerikāņu.

Dīvers, Džefrijs. Carte blanche 007 : [visu laiku labākais romāns par Džeimsu Bondu] / Džefrijs Dīvers; no angļu val. tulk. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2012. - 426 [2] lpp.
        ISBN 9789984355924.

Makkalova, Kolīna. Divpadsmit / [romāns]. - Kolīna Makkalova ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska ; māksln. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 412, [1] lpp.
        ISBN 9789934021602.

Ness, Patriks. Jautājums un atbilde : triloģijas "Haosa spēle" 2. daļa / Patriks Ness ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa ; red. Anda Brazauska ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 487, [1] lpp. ; 20 cm. - (Haosa spēle ; 2. grāmata). - Oriģ. nos.: The ask and the answer. - "Grāmatas "Nazis, ko neatlaist" turpinājums - triloģijas "Haosa spēle" otrā daļa"-- Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934025136.
        Jaunatnes proza, amerikāņu.

Makkalova, Kolīna. Dronta noslēpums : [intelekts pret apsēstību] / Kolīna Makkalova; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 365, [1] lpp.
        ISBN 9789934024351.

Hramcova, V. Gastrīts un kuņģa čūla : kā to ārstēt un novērst / V. Hramcova ; [no krievu val. tulk. Anna Kuprijenko]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 115, [1] lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi).
        ISBN 9789934024368.
        Gastrīts. Kuņģis - Čūlas.

Iļjins, V. Disbakterioze : kā to ārstēt un novērst / V. Iļjins ; no krievu val. tulk. Anna Kuprijenko ; red. Margita Krasnā ; Aigara Truhina sērijas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 88 lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi). - Oriģ. nos.: Дисбактериоз.
        ISBN 9789934026010.
        Zarnas - Mikrobioloģija.

Repše, Gundega. Rakstnieki ir : gadsimta sākuma skatiens / Gundega Repše ; red. Gundega Blumberga ; ievada Kolaboracionisms, kapitālisms un kultūra, 9.-13. lpp., autore Vita Matīsa ; māksl. Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 190, [1] lpp. ; 22 cm. - Rakstnieces G. Repšes sarunu krājums ar sabiedrībā pazīstamiem literātiem ir kā spogulis. Tas ir nepārvērtējami svarīgi sabiedrībai bezizejas un depresijas periodā, lai tā iepazītu sevi no jauna, nevis vēlvienreiz attaptos masku un rēgu karnevālā. G. Repše uzdod jautājumu sev un rakstniekiem par šo laiku, par pagājušajiem laikiem, par sadarbību ar varu, par esamības uztveri, par ticību un misiju, par atbildību un brīvību.
        Aut.: Inga Ābele, Guntis Berelis, Māris Bērziņš, Uldis Bērziņš, Roalds Dobrovenskis, Inga Gaile, Guntars Godiņš, Arno Jundze, Agnese Krivade, Liāna Langa, Edvīns Raups, Jānis Rokpelnis, Dace Rukšāne, Māra Zālīte.
        ISBN 9789984887098.
        Autori, latviešu - Intervijas.

 Mārrutki / sast. Patrīcija Sakne ; red. Veronika Pužule ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 47 lpp. : il. ; 20 cm. - (Aptieka dārzā). - Kopš seniem laikiem mārrutki pazīstami kā efektīvs ārstniecības līdzeklis. Tie paaugstina imunitāti un ir lielisks vispārspēcinošs līdzeklis. Mārrutkus plaši izmanto kosmetoloģijā. Uzturā mārrutkus lieto gan kā patstāvīgu produktu, gan kā asu piedevu salātiem, dažādiem gaļas, zivju un putnu ēdieniem. Mārrutku lapas izmanto konservēšanai.
        ISBN 9789934025501.
        Mārrutki.

 Sinepes / sast. Patrīcija Sakne; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 63 lpp. : il. ; 20 cm. - (Aptieka dārzā).
        ISBN 9789934027284.
        Sinepes.

Kauliņa, Anda. Lasīšanas traucējumi : specifiski lasīšanas traucējumi sākumskolēniem un to mazināšanas iespējas / Anda Kauliņa, Sarmīte Tūbele. - Rīga : RaKa, 2012. - 112, [1] lpp. : graf., il., sh. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka) (Teorija. Pieredze. Prakse). - Ietver bibliogr. (103.-[113.] lpp.). - Grāmata ir veidota kā mācību izdevums pedagoģisko specialitāšu studentiem. Tajā ir analizēta lasītprasmes veidošanās sākumskolā, lasīšanas traucējumu diagnostika un sniegti ieteikumi lasīšanas traucējumu mazināšanā.
        ISBN 9789984462240.
        Lasīšanas grūtības.

Kaldupe, Skaidrīte, 1922-. Ābeles vētrā : dzejoļi / Skaidrīte Kaldupe; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 127, [1] lpp.
        ISBN 9789934028069.

Dillarda, Šerija. Tavs intuīcijas spēks : kā attīstīt un izmantot savu dabisko intuīciju / Šerija Dillarda ; no angļu val. tulk. Dace Krūtaine. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 203, [2] lpp. : tab. ; 20 cm. - Ietver bibliogrāfiju (203.-[204.] lpp.).
        ISBN 9789934110887.
        Intuīcija. Psihiskās spējas.

Jundze, Arno, 1965-. Gardo vistiņu nedēļa : septiņi bandītu laika stāstiņi / Arno Jundze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 134, [2] lpp.
        ISBN 9789934027635.

Herdens, Etjēns van. 30 naktis Amsterdamā / Etjēns van Herdens; no angļu val. tulk. Kristīne Dudareva. - Rīga : Jumava, [2012]. - 357, [2] lpp. - Frenks de Melkers, Dienvidāfrikas vēstures muzeja darbinieks saņem vēstuli, ka tālajā Amsterdamā viņu gaida sen pazudušās tantes Zuzannas mantojums, kura ir nesen mirusi. Viņš dodas uz turieni un piedzīvojumi var sākties... Viņu gaida ceļojums ne tikai uz jaunu zemi, bet arī uz savu un savas ģimenes pagātni...
        ISBN 9789934110405.

Blasovičs, Džims. Bezgalīgā realitāte : avatāri, nemirstība un virtuālās revolūcijas rītausma / Džims Blasovičs, Džeremijs Beilensons; no angļu val. tulk. Velga Vīgante. - Rīga : Lietusdārzs, [2012].
        ISBN 9789984869216.

Anitens, Kārlis. Mana svētku diena / Kārlis Anitens, Olga Rajecka ; red. Agnese Rūtena ; vāka dizains: Guntars Ošenieks. - Rīga : Mikrofona ieraksti, 2012 (Eveko). - 142, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - Diskogr.: 139.-[143.] lpp. - K. Anitena biogrāfiskais romāns ar kriminālo elementu piedalīšanos ļaus lasītājam daudz labāk izprast Olgu Rajecku kā cilvēku, sievieti, mammu un dziedātāju. Dziedātāja O. Rajecka dalās savā sajūtu pasaulē, stāsta par bailēm, kas viņu vajā visu mūžu, par mīlestību, bez kuras nevar dzīvot un par to, ko devis un ko laupījis dziedātājas mūžs.
        ISBN 9789984495040ies.
        Dziedātājas - Latvija - Biogrāfijas.

Pučinsks, Stepons. Makšķerējam zivis / Stepons Pučinsks ; no lietuviešu val. tulk. Lilija Kope ; red. Agnese Biteniece. - 2. atjauninātais un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 244, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Šiuolaikinė žūklė.
        ISBN 9789934024641ies.
        Makšķerēšana.

Beļavnieks, Jūlijs. ...bet tā bija! / Jūlijs Beļavnieks. - [B.v.] : Trīsdesmit seši, 2011. - 382, [1] lpp. : att.
        ISBN 9789984998671.

Riplija, Aleksandra. Skārleta : romāna "Vējiem līdzi" turpinājums / Aleksandra Riplija ; no angļu val. tulk. Alda Vāczemniece ; red. Dace Barone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 846, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Scarlett.
        ISBN 9789934013973.
        Amerikāņu romāni.

Zemdega, Aina, 1924-2006. Raksti / Aina Zemdega ; sast., ievadapceres Dzīve un grāmatas, 7.-[10.] lpp., un bibliogr. aut. Pāvils Vasariņš ; māksl. Voldemārs Avens. - Rīga : Nordik, 2009 (Jelgavas tipogrāfija). - 398, [1] lpp., [16] lpp. ģīm. : ģīm. ; 23 cm. - Bibliogr.: 389. - [392.] lpp. - Personu rād.: 385.-[388.] lpp. - A. Zemdegas Rakstu 2. sējums aptver laiku no 50. gadu beigām līdz 80. gadu sākumam. Tajā ievietoti 3 dzejoļu krājumi: "Basām kājām" (1963), "Egles istabā" (1968) un "Cirsma" (1974), kā arī romāns "Varšavā neaizmirst" (1983). Sējuma beigās ievietotas apceres, recenzijas un intervijas.
        2. sēj.
        Saturs: Apceres, recenzijas un intervijas aut.: Jānis Andrups, Aija Bjornsone, Ints Cīrulis, Gunārs Irbe, Jānis Klīdzējs, Jānis Krēsliņš, Jāzeps Lelis, Rita Liepa, Gundars Pļavkalns, Jānis Rokpelnis, Māris Salējs, Gunars Saliņš, Nora Valtere, Pāvils Vasariņš, Ruta Veidemane, Guntis Zariņš.
        ISBN 9789984792880ies.

Zemdega, Aina, 1924-2006. Raksti / Aina Zemdega ; sast., priekšv., ievadapceres Dzīve un darbi, 7.-[9.] lpp., un bibliogr. aut. Pāvils Vasariņš ; māksl. Voldemārs Avens. - Rīga : Nordik, 2009. - 476, [1] lpp., [16] lpp. il., ģīm. : il., ģīm. - Bibliogr.: 463.-[472.] lpp. - Personu rād.: 459.-[462.] lpp. - A. Zemdegas Rakstu 4. sējums ietver laiku no astoņdesmito gadu beigām līdz 2002. gadam. Atmodas gadu pieredze atklājas dzejoļu krājumā "Bargā laikā" (1996). Īsprozas grāmatā "Bagatelles" (1999) sakopoti dažādu dzīves posmu iespaidi, atmiņas, tēlojumi par latviešu kultūras dzīvi trimdas pirmajos gadu desmitos un piedzīvojumi atjaunotajā, neatkarīgajā valstī. Atgriešanās pārdzīvojums un piederības vai nepiederības sajūtas parādās romānā "Mantojums" (2002).
        4. sēj.
        Saturs: "Bargā laikā" (1996) : dzejoļu krājums. "Bagatelles" (1999) : īsproza. "Mantojums" (2002) : romāns. Apceres un recenzijas.
        ISBN 9789984792989.

Kokle-Līviņa, Vēsma. Pateicība mātei : dzeja / Vēsma Kokle-Līviņa. - Rīga : Drukātava, 2012. - 34 lpp. : il.
        ISBN 9789984853505.
        Latviešu dzeja.

Keiša, Mārīte. Es, kaķi un citi zvēri : izraksti no dienasgrāmatas / Mārīte Keiša; zīm. Ilze Ramane. - [B.v.] : Drukātava, [2012]. - 119, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984853574.

Slepenais simbols : oriģinālie brīvmūrnieku dokumenti Dena Brauna jaunā bestsellera lasītājiem / red. un iev., 19.-27. lpp., aut. Pīters Blekstoks ; no angļu val. tulk. Liene Akmens ; dziesmas un dzejoli atdzejojis Elmārs Augusts Rumba ; iev. Brīvmūrniecība Latvijā, 7.-15. lpp., aut. Vita Banga ; vāka dizains: Kristians Šics ; fotogr. Marika Vanaga. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija).). - 253 lpp. : il., faks. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: The secret symbol.
        ISBN 9789984355047ies.
        Brīvmūrniecība - Vēsture.

Doda, Pamela. Laiks ir nauda! : 25 padomi efektīvai laika plānošanai / Pamela Doda, Dags Sandheims ; no angļu val. tulk. Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 159, [1] lpp. : tab. ; 17 cm. - Bibliogr.: 154.-[160.] lpp. - Oriģ. nos.: The 25 best time management tools & techniques.
        ISBN 9789984233390.
        Laika menedžments. Sevis menedžments (psiholoģija).

Norlinde, ReGīna L., 1976-. Sarunas ar eņģeļiem : ticot, cerot, mīlot / ReGīna L. Norlinde ; red. Elīna Kondrāte ; māksl. noformējums: Iveta Zāģere. - [Rīga] : Valters un Rapa, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 111 lpp. ; 22 cm. - Bibliogr.: 106.-107. lpp.
        ISBN 9789984805795ies.
        Eņģeļi.

Upesleja, Sarma, 1944-. Tik tuvu tev... : likteņa proza dzejā / Sarma Upesleja, Māris Reinbergs ; [gleznotājs Jānis Rudaks]. - Liepāja : [Māris Reinbergs] ; Tukums, 2011. - 127 lpp. : il. ; 18 cm.
        ISBN 9789984493893.
        Latviešu dzeja. Mīlas dzeja, latviešu.

Amorts, Gabriēle. Sātana izdzinēja stāsts : Romas katoļu baznīcas galvenā eksorcista piezīmes / Gabriēle Amorts ; no itāliešu val. tulk. Astra Šmite ; red. Māra Rune ; ceļavārdu, 5.-9. lpp., autors Pauls Kļaviņš ; priekšvārda, 10.-13. lpp., autors Tēvs Kandido Amantīni ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Oriģ. nos.: Un esorcista racconta.
        ISBN 9789934021923ies.
        Eksorcisms.

Ibrahimova, Valentīna. Punktu masāža : jūsu veselībai un labsajūtai! / Valentīna Ibrahimova ; no krievu val. tulk.: Janīna Danusēviča, Dzidra Karisa, Kristīne Stalte ; redaktori: Jānis Veinbergs, Jana Taperte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 279 lpp. : il. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Точка... Точка! Точка! Точечный массаж. - Grāmatas teksts un ilustrācijas sagatavotas pēc 1989. gada izdevuma.
        ISBN 9789934023248.
        Akupresūra.

Feldmane, Marija. Augļu un dārzāju konservēšana : ilustrēta / Marija Feldmane ; red. Dace Vītola ; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava. - Pārstrādāts 3. iespiedums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 207, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - (Latvijas kulinārais mantojums). - M. Feldmanes grāmatā uzzināsiet, kā, saglabājot vitamīnus, sagatavot ziemai augļu un ogu ievārījumu, sulu, sīrupu, želeju, kompotu, biezeni, marmelādi, pastilu, vīnu un liķieri, kā pagatavot boli, kā iekonservēt augļus un ogas cukura vai etiķa sīrupā, kā kaltēt augļus, ogas un dārzājus, kā marinēt un sālīt dārzeņus, kā konservēt sēnes un vēžu gaļu. - Grāmata sagatavota pēc 1936. gada izdevuma.
        ISBN 9789934022869.
        Augļi - Saglabāšana un uzglabāšana. Konservēti augļi. Dārzeņi - Saglabāšana un uzglabāšana. Konservēti dārzeņi.

Bernets, Dž. Komptons. Homeopātiskā ārstēšana vai piecdesmit iemesli, lai būtu homeopāts : homeopātija - gudras zāles gudriem cilvēkiem / Dž. Komptons Bernets ; tulk. latviešu val.: Baiba Beike ; red. un ievadvārdu, 11.-16. lpp., autors Juris Jakušenoks ; mākslinieks Zemgus Zaharāns. - [Rīga] : Homeopātiskā izglītība, 2011. - 125 lpp. : krās. il. ; 21 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Alf. rād.: 9.-10. lpp. - Oriģ. nos.: Homœopathic treatment or fifty reasons for being a homœopath. - Teksts latviešu val., alfabētiskais rādītājs angļu val.
        ISBN 9789934824616.
        Homeopātija.

Dūlijs, Maiks. Bezgalīgās iespējas : māksla iedzīvināt sapņus / Maiks Dūlijs ; no angļu val. tulk. Normunds Pukjans ; red. Daina Grūbe ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 334 lpp. ; 19 cm. - Bibliogr.: 331.-334. lpp. - Oriģ. nos.: Infinite possibilities.
        ISBN 9789934018671ies.
        Jaunā domāšana. Pašpalīdzības metodes. Iespējamība.

Gils, Mels. Meta noslēpums ir nākamais līmenis : pievilkšanās likums ir tikai viens no septiņiem senajiem principiem. Apgūstiet arī sešus pārējos! / Mels Gils ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe ; red. Anda Brazauska ; priekšvārda, 6.-8. lpp., autors Džeks Kenfīlds. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 223 lpp. : krās. il. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: The Meta secret anything is possible.
        ISBN 9789934019937ies.
        Pašaktualizācija (psiholoģija). Jaunā domāšana. Panākumi - Psiholoģiskie aspekti.

Leimane, Ilona, 1905-1989. Vilkaču mantiniece : romāns / Ilona Leimane ; red. Santa Grigus ; priekšv. sarakstīja Viesturs Vecgrāvis ; Lauras Akmanes vāka dizains ; vāka noformējumā izmantota Oskara Norīša grafika. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). - Rakstnieces I. Leimanes (1905-1989) romāns stāsta par divu lauku sētu naidu un par mīlestību, kas izrādās ir stiprāka par šo ienaidu. I. Leimanei piemītošais lepnums un iecirtīgums, spontanitāte, domājams, atainojas arī romāna varones Alīnes Salnas veidolā.
        ISBN 9789934021442ies.
        Latviešu romāni.

Ezera, Regīna, 1930-2002. Zemdegas : fantasmagorija / Regīna Ezera ; red. Santa Grigus ; pēcv. Regīna Ezera: izšķirošā žesta māksla, 433.-[444.] lpp., sarakstīja Guntis Berelis ; māksliniece Laura Akmane. - [Atkārt. izd.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 443, [2] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs. - R. Ezeras (1930-2002) romānu veido noveļu virkne, kurās autore parāda dažādus cilvēkus, viņu likteņus un attiecības. Rakstnieces uzmanības lokā laikabiedru attieksme pret nezūdošajiem ētiskajiem ideāliem, sarežģītie iekšējie konflikti, tās dvēseles zemdegas, kuras cilvēki paši reizēm pat īsti neapzinās un tādēļ arī nespēj apdzēst. 1. izdevums iznāca 1977. gadā, 2. izdevums iznāca 1988. gadā.
        ISBN 9789934021411ies.
        Latviešu romāni.

Šafere, Merija Anna. Gērnsijas Literatūras un tupeņmizu pīrāga biedrība / Mērija Anna Šafere, Annija Barouza; no angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 318, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934024092.

Kalniņš, Gunārs, 1932-. Pēc Sibīrijas... / Gunārs Kalniņš. - [Rīga] : Autora izd., 2011. - 95 lpp.

Brenne, Kāri F. Zem kuplo lapotņu dziļajām ēnām : [romāns] / Kāri F. Brenne; no norvēģu val. tulk. Māra Valpētere. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 352 lpp. : il.
        ISBN 9789984355962.

Ulberga, Kristīne. Zaļā Vārna : [romāns] / Kristīne Ulberga; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]. - 189, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984887104.

Pīrsa, Leslija. Bella : [romāns] / Leslija Pīrsa ; no angļu val. tulk. Agate Vilde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 494, [2] lpp.
        ISBN 9789934024801.

Kreicbergs, Toms. Dubultnieki un citi stāsti / Toms Kreicbergs ; no angļu val. tulk. Ingus Josts ; red. Bārbala Simsone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 172, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Seeing double.
        ISBN 9789934023453ies.
        Stāsti, latviešu (angļu valoda). Fantastiskā proza, latviešu (angļu valoda).

Keita, Lorena. Kaislība : romāns / Lorena Keita ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga ; red. Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 444, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Passion. - "Eņģeļu nakts" triloģijas trešā grāmata.
        ISBN 9789934025464ies.
        Amerikāņu romāni.

Bolis, Jānis. Likuma ēnā : [romāns] / Jānis Bolis. - Rīga : Jumava, 2012. - 272 lpp. - Anotācija - Romāns ir par kāda vīrieša, Oskara, dzīvi, sākot no bērnības līdz pat brieduma gadiem, par smagiem pārdzīvojumiem izsūtījuma laikā, izraidījumu no dzimtenes un šķiršanās sāpēm no tēva. Par nelikumīgām afērām pēckara gados un, protams, mīlestību, kura caurvij visu romāna attīstības gaitu.
        ISBN 9789934110900.

Kacena, Vera, 1912-1999. Kājāmgājējs karā. Latviešu kara stāsti / Vera Kacena; Vitas Zelčes un Kaspara Zeļļa red. ; lit. red. Aija Lāce ; māksl. Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2012. - 622, [1] lpp. : il., faks. ; 19 cm. - (Nospiedumi).
        ISBN 9789984872452.
        Kara stāsti, latviešu. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Cēloņi - Atmiņas, latviešu. Karavīri.

Smits, Vilburs. Briesmu varā : [starptautisks bestsellers] / Vilburs Smits ; tulk. Aija Čerņevska; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 424 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934027345.

Lanss, Ēriks, 1940-. Melanholiskais detektīvs : romāns / Ēriks Lanss ; red. Aija Lāce; māksl. Luiza Dūka. - Rīga : Mansards, 2012. - 431,[1] lpp.
        ISBN 9789984872414.
        Latviešu romāni.

Levī, Marks. Starp debesīm un zemi / Marks Levī; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2012. - 301, [2] lpp. : il. - (Jauna franču līnija).
        ISBN 9789984355979. 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »