Jaunieguvumi novembrī

Ziņa publicēta 06.11.2012
Šeit iespējams aplūkot grāmatas, kas Abonementa krājumā iegādātas novembra mēnesī.

Cveigs, Stefans. Marija Antuanete / Stefans Cveigs, no vācu val. tulk. Inga Dalbiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 493, [1] lpp. ; 23 cm. - "Vidusmēra sievietes portrets"--Uz vāka.
        ISBN 9789984401645.
        Biogrāfiskā proza, austriešu.

Grāfa, Margarēte. Beļģija un Luksemburga : [tūrisma ceļvedis] / Margarēte Grāfa ; no vācu val. tulk. Inga Dalbiņa ; red. Baiba Dombrovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008 (a/s "Preses nams"). - 107, [1] lpp. : krās. il., kartes ; 20 cm. - (Polyglott ceļojumā). - Alf. rād.: 104.-105. lpp. - Tulk. no izd.: Belgium.
        ISBN 9789984405896.
        Beļģija - Ceļveži. Beļģija - Kartes, tūrisma. Luksemburga - Ceļveži. Luksemburga - Kartes, tūrisma.

Pētersone, Kristīne. Filcētas figūras / Kristīne Pētersone ; redaktore Elīna Vanaga ; māksliniece Laura Akmane ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; Eduarda Groševa, Aigara Truhina foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic).). - 32 lpp. : il. ; 20 cm. - (Rokdarbi ; 9). - K. Pētersones grāmatā aprakstīta figūru filcēšana ar adatiņu, tā dēvētā tēlniecība vilnā, lai jūs paši savām rokām varētu izveidot izturīgas mīļlietiņas un aksesuārus telpu vai apģērba rotāšanai. Tajā pastāstīts par darbarīkiem, materiāliem un darba gaitu.
        ISBN 9789934023316.
        Filca rokdarbi - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Grīns, Roberts. Karš : 33 stratēģijas / Roberts Grīns ; no angļu val. tulk. Normunds Pukjans ; red. Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 223 lpp. ; 19 cm. - (Starptautisks bestsellers). - Bibliogr.: 220.-223. lpp. - "Grāmatā aplūkota pasaules veiksmīgāko līderu pieredze, kuri, izmantojot tajā minētās 33 stratēģijas, uzvarējuši kā kaujās, tā dzīvē."--Uz vāka 2. lpp. - Oriģ. nos.: The 33 strategies of war.
        ISBN 9789934017155.
        Dzīves veidošana.

Gomesa, Rosārio. Stāsti ar dvēseli / Rosārio Gomesa; no spāņu val. tulk. Aja Anna Jansone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 175, [1] lpp.
        ISBN 9789934025495.

Oša, Ilze. Dzīvojamo māju pārvaldīšana : dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums ar komentāriem, metodiskie materiāli, saistītie tiesību akti / Ilze Oša, Mārtiņš Auders, Indulis Krauze ; priekšv. sarakst. Jānis Lagzdiņš ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (Poligrāfists). - 182, [1] lpp. : tab., veidlp. ; 23 cm. - Bibliogr.: 180.-[183.] lpp. - Grāmata stāsta par to, kā likumīgi, racionāli, pēc iespējas vienkāršāk un bez liekiem strīdiem pārvaldīt savu māju. Tā palīdzēs pareizi piemērot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu. Grāmatas autori analizējuši tiesu praksi un ikdienā saskārušies ar praktiskas dabas jautājumiem un strīdiem pārvaldnieku un īpašnieku starpā.
        ISBN 9789934012662ies.
        Dzīvokļu saimniecība - Latvija - Tiesības un likumdošana.

Гришэм, Джон. Золотой дождь : роман / Джон Гришэм ; [пер. с англ. М.Тугушевой, А.Санина]. - Москва : Астрель, 2012. - 605 с. - (The Best).
        ISBN 9785271425820.

Шелдон, Сидни. Рухнувшие небеса : [роман] / Сидни Шелдон ; [пер. с англ. Т.А.Перцевой]. - Москва : Астрель, 2012. - 348 с.
        ISBN 9785271412608.

Джоансен, Айрис. Стук ее сердца : [роман] / Айрис Джоансен ; пер. с англ. С.Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2012. - 411, [1] c.
        ISBN 9785699586431.

Робертс, Нора. Танец ее мечты : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. Л.А.Игоревского. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 282, [1] с.
        ISBN 9785227037992.

Касслер, Клайв. Дирго, Крейг. Золотой Будда : [роман] / К.Каслер, К.Дирго ; пер. с англ. Г.Сапоговой. - Москва : АСТ, 2007. - 414 с.
        ISBN 9785170387700.

Бекитт, Лора. Дикая слива : роман / Лора Бекитт. - Минск : Книжный Дом, 2012. - 447 с. - (История любви).
        ISBN 9789851704978.

Mīks, Džeimss. Piezemēšanās / Džeimss Mīks ; no angļu val. tulk. Mārtiņš Pomahs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 275, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984887265.
        Angļu romāni.

Domkins, Andrejs. Koks tavās mājās : praktiski padomi / Andrejs Domkins. - Rīga : Jumava, [2012]. - 223, [1] lpp. : il., sh. - Viss par koksni un koksnes materialiem.
        ISBN 9789934112492.

Nilsena, Tove. Apvērstās debesis / Tove Nilsena; no norvēģu val. tulk. Māra Valpētere. - Rīga : Kontinents, 2012. - 363, [5] lpp. : il.
        ISBN 9789984356136.

Zusāne, Alma. Cilvēku zoodārzs : politiska dienasgrāmata satīriskos akordos / Alma Zusāne. - [B.v. : Drukātava, 2012]. - 137, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934828218.

Devero, Džūda. Vēlmju akmens : romāns / Džūda Devero ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Heartwishes.
        ISBN 9789984356112ies.
        Amerikāņu romāni.

Vebsters, Ričards. Plaukstas lasīšana : uzzini savu nākotni ātri un vienkārši! / Ričards Vebsters ; no angļu val. tulk. Guna Asare ; atb. red. Ieva Heimane ; literārā redaktore Lonija Duka ; Ivara Vimbas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 190, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - Ietver bibliogrāfiju (piezīmēs). - Oriģ. nos.: Palm reading for beginners: find your fortune in the palm of your hand.
        ISBN 9789934111952.
        Hiromantija.

 Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata 2013 / sast. Aldis Sāvičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 237, [3] lpp. : il. - Gadagrāmatā stāstīts par atsevišķām Latvijā populārām zivju sugām, to uzturēšanās vietām, barošanās ieradumiem, labākajiem makšķerēšanas laikiem, rīkiem, piemērotākajām ēsmām. Daudz vērības grāmatā veltīts dabas aizsardzībai.
        ISBN 9789984878454.

Levī, Marks. Tiksimies vēlreiz : romāns / Marks Levī ; no franču val. tulk. Sintija Rimšele ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 365 lpp. ; 19 cm. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Vous revoir.
        ISBN 9789984356129ies.
        Franču romāni.

Barberī, Mjūriela. Eža elegance : [romāns] / Mjūriela Barberī; no franču val. tulk. Inta Geile; māksl. Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia mea, 2012. - 330, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984834301.

Atkinsons, Viljams Vokers. Atmiņa: kā to attīstīt, trenēt un izmantot / Viljams Vokers Atkinsons ; [tulk. Inna Vaitmane]. - Rīga : Vieda, [2012] (Latgales druka). - 133, [2] lpp. ; 20 cm. - Mūsu zināšanas par kādu objektu parasti aprobežojas ar to, ka mēs atceramies šo objektu. Tātad ikviena cilvēka zināšanas ir atkarīgas no viņa atmiņas. Bet, tā kā atmiņa ir atkarīga no uzmanības, tad varam secināt, ka atmiņa ir zināšanu primārais faktors. Cilvēks, kas attīstījis savu uzmanību, tiks atalgots par to. Iemācieties vienlaikus darīt tikai vienu darbu, taču paveikt to vislabākajā veidā. Koncentrējot savu uzmanību un interesi uz vienu objektu, mēs strādāsim ar patiku un gūsim panākumus. Mēs uzzināsim visu, kas par šo jautājumu ir jāzina.
        ISBN 9789984782720.
        Atmiņa. Mnemonika.

 Kā atmodināt radošumu : Da Vinči gēns : radošās mācības / sast. un ievadu sarakstījusi Elita Dombrava ; māksl. noformējums: Mārtiņš Kamars. - [Rīga : Radošās karjeras attīstības centrs LATVUDA, 2012]. - 236 lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 234.-235. lpp. - Gandrīz katram piemīt Da Vinči gēns, kas palīdzēs jums aktivizēt jūsu talantus un dzīvot ar bezgalīgām iespējām. Jūs kļūsiet par slaveniem māksliniekiem, uzņēmējiem un tā tālāk un sasniegsiet to ko vēlaties. Uzziniet, kā atmodināt sevī Da Vinči gēnu. - Izdošanas ziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934833908.
        Ģenialitāte. Radošās spējas.

Lū, Ērlenns. Mulejs : romāns / Ērlenns Lū; no norvēģu val. tulk. Jolanta Pētersone. - Rīga : Nordisk, [2012]. - 134, [1] lpp.
        ISBN 9789934822155.

Beins, Džons. Slepenā zinātne : cilvēka fiziskai un garīgai pārveidošanai : hermētisma filozofija / Džons Beins; tulk. Aina Palma. - Rīga : Vieda, [2012]. - 213, [2] lpp. - Grāmata ir veltīta visiem, kam ir acis, lai redzētu, un ausis, lai dzirdētu; tiem, kas nepiekrīt zinātniskiem, filozofiskiem un sabiedriskiem aizspriedumiem; tiem, kas jūt, ka ar cilvēci “kaut kas nav kārtībā”; tiem, kas cieš un nespēj izskaidrot savu sāpju cēloni; tiem, kas jūt īpašu tieksmi lasīt šo grāmatu; tiem, kas vēlas izzināt dzīves patiesību praktiski un personiski; tiem, kas jūtas nesaprasti pasaulē un cilvēku vidū; tiem, kuru ideāls ir labāka pasaule caur indivīda garīgu izaugsmi; tiem, kas nīst netaisnību, postu un vienaldzību; un visiem tiem, kas alkst izkopt savu dvēseli un prātu.
        ISBN 9789984782751.

 12 mūsējie : Gulbenes novada autori / sast. Iveta Krūmiņa. - Gulbene : Vītola izdevniecība, [2012]. - 169 lpp. : il.
        ISBN 9789984835563.

Veronēzi, Sandro. XY : romāns / Sandro Veronēzi ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 389, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984234083ies.
        Itāliešu romāni.

Boins, Džons. Ziemas pils : cara ģimenes pēdējās dienas : romāns / Džons Boins; no angļu val. tulk. Mārtiņš Karelis. - Rīga : Jumava, 2012. - 384 lpp. - Krievija, 1915.gads: sešpadsmit gadus vecais Georgijs Jačmeņevs uztver Krievijas imperatora ģimenes locekļa virzienā raidītu lodi un nekavējoties tiek pasludināts par varoni. Nepaiet ne nedēļa, kad zemnieka dēla dzīve ir mainījusies uz visiem laikiem. Viņš ierodas Sanktpēterburgā, lai stātos jaunā amatā,— turpmāk viņam jāsargā Cara Nikolaja II dēls Aleksejs Romanovs. “Cara ģimenes pēdējās dienas” ir romāns par jaunekli, kas no nabadzības tiek iemests mirstošas impērijas epicentrā. Būdams Nikolaja un Aleksandras noslēpumu, Rasputina intrigu un autokrātijas režīma sagruvuma liecinieks, Georgijs pieredz drāmu, kas atbalsojas vēl turpmākā gadsimta laikā gan sabiedrībā kopumā, gan atsevišķos tās locekļos. Taču šis stāsts ir arī par laulību, ko šķeļ vīra nevēlēšanās iejusties tagadnē un sievas nespēja sadzīvot ar pagātni.
        ISBN 9789934112430.

 Horvātija : ceļvedis / no angļu val. tulk. Magda Riekstiņa, Zane Rozenberga, Andžela Šuvajeva ; tulk. red.: Aija Balcere, Magda Riekstiņa, Dzintra Stelpa. - 2., atjaunotais un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 296 lpp. : il., kartes ; 22 cm. - (DK ceļvedis). - Alf. rād. 282.-292. lpp. - Tulk. no izd.: Croatia.
        ISBN 9789934000690.
        Horvātija - Ceļveži. Horvātija - Kartes, tūrisma.

Brendrets, Džailzs. Oskars Vailds un slepkavības sveču gaismā / Džails Brendrets ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 303, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984409375.
        Detektīvromāni, angļu.

Brendrets, Džailzs. Oskars Vailds un Nāves rings : romāns / Džailzs Brendrets ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa ; red. Rūta Koluža. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 342, [1] lpp. : karte ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Oscar Wilde and the ring of death.
        ISBN 9789934011016ies.
        Detektīvromāni, angļu.

Beigbeders, Frederiks. Mīlestība ilgst trīs gadus / Frederiks Beigbeders ; no franču val. tulk. Inta Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 157, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934030543.

Servens - Šreibers, Deivids. Anticancer : pretvēža dzīvesveids : unikāls ārsta un zinātnieka veikts pasaules mēroga pētījums par iespējām izveseļoties un izvairīties no vēža / Deivids Servens-Šreibers ; no angļu val. tulk. Kristīne Stalte ; red. Jana Taperte ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 333, 16 lpp. : krās. il., il., diagr., tab. ; 23 cm. - Bibliogr.: 283.-318. lpp. . - Alf. rādītājs: 319.-333. lpp. - Oriģ. nos.: Anticancer: a new way of life. - Dalīta paginācija.
        ISBN 9789934024832ies.
        Vēzis - Novēršana. Vēzis - Papildārstēšana. Vēzis - Alternatīvā ārstēšana.

Pelēcis, Valentīns. Apvāršņi : tēlojumi un miniatūras / Valentīns Pelēcis ; Aleksandra Krūka ilustrācijas un vinjetes. - Rīga : Humora institūts, [2012] (Latvijas karte). - 240 lpp. : il., portr.
        ISBN 9789984995137.

 Lielogu dzērveņu audzēšana / Mintauts Āboliņš, Marta Liepniece, Dace Šterne, Līga Vilka, Ilze Apenīte, Rudīte Sausserde ; redaktors Gints Tenbergs ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs ; fotogrāfiju autori: Āboliņš, Marta Liepniece, Dace Šterne, Līga Vilka, Ilze Apenīte, Rudīte Sausserde, Jānis Bierands, Zanda Brālīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 85, [1] lpp., [24] lpp. krās. il. : diagr., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.: 85. - [86.] lpp. - Grāmatas autori ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbinieki. Tajā apkopota uzkrātā pieredze un doti ieteikumi lielogu dzērveņu audzēšanā gan mazdārziņos, gan lielās platībās. Aprakstīta dzērveņu audzēšanas vēsture, izplatītākās šķirnes, augšanas un attīstības īpatnības, stādījumu ierīkošana un kopšana, slimību un kaitēkļu ierobežošana, kā arī ražas novākšana, uzglabāšana un izmantošana.
        ISBN 9789934030901.
        Lielogu dzērvenes.

Jevdokimenko, Pāvels. Jūsu slimību cēloņi : ko jums nepastāstīs ārsti / Pāvels Jevdokimenko ; [no krievu valodas tulk. Gunta Silakalne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 287 lpp. ; 20 cm. - Ietver bibliogrāfiju (284.-285. lpp.).
        ISBN 9789934026065.
        Slimības.

 Ķirbju ēdieni / [sast.: Aija Balcere (ēdienu receptes), Laura Lielbārde]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 87, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 22 cm. - "Dažādojiet savu ēdienkarti ar veselīgajiem ķirbju ēdieniem!"-- Uz vāka.
        ISBN 9789934032813.
        Kulinārija (ķirbji). Ķirbji. Pavārgrāmatas.

Dormans, Oļegs. Parindenis : Lilianna Lungina stāsta par dzīvi Oļega Dormana dokumentālajā filmā "Parindenis" / Lilianna Lungina ; no krievu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 353, [2] lpp., [48] (iel.) lpp. : il., faks. ; 22 cm. - "Oļegs Dormans. Parindenis. Liliannas Lunginas dzīvesstāsts"-- Uz vāka.
        ISBN 9789984234144.
        Tulki - Padomju Savienība - Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza, krievu.

Adlers-Olsens, Jusi. Fazānu slepkavas : detektīvromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu val. tulk. Dace Deniņa ; red. Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 414, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Fasandræberne.
        ISBN 9789934031588.
        Detektīvromāni, dāņu.

Dovcova, Jaroslava. Adīšanas ABC : tehniskie paņēmieni, raksti, modeļi / Jaroslava Dovcova ; [no angļu val. tulk. Ingrīda Kreicberga]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 150, [4] lpp. : il. ; 30 cm.
        ISBN 9789934029066.
        Adīšana. Adīšana - Raksti.

Kangare, Veronika. Dārzeņu, augļu un sēņu konservēšana / V.Kangare ; [red. Inese Pelūde ; Ainas Lubgānes vāka zīm. ; oriģināldiz. atjaun. Inguna Kļava]. - Sagat. pēc 1982.g. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Rīga : Poligrāfists, a/s). - 328 lpp. : tab., il., diagr.
        Saturs: Vispārīgā daļa ; Dārzeņu konservēšana ; Augļu un ogu konservēšana ; Sēņu konservēšana.
        ISBN 9789934030949.
        Konservēšana.

Agata, Kristi. Slepkavība golfa laukumā : [romāns] / Agata Kristi ; no angļu val. tulk. Ilga Krauja; māksl. Aldis Kopštāls. - Rīga : Skarabejs, 2011. - 284, [4] lpp. : il.
        ISBN 9789984780504.

Aizaksons, Valters. Stīvs Džobss / Valters Aizaksons ; no angļu val. tulk. Inese Beljāne-Lavleisa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 751, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju ([729.] - 730. lpp.).
        ISBN 9789934030154.
        Datorinženieri - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas. Biznesa cilvēki - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas. Biogrāfiskā proza, amerikāņu.

Tarvids, Oskars, 1985-. Eju varavīksnes ceļu... : [stāsti] / Oskars Tarvids ; literārā red. Diāna Andersone ; vāka mākslinieciskais noformējums: Eva Savele-Gavare. - [Rīga] : Iespēju grāmata, 2012. - 128 lpp. ; 19 cm. - Visa pasaule ir plaša kā jūra visapkārt, pilna neparedzamām situācijām un iespējām, dzīves ceļs raibs kā varavīksnes krāsu iekrāsots, ceļš, kuru mēģināt iet. Visapkārt ir tāds klusums. O. Tarvids aicina saskatīt un saprast, ka šī pasaule ir tikai maza daļiņa no visuma, par pašiem nemaz nerunājot, tomēr neaizmirstot, ka ikkatrs sīkums priekš sapņiem ir neizmērojams.
        ISBN 9789984875132.
        Stāsti, latviešu.

Jansone, Ilze, 1943-. Alerģija, astma, celiakija, diabēts, enurēze, psoriāze: dziedināšana : dziedināšana pēc Ilzes Jansones sistēmas. - Rīga : Ilze Jansone, 2012. - 177 lpp. : il. - (Dziednieces pieredze).
        1. d.
        ISBN 9789984868486.

Jansone, Ilze, 1943-. Glābsim savu Tēvzemi!. - Rīga : Ilze Jansone, 2012. - 47, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984868516.

Bazeviča, Brigita, 1954-. Ārprātīgais viesis : romāns / Brigita Bazeviča ; literārā red. Zane Usele ; vāka noformējums: Eva Savele-Gavare. - [Rīga] : Iespēju grāmata, 2012. - 213 lpp. ; 20 cm. - B. Bazeviča romānā aprakstītos notikumus pirms ļoti daudziem gadiem nosapņoja. Sapnis viņu urdīja daudzus gadus un nedeva mieru, līdz autore nebija to uzticējusi baltajai papīra lapai. Romānā divu draudzeņu dzīve rit rāmi un mierīgi, līdz vasarai, kurā Andra aizved Margo uz kādu parku, kurā paslēpta ieslodzījuma vieta. Ieslodzītie lēni soļo pa apli. Pēkšņi kāds jauneklis izraujas no savas vietas ierindā, pieskrien pie dzeloņstiepļu nožogojuma un nokrīt ceļos Margo priekšā. Viņa acīs kvēlo izmisums. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984875170.
        Latviešu romāni.

Auguste, Ilga. Jānis Norvilis : Svētā mantojuma dziesminieks / Ilga Auguste ; Oļģerta Grāvīša, Arvīda Purva redakcijā ; uz vāka Annas Dārziņas gleznots Jāņa Norviļa portrets. - Rīga : Madris, 2012. - 392 lpp., [8] lpp. krās. il., ģīm. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 350.-359. lpp. un norādes parindēs. . - Personu rād.: 360.-391. lpp. - Ar I. Augustes grāmatu mājās, Latvijā, atgriežas komponists J. Norvilis (1906-1994) - latviešu tautai nozīmīgo dziesmu "Vakarjunda", "Balsis", "Mūsu zeme", "Daugaviņa puto balti" un citu autors. Sava mūža lielāko daļu J. Norvilis bija spiests pavadīt ārpus dzimtenes. Grāmata stāsta par komponistu un viņa laiku, ko mēģināts "atdzīvināt", talkā ņemot draugu un kolēģu atmiņas, avīžu rakstus, atverot kādu noslēpumā turētu dienasgrāmatu un uzklausot šodienas mūziķu viedokli par dziesmām un skaņdarbiem.
        ISBN 9789984316505.
        Komponisti - Latvija - Biogrāfijas.

Svīķe, Marika. Mēs esam viens otram : dzeja / Marika Svīķe ; māksl. Raimonds Bricis. - [Smiltenes novads : Marika Svīķe], 2012 (Valmieras tipogrāfija Lapa). - 79 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogr.: [80.] lpp. - Dzejniece M. Svīķe ir pārliecināta, ka mēs viens ar otru nesatiekamies nejauši. To var saukt par Dieva gribu vai Likteni. Notiek likumsakarīga mijiedarbība. Kamēr esam viens otram - no viena sākuma līdz jaunam. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984495323ies.
        Latviešu dzeja.

Oganisjana, Karine. Uzņēmējspēja un uzņēmība : monogrāfija / Karine Oganisjana ; red. Rita Cimdiņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, 2012 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 239 lpp. : il., tab., kartes ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze. Prakse). - Bibliogr.: 196.-214. lpp. (260. nosaukumi). - Monogrāfijā aplūkota uzņēmējspējas un uzņēmības būtība un ar praktiskiem piemēriem apskatīta un analizēta to attīstības starpdisciplinārā metodoloģija, kuru K. Oganisjana izstrādāja un aprobēja Latvijā un ārpus tās robežām. Grāmata adresēta uzņēmējspējas, uzņēmības un uzņēmējdarbības pētniekiem, skolotājiem un skolu vadītājiem, skolotāju izglītības programmu veidotājiem un īstenotājiem augstskolās, tālākizglītības mācībās, kā arī augstskolu personālam un interesentiem.
        ISBN 9789984462356.
        Uzņēmējdarbības izglītība.
        Pedagoģija. Audzināšana.

Pavlovičs, Juris. Padomju Latvijas ikdiena : mūsu vienīgā vakardiena / Juris Pavlovičs ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; literārā red. Anete Kauce ; Dainas Vīķeles grāmatas mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2012]. - 141, [2] lpp., [52] lpp. il., ģīm. ; 25 cm. - Lasītāju uzmanībai pirmo reizi tiek piedāvāta pēckara Latvijas ikdienas dzīves vēsture no kara beigām 1945. gadā līdz "Gorbačova laiku" sākumam 1985. gadā. Lai arī J. Pavlovičam ir tas gods būt vienam no Latvijas vēsturniekiem, šī grāmata ir populārzinātnisks pieejamo faktu apkopojums. Tās vienīgais varonis ir laikmets, kura tvērienā, pat negribēdami, atradās visi un ikviens. Šis ir stāsts par pavisam parastu ikdienas dzīvi un lielo notikumu atkārtotam pārstāstam te nav vietas.
        ISBN 9789934112119ies.
        Materiālā kultūra - Latvija - 20 gs.
        Latvija - Sociālā dzīve un paražas - 20 gs. Latvija - Intelektuālā dzīve - 20 gs. Latvija - Sociālais stāvoklis - 20 gs.

Nesbē, Jū. Sniegavīrs : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu val. tulk. Ilmars Briška ; red. Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 470, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Snømannen.
        ISBN 9789934031571ies.
        Detektīvromāni, norvēģu.

Džonsone, Millija. Baltās kāzas : romāns / Millija Džonsone ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; red. Ilze Jankovska ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 426, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: White wedding.
        ISBN 9789984356150ies.
        Angļu romāni.

Jevdokimenko, Pāvels. Jūsu slimību cēloņi : ko jums nepastāstīs ārsti / Pāvels Jevdokimenko ; [no krievu valodas tulk. Gunta Silakalne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 287 lpp. ; 20 cm. - Ietver bibliogrāfiju (284.-285. lpp.).
        ISBN 9789934026065.
        Slimības.

Adlers-Olsens, Jusi. Fazānu slepkavas : detektīvromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu val. tulk. Dace Deniņa ; red. Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 414, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Fasandræberne.
        ISBN 9789934031588.
        Detektīvromāni, dāņu.

Brīdaka, Lija, 1932-. Solis tumsā : Aizvējš pie jūras : romāni / Lija Brīdaka ; red. Eva Mārtuža ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Latgales druka). - 351 lpp. ; 21 cm. - Grāmatā publicēti divi L. Brīdakas romāni. Tajos abos stāstīts par sievietēm mīlestības un profesijas meklējumos. Atradumi gadās ļoti noturīgi. Taču mūžīgās šaubu un nemiera dziņas iegraužas dvēselē un neliek mieru - varbūt patreizējais labais nav vēl gana labs... Dzīve pārāk stabila, pliekana un pareizībā garlaicīga. Bet tur aiz durvīm ir bezgalīgi plašā, piedzīvojumu iespējām bagātā pasaule. Vien jāpiekrīt nemiera cēlējam, jāatsakās no aizvēja pie jūras un jāsper pārdrošais solis tumsā.
        ISBN 9789984878492.
        Latviešu romāni.

Žīgure, Anna, 1948-. Viņi. Svešos pagalmos / Anna Velēda Žīgure. - Rīga : Jumava, 2012. - 247, [1] lpp. - Annas Žīgures romāns "Viņi. Svešos pagalmos" ir stāsts par latviešu bēgļiem pēc II Pasaules kara Vācijā. Grāmatā ievietoti dokumentāli fotomateriāli un kartes, kas stāstu padara daudz uzskatāmāku.
        ISBN 9789934112317.

Džeimsa, E L. Tumsa piecdesmit nokrāsās / E L Džeimsa; no angļu val. tulk. Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2012. - 544 lpp.
        ISBN 9789984356082.

Stemans, Rojs. Lielā reinkarnācijas grāmata : liecības par mūsu iepriekšējām dzīvēm / Rojs Stemans ; no angļu val. tulk. Velga Vīgante ; [red. Jānis Lugāns]. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2012] (Scriptum). - 318, [1] lpp. : portr., foto. - Pielikums Nr.1: 287.-[295.]lpp. . - Pielikums Nr.2: 297.-[307.]lpp. . - Piezīmes: 308.-[319.]lpp. - Oriģ. nos.: The Big Book of Reincarnation : examining the evidence that we have all lived before / Roy Stemman.
        Saturs: Pagātne ; Tagadne ; Nākotne ; Sekas.
        ISBN 9789984869285.
        Reinkarnācija.

Makgvaira, Džeimija. Brīnišķais neprāts : [kaisle. Spriedze. Apmātība] / Džeimija Makgvaira; no angļu val. tulk. Agija Krasta. - Rīga : The White book, [2012]. - 372 lpp.
        ISBN 9789934826252.

Geitsa, Donna. Cilvēka ekoloģijas diēta : kā atgūt veselību un atjaunot imunitāti / Donna Geitsa, Linda Šaca; no angļu val. tulk. Vilis Kasims. - Rīga : Lietusdārzs, [2012]. - 335, [1] lpp.
        ISBN 9789984869292.

Bankovskis, Pauls. Viens ar Kantu : Otto Rolava dzīve / Pauls Bankovskis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]. - 199, [1] lpp. : fotoil. - Personu rād.: [197.] - 199. lpp.
        ISBN 9789984887203.

Rīda, Karmena. Manhetenas dārgumi : [romāns] / Karmena Rīda; no angļu val. tulk. Anna Fridenberga. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 393, [1] lpp.
        ISBN 9789984356167.

Vigmora, Anna. Kviešu zelmenis uzturā : [kā audzēt un izmantot kviešu zelmeni, lai uzlabotu veselību un paaugstinātu vitalitāti] / Anna Vigmora; no angļu val. tulk. Ivars Alksnis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 152 lpp. : il. - Bibliogr.: [147.] - 149.lpp. . - Rād.: [150.] - 152.lpp.
        ISBN 9789934028618.

Vigmora, Anna. Diedzējumi uzturā : [kā audzēt un izmantot diedzējumus, lai uzlabotu veselību un paaugstinātu imunitāti] / Anna Vigmora; no angļu val. tulk. Ivars Alksnis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 128 lpp. : il. - Rād.: [126.] - 128.lpp.
        ISBN 9789934028625.

Šmids, Vilhelms. Mīlestība : kāpēc tā ir tik grūta un kā tā tomēr izdodas / Vilhelms Šmids; tulk. Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012].
        ISBN 9789934028007.

Šarma, Robins. Slepenās vēstules no mūka, kurš pārdeva savu Ferrari / Robins Šarma; no angļu val. tulk. Vineta Laudurga. - Rīga : Avots, [2012].
        ISBN 9789984859552.

Vācietis, Ojārs, 1933-1983. Dzeja : [izlase] / Ojārs Vācietis; sakārt. Ludmila Azarova, Vija Kaņepe, Ildze Kronta. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 606, [1] lpp.
        ISBN 9789934033179.

Kota, Laima. Mana turku kafija / Laima Muktupāvela-Kota. - Rīga : Dienas grāmata, 2012. - 218 lpp.,[6] lp.
        ISBN 9789984887289.

Браун, Сандра. Новый рассвет / Сандра Браун ; [пер. с англ.: М.Сапрыкиной, Е.Токаревой ; худож. оформ. В.Безкровного ; отв. ред. В.Краснощекова]. - Москва : Эксмо, 2012 (Тверь : Тверской полиграфический комбинат, ОАО). - 542 с. - (Nr.1 New York Times - Bestselling Author). - Oriģ. nos.: Another Dawn / Sandra Brown.
        ISBN 9785699550838.

Паттерсон, Джеймс. Частный детектив. Факел смерти : роман / Джеймс Паттерсон, Марк Салливан ; [пер. с англ. О.А.Мышаковой]. - Москва : Астрель ; АСТ, 2012 (Ульяновск : Ульяновский дом печати). - 315, [1] с. - (The Best). - Oriģ. nos.: Private Games / James Patterson, Mark Sullivan.
        ISBN 9785271431296.

Браун, Сандра. Дьявол : роман / Сандра Браун ; [пер. с англ. К.В.Бугаевой ; отв. ред. Л.И.Глебовская]. - Москва : Центрполиграф, 2012 (Ульяновск : Ульяновский Дом печати). - 281, [1] с. - (Nr.1 New York Times Bestselling Author). (Harleouin). - Oriģ. nos.: The Devil's Own / Sandra Brown.
        ISBN 9785227032607.

Лэкберг, Камилла. Вкус пепла / Камилла Лэкберг ; [пер. со швед. И.Стребловой ; отв. ред. Г.Корчагин]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 526, [1] с. - (Misterium). - Oriģ. nos.: Stenhuggaren / Camilla Laeckberg.
        ISBN 9785699495078.

Лэкберг, Камилла. Запах соли, крики птиц / Камилла Лэкберг ; [пер. со швед. А.Савицкой ; отв. ред. Г.Корчагин]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011 (Ульяновск : ОАО ''ИПК ''Ульяновский Дом печати''). - 412, [1] с. - (Misterium). - Oriģ. nos.: Olycksfageln / Camilla Läckberg.
        ISBN 9785699464883.

Робертс, Нора. Смертельная игра : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. Н.А.Мироновой. - Москва : Эксмо, 2012. - 446 с.
        ISBN 9785699572380.

Робертс, Нора. Избалованные смертью : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. Н.А.Мироновой. - Москва : Эксмо, 2012. - 444 с.
        ISBN 9785699572403.

Спаркс, Николас. Последняя песня : [роман] / Николас Спаркс ; пер.с англ. Т.А.Перцовой. - Москва : Астрель, 2012. - 381, [1] с.
        ISBN 9785271454967.

Донцова, Дарья Аркадьевна. Добрый доктор Айбандит : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Эксмо, 2012. - 350 с. - (Иронический детектив. Евламия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 9785699599547.

Эберсхоф, Дэвид. Пасадена : [роман] / Эберсхоф, Дэвид ; пер. с англ. Т.Камышниковой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2012. - 524, [1] с.
        ISBN 9785389044470.

Артемьева, Галина. Фата на дереве : [роман] / Галина Артемьева. - Москва : Эксмо, 2012. - 281, [2] с. - (Лабиринты души. Проза Г.Артемьевой).
        ISBN 9785699594733.

Джоансен, Айрис. Опасная близость : роман / Айрис Джоансен ; [пер. с англ. В.А.Гришечкина]. - Москва : Эксмо, 2012. - 541, [1] с.
        ISBN 9785699589296.

Kolere, Šeila. Tapt par Džeinu Eiru / Šeila Kolere; no angļu val. tulk. Edvīns Raups. - Riga : Jumava, [2012]. - 221, [1] lpp. : il. - Šeilas Koleres romāns atklāj 19. gadsimta Angliju, laiku, kad Šarlote Brontē raksta savu slavenāko romānu “Džeina Eira” — grāmatu, par kuru visi runā un kura ir otrreizējas lasīšanas vērta, romānu, kas uzrunā ikviena dvēseli. Šeilas Koleres romāns “Tapt par Dzēinu Eiru” ir par sievietes spēku un par ceļu uz atzinību.
        ISBN 9789934112157.

 Laikapstākļi un mēs : veselība, labsajūta, enerģija / sast. Aina Cebura; māksl. Ints Vilcāns. - Rīga : Avots, [2012]. - 127, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984859569.

 Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis. - Rīga : Jumava, [2012]. - 188, [4] lpp. : fotoil.
        2. grām.
        ISBN 9789934112669.

Kronins, Džastins. Pāreja / Džastins Kronins; no angļu val. tulk. ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 854, [2] lpp.
        ISBN 9789934026911.

 Francijas Rivjēra : [kabatas ceļvedis] / teksta autores: Suzanne Patterson, Meg Jump ; no angļu valodas tulkojusi Laura Katkeviča]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 144 lpp. : il. ; 15 cm. - (Berlitz kabatas ceļvedis). - Virstitulā: Berlitz. . - Ietver rād. (143.-144. lpp.).
        ISBN 9789934019524.

 Maroka : ceļvedis / no angļu val. tulk.: Viktorija Glušina-Butlere, Ruta Svaža, Andžela Šuvajeva ; tulk. red. Aija Balcere, Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 408 lpp. : krās. il., kartes ; 23 cm. - (DK ceļvedis). - Alf. rād.: 378.-399. lpp. - Oriģ. nos.: Morocco.
        ISBN 9789934021008.
        Maroka - Ceļveži.

Cīrhers, Kristofs. Postpadomju kari : nemieri, etniskie konflikti un valstiskums Kaukāzā / Kristofs Cīrhers; tulk. Dainis Poziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012].
        ISBN 9789934027611.

 Dārzkopja padomnieks 2013 / sast. Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, [2012]. - 239, [1] lpp. - Grāmata visiem, kas nodarbojas ar augļkopību, dārzeņkopību un puķkopību. Apjomīgās tabulās apkopotas populārākās, kā arī jaunākās augļu un dārzeņu šķirnes. Sniegta plaša informācija par to audzēšanu, mēslošanu, aizsardzības līdzekļiem.
        ISBN 9789984878447.

Horovics, Entonijs. Zīda nams / Entonijs Horovics; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 292, [1] lpp.
        ISBN 9789934029363.

 Dzīves grāmata 2013 : zvaigžņu kalendārs / sast. Ilze Gandre. - Rīga : Kopsolī, 2012. - 296 lpp.
        ISBN 9789934825217.

Kamerons, Viljams Brūss. Suņa dzīves jēga / Viljams Brūss Kamerons; no angļu val. tulk. Kristaps Bricis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 302, [1] lpp.
        ISBN 9789934028892.

Avotiņa, Daina, 1926-. Vīramāte : ikdienišķs romāns / Daina Avotiņa ; red. Daina Grūbe ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 336, [2] lpp. ; 21 cm. - Rakstnieces D. Avotiņas romāns ir emocionāls vēstījums par parastas lauku sievietes Netes bagāto dzīves gājumu uz 20. gadsimta vēsturisko notikumu fona. Tas ir stāsts par dzimtas mājām, par ģimeni, par patiesām un viltus vērtībām, par cilvēka mūža guvumu.
        ISBN 9789934022395ies.
        Latviešu romāni.

Olivera, Lorena. Pirms es krītu : romāns / Lorena Olivera ; no angļu val. tulk. Ieva Kolmane ; red. Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Before i fall.
        ISBN 9789934030178ies.
        Jaunatnes proza, amerikāņu.

Kota, Laima. Mana turku kafija / Laima Muktupāvela-Kota. - Rīga : Dienas grāmata, 2012. - 218 lpp.,[6] lp.
        ISBN 9789984887289.

Pakraste, Lida. Cerību rītausmā / Lida Pakraste. - Rīga : Vērtums, [2012] (Jumi). - 175 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984920283.
        Latviešu romāni.

Sagāna, Fransuāza. Smeldze / Fransuāza Sagāna; no franču val. tulk. Inta Geile. - Rīga : Jumava, [2012]. - 196, [4] lpp. : il. - Lisjēna nespēj izšķirties starp diviem vīriešiem - jauno, perspektībvo literātu Albertu un nosvērto un bagāto Šarlu. Ko viņa izvēlēsies? Mīlestību vai naudu?.
        ISBN 9789934112263.

Stārasts, Jānis. Tērauds un sārņi / Jānis Stārasts. - Rīga : RaKa, [2012]. - 499, [2] lpp. : fotoil. - Dokumentālajā romānā autors apraksta notikumus Liepājas uzņēmumā "Metalurgs" 1940. un 1941. gadā. Galvenais romāna varonis ir komunists ideālists, bet saskarsme ar reālo totalitārismu mudina viņu būtiski pārvērtēt savus uzskatus. Grāmatā aprakstītas daudzas reālas ainas un reālas personības. Dažas no tām autors gan izmantojis kā tēlus.
        ISBN 9789984462271.

Pakalns, Dailonis, 1932-. Zāļu tējas / Dailonis Pakalns ; literārā red. Irēna Fatare. - Rīga : AFS, 2012. - 238, [1] lpp., [4] lp. krās. il. : tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: 227.-[232.] lpp. (143 nos.). - Bioloģijas doktora D. Pakalna grāmatā izklāstīti jaunākie un būtiskākie zinātniski praktiskie jautājumi par ārstniecības augu drogām, galveno uzmanību pievēršot visplašākajam augu izmantošanas aspektam mājas apstākļos - zāļu tējām, gan par to medicīnisko izmantošanu, gan lietošanu uzturā un higiēnā. Doti praktiski norādījumi par racionālu drogu lietošanu biežāk sastopamo saslimšanu dziedināšanai, sadalot zāļu tējas pa organisma orgānu grupām. Grāmata adresēta visu specialitāšu ārstu, farmaceitu un pārējo medicīnas darbinieku ikdienas darbam, kā arī medicīnas un farmācijas studentiem.
        ISBN 9789984889078.
        Zāļu tējas. Ārstniecības augi.

Dana, Olga. Uzzini par savu veselību, ieskatoties sejā / Olga Dana; no krievu val. tulk. L. Lauce. - Rīga : Vieda, [2012]. - 174, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984782782.

Auziņa, Ieva, 1975-. Lakatu sējumi / Ieva Auziņa ; [māksl. Laura Akmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 32 lpp. : il. ; 20 cm. - (Rokdarbi ; 20).
        ISBN 9789934028731.
        Šalles. Mezgli un savijumi.

Vilks, Andris. Grūtupa fenomens / Andris Vilks. - Rīga : N.I.M.S., 2012. - 424 lpp., [8] krāsainas fotoil. lp. : fotoil. - Bibliogr.: [416.] - 417.lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9984679586.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »