Jaunieguvumi decembrī

Ziņa publicēta 07.12.2012
Šeit iespējams aplūkot grāmatas, kas Abonementa krājumā iegādātas decembra mēnesī.

Kenfīlds, Džeks. Panākumu principi : kā no turienes, kur esat, nokļūt tur, kur vēlaties būt / Džeks Kenfīlds, Dženita Svicere; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 536 lpp.
        ISBN 9789934022333.

Jēruma, Inga. No Zentas līdz Zentai / Inga Jēruma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 268, [3] lpp. : fotoil.
        ISBN 9789934028137.

Vārpa, Igors, 1932-. Atmodas eiforija un atmošanās paģiras / Igors Vārpa; māksl. Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 326, [2] lpp. : fotoil. - Personu rād.: [315.] - 326.lpp.
        1. daļa.
        ISBN 9789934031021.

Lisovska, Elžbeta. Lisovskis, Andžejs. Tunisija : ceļvedis / Elžbeta un Andžejs Lisovski ; no angļu val. tulk. Nora Kalna ; red. Ilona Ruķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 352 lpp. : krās. il., kartes ; 23 cm. - (Ceļvedis). - Oriģ. nos.: Tunisia. - Alf. rād.: 328.-349. lpp.
        ISBN 9789934000638.
        Jeruzaleme - Kartes, tūrisma. Tunisija - Ceļveži. Tunisija - Ceļojumu apraksti - Ceļveži.

Lekarē, Džons. Misijas dziesma : spriedzes romāns / Džons Lekarē ; no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece ; red. Aina Rubīna ; māksl. Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 357, [3] lpp. : karte ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Mission song.
        ISBN 9789934004841ies.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Džeimsa, E L. Tumsa piecdesmit nokrāsās / E L Džeimsa; no angļu val. tulk. Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2012. - 544 lpp.
        ISBN 9789984356082.

 Jāņa pavārgrāmata : receptes vasaras piknikiem ar jautriem Reiņa Birzgaļa zīmējumiem / tekstus izvēlējās Inese Pelūde ; Reiņa Birzgaļa ilustrācijas ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 28, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Grāmatā praktiskas ēdienu un dzērienu receptes mijas ar asprātīgiem Reiņa Birzgaļa (1907-1990) zīmējumiem, latviešu tautasdziesmām un ticējumiem. Grāmata lieti noderēs jautriem kopā sanākšanas brīžiem brīvā dabā.
        ISBN 9789934030475ies.
        Jāņu kulinārija. Kulinārija, latviešu. Pavārgrāmatas.

Jansone, Ilze, 1943-. Zintnieces pieredze / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, [2012]. - 257 lpp.
        ISBN 9789984868493.

Kaftans, Miroslavs. Modern business english in communication : Mūsdienu angļu valoda lietišķā saziņā / Miroslavs Kaftans, Zdenka Strnadova ; no angļu val. tulk. Ināra Dimpere ; red. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (Poligrāfists). - 358 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 261. lpp. - Teksts angļu un latviešu val.
        ISBN 9789934008894.
        Angļu valoda - Lietišķā angļu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem - Latviešu valoda.

 Ezoteriskā gadagrāmata 2013 / sast. Līga Zītara. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 255, [1] lpp. : il. - Gadagrāmata stāsta par noslēpumaino pasauli, kas cilvēka prātam pilnībā neatklājas, kas vairāk vai mazāk tverama astrologiem, dziedniekiem un ar smalkāku uztveri apveltītiem cilvēkiem, bet kas tomēr ietekmē katra cilvēka dzīvi. Tāpēc kaut nelielas zināšanas par to noder ikvienam.
        ISBN 9789984878461.

Levins, Dāniels. Mūžīgās pilsētas vēstījums : romāns / Dāniels Levins ; no angļu val. tulk. Liene Akmens ; red. Ingūna Jundze ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 411, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The last ember.
        ISBN 9789984355832ies.
        Detektīvromāni, amerikāņu.

Devero, Džūda. Kaisles naktis / Džūda Devero; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 409, [2] lpp.
        ISBN 9789984355894.

Gregorija, Filipa. Fortūnas rats : romāns / Filipa Gregorija ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2012] (Zelta rudens). - 445, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Lady of the Rivers.
        ISBN 9789984355818ies.
        Biogrāfiskā proza, angļu.
        Lielbritānija - Vēsture - Rožu kari, 1455-1485 - Daiļliteratūra.

Brukfīlda, Amanda. Pastaiga mākoņos : romāns / Amanda Brukfīlda ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; vāka aut. Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012. - 411 lpp. - Oriģ. nos.: Before I knew You.
        ISBN 9789984355917.
        Angļu romāni.

Dīvers, Džefrijs. Carte blanche : [visu laiku labākais romāns par Džeimsu Bondu] / Džefrijs Dīvers ; [no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns]. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 426, [1] lpp. ; 21 cm. - 007-- Titlp.
        ISBN 9789984355924.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu. Bonds, Džeimss (izdomāts tēls) - Daiļliteratūra.

Flega, Fanija. Sveicam pasaulē, Mazulīt! : romāns / Fanija Flega; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2012. - 448 lpp.
        ISBN 9789984355993.

Džonsone, Millija. Baltās kāzas : romāns / Millija Džonsone ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; red. Ilze Jankovska ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 426, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: White wedding.
        ISBN 9789984356150ies.
        Angļu romāni.

Rīda, Karmena. Manhetenas dārgumi : [romāns] / Karmena Rīda; no angļu val. tulk. Anna Fridenberga. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 393, [1] lpp.
        ISBN 9789984356167.

Tidriķe, Laura, 1974-. Baha ziedu terapija bērniem un viņu vecākiem : dabiski, vienkārši, dziedinoši / Laura Tidriķe ; literārā red. Ingrīda Sjomkāne ; vāka dizains: Aija Freimane ; māksl. noformējums: Anda Nordena ; fotogrāfiju autori: Džulians Barnards, Greiems Čalifūrs, Anda Priedīte, Anda Nordena, Laura Tidriķe ; E. Baha portreta 18. lpp. autore Antra Agrena ; 1. un 2. attēla autore Aija Freimane. - Rīga : Ziedu enerģija, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 311 lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - Bibliogr.: 287.-297., 307.-308. lpp. . - Alf. rād.: 298.-306. lpp. - Pirms vairāk nekā 80 gadiem angļu ārsta Edvarda Baha (1886-1936) atklātā ziedu terapija ir plaši zināma visā pasaulē, jo tā palīdz atbrīvoties no postošiem emocionāliem stāvokļiem - bailēm, dusmām, greizsirdības, vainas izjūtas, bezcerības, izmisuma. L. Tidriķes grāmatā apkopoti ārvalstu Baha ziedu terapijas speciālistu novērojumi un atziņas, kā arī autores personiskā pieredze un zināšanas par Baha ziedu izmantošanu ģimenē. Grāmata būs saistoša ikvienam, kas interesējas par emociju ietekmi uz veselību un dabisku veidu, kā palīdzēt sev un saviem tuvajiem dzīvot laimīgu un veselīgu dzīvi.
        ISBN 9789934803741.
        Alternatīvā medicīna. Ziedi - Izmantošana terapijā.

Lavrovs, N. Kaloriju daudzuma tabulas : viss jūsu notievēšanai / N. Lavrovs; tulk. M. Freija. - Rīga : Vieda, 2012. - 105, [1] lpp.
        ISBN 9789984782799.

Šica, Lilija. Turi savu kanti, Lileit! : meitene no Rites ienāk dzīvē / Lilija Šica. - Rīga : [Dzīvesstāsts], [2012]. - 383, [1] lpp. : fotoil.
        ISBN 9789984959962.

Latkovskis, Leonhards. Aglonas baznīcas un klostera vēsture / Leonhards Latkovskis ; no angļu val. tulk.: Līva Kalniņa, Renārs Latkovskis, Dace Skuja ; red. Valentīna Unda ; uz 1. vāka Oskara Felsko glezna ; vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2012 (Latgales druka). - 159 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās.
        ISBN 9789984292182 : 1000eks.
        Klosteri - Latvija - Vēsture - Aglona (Aglonas novads).
        Aglona (Aglonas novads, Latvija) - Baznīcas vēsture. Latvija - Baznīcas vēsture.

Basinskis, Pāvels. Ļevs Tolstojs: bēgšana no paradīzes / Pāvels Basinskis; no krievu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 635, [5] lpp. : fotoil. - Bibliogr.: 625. - 631.] lpp.
        ISBN 9789984356174.

Keita, Lorena. Kaislība : romāns / Lorena Keita ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga ; red. Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 444, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Passion. - "Eņģeļu nakts" triloģijas trešā grāmata.
        ISBN 9789934025464ies.
        Amerikāņu romāni.

Meils, Pīters. Gads Provansā : autobiogrāfisks romāns / Pīters Meils ; no angļu val. tulk. Ieva Tarvida ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 293, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: A year in Provence.
        ISBN 9789934027987.
        Autobiogrāfiskā proza, angļu.
        Provansa (Francija) - Ceļojumu apraksti.

Valdena, Laura. Pēdējā moa noslēpums : romāns / Laura Valdena ; no vācu val. tulk. Juris Miesnieks; red. Inese Miesniece ; mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (SIA "Preses nams Baltic"). - 397, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Der Fluch der Moarifrau.
        ISBN 9789934027857.
        Jaunzēlande - Daiļliteratūra.

Patersons, Džeimss. Privātdetektīvi : detektīvromāns / Džeimss Patersons, Maksīna Paetro ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska ; red. Egija Smaļķe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 325, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Private.
        ISBN 9789934028908.
        Detektīvromāni amerikāņu.

Patersons, Džeimss. Privātdetektīvi. Spēles : detektīvromāns / Džeimss Patersons, Marks Salivans ; no angļu val. tulk. un red. Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 366, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Private. Games.
        ISBN 9789934027826.
        Detektīvromāni, amerikāņu.

Aherna, Sesilija. Līdz varavīksnei / Sesilija Aherna; no angļu val. tulk. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 461, [3] lpp.
        ISBN 9789934029158.

Gudvins, Džeisons. Čūsku akmens : detektīvromāns / Džeisons Gudvins ; no angļu val. tulk. Lenvija Sīle ; red. Marika Taube ; Māra Sīmansona vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The snake stone.
        ISBN 9789934029196ies.
        Detektīvromāni, angļu.
        Stambula (Turcija) - Vēsture - 19 gs - Daiļliteratūra.

Nesbē, Jū. Sniegavīrs : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu val. tulk. Ilmars Briška ; red. Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 470, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Snømannen.
        ISBN 9789934031571ies.
        Detektīvromāni, norvēģu.

Horovics, Entonijs. Zīda nams : romāns / Entonijs Horovics ; no angļu val. tulk. un rediģējusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Prese nams Baltic). - 292, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The house of silk.
        ISBN 9789934029363.
        Detektīvromāni, angļu.

Kīzs, Daniels. Puķes Aldžernonam / Daniels Kīzs; no angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 302, [2] lpp.
        ISBN 9789934031076.

Linka, Šarlote. Bez pēdām pazudusī : romāns / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Irēna Gransberga ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 373, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Die letzte spur.
        ISBN 9789934033094.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.

Pankola, Katrīna. Krokodilu dzeltenās acis : romāns / Katrīna Pankola ; no franču val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 494, [1] lpp. ; 23 cm. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Les yeux jaunes des crocodiles.
        ISBN 9789984355740ies.
        Franču romāni.

Hailenda, Tāra. Kritušie eņģeļi : romāns / Tāra Hailenda ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 437, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Fallen angels.
        ISBN 9789984355863ies.
        Angļu romāni.

Lī, Linda Frānsisa. Dūjas ceļš : romāns / Linda Frānsisa Lī ; no angļu val. tulk. Inguna Gulbe ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 376, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Dove's way.
        ISBN 9789984355931ies.
        Amerikāņu romāni.

Foresters, Džeimss. Karalienes vārdā : romāns / Džeimss Foresters ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Zelta rudens). - 428, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Sacred treason.
        ISBN 9789984355900ies.
        Vēsturiskā proza, angļu.
        Lielbritānija - Vēsture - 1558-1603 - Daiļliteratūra.

Maknota, Džūdita. Mīlas veltes : stāsti / Džūdita Maknota, Džūda Devero ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Simple gifts.
        saturs: Tikai ziņkāres pēc / Džūda Devero. Brīnumi / Džūdita Maknota. Pārvērtības / Džūda Devero. Dubultattēls / Džūdita Maknota.
        ISBN 9789984355948ies.
        Mīlas stāsti, amerikāņu. Stāsti, amerikāņu.

Brenne, Kāri F. Zem kuplo lapotņu dziļajām ēnām : romāns / Kāri F. Brenne ; no norvēģu val. tulk. Māra Valpētere ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 340, [7] lpp. ; 31 cm.
        ISBN 9789984355962ies.
        Ģimenes sāgas, norvēģu.

Harana, Maeva. Lēdija gleznā : romāns / Maeva Harana ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 412, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: 412.-[413.] lpp. - Oriģ. nos.: The painted lady.
        ISBN 9789984355986ies.
        Vēsturiskā proza, angļu.
        Lielbritānija - Vēsture - 1660-1685 - Daiļliteratūra. Lielbritānija - Galms un galminieki - Daiļliteratūra.

Robārdsa, Kārena. Reiz mīla nāks... : romāns / Kārena Robārdsa ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija). - 377, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Scandalous.
        ISBN 9789984356013ies.
        Amerikāņu romāni.

Konelijs, Maikls. Piektais liecinieks : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 444, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The fifth witness.
        ISBN 9789984356051ies.
        Detektīvromāni, amerikāņu.

Pankola, Katrīna. Bruņurupuču lēnais valsis : romāns / Katrīna Pankola ; [no franču val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš]. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija, SIA). - 565, [1] lpp. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: La Valse Lente des Tortues / Katherine Pancol.
        ISBN 9789984356105.
        Franču romāni.

Devero, Džūda. Vēlmju akmens : romāns / Džūda Devero ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Heartwishes.
        ISBN 9789984356112ies.
        Amerikāņu romāni.

Hilla, Melisa. Gredzens no Tiffany : romāns / Melisa Hilla ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 409, [4] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Something from Tiffany's.
        ISBN 9789984356181.
        Īru romāni.

Kalniete, Sandra. Prjaņiks. Debesmannā. Tiramisū / Sandra Kalniete; māksl. Uldis Sosnovskis. - Rīga : Zelta grauds, 2012. - 348, [4] lpp. : fotoil.
        ISBN 9789984994505.

Keita, Lorena. Kaislība : romāns / Lorena Keita ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga ; red. Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 444, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Passion. - "Eņģeļu nakts" triloģijas trešā grāmata.
        ISBN 9789934025464ies.
        Amerikāņu romāni.

Meils, Pīters. Gads Provansā : autobiogrāfisks romāns / Pīters Meils ; no angļu val. tulk. Ieva Tarvida ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 293, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: A year in Provence.
        ISBN 9789934027987.
        Autobiogrāfiskā proza, angļu.
        Provansa (Francija) - Ceļojumu apraksti.

Valdena, Laura. Pēdējā moa noslēpums : romāns / Laura Valdena ; no vācu val. tulk. Juris Miesnieks; red. Inese Miesniece ; mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (SIA "Preses nams Baltic"). - 397, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Der Fluch der Moarifrau.
        ISBN 9789934027857.
        Jaunzēlande - Daiļliteratūra.

Patersons, Džeimss. Privātdetektīvi : detektīvromāns / Džeimss Patersons, Maksīna Paetro ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska ; red. Egija Smaļķe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 325, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Private.
        ISBN 9789934028908.
        Detektīvromāni amerikāņu.

Patersons, Džeimss. Privātdetektīvi. Spēles : detektīvromāns / Džeimss Patersons, Marks Salivans ; no angļu val. tulk. un red. Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 366, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Private. Games.
        ISBN 9789934027826.
        Detektīvromāni, amerikāņu.

Aherna, Sesilija. Līdz varavīksnei / Sesilija Aherna; no angļu val. tulk. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 461, [3] lpp.
        ISBN 9789934029158.

Gudvins, Džeisons. Čūsku akmens : detektīvromāns / Džeisons Gudvins ; no angļu val. tulk. Lenvija Sīle ; red. Marika Taube ; Māra Sīmansona vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The snake stone.
        ISBN 9789934029196ies.
        Detektīvromāni, angļu.
        Stambula (Turcija) - Vēsture - 19 gs - Daiļliteratūra.

Nesbē, Jū. Sniegavīrs : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu val. tulk. Ilmars Briška ; red. Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 470, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Snømannen.
        ISBN 9789934031571ies.
        Detektīvromāni, norvēģu.

Horovics, Entonijs. Zīda nams : romāns / Entonijs Horovics ; no angļu val. tulk. un rediģējusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Prese nams Baltic). - 292, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The house of silk.
        ISBN 9789934029363.
        Detektīvromāni, angļu.

Kīzs, Daniels. Puķes Aldžernonam / Daniels Kīzs; no angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 302, [2] lpp.
        ISBN 9789934031076.

Linka, Šarlote. Bez pēdām pazudusī : romāns / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Irēna Gransberga ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 373, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Die letzte spur.
        ISBN 9789934033094.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.

Pankola, Katrīna. Krokodilu dzeltenās acis : romāns / Katrīna Pankola ; no franču val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 494, [1] lpp. ; 23 cm. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Les yeux jaunes des crocodiles.
        ISBN 9789984355740ies.
        Franču romāni.

Hailenda, Tāra. Kritušie eņģeļi : romāns / Tāra Hailenda ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 437, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Fallen angels.
        ISBN 9789984355863ies.
        Angļu romāni.

Lī, Linda Frānsisa. Dūjas ceļš : romāns / Linda Frānsisa Lī ; no angļu val. tulk. Inguna Gulbe ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 376, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Dove's way.
        ISBN 9789984355931ies.
        Amerikāņu romāni.

Foresters, Džeimss. Karalienes vārdā : romāns / Džeimss Foresters ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Zelta rudens). - 428, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Sacred treason.
        ISBN 9789984355900ies.
        Vēsturiskā proza, angļu.
        Lielbritānija - Vēsture - 1558-1603 - Daiļliteratūra.

Maknota, Džūdita. Mīlas veltes : stāsti / Džūdita Maknota, Džūda Devero ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Simple gifts.
        saturs: Tikai ziņkāres pēc / Džūda Devero. Brīnumi / Džūdita Maknota. Pārvērtības / Džūda Devero. Dubultattēls / Džūdita Maknota.
        ISBN 9789984355948ies.
        Mīlas stāsti, amerikāņu. Stāsti, amerikāņu.

Brenne, Kāri F. Zem kuplo lapotņu dziļajām ēnām : romāns / Kāri F. Brenne ; no norvēģu val. tulk. Māra Valpētere ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 340, [7] lpp. ; 31 cm.
        ISBN 9789984355962ies.
        Ģimenes sāgas, norvēģu.

Harana, Maeva. Lēdija gleznā : romāns / Maeva Harana ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 412, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: 412.-[413.] lpp. - Oriģ. nos.: The painted lady.
        ISBN 9789984355986ies.
        Vēsturiskā proza, angļu.
        Lielbritānija - Vēsture - 1660-1685 - Daiļliteratūra. Lielbritānija - Galms un galminieki - Daiļliteratūra.

Robārdsa, Kārena. Reiz mīla nāks... : romāns / Kārena Robārdsa ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija). - 377, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Scandalous.
        ISBN 9789984356013ies.
        Amerikāņu romāni.

Konelijs, Maikls. Piektais liecinieks : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 444, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The fifth witness.
        ISBN 9789984356051ies.
        Detektīvromāni, amerikāņu.

Pankola, Katrīna. Bruņurupuču lēnais valsis : romāns / Katrīna Pankola ; [no franču val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš]. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija, SIA). - 565, [1] lpp. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: La Valse Lente des Tortues / Katherine Pancol.
        ISBN 9789984356105.
        Franču romāni.

Devero, Džūda. Vēlmju akmens : romāns / Džūda Devero ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Heartwishes.
        ISBN 9789984356112ies.
        Amerikāņu romāni.

Hilla, Melisa. Gredzens no Tiffany : romāns / Melisa Hilla ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 409, [4] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Something from Tiffany's.
        ISBN 9789984356181.
        Īru romāni.

Kalniete, Sandra. Prjaņiks. Debesmannā. Tiramisū / Sandra Kalniete; māksl. Uldis Sosnovskis. - Rīga : Zelta grauds, 2012. - 348, [4] lpp. : fotoil.
        ISBN 9789984994505.

Blaua, Līga. Jānis Paukštello. Tintē, bet balts / Līga Blaua ; atbildīgā red. Evija Veide ; māksl. Līga Krēže ; fotogrāfi: Ieva Andersone, Jānis Deinats, Eiženija Freimane, Guntis Grunte, V. Kraiņevs, Egons Kera, Jānis Pilskalns, Imants Prēdelis, Oļegs Zernovs ; vāka noformējumam izmantota V. Kraiņeva fotogrāfija. - Rīga : Jumava, 2011 (Informatīvā biznesa centrs). - 183, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Viņš ir likteņa svētīts un sists. Stāvējis atzīšanas virsotnē un kritis bezdibenī. Mīlējis un cietis sāpes. Visu zaudējis un sācis dzīvi no jauna. Viņš pazīst sajūtu, kad liekas: nevienam neesi vajadzīgs, un zina, kā ir, kad viena cilvēka pastiepta roka palīdz atkal tikt uz kājām. Tintē, bet balts. Tāds ir Paukštello. Šajos atmiņu pieskārienos ― mirkļi no bijušā, no Jāņa dzīves, no bezmiega nakšu smagajām domām un no rīta, kas nāk ar jaunu dienu.
        ISBN 9789934110337ies.
        Aktieri - Latvija - Biogrāfijas.

Rudzāte, Elvita. Piedošanas mācība : lekciju materiāls / Elvita Rudzāte ; red. Inguna Almbauere. - Rīga : Sokrata Tautskola, 2010 (MicroDot). - 168 lpp. : il., ģīm. - (Piedošanas mācība). - Izmantotā lit.: 164.lpp. - E.Rudzātes grāmatā koncentrētā veidā un piemēroti mūsdienīga cilvēka pasaules uztverei varat apgūt zināšanas par Dievišķo pasauli, dzīves likumiem un sevis ārstēšanu ar domu spēku. Piedošanas mācība ļauj ieraudzīt pasauli un līdzcilvēkus no pilnīgi cita-pozitīva un priekpilna-skatpunkta. Piedošana kā gudras dzīvesziņas avots sakņojas gan mūsu senču garīgajā mantojumā, gan saskaņā ar pasaules tautu reliģijās-kristietībā, budismā, hinduismā-paustajām pamatvērtībām.
        3.grām. Dievišķās pasaules izzināšana sirdsmieram : Šri Satja Sai Babas Dievišķo gudrību atspulgs.
        Saturs: Dzīves jēga un uzdevumi ; Laime un ciešanas ; Cilvēciskās vērtības ; Garīgā attīstība un izglītība ; Mīlestība un pieķeršanās ; Harmonija cilvēkā, ģimenē un sabiedrībā ; Šri Satja Sai Babas Dievišķie izteicieni.
        ISBN 9789934812705.
        Garīgā dzīve. Garīgā dzīve - Hinduisms. Dvēsele un miesa. Dzīves veidošana. Piedošana. Pašrealizācija.
        Laime. Garīgā dzīve.

Rudzāte, Elvita. Piedošanas mācība : lekciju materiāls / Elvita Rudzāte ; red. Inguna Almbauere. - Rīga : Sokrata tautskola, 2009. - 136 lpp. : il. - Bibliogr.: 124. lpp. (39 nos.). - E. Rudzātes piedošanas mācībā koncentrētā veidā un piemēroti mūsdienīga cilvēka pasaules uztverei varat apgūt zināšanas, ar kuru palīdzību gan stresi, gan bailes, gan vainas izjūta, kas nemitīgi iesakņojas ikvienā no mums, var tikt transformēta visaptverošā harmonijā ar visu, kas mūs aptver, un mīlestības enerģijā, kas mūs atbrīvo no jebkuras slimības, nīgruma un diskomforta; kas ļauj ieraudzīt pasauli un līdzcilvēkus no pilnīgi cita – pozitīva un priekpilna - skatpunkta.
        2. grām. Kā ar piedošanu atbrīvoties no depresijas.
        ISBN 9789984398495.
        Depresija, garīgā - Ārstēšana. Piedošana - Izmantošana terapijā.

Rudzāte, Elvita. Piedošanas mācība : [lekciju materiāls] / Elvita Rudzāte ; red. Inguna Almbauere. - Rīga : Sokrata Tautskola, 2011. - 160 lpp. : il. - Bibliogr.: 157. lpp. - Piedošanas mācībā koncentrētā veidā un piemēroti mūsdienīga cilvēka pasaules uztverei varat apgūt zināšanas par Dievišķo pasauli, dzīves likumiem, dzīves jēgu, sevis ārstēšanu ar domu spēku un savstarpējo attiecību veidošanu. Mācība par piedošanu sakņojas pagātnes izskaidrošanā sev pašam, problēmas vai slimības cēloņa atrašanā un atzīšanā, un pēc tam - novēršanā. Piedošanas mācība ļauj ieraudzīt pasauli un līdzcilvēkus no pilnīgi cita – pozitīva un priekpilna – skatpunkta.
        4. grām. Mīlestības brīnums.
        Saturā: Neveiksmīgas laulības cēloņi un sekas. Mīlestības trūkuma cēloņi un sekas. Attiecību veidošana. Poligāmija jeb paralēlo attiecību dzīve. Šķiršanās. Mīlestības ilūzija. Mīlestības mācība.
        ISBN 9789934812712.
        Mīlestība - Psiholoģiskie aspekti. Starppersonu attiecības. Ģimenes. Piedošana - Psiholoģiskie aspekti.

Rudzāte, Elvita. Piedošanas mācība : lekciju materiāls / Elvita Rudzāte ; red. Iveta Mediņa. - Rīga : Sokrata tautskola, 2012 (tipogr. "Adverts"). - 199, [1] lpp. : il., tab. ; 30 cm. - Bibliogr.: 199. lpp. (26 nos.). - E. Rudzāte piedošanas mācībā koncentrētā veidā un piemēroti mūsdienīga cilvēka pasaules uztverei, aicina apgūt zināšanas, ar kuru palīdzību gan stresi, gan bailes, gan vainas izjūta, kas nemitīgi iesakņojas ikvienā no mums, var tikt transformēta visaptverošā harmonijā ar visu, kas mūs aptver, un mīlestības enerģijā, kas mūs atbrīvo no jebkuras slimības, nīgruma un diskomforta, kas ļauj ieraudzīt pasauli un līdzcilvēkus no pilnīgi cita – pozitīva un priekpilna - skatpunkta. Piedošana kā gudras dzīvesziņas avots sakņojas gan mūsu senču garīgajā mantojumā, gan ir saskaņā ar pasaules tautu reliģijās paustajām pamatvērtībām.
        ISBN 9789934812729.
        Piedošana - Psiholoģiskie aspekti. Piedošana - Izmantošana terapijā. Dvēsele un miesa. Slimības - Cēloņi un rašanās teorijas. Slimības - Psihosomatiskie aspekti. Psihiskā dziedināšana. Stress (fizioloģija). Stress (psiholoģija). Ģimene.

Apškrūma, Kornēlija, 1937-. Sirdsapziņa : [gandrīz dienasgrāmata] / Kornēlija Apškrūma; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 93, [3] lpp. : il.
        ISBN 9789934033483.

Mauriņš, Osvalds, 1932-. Pīlādžogu elēģija : romāns / Osvalds Mauriņš; sast. Ilona Vītola. - Gulbene : Vītola izdevniecība, [2012]. - 64 lpp. : il.
        ISBN 9789984835570.

Murakami, Haruki, 1949-. Skarbā brīnumzeme un pasaules gals : [romāns] / Haruki Murakami ; no japāņu val. tulk. Inese Avana ; red. Aija Lāce ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008] (a/s "Preses nams"). - 487, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Hard-boiled wonderland and the end of the world.
        ISBN 9789984405049ies.
        Japāņu romāni.

Murakami, Haruki. Dejo, Dejo, Dejo : romāns / Haruki Murakami ; no japāņu val. tulk. Ingūna Beķere ; red. Mirdza Kalva ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008 (Jelgavas tipogr.). - 471, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos. angļu val.: Dance. Dance. Dance.
        ISBN 9789984405469ies.
        Japāņu romāni.

Šepetis, Rūta. Starp pelēkiem toņiem : romāns / Rūta Šepetis ; no angļu val. tulk. un rediģējusi Silvija Brice. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 350, [1] lpp. : kartes ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Between shades of gray.
        ISBN 9789934022388.
        Amerikāņu romāni.
        Lietuva - Vēsture - Padomju okupācija, 1940-1941 - Daiļliteratūra. Sibīrija (Krievija) - Daiļliteratūra.

Ness, Patriks. Haosa spēle : [triloģija] / Patriks Ness ; no angļu valodas tulk. Daina Ozoliņa ; redaktore Anda Brazauska ; mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 452, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: The knife of never letting go.
        1. grām. Nazis, ko neatlaist.
        ISBN 9789934022340.
        Jaunatnes proza, amerikāņu.

Verbērs, Bernārs. Mēs - dievi : romāns / Bernārs Verbērs ; no franču val. tulk. Maija Indraša ; red. Rūta Koluža ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 462, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Nous, les Dieux.
        ISBN 9789934023330ies.
        Zinātniskā fantastika, franču.

Stoketa, Ketrīna. Kalpone : romāns / Ketrīna Stoketa ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija).). - 534, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Help.
        ISBN 9789934025143ies.
        Amerikāņu romāni. Afroamerikānietes - Daiļliteratūra. Mājkalpotājas - Daiļliteratūra.

Kjernborga, Ulrika. Verdzene : [romāns] / Ulrika Kjernborga ; no zviedru val. tulk. Rute Lediņa ; Lijas Brīdakas atdzejojumi ; redaktore Rūta Koluža ; mākslinieks Māris Sīmansons ; fotogrāfs Bruno Kabucis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 439, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Myrrha.
        ISBN 9789934008573.
        Zviedru romāni.

Jūnasons, Jūnass. Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda / Jūnass Jūnasons ; no zviedru val. tulk. Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 430, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934023941.

Murakami, Haruki. Kafka liedagā : romāns / Haruki Murakami ; no japāņu val. tulk. Ingūna Beķere ; red. Dace Barone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 524, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Umibe no Kafuka.
        ISBN 9789984406220ies.
        Japāņu romāni.

Makkalova, Kolīna. Fortūnas izredzētie : romāns / Kolīna Makkalova ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga ; red. Rūta Koluža ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 1263, [1] lpp. : il., kartes ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Fortune's favorites. - Grāmatu "Pirmais vīrs Romā" un "Zāles vainags" turpinājums.
        ISBN 9789934022609ies.
        Vēsturiskā proza, austrāliešu.

Ruiss Safons, Karloss. Eņģeļa spēle : romāns / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu val. tulk. un rediģējusi Dace Meiere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 678, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: El juego del ángel.
        ISBN 9789934026928ies.
        Spāņu romāni.

Dēblīns, Alfrēds. Berlīne, Aleksandra laukums : stāsts par Francu Bīberkopfu / Alfrēds Dēblīns ; no vācu val. tulk. un red. Silvija Brice ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 527, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Berlin Alexanderplatz.
        ISBN 9789934023507ies.
        Vācu romāni.
        Berlīne (Vācija) - Daiļliteratūra.

Išervuds, Kristofers. Atvadas no Berlīnes : romāns / Kristofers Išervuds ; no angļu val. tulk. un red. Silvija Brice ; māksl. Māris Sīmansons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 254, [2] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Goodbye to Berlin.
        ISBN 9789934022227.
        Angļu romāni.
        Berlīne (Vācija) - Daiļliteratūra.

Murakami, Haruki. 1Q84 / Haruki Murakami ; no japāņu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 462, [2] lpp. ; 21 cm.
        1. grām. Aprīlis - jūnijs.
        1. grāmata. Aprīlis - jūnijs.
        ISBN 9789934022852.
        Japāņu romāni.

Sabaļauskaite, Kristina. Silva Rerum II : romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu val. tulk. Dace Meiere ; [tulk. red.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Rīga : Jelgavas tipogrāfija). - 382, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silva Rerum II / Kristina Sabaliauskaitė.
        ISBN 9789934025471.
        Lietuviešu romāni.
        Vēsturisks romāns.

Olivera, Lorena. Delīrijs : [romāns] / Lorena Olivera ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča ; red. Ita Pelīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Delirium.
        ISBN 9789934024160ies.
        Jaunatnes proza, amerikāņu.

Rūmnieks, Valdis, 1951-. Viestura zobens : vēsturisks romāns / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ; red. Zaiga Lasenberga ; pēcv. sarakstīja Raitis Simsons ; māksl. Aigars Truhins ; vāka noformējumā izmantota Jura Urtāna fotogrāfija ; kartes autore Rita Saurova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 415, [1] lpp. : karte ; 21 cm. - Romāns ir aizrautīgs, piedzīvojumiem un traģiskiem pavērsieniem bagāts vēstījums par dižā Viestura - Zemgales valdnieka dzīvi vienā, ļoti izšķirīgā 1219. gadā. Vēsturiskajā romānā stingra dokumentalitāte savienojas ar māksliniecisku izdomu, tautas ticējumiem un nostāstiem, atklājot seno zemgaļu godaprātu un varonību.
        ISBN 9789934025716ies.
        Vēsturiskā proza, latviešu.

Makkalova, Kolīna. Divpadsmit : romāns / Kolīna Makkalova ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska ; red. Maruta Babule ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 412, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Too many murders.
        ISBN 9789934021602ies.
        Detektīvromāni, austrāliešu.

Ness, Patriks. Jautājums un atbilde : triloģijas "Haosa spēle" 2. daļa / Patriks Ness ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa ; red. Anda Brazauska ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 487, [1] lpp. ; 20 cm. - (Haosa spēle ; 2. grāmata). - Oriģ. nos.: The ask and the answer. - "Grāmatas "Nazis, ko neatlaist" turpinājums - triloģijas "Haosa spēle" otrā daļa"-- Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934025136.
        Jaunatnes proza, amerikāņu.

Makkalova, Kolīna. Dronta noslēpums : detektīvromāns / Kolīna Makkalova ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska ; red. Maruta Babule ; Arņa Zariņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Naked cruelty.
        ISBN 9789934024351ies.
        Detektīvromāni, austrāliešu.

Šafere, Merija Anna. Gērnsijas Literatūras un tupeņmizu pīrāga biedrība : romāns / Mērija Anna Šafere & Annija Barouza ; no angļu val. tulk. un rediģējusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 318 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Guernsey Literary and potato peel pie society.
        ISBN 9789934024092ies.
        Epistulārā proza, amerikāņu. Grāmatu klubi - Daiļliteratūra.
        Gērnsija (Normandijas salas) - Daiļliteratūra.

Smits, Vilburs. Briesmu varā : romāns / Vilburs Smits ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska ; red. Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 423, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Those in peril.
        ISBN 9789934027345.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Murakami, Haruki. 1Q84 : romāns / Haruki Murakami ; no japāņu val. tulk. Ingūna Beķere ; red. Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 398, [2] lpp. ; 21 cm.
        2. grām. Jūlijs - septembris.
        ISBN 9789934026256ies.
        Japāņu romāni.

Nadziņa, Valija. Etnogrāfiskais ornaments / Valija Nadziņa ; red. Gundega Rudzīte ; māksl. Skaidrīte Vītola ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; Ojāra Griķa krāsu foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 23, [1] lpp. : il. ; 29 cm. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums ; 2). - Pieredzes bagātā pedagoģe un izcilā latviešu ornamenta pārzinātāja, rokdarbniece V. Nadziņa grāmatā iepazīstina ar latviešu ornamentiem, to veidošanas likumībām, kā arī sniedz ieskatu rakstu sacerēšanā. Jebkurš raksts, ornaments simboliski atklāj mūsu tautas pasaules uztveri. Lai nezustu šī tautas dzīvesziņa, saglabāsim tradīcijas un mācīsimies izmantot etnogrāfiskos ornamentus arī mūsdienās.
        ISBN 9789934027581.
        Rotājumi un ornamenti - Latvija. Zīmes un simboli - Latvija. Izšuvumi - Latvija - Raksti.
        ORNAMENTI.

Nadziņa, Valija. Jostas un prievītes / Valija Nadziņa ; red. Gundega Rudzīte ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 32 lpp. : il. ; 29 cm. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums ; 1). - V. Nadziņa grāmatā iepazīstina ar aušanai nepieciešamajiem darbarīkiem un materiāliem, māca aprēķināt velku garumu, uztīt tos uz veltnīša un uzsiet nītis, kā arī aust ne tikai svītrainās, ziedainās un rakstainās audenes, bet arī Aulejas audenes un celaines. Izdevums adresēts ikvienam, kas vēlas kopt un saglabāt senās amatu prasmes.
        ISBN 9789934022500.
        Aušana - Raksti. Jostas (apģērbs) - Latvija.

Petersons, Pērs. Es nolādu laika upi : romāns / Pērs Petersons ; no norvēģu val. tulk. Solveiga Elsberga ; red. Rūta Koluža ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Jeg forbanner tidens elv.
        ISBN 9789934028199ies.
        Norvēģu romāni.

Abedi, Izabella. Čuksti : romāns / Izabella Abedi ; no vācu val. tulk. Inga Dalbiņa ; red. Daina Grūbe ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 298, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Whisper.
        ISBN 9789934023293.
        Jaunatnes proza, vācu.

Klētnieks, Jānis. Svētie noslēpumi / Jānis Klētnieks ; literārā red. Gundega Rudzīte ; Eduarda Groševa iekārtojums un vāka dizains ; vāka dizainam izmantotas E. Groševa, V. Kilblokas, J. Klētnieka fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 164, [1] lpp, [40] lpp. krās. il., karte ; 23 cm. - Bibliogr.: 162.-[165.] lpp. un norādes parindēs. - J. Klētnieks ir piedalījies Latvijas Ārzemju mākslas muzeja organizētajos Karnakas tempļa un Džosera piramīdas izpētes darbos Ēģiptē, kā arī senatnes pieminekļu apsekošanā dažādās valstīs. J. Klētnieks meklējis senās Baltijas iedzīvotāju astronomisko priekšstatu saistību ar reliģiskajiem ticējumiem, tradīcijām un izpausmēm citur Eiropā un Tuvo Austrumu tautu kultūrvēsturiskajā skatījumā. Grāmata mēģina atbildēt uz seno civilizāciju atstātajām mīklām.
        ISBN 9789934024146ies.
        Civilizācija - Vēsture.

Vinmane, Sāra. Kad Dievs bija trusis : romāns / Sāra Vinmane ; no angļu val. tulk. un red. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 365, [3] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: When God was a rabbit.
        ISBN 9789934027758.
        Angļu romāni.

Donohjū, Emma. Istaba / Emma Donohjū ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 413, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934026317.
        Īru romāni (angļu valoda). Māte un bērns - Daiļliteratūra.

Le Gvina, Ursula K. Tumsas kreisā roka : zinātniski fantastisks romāns / Ursula K. Le Gvina ; no angļu val. tulk. Lauma T. Lapa ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija).). - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The left hand of darkness.
        ISBN 9789934027796.
        Zinātniskā fantastika, amerikāņu.

Maiere, Anna Elizabete. Putna svars / Anna Elizabete Maiere ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934026706.
        Austriešu romāni.

Sēja, Gundega. Latvieša virtuve : kā ēd, svin un priecājas latvieši / Gundega Sēja ; red. Aija Balcere ; Vitas Lēnertes dizains ; Māras Alševskas, Ilzes Briģes, Gvido Kajona, Vijas Kilblokas, Vitas Lēnertes, Indras Zeltiņas fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 63 lpp. : il., ģīm., karte ; 21 cm. - G. Sējas grāmata ir aizraujošs un rotaļīgs ceļvedis latvieša virtuvē. Tajā uzzināsiet, ko latvieši ēd ikdienā un svētku reizēs, kādas meža un jūras veltes latvieši izmanto savā virtuvē, kā pagatavot tradicionālos latviešu ēdienus - sklandraušus, debesmannu, koču vai bukstiņbiezputru, kā latvieši svin gadskārtu svētkus.
        ISBN 9789934023354ies.
        Kulinārija, latviešu. Svētku kulinārija - Latvija. Ēšanas paradumi - Latvija - Vēsture. Latvieši - Sociālā dzīve un paražas.

Nesbē, Jū. Sātana zvaigzne : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu val. tulk. Inga Bērziņa ; red. Ligita Bērziņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 455, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Marekors.
        ISBN 9789934024467.
        Detektīvromāni, norvēģu.

Judina, Dace. Dīvainais Līgovakars : [detektīvromāns] / Dace Judina ; red. Māra Rune ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 357 lpp. : ģen. tab. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete). - D. Judinas detektīvromānā Annas Elizabetes svētku aģentūra organizē grandiozu vasaras saulgriežu balli. Mežāju pagastā tādas nav bijis kopš pirmās brīvvalsts laikiem. Svētku priekšvakarā Annas draugi Pūču salā atrod pusgadsimtu vecus kaulus un apraktu lādi ar seniem dokumentiem, kas liecina - pirms septiņdesmit gadiem te izdarīti šausmīgi noziegumi. Diemžēl senie noziegumi un nelietības turpinās arī šodien.
        ISBN 9789934029516ies.
        Detektīvromāni, latviešu.

Kļavis, Aivars, 1953-. Viņpus vārtiem : [vēsturisks romāns] / Aivars Kļavis ; redaktors Guntis Berelis ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 468, [2] lpp. ; 21 cm. - A. Kļavja romāns "Ceļojošā cirka gūstekņi" pabeidz četru romānu ciklu "Viņpus vārtiem". Dažādos laikmetos aizsāktās sižetiskās līnijas beidzot sasienas ciešā mezglā, neskaitāmie personāži atklāj savas patiesās sejas. Romānā līdzās ir bīskaps Alberts un Kārlis Ulmanis, Kaupo un Ojārs Vācietis, ļaudis, kas gribot negribot kļuvuši par ceļojošā cirka personāžiem, un ļaudis, kas diriģē un vada šo cirku, 13. un 20. gadsimts, bet punktu naktī uz jauno gadu tūkstoti pieliek autors pašrocīgi. - Cikla "Viņpus vārtiem" 4. grāmata.
        4. grām. Ceļojošā cirka gūstekņi.
        ISBN 9789934028380ies.
        Vēsturiskā proza, latviešu.
        Latvija - Vēsture - Daiļliteratūra. Rīga (Latvija) - Daiļliteratūra.

Balode, Ilona. Rīga - Pekina jeb Ceļošana un izdzīvošana ne-sezonā / Ilona Balode ; red. Anda Brazauska ; Austras Cukuras vāka, ģeogrāfisko karšu un CD mākslinieciskais noformējums ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs ; foto: Ilona Balode, Rolands Ūdris. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 520 lpp., [32] lpp. krās. il., ģīm. : kartes ; 23 cm + CD. - No Rīgas līdz Pekinai - tieši tik tālu ceļu vairāk nekā 7 mēnešu garumā mēroja aktrise Ilona Balode un mūziķis Rolands Ūdris. Ceļojums sanāca diezgan netradicionāls - Balode un Ūdrītis tajā nolēma doties bez finansiālajiem iekrājumiem, paļaujoties uz veiksmi, ļaužu labvēlību un savu izturību. Grāmatā aprakstīti viņu jautrie, trakie un brīžiem neticamie piedzīvojumi visās 16 šī ceļojuma laikā apmeklētajās valstīs. - Grāmatai pievienots CD "Beijing nights" ar Rolanda Ūdra, Ilonas Balodes un grupas "Zeme" dziesmām.
        ISBN 9789934023866ies.
        Pekina (Ķīna) - Ceļojumu apraksti. Pekina (Ķīna) - Ceļojumu apraksti. Āzija - Ceļojuma apraksti. Eiropa - Ceļojuma apraksti.

Ārnstede, Simona. Nepakļāvīgā / Simona Ārnstede; no zviedru val. tulk. Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 420, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934029141.

Fords, Džeimijs. Keiko : romāns / Džeimijs Fords ; no angļu val. tulk. Maija Opse ; red. Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 343, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Hotel on the corner of bitter and sweet.
        ISBN 9789934028632ies.
        Amerikāņu romāni.

Geimens, Nīls. Amerikāņu dievi : romāns / Nīls Geimens ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča un Dace Rudzīte ; red. Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 620, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: American gods.
        ISBN 9789934022821ies.
        Fantastiskā proza, angļu. Nacionālās īpatnības, amerikāņu - Daiļliteratūra.

Brīdaka, Lija, 1932-. Virši iezied atvasaru : dzejoļi / Lija Brīdaka ; red. Ilze Cine ; Māras Alševskas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 158, [2] lpp. : il., faks. ; 21 cm. - L. Brīdakas krājumā sakārtoti jaunākie dzejoļi, kuri radušies pēdējo gadu laikā sirds nemierā par to, kas notiek mums tuvākā un tālākā pasaulē. No agrāk izdotajām grāmatām ievietoti tie dzejoļi, kas papildina vienmēr būtiskās, nezūdošās pamattēmas, no kurām veidojas cilvēka personība un mūžs. Starp liriskajām rindām ieskanas ironiskās, jo attieksme pret dažādību nemēdz izpausties vienveidīgi.
        ISBN 9789934031601ies.
        Latviešu dzeja.

Amirrezvani, Anita. Ziedu asinis : romāns / Anita Amirrezvani ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova ; red. Lolija Soma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 391 lpp. ; 23 cm. - Arābu un persiešu vārdu skaidrojums grāmatas beigās. - Oriģ. nos.: The blood of flowers.
        ISBN 9789934027642ies.
        Amerikāņu romāni.
        Irāna - Vēsture - Sefevīdu dinastija, 1501-1736 - Daiļliteratūra.

Folets, Kens. Adatas acs : romāns / Kens Folets ; no angļu val. tulk. Uldis Sīlis ; red. Aija Rubīna ; māksl. Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 355, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The end of the needle / Ken Follett.
        ISBN 9789934023965.
        DETEKTĪVI.

Baronska, Eva. Mocarta kungs pamostas : [romāns] / Eva Baronska ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 334 lpp. ; 21 cm. - Nupat iepriekšējā vakarā gulējis uz nāves gultas, Volfgangs pamostas nepazīstamā vietā un - kā viņam pamazām kļūst skaidrs - svešā laikmetā, kur mūzika skan bez orķestra, ekipāžas brauc bez zirgiem, gaisma spīd bez svecēm... Neiedomājamo laika ceļojumu uz 2006.gadu viņš spēj izskaidrot tikai ar dievišķu uzdevumu: viņam ir jāpabeidz Rekviēms. Kā dīvainis un dzīvs anahronisms Volfgangs klīst pa mūsdienu Vīni, vairs neuzdrīkstēdamies dēvēties par Mocartu. Problēmas viņam sagādā gan metro vagonu durvis, gan personas apliecības trūkums, gan daudz kas cits, un viņa vienīgais kompass šajā baisajā, svešajā pasaulē ir mūzika. Par viņa balstu kļūst poļu vijolnieks, meitene Anju un kaismīgā vēlēšanās mest izaicinājumu konvencionālajai mūzikai. Tomēr, jo ilgāk Volfgangs uzturas svešajā laikmetā, jo uzmācīgāks kļūst jautājums: kas notiks, kad viņš būs pabeidzis Rekviēmu. - Oriģ. nos.: Herr Mozart Wacht Auf.
        ISBN 9789934031755.
        Austriešu romāni.

Geimens, Nīls. Amerikāņu dievi : romāns / Nīls Geimens ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča un Dace Rudzīte ; red. Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 620, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: American gods.
        ISBN 9789934022821ies.
        Fantastiskā proza, angļu. Nacionālās īpatnības, amerikāņu - Daiļliteratūra.

Baronska, Eva. Mocarta kungs pamostas : [romāns] / Eva Baronska ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 334 lpp. ; 21 cm. - Nupat iepriekšējā vakarā gulējis uz nāves gultas, Volfgangs pamostas nepazīstamā vietā un - kā viņam pamazām kļūst skaidrs - svešā laikmetā, kur mūzika skan bez orķestra, ekipāžas brauc bez zirgiem, gaisma spīd bez svecēm... Neiedomājamo laika ceļojumu uz 2006.gadu viņš spēj izskaidrot tikai ar dievišķu uzdevumu: viņam ir jāpabeidz Rekviēms. Kā dīvainis un dzīvs anahronisms Volfgangs klīst pa mūsdienu Vīni, vairs neuzdrīkstēdamies dēvēties par Mocartu. Problēmas viņam sagādā gan metro vagonu durvis, gan personas apliecības trūkums, gan daudz kas cits, un viņa vienīgais kompass šajā baisajā, svešajā pasaulē ir mūzika. Par viņa balstu kļūst poļu vijolnieks, meitene Anju un kaismīgā vēlēšanās mest izaicinājumu konvencionālajai mūzikai. Tomēr, jo ilgāk Volfgangs uzturas svešajā laikmetā, jo uzmācīgāks kļūst jautājums: kas notiks, kad viņš būs pabeidzis Rekviēmu. - Oriģ. nos.: Herr Mozart Wacht Auf.
        ISBN 9789934031755.
        Austriešu romāni.

Apškrūma, Kornēlija, 1937-. Liepu un ozolu paēnā : dzejoļu izlase / Kornēlija Apškrūma ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; Jāzepa Osmaņa gleznu reprodukcijas ; Ilzes Puriņas foto reprodukcijas. - [Rīga] : Annele, 2011 (Spindulys). - 198, [10] lpp. : il. ; 18 cm. - Dzejnieces K. Apškrūmas dzejoļu izlase veltīta Latvijas lepnumam - tās zaļajiem mežiem un pļavām, kokiem un cilvēkiem, apdziedāta gan daba, gan sajūtās un mīlestībā izteiktie vārdi, pārdomas. Grāmatas mākslinieciskajam noformējumam izmantotas dzejnieka Jāzepa Osmaņa Latvijas dabai veltītās gleznu reprodukcijas.
        ISBN 9789984843384ies.
        Latviešu dzeja.

Ogriņš, Andris. Pēdējā santīma grāmata / Andris Ogriņš ; red. Jānis Rokpelnis ; māksl. Katrīna Vasiļevska ; Māras Brašmanes fotogr. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 76 lpp. : il. ; 22 cm. - A. Ogriņa grāmata ir autora pirmais dzejprozas krājums, kur 30 īsos, poētiskos stāstos, šķietami parastas ikdienas vērojumos, atklājas mūsdienu cilvēka kultūrvēsturiskā pieredze. Šī ir grāmata vērīgam, zinošam un pasauli izprast gribošam lasītājam. A. Ogriņa proza ir nepiekāpīgi asociatīva, allaž spontāna. Laiku, debesu, kultūru, rēgainas ikdienas saliedējums.
        ISBN 9789984847993ies.
        Latviešu proza.

Sēle, Laimdota, 1951-. Poga ar sudraba rozi : detektīvromāns / Lamdota Sēle ; atbildīgā red. Renāte Neimane ; literārā red. Keta Īva ; Daira Hofmaņa vāka māksl. noform. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 533, [2] lpp. ; 20 cm. - L. Sēles darbs ir aktuāls mūsdienu detektīvromāns ar oriģinālu sižetu. Galvenā varone Dina Zandere strādā vienā no lielākajām pilsētas holdingkompānijām - juridiskajā nodaļā. Labi pelna un spēj uzturēt sevi un dēlu studentu. Diemžēl "izgāžot" kādu tiesas prāvu, nespējot safabricēt lietu, tiek atlaista no darba tieši pirms Ziemassvētkiem. Arī dēlu "izmet" no augstskolas. Dina nolemj kardināli mainīt savu dzīvi - kopā ar dēlu nodibina paši savu detektīvaģentūru.
        ISBN 9789934110184.
        Detektīvromāni, latviešu.

Sokolova, Ingrīda, 1923-. Vēlreiz par Vili Lāci / Ingrīda Sokolova. - Papildināts 2008. gada izdevums. - Rīga : Arto, 2012. - 171, [2] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm.
        Saturs: Ko vēl gribu pateikt par Vili Lāci ; Kijevas etīde ; Vilis Lācis un Džozefs Konrāds ; Kad viņam ir septiņdesmit pieci ; Viļa Lāča simtgades sakarā ; Kad drēbnieks šuj kurpes ; Tā tas bija ; Zem Damokla zobena ; Īsas pārdomas par Vili Lāci.
        ISBN 9789934813559.
        Rakstnieki, latviešu - Biogrāfijas.

Kosteņecka, Marina. Vēstules no mājām / Marina Kosteņecka ; no krievu val. tulk. Maija Kudapa ; atbildīgā red. Anna Pavlovska ; Daira Hofmaņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2012] (Informatīvā biznesa centrs). - 271, [33] lpp. : il., faks. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Письма из дома.
        ISBN 9789934110245ies.

Šulce, Hāgens. Vācijas vēsture / Hāgens Šulce ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa ; zin. red. Valters Ščerbinskis ; atb. red. Anna Pavlovska ; literārā red. Raita Saleniece ; Zandas Marķitānes vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Informatīvā biznesa centrs). - 231, [1] lpp. : diagr., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogr.: 221.-224. lpp. . - Personu alf. rād.: 225.-[232.] lpp. - Oriģ. nos.: Kleine Deutsche Geschichte.
        ISBN 9789934110252ies.
        Vācija - Vēsture.

Bankovskis, Pauls, 1973-. Zvēru zvaigznājs : pasakas pieaugušajiem / teksts, ilustrācijas un vāka dizains: Pauls Bankovskis ; red. Dace Sparāne ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 111, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - P. Bankovska grāmatu veido seši stāsti, kuros rakstnieks sev raksturīgā, īpaši empātiskā stilistikā ļauj ieraudzīt dažādas dzīvniekiem raksturīgas īpašības cilvēkos. Šīs pasakas būs gan lieliska atslodze no ikdienišķajām nedienām, gan sniegs vielu viegli rezignētām pārdomām par dzīvi un dzīvotājiem. P. Bankovska zvēri ir tepat līdzās un uzmanīgi mūs vēro, vienalga - ir mums treknie gadi vai krīzes laiks. Tas, vai šīs aprakstītās radības izvēlētas jauši vai nejauši, gan jānoskaidro lasītājam pašam.
        Saturs: Šķībais kāsis. Mis Nelaime. Slēgtais pagalms. Vabolis. Kompostkaudze un miskaste. Ziemas miegs.
        ISBN 9789984887029ies.
        Literārās pasakas, latviešu.

Žolude, Inga, 1984-. Sarkanie bērni : romāns / Inga Žolude ; red. Gundega Blumberga ; vāka māksl. noformējums: Jānis Esītis ; vāku noformējumā izmantots Janas Briķes zīmējums "Meitene, kas paslēpās mežā". - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 175, [1] lpp. ; 22 cm. - Raimonda Gerkena un Rakstnieku savienības 2011. gada rīkotajā konkursā godalgotais romāns ir rakstnieces I. žoludes trešā grāmata. Sarkano bērnu "gēns" no 16. gadsimta Francijas cauri laikiem ir pārdzimis līdz 21. gadsimta Latvijai. Romāna varones Liesma, Nadja un Mārīte ir iezīmētas ar mītisku misiju - izdzīvot par spīti nolemtībai. Romānā grodi savijas gan šie trīs likteņi, gan dažādās vides un laiki, gan reālais un nereālais.
        ISBN 9789984887067ies.
        Latviešu romāni.

Ruka, Elvita, 1970-. Gruzija : sarunas ar dūjām / Elvita Ruka ; red. Gundega Blumberga ; Aijas Bley fotogrāfijas ; māksl. Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2012. - 165, [2] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - (15 jukušas avis). - Gruzija ir rietumnieciski orientēta valsts, kas, pārdzīvojusi pilsoņu karus un grūtus juku laikus, tagad atplaukusi mierīgai dzīvei. Šī cēlā, brīvdomīgā zeme iemājojusi Kaukāza kalnos un godam kalpo par tramplīnu starp Eiropu un Āziju, starp pagātni un nākotni, starp miesisko un dvēselisko. Gruzīni skaļi svin svētkus un ilgi valkā sēras, viņi visu dara pa īstam. Mēs, rietumnieki, varam no gruzīniem mācīties - kā godam sadzīvot ar rētām un nezaudēt dzīvesprieku.
        ISBN 9789984887036.
        Gruzija - Ceļojumu apraksti. -.

Vārpa, Igors. Ceļš uz Latvijas valsti, 1914-1922 / Igors Vārpa ; atb. red. Renāte Neimane ; literārā red. Marita Freija ; Jāņa Pavlovska vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Informatīvā biznesa centrs).). - 422, [1] lpp., [8] lpp. il., ģīm. ; 25 cm. - Bibliogr.: 415.-[419.] lpp. . - Personu rād.: 404.-[414.] lpp. - I. Vārpa grāmatā pievēršas vēstures posmam no 1914. līdz 1922. gadam, kad Latvijas vēsturē tiek ierakstītas varonīgākās kaujas par Latviju - cīņas Mazās Juglas krastos, Ziemassvētku un Ķekavas kaujas, Nāves salas aizstāvēšana, pret Bermontu vērstās kauju operācijas, līdz ceļš uz Latvijas valsti un sapnis par Latviju vainagojas ar tās atzīšanu "de facto" un "de iure".
        ISBN 9789934110603ies.
        Latvija - Vēsture, militārā - 20 gs. Latvija - Vēsture - 1914-1918. Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920.

Šiškins, Mihails. Vēstulnieks : romāns / Mihails Šiškins ; no krievu val. tulk. Maira Asare ; atbildīgā red. Renāte Neimane ; literārais red. Sergejs Moreino ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Informatīvā biznesa centrs). - 287, [1] lpp. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Письмовник.
        ISBN 9789934110788ies.
        Krievu romāni.

Ikstena, Nora, 1969-. Dzīvespriecīgais vakarēdiens / Nora Ikstena ; red. Gundega Blumberga ; māksl. Elita Šica Vāvere ; foto: Gvido Kajons, Matīss Markovskis, Levans Beridze ; vāka dizainā izmantota Arkady Mazor fotogrāfija. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 150, [1] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - Šī ir ļoti neparasta pavārgrāmata - drīzāk garšīgas iedvesmas un veldzējoša garīga ceļojuma grāmata - un ne tikai virtuves virtuoziem, bet arī tiem, kuri, bailēs izdarīt kaut ko ne tā, plītij līdz šim labprātāk metuši līkumu. N. Ikstenas stāsti par sastaptajiem virtuves dieviem un dievietēm ir kā ēdienu sastāvdaļu noklusēto proporciju slepenais kods - lasiet, uzburiet iztēlē aprakstīto maltīti, apsieniet priekšautu un ķerieties pie darba.
        Aut.: Gundars Āboliņš, Antra Cilinska, Visvaldis Dreiska, Gunilla Forsēna, Margita Gailītis, Elita Juhņēviča, Andra Konste, Leonarda Ķestere, Gundega Repše, Smaida Rubeze, Alise Šica, Kristīne Šneidere.
        ISBN 9789984887074.
        Latviešu esejas. Kulinārija.

Kolbergs, Andris, 1938-. Mantojums un citi stāsti : stāstu izlase / Andris Kolbergs ; vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 261, [2] lpp. ; 17 cm. - (A.K. Kriminālromānu bibliotēka). - Rakstnieka A. Kolberga īpašais sabiedrības vērotāja talants jo spilgti atklājas ne tikai viņa kriminālromānos un publicistikā, bet arī stāstos. Lasītāja priekšā izvērpjas aizraujošs un argumentēts vēstījums, kas spriedzi notur nevis ar lētu šausmināšanu, bet gan rūpīgu cilvēka iedabas un mūsu vēstures kūleņu izpēti. Grāmata ir nozīmīgāko un populārāko A. Kolberga stāstu izlase.
        Saturs: Mantojums. Sieviete laivā. Makšķernieks un monuments. Stāsts par milicijas leitnantu un govi. Kolekcionāra mīlas dēkas. Gangsteris Francis Ferdinands Žuks. Mājas pirkšana un pārdošana. Sausais likums. Spēle. Taksometrs pie vārtiem. Violetie toņi. Bojātā skaņuplate. Kolekcionārs.
        ISBN 9789984887081.
        Stāsti, latviešu.

Peterī, Konstance. Saules karaliene : [romāns] / Konstance Peterī ; no vācu val. tulk. Irīda Miska ; Ievas Nagliņas māksl. noform. ; atb. red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2012. - 200 lpp. - Piecpadsmitgadīgā Anita pieder tai nesaprastajai paaudzei, kuras galvenā pazīme ir gan ekscesi, gan ilgas pēc drošības. Viņa lieto alkoholu, klīst pa naktsklubiem, un pret skolu izturas tikpat nicinoši kā pret savu ar karjeru apsēsto māti. Tomēr lidojums beidzas ar kritienu, pārsātinājumam seko vientulība. Autore raugās uz notikumiem ar negatīvās varones Anitas acīm, apraksta ģimenes iziršanu, bēgšanu uzdzīvē, cīņu par savu identitāti: viņa sit pa sabiedrības atklātajām brūcēm un apraksta zudušo jaunību satraucošā nežēlībā. - Oriģ.: Eure Kraft und meine Herrlichkeit.
        ISBN 9789934110931.

Frīdmens, Džordžs. Valstu un tautu likteņi : analīze un prognozes nākamajiem 100 gadiem / Džordžs Frīdmens ; tulk. Kārlis Skruzis ; red. Ilze Čerņevska ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 245 lpp. : kartes ; 24 cm. - Šajā grāmatā autors sniedz savu nākotnes redzējumu, nepretendējot uz notikumu absolūtu precizitāti. Aplūkotas ģeopolitiskās, tehnoloģiskās, demogrāfiskās, kultūras un militārās tendences un norādīti svarīgākie iespējamie notikumi. Lasītājam tiek izskaidrotas arī vairākas pašreizējās pasaules norises un kā tās savukārt nosaka nākotni. - Oriģ. nos.: The next 100 years.
        ISBN 9789984859507.
        Starptautiskās attiecības - Vēsture. Divdesmit pirmais gadsimts - Prognozes. Pasaules politika - Prognozēšana - 21 gs. Starptautiskās attiecības - Prognozēšana.

Suvorovs, Viktors. Atbrīvotājs / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve. - Rīga : Dienas Grāmata, c2012. - 253, [1] lpp. ; 22 cm. - "Grāmata pirmo reizi publicēta Londonā 1981. gadā angļu valodā. Krievu valodā iznāca 1986. gadā ar nosaukumu "Atbrīvotāja stāsti""--Titlp. 2. pusē. . - Nosaukums krievu val.: Освободитель.
        ISBN 9789984887135.
        Čehoslovākija - Vēsture - Intervence, 1968 c.

Zvaigzne, Jānis. Jūnijs. Litene, 1941 / Jānis Zvaigzne ; atb. red. Renāte Neimane ; literārā red. Keta Īva ; Daira Hofmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Informatīvā biznesa centrs). - 193, [1] lpp., [8] lpp. iel. ; 24 cm. - Bibliogr.: 191. - [194.] lpp.). - J. Zvaigzne grāmatā virknē liecības, atmiņu stāstus un vēsturnieku pētījumus citu pēc cita, tā radot secīgu notikumu izklāstu par nežēlīgajām 1941. gada jūnija dienām Litenē. Tieši te tika iznīcināta Latvijas virsniecība - Pirmā pasaules kara latviešu strēlnieku bataljonu un Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieki, Lāčplēša kara un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri, Francijas kara akadēmijas absolventi, Latvijas militārie atašeji, Latvijas armija. J. Zvaigzne vēstures notikumus cilvēciskojis, viņa grāmata ir aizraujoša un saistoša - tās galvenais varonis ir cilvēks, nevis varas mehānismi.
        ISBN 9789934111136.
        Politiskā vajāšana - Latvija - Litene (Gulbenes novads).
        Latvija - Vēsture - Litenes notikumi, 1941. Litene (Gulbenes novads, Latvija) - Vēsture.

Vasiļjevs, Aleksandrs. Modes likteņi / tulk. Blaua, Kristīna un Kudapa, Maija. - Rīga : Jumava, 2012. - 293, [2]lpp. - Slavenais modes vēsturnieks A. Vasiļjevs paver lasītājiem spilgtu pasaules ainavu, kur savijās lietu un cilvēku likteņi. Tie ir aizraujošie raksti par modes vēsturi visā tās priekšmetiskajā daudzveidībā — no Senās Ēģiptes līdz mūsdienu Krievijai. Tie ir leģendāru modes dizaineru, mākslinieku, aktieru un citu izcilu cilvēku, kas ir saistīti ar modi, saviļņojošie likteņstāsti, stāsti par modes radītājiem to visplašākajā nozīmē — no Koko Šaneles un Elzas Skjaperelli līdz mēmā kino un baleta zvaigznēm un mūsdienu bohēmai.
        ISBN 9789934110849.

Indulēna, Mila. Geišas pasakas / Mila Indulēna ; māksl. Zanda Marķitāne ; red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2012. - 93 lpp. - Šī grāmata ir turpinājums tūkstoš gadus senajai austrumu literatūras tradīcijai, kurā gudrā vīriešu skolotāja intīmajā jomā bija sieviete. Lasot savam mīļotajam pirms miega “Geišas pasakas”, sieviete var kļūt par viņa skolotāju un smalku sarunu biedreni - patiesu geišu, kuru gribēsies klausīties vēl un vēl. Aiz pasaku ārējās vienkāršības slēpjas dziļa gudrība un mūžīgā mīlestības un attiecību tēma.
        ISBN 9789934111310.
        Literārās pasakas, krievu - Latvija. Vīrieša un sievietes attiecības - Daiļliteratūra.

Brontē, Anna. Agnese Greja : romāns par smalkjūtīgo guvernanti / Anna Brontē ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika ; priekšvārda, 5.-9. lpp., autors Viesturs Vecgrāvis ; mākslinieks Aldis Aleks. - Atkārtots izdevums. - [Jūrmala] : Daugava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 238 lpp. ; 22 cm. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Agnes Grey.
        ISBN 9789984410609.
        Autobiogrāfiskā proza, angļu. Guvernantes - Daiļliteratūra.

Lapsa, Lato. Dzīvības un nāves Disnejlendā : Indonēzijā, Filipīnās, Laosā un Kambodžā / Lato Lapsa ; red. Gundega Blumberga ; vāka un fotobloku mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis ; ar autora fotogrāfijām. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 319, [1] lpp., [48] lpp. krās. il. ; 22 cm. - Milzu ķirzakas, zemestrīces un vulkāni, pasaules pēdējā burukuģu flote un pasaules pēdējie godīgie vaļu mednieki. Ankoras drupas, Mekongas krāces un tūkstošgadīgas rīsa terases, spoku pilsētas, milzu dzeramkausiņi un galvaskausu piramīdas. Tad vēl palmas, jūra, džungļi un daudz, daudz saules. Indonēzija, Filipīnas, Laosa un Kambodža - vietas, kur šis tas vēl ir palicis neaprīts un nepieķēzīts. Tur viss ir pa īstam, arī dzīvība un nāve visā to pasakainajā daudzveidībā.
        ISBN 9789984887210ies.
        Indonēzija - Ceļojumu apraksti. Filipīnas - Ceļojumu apraksti. Laosa - Ceļojumu apraksti. Kambodža - Ceļojumu apraksti.

Žids, Andrē. Ja grauds nemirst : autobiogrāfija / Andrē Žids ; no franču val. tulk. Jana Grostiņa. - Rīga : Atēna, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 331, [2] lpp. ; 23 cm. - (Atēnas bibliotēka ; 21).
        ISBN 9789984344386.
        Autobiogrāfiskā proza, franču.

Venters, Egīls, 1964-. Mainīgā intervence : [romāns] / Egīls Venters ; red. Guntis Berelis ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 161, [2] lpp. ; 22 cm. - Rakstnieka E. Ventera darbs ir autora sestā prozas grāmata. Mežonīgais kapitālisms, "treknie" gadi, banku krīze - un līdzās materiālajai realitātei arī virtuālā - kas dažam kļūst tikpat reāla kā ikdienas dzīve. Vai kļūdaina izvēle ir neatgriezeniska un kāda ir tās sniegtā mācība? Atbilde uz šo jautājumu meklējama kādas Ziemeļkurzemes pils slepenajos pagrabos.
        ISBN 9789984887166ies.
        Latviešu proza.

Purs, Laimonis, 1922-. Degošais pilskalns : [vēsturisko romānu tetraloģija] / Laimonis Purs ; atbild. red. Liene Soboļeva ; autora pēcv. ; vāka māksl. Dairis Hofmanis. - [4.izd.]. - Rīga : Jumava, [2012] (SIA "Latgales druka"). - 224 lpp. - Vēsturiskais piedzīvojumu romāns aizved mūs 13. gs Zemgalē. Vācu ko­lonizatori — krustneši, kam dzīvo spēku ar pāvesta atbalstu un svē­tību piegādāja visa tā laika Eiropa, ar uguni un zobenu iebruka Bal­tijas zemēs un lauzās uz austrumiem — centās sagrābt savā varā krievu zemes, turienes tirgus. - "Vēsturisko romānu tetraloģijas "Degošais pilskalns" pirmā grāmata"- Uz vāka 4. lpp.
        [1.grām.].
        ISBN 9789934111372.

Tauriņš, Aleksandrs, 1917-. Tie, kas uzdrošinās : atmiņu mozaīka / Aleksandrs Tauriņš ; māksl. Arta Jaunarāja, Jānis Jaunarājs ; izmantotas aut. fotogr. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 208 lpp., [8] lpp. krās. il. - (Vēju roze). - Aleksandrs Tauriņš grāmatā stāsta par savu pirmskara dzīvi Latvijā, par Otrā pasaules kara postu, kas liek izšķirties pamest dzimteni, par bēgļu gaitām Vācijā un dzīvi svešumā - eksotiskajā Venecuēlā.
        ISBN 9789984233895.
        Dzīvesstāsti.
        Venecuēla - Ceļojumu apraksti.

Rufs, Filips. Pa stāvu liesmu debesīs : nenotveramā latviešu anarhista Pētera Māldera laiks un dzīve / Filips Rufs ; no angļu val. tulk. Lauris Gundars ; red. Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis ; autora fotogrāfijas un fotoreprodukcijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 288 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās). - Oriģ. nos.: A Towering Flame: The Life and Times of "Peter the Painter". - Grāmatā izmantoti fotoattēli arī no Žākļu dzimtas krājuma, Inas Gruntmanes un Līvijas Didrihsones personiskajiem krājumiem un Latvijas Kara muzeja. . - Grāmata par latviešu anarhistiem un dažādu it kā nesaistītu notikumu brīžiem dīvainajām kopsakarībām, kas lielā mērā noteica 19. gs. beigu — 20. gs. sākuma situāciju gan Latvijā, gan Eiropā.
        ISBN 9789984887241.

Vensko, Sandra, 1958-. Vēstules naktssargam / Sandra Vensko ; red. Dace Sparāne ; māksl. Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2012. - 62, [1] lpp., [3] lp. krās. il. ; 18 cm. - S. Vensko grāmata ir dienasgrāmatas formā sarakstīts īsprozas darbs par indivīdu savstarpējo attiecību būtiskām niansēm cilvēka dzīves dažādos dzīves posmos, atklāta saruna par vientulību, divvientulības robežām un to pārvarēšanu vai pieņemšanu. Ikkatra teksta metafora ir sīks mirklis dzīves telpā, kas pārtapis sarunās ar Naktssargu - kā tēlu, kā alter-ego, neatkarīgi no vietas vai laika, ko katrs izdzīvojam šeit un tagad.
        ISBN 9789984887173ies.
        Latviešu proza.

Hānbergs, Ēriks, 1933-. Pirmā grēka līcis : [stāsts] / Ēriks Hānbergs ; atbildīgā redaktore Arta Goba ; Daces Dravenieces vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2012] (Ogre : Tipogrāfija Ogrē).). - 166, [2] lpp., [8] lp. krās. ģīm. ; 20 cm. - Ē. Hānbergs grāmatā lasītājam piedāvā vienreizēju iespēju nokļūt 70. gadu Latvijā un izbaudīt divu gados cienījamu ļaužu kāzas. Kā jau pienākas, mielastā ielūgti visi tuvākie kaimiņi un tiek svinēta dzīve. Ikvienam no klātesošajiem ir savs stāsts par jaunības dienās izdzīvotajām kaislībām, pārestībām un smieklīgiem pārpratumiem. Autors tālaika lauku dzīvi atainojis tā, ka neviļus rodas sajūta - stāsts varētu būt sarakstīts nupat.
        ISBN 9789934111846.
        Latviešu proza.

 37 stāsti par Kārli / Gunta Keisela sastādījums ; autoru kolektīvs: Mariss Andersons, Dainis Āzens, Ingmārs Jurisons, Guntis Keisels, Jānis Matulis, Ilze Pole, Armands Puče, Māris Zembergs ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Kete Īva ; mākslinieciskais noformējums: Jānis Pavlovskis ; izmantotas Armanda Pučes fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, 2012 (Viļņa : Spauda). - 223, [1] lpp., [32] lp. krās. il., ģīm. : tab. ; 24 cm. - Grāmatā apkopoti 37 stāsti par izcilo hokejistu - Dzelzs vīru - Kārli Skrastiņu (1974-2011). Autoru kolektīvs (sporta žurnālisti Guntis Keisels, Mariss Andersons, Armands Puče, Māris Zembergs, Jānis Matulis, Ingmārs Jurisons, Dainis Āzens, Ilze Pole) apkopojuši hokejista ģimenes, draugu, biedru, treneru stāstus un atmiņas par K. Skrastiņu. Grāmata ir piemineklis latviešu puisim, kurš agri atrada savu aicinājumu, sasniedza savu mērķi un atstāja par sevi tik daudz labu atmiņu.
        Aut.: Māris Akmentiņš, Ģirts Ankipāns, Viktors Ābols, Jevgeņijs Banovs, Oskars Bārtulis, Armands Beizīters, Leonīds Beresņevs, Ingūna Bobrovska, Vjačeslavs Fanduļs, Marks Gandlers, Helmuts Hincenbergs, Vladimirs Jurzinovs, Ģirts Kalniņš, Mārtiņš Kalniņš, Juris Klodāns, Normunds Krepšs, Rodrigo Laviņš, Jurijs Lukins, Vilnis Nikolaisons, Andrejs Nikolišins, Ronalds Ozoliņš, Ieva Skrastiņa, Ieva Skrastiņa, Ruta Skrastiņa, Una Skrastiņa, Zane Skrastiņa, Atis Skrastiņš, Kārlis Skrastiņš, Roberts Štelmahers, Aija Tērauda, Pēteris Tropiņš, Valts Vītols, Māris Zembergs, Oļegs Znaroks, Edgars Žaltkovskis.
        ISBN 9789934111921.
        Hokejisti - Latvija.

Alekzandra Z. M. Aizzīmogotais triskelions : [fantastikas romāns] / Alekzandra Z. M. ; lit.red. Antra Careva ; vāka dizains: Inese Beržinska. - [Rīga] : AL Capone, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 251 lpp. : il. ; 22 cm. - Grāmata ļauj iebrist likteņa upē, kur tūkstošiem gadu seni simboli un mīti pagātnes mīklainos notikumus sakārto pavisam citā hronoloģiskā secībā. Pārsteidzoša, vienlaikus mistiska un dabas spēka caurstrāvota interpretācija intelektuālās izaugsmes meklētājiem par noslēpumainā Visuma kārtību un likumsakarībām, kuras laika gaitā ietekmē dzīvo organismu evolūcijas gaitu, Zemes klimatu un kontinentālo plātņu kustības procesus, kā arī maina priekšstatus par seno civilizāciju milzu akmens celtņu būvēšanas iespējām un to nepieciešamību.
        ISBN 9789984495750ies.
        Fantastiskā proza, latviešu.

 Spēles ceļiem tuviem un tāliem / sast. Inta Kušnere ; atb. red. Arta Goba ; zīmējumi: Renāte Zvirgzdiņa. - Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 164, [3] lpp. : il. ; 24 cm. - Grāmatā apkopotās spēles katru ceļā pavadīto stundu padarīs par aizraujošu un izziņas pilnu izklaidi, palīdzot trenēt bērna loģisko domāšanu, atjautību un iztēli. Noslēpumaini stāsti, skaitļu minēšana, atjautības spēles, pārsteigumi un sacensības bagātinās ceļā pavadīto laiku ar brīnišķīgiem mirkļiem kopā.
        ISBN 9789934111747.
        Spēles ceļotājiem.

Heniņš, Arturs, 1932-. Tur Pērkons nikni jodus dzenā : Voldemārs Ozols strēlnieku niķos un stiķos : vēsturisks romāns / Arturs Heniņš ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Keta Īve ; Mārtiņa Ābola vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Zelta rudens). - 486, [2] lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. - A. Heniņš vēsturiskajā romānā stāsta par latviešu strēlnieku virsnieka un atbrīvošanas kara dalībnieka Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Voldemāra Ozola (1884-1949) piedzīvojumiem strīdīgajā un traģiskajā 1917. gadā. Tas ir gads, kad pasaules kara un revolūcijas haosā dzimst sapnis par Latviju, sabiedrība mācās un neiemācās demokrātiju, par strēlniekiem jūsmo un viņus nolād. Latvijas vēsturē ir ierakstītas V. Ozola plānotās Ziemassvētku, Juglas, Cēsu un pret bermontiešiem vērstās kauju operācijas.
        ISBN 9789934111464ies.
        Vēsturiskā proza, latviešu.

Margēvičs, Tālivaldis. Zigfrīda Annas Meierovica sadalītā mīlestība : [vēsturiska drāma] / Tālivaldis Margēvičs ; atb. red. Ieva Heimane ; Elīnas Eleres vāka mākslinieciskais noformējums ; Ingus Feldmaņa vāka grafiskais noformējums ; izmantoti Roberta Johansona, Oļega Kotoviča, M. Lapiņa, Jāņa Rieksta, Viļa Rīdzenieka, fotoattēli, Riharda Zariņa, Indriķa Zeberiņa, A. Kalniņa karikatūras. - Rīga : Jumava, [2012] (Mantoprint). - 93, [2] lpp., [24] lpp. il., ģīm., faks. ; 20 cm. - T. Margēviča vēsturiskā drāma trijos cēlienos īpaša ar to, ka nav pilnībā definējama kā luga, jo tajā ir iekļauti arī teksti prozā, kuros autors apraksta vēsturisko ainu. Aprakstītās ainas un dialogi ir balstīti uz patiesiem faktiem. Grāmata ir aizraujoša ar to, ka autors nelielās epizodēs atklāj Zigfrīda Annas Meierovica (1887-1925) un Kristīnes Bakmanes Meierovicas (1897-1925) attiecības - iepazīšanos, iemīlēšanos, kopdzīvi un traģisko šķiršanos.
        ISBN 9789934110696.
        Biogrāfiskā drāma, latviešu.

Prusts, Marsels. Ziedošu jaunavu pavēnī : romāns / Marsels Prusts ; no franču val. tulk. Skaidrīte Jaunarāja. - Rīga : Jumava, [2012]. - 477 lpp. - Otrā grāmata septiņu romānu ciklā „Zudušo laiku meklējot”.
        ISBN 9789934110443.

 Latviešu tautasdziesmas un ticējumi. Rudens / sakārt. Gundega Vaska ; māksl. noformējums: Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 116, [3] lpp. ; 17 cm. - Grāmatā apkopotas rudens dziesmas, apjumības un apkūlības dziesmas, rudens - precību laika un veļu laika dziesmas, Miķeļu un Mārtiņu dziesmas un ticējumi.
        ISBN 9789984233932.
        Tautasdziesmas, latviešu. Māņticība - Latvija. Rudens - Folklora. Pavasaris - Folklora. Vasara - Folklora.

Kļaviņš, Māris, 1956-. Vides piesārņojums un tā iedarbība / Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte ; lit. red. Ieva Zarāne ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa ; izmantoto attēlu noformējums: Sanita Reide, Laura Kļaviņa, Linards Kļaviņš ; vāka foto: Linards Kļaviņš. - [Atkārt. izd.]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Latgales druka). - 199, [1] lpp. : diagr., il., sh., tab., kartes ; 24 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. . - Alf. rād.: 197.-[200.] lpp. - Izpratne par vidi un tās aizsardzības nepieciešamību mūsdienās veido pamatu ļoti daudzām cilvēka darbības jomām. M. Kļaviņa grāmatas mērķis ir iepazīstināt ar vides piesārņojuma iedarbības veidiem, piesārņojošo vielu iedarbību un rīcībām, kuru mērķis ir piesārņojuma radītos riskus mazināt. Autors grāmatā aplūko toksisko vielu iedarbību uz dzīvajiem organismiem, toksiskās iedarbības nozīmīgākos veidus, gaisa, ūdeņu, augsnes piesārņojumu un nozīmīgākās vidi piesārņojošās vielas. 1. izdevums iznāca 2009. gadā.
        ISBN 9789984454467.
        Piesārņojums - Mācību līdzekļi augstskolām. Piesārņotāji - Mācību līdzekļi augstskolām.

 Maroka : ceļvedis / no angļu val. tulk.: Viktorija Glušina-Butlere, Ruta Svaža, Andžela Šuvajeva ; tulk. red. Aija Balcere, Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 408 lpp. : krās. il., kartes ; 23 cm. - (DK ceļvedis). - Alf. rād.: 378.-399. lpp. - Oriģ. nos.: Morocco.
        ISBN 9789934021008.
        Maroka - Ceļveži.

Dreiže, Laura, 1990. Naktstauriņš : romāns / Laura Dreiže ; red. Aldis Vēvers ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 430, [1] lpp. - Šis ir rakstnieces L. Dreižes ceturtais romāns - un pirmais, kurā autore pievērsusies šausmu žanram. Divdesmitgadīgajai Robinai nav viegli apvienot jurisprudences studijas un darbu vietējā policijas iecirknī, turklāt viņai piemītošās paranormālās spējas sagādā ne tikai nežēlīgas galvassāpes. Neparedzamās un mīklainās vīzijas ietekmējušas arī attiecības ģimenē. Visparastākā vizīte pie slimnīcas ārsta ierauj Robinu arvien baisāku notikumu kaleidoskopā, kuru griež kāds nenotverams galvaspilsētā klejojošs sērijveida slepkava.
        ISBN 9789934024177ies.
        Latviešu romāni.

Neikena, Ilze. Šrilanka - noslēpumainā ūdensroze Indijas okeānā : bagātīgs uzziņu avots un lielisks palīgs ceļojumā / Ilze Neikena ; red. Ilona Ruķere ; kartogrāfe Rita Saurova ; māksl. redaktors Eduards Groševs ; Ilzes Neikenas, Jāņa Kreicberga fotogrāfijas ; 4. vāka fotogrāfijas autors Anrijs Kristiāns Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija).). - 126, [2] lpp., [32] lpp. krās. il., ģīm. : il., kartes ; 22 cm. - Alf. rād.: [127.-128.] lpp. - I. Neikena savu aicinājumu atradusi gides profesijā un jau gandrīz 10 gadus ved ceļotājus gan uz tuvām, gan tālām zemēm. Grāmatā autore aicina doties līdzi ceļojumā pa eksotisko tējas zemi Šrilanku.
        ISBN 9789934025013.
        Šrilanka - Ceļojumu apraksti.

Blasovičs, Džims. Bezgalīgā realitāte : avatāri, nemirstība un virtuālās revolūcijas rītausma / Džims Blasovičs, Džeremijs Beilensons; no angļu val. tulk. Velga Vīgante. - Rīga : Lietusdārzs, [2012]. - 270, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984869216.

Anitens, Kārlis. Mana svētku diena / Kārlis Anitens, Olga Rajecka ; red. Agnese Rūtena ; vāka dizains: Guntars Ošenieks. - Rīga : Mikrofona ieraksti, 2012 (Eveko). - 142, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - Diskogr.: 139.-[143.] lpp. - K. Anitena biogrāfiskais romāns ar kriminālo elementu piedalīšanos ļaus lasītājam daudz labāk izprast Olgu Rajecku kā cilvēku, sievieti, mammu un dziedātāju. Dziedātāja O. Rajecka dalās savā sajūtu pasaulē, stāsta par bailēm, kas viņu vajā visu mūžu, par mīlestību, bez kuras nevar dzīvot un par to, ko devis un ko laupījis dziedātājas mūžs.
        ISBN 9789984495040ies.
        Dziedātājas - Latvija - Biogrāfijas.

Kacena, Vera, 1912-1999. Kājāmgājējs karā : latviešu kara stāsti / Vera Kacena ; Vitas Zelčes, Kaspara Zeļļa redakcijā ; projekta koordinatore Aija Rozenšteine ; literārā redaktore Aija Lāce ; ievadu Iepazīstieties - Vera Kacena, 13.-[38.] lpp., sarakstīja Andrejs Grāpis ; pēcvārdu 130. latviešu strēlnieku korpusa kolektīvās biogrāfijas mets, 575.-[614.] lpp., sarakstīja Daina Eglīte, Vita Zelče, Kaspars Zellis ; mākslinieks Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2012. - 623, [1] lpp : il., ģīm. ; 19 cm. - (Nospiedumi). - Bibliogr.: 615.-620. lpp. un norādes parindēs. . - Personu rād.: 621.-[624.] lpp. - V. Kacena (1912-1999) dokumentālo romānu rakstījusi apmēram gadsimta ceturksni pēc kara beigām - 20. gadsimta 70. gados. Darbs vēsta par viņas pašas kara pieredzi. Sarkanarmiete V. Kacena bija 201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzijas sanitāre un žurnāliste. Romāns kļūst par 1959.-1962. gadā represēto ideālkomunistu kopējās biogrāfijas daļu, kuras fonu veido skarbs, nesaudzīgs un atklāts kara īstenības tēlojums.
        ISBN 9789984872452.
        Kara stāsti, latviešu. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Cēloņi - Atmiņas, latviešu. Karavīri. Dokumentālā proza, latviešu.

 100 Latvijas vēstures relikvijas / darba grupas vadītāja un priekšvārda autore Irina Zeibārte ; teksti: Gunita Baumane, Jānis Ciglis, Kristīne Ducmane, Laima Grīnberga, Aija Jansone, Toms Ķikuts, Anita Meinarte, Vitolds Muižnieks, Anda Ozoliņa, Arnis Radiņš, Inta Robežniece, Sanita Stinkule, Anna Zeibārte, Irina Zeibārte, Ilze Ziņģīte, Irita Žeiere ; redaktors Andorijs Dārziņš ; zīmējumi: Aina Alksne-Alksnīte, Aiga Ivbule ; fotoattēli: Roberts Kaniņš. - Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ; Latvijas Avīze, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 223 lpp. : il., faks. ; 23 cm. - Izdevums ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja veidots stāsts par Latvijas vēstures svarīgākajiem pieturas punktiem, par kuriem vēsta priekšmeti no muzeja krājumiem. Tiem katram ir arī sava vēsture, kas sakņojas gan to tapšanas apstākļos, gan to vēlākajā liktenī. Relikvijas ir lietas, ar kurām saistītas dārgas atmiņas vai svarīgu, nozīmīgu pagātnes notikumu liecības. 100 relikviju sarakstā iekļauti priekšmeti, kam ir neapšaubāma nozīme Latvijas vēsturē, tādi, kas ir svarīgi nacionālai un kultūrvēsturiskai identitātei, priekšmeti, kas savā ziņā ir pirmie, vienīgie un izceļas citu vidū.
        ISBN 9789984878270ies.
        Relikvijas - Latvija.
        Latvija - Antikvitātes. Latvija - Vēsture.

Repše, Gundega. Pieskārieni. Kurts Fridrihsons / Gundega Repše ; Jāņa Spalviņa māksl. noformējums ; foto: Juris Krieviņš. - Rīga : Mansards, 2012. - 121, [1] lpp., [16] lpp. krās. il. : ģīm. ; 19 cm. - Ietver bibliogr. (paskaidrojumos). - G. Repšes darbs veltīts latviešu gleznotājam Kurtam Fridrihsonam (1911-1991). Autore uzskata, ka māksla ir pieskāriens. Laikmetiem cauri tā nes mūžības mirkļus. K. Fridrihsons un viņa daiļrade ir izteiksmīgs piemērs pieskārienu vēsturei un pieskārienu kultūrai.
        ISBN 9789984872469ies.
        Gleznotāji - Latvija.

 400 tūrisma vietas Latvijā : 101 maršruts Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē / sast. un priekšv. autors Ilmārs Birulis ; teksts: Anita Banziņa, Ilmārs Birulis, Lolita Kozlovska ; foto: Anita Banziņa, Ilmārs Birulis, Arnolds Cīrulis, Daina Girgensone, Aldis Jermaks, Lolita Kozlovska, Viesturs Serdāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : il., kartes ; 22 cm. - Grāmatā aplūkots 101 tūrisma maršruts Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts un uzticams ceļvedis gan tiem, kuri domā Latvijā visu pazīstam, gan tiem, kuri tikai sāk dziļāk iepazīt dzimto zemi.
        ISBN 9789984878263.
        Latvija - Ceļveži. Latvija - Tūrisma maršruti.

Stumbre, Lelde, 1952-. Personīgi : atmiņas, sapņojumi, rakstudarbi / Lelde Stumbre. - Rīga : Lauku Avīze, [2012]. - 335 lpp. : fotoil. - Autobiogrāfiska atmiņu, apceru un tēlojumu grāmata. Autore stāsta par bērnības un skolas gadiem, ģimeni. Laiku, kad tapa pirmie literārie vingrinājumi - "franču romāni", dienasgrāmatas, dzejoļi, kad veidojās "spuraina" personība. Par piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem un gūtajām atziņām. Skaudri atklāti L. Stumbre stāsta par jauno bohēmu jeb, kā raksta autore, "lielās draudzēšanās" laiku, jauno literātu, galvenokārt, dzejnieku kompāniju, kurā ļoti daudz pazīstamu vārdu. Tas ir arī ceļojumu piedzīvojumu laiks. Un autorei pilnīgi liktenīgs pavērsiens slavenajā Piena restorānā, kur sarunā ar draudzeni L. Stumbre nolemj pievērsties lugu rakstīšanai. Seko pirmās neveiksmes un pirmais iestudējums Dailes teātrī, - L. Stumbre ir atradusi savu īsto vietu un piepildījumu radošajā dzīvē. Grāmatā arī vēl daudzas privātās dzīves epizodes, atziņas par mūslaiku kultūras situāciju.
        ISBN 9789984878287.

Džoiss, Džeimss. Uliss / Džeimss Džoiss ; tulk. no angļu val. Dzintars Sodums ; [māksl. Ilmārs Blumbergs ; koment., pēcv. Dzintars Sodums ; Noras Ikstenas Post scriptum ; Artura Hansona koment., red. piebilde]. - Rīga : Liepnieks & Rītups, 2012 (Jelgavas tipogrāfija, SIA). - 749, [2] lpp. : portr. - Komentāri: 659.-[739.]lpp. . - Tulk. izmant. lit.: 740.lpp. . - Gilberta sh.: 741.lpp. . - Linati sh.: 742.-743.lpp. . - Post Scriptum: 746.-[747.]lpp. . - Red. piebilde: 748.-[750.]lpp. - Oriģ. nos.: Ulysses / James Joyce.
        ISBN 9789934812026.
        Īru romāni (angļu valoda).

Kursīte, Janīna, 1952-. Virtuves vārdene / Janīna Kursīte ; māksl. Dace Lucia Kidda ; vāka noformējums veidots pēc J. K. Broces zīmējuma "Zemnieku kāzas Vidzemē" motīviem. - Rīga : Rundas, 2012 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 992 lpp. ; 22 cm. - Bibliogr: 971.-990. lpp. - J. Kursīte vārdenē mēģinājusi apliecināt, ka ēdiens un dzēriens nav tikai ēdiens un dzēriens, ko ikdienā patērē, bet daļa no kultūras patības, nozīmīga daļa no nīcīgās, bet mūsu miesas un, cerams, nezūdīgā gara.
        ISBN 9789934829703ies.
        Latviešu valoda - Apvidvārdi - Vārdnīcas. Latviešu valoda - Vecvārdi - Vārdnīcas. Kulinārija, latviešu - Latviešu valoda - Vārdnīcas. Pārtika - Latviešu valoda - Vārdnīcas.

Bērziņa, Ieva, 1938-. Vecums nenāk viens : latviešu romāns / Ieva Bērziņa ; red. Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2012]. - 127 lpp. ; 21 cm. - I. Bērziņas romāns stāsta par mātes un meitas attiecībām, par atmiņām, kad pienācis dzīves rudens. Ar vārdu sakot: vecums nenāk viens. - "Latviešu romāns"--Uz vāka.
        ISBN 9789984835495.
        Latviešu romāni.

 Indija : ceļvedis / [no angļu val. tulk.: Guntis Kalns, Andžela Šuvajeva, Karīna Tillberga ; tulk. red.: Ilona Ruķere, Elga Rusmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 824 lpp. : fotogr., kartes. - (DK ceļvedis). - Alfabētiskais rād.: 784.-815.lpp. . - Izd. par Indiju.: 820.-821.lpp. . - Skaidrojošā vārdn.: 822.-824.lpp. - Oriģ. nos.: India.
        Saturs: Indijas iepazīšana ; Deli un Ziemeļindija ; Centrālā Indija ; Austrumindija ; Rietumindija ; Dienvidindija ; Ieteikumi tūristiem ; Praktiskais ceļvedis.
        ISBN 9789934024313.
        Indija - Ceļveži.
        Ceļvedis. Tūrisms.

Peters, Jānis, 1939-. Minhauzens un kamikadze / Jānis Peters. - Rīga : Jumava, [2012]. - 239 lpp.
        ISBN 9789934111419.

Šuvajevs, Igors, 1963-. Psihoanalīzes pēdas Latvijā / Igors Šuvajevs ; literārā red. Ruta Puriņa ; vāka dizains: Agris Dzilna. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Latgales druka). - 251 lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. - (Dzīļu psiholoģija Latvijā). - Bibliogr. norādes parindēs. . - Personu rād.: 247.-251. lpp. - Sērija "Dzīļu psiholoģija Latvijā" sastāv no trim grāmatām, aptverot laiku no 1918. līdz 1940. gadam. I. Šuvajeva sērijas pirmajā grāmatā iekļauti psihoanalītiķu darbi un četru autoru darbi, kuros tiek iztirzāta psihoanalīzes problemātika.
        ISBN 9789984455464.
        Psihoanalīze - Latvija. Psihoanalīze - Latvija - Vēsture. Psihoanalītiķi - Latvija.

Treibergs, Toms. Gaismas apstākļi : [dzeja] / Toms Treibergs ; red. Ingmāra Balode ; vāka noformējumā izmantotas Valda Jansona fotogrāfijas ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2012. - 69, [1] lpp. ; 21 cm. - T. Treibergs studējis filoloģiju, tad - audiovizuālo kultūru, meklējumi apstājušies pie teoloģijas. Viņa dzeja publicēta žurnālā "Karogs", laikrakstā "Kultūras forums", vietnē www.satori.lv. Šī ir T. Treiberga pirmā grāmata. Tajā paplašināta personiskā pasaule, kura kļūst arī par lasītāja pasaules daļu. Distance starp autoru un tā dzeju šķiet daudz mazāka - līdz ar to siltāka, sāpīgāka, smeldzīgāka.
        ISBN 9789984872483.
        Latviešu dzeja.

Manfelde, Andra, 1973-. Adata : autobiogrāfisks romāns / Andra Manfelde ; Andras Manfeldes noformējums. - 3., atkārtots un papild. izd. - Tukums : Literatūras kombains, 2012. - 130, [4] lpp. ; 19 cm. - Bibliogr.: [134.] lpp. - A. Manfeldes autobiogrāfiskais romāns ir viņas pieredze. Autore dod liecību, kā, būdams dzīvs, jau esi miris. A. Manfelde grāmatu iesāka rakstīt, rēķinoties ar nāvi kā realitāti. Viņa negrib pazaudēt sevi vēl kādreiz, negrib kādu dienu būt saprogrammēta. - Izdošanas vieta precizēta ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934826412.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Narkotiku atkarība - Daiļliteratūra.

Lasmane, Skaidrīte, 1939-. Komunikācijas ētika / Skaidrīte Lasmane ; lit. red.: Dace Lūse, Gita Bērziņa ; vāka dizains: Agnese Bule-Kauliņa. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 304 lpp. - Bibliogr.: 291.-298. lpp. un nodaļu beigās. . - Personu rād.: 299.-304. lpp. - S. Lasmanes grāmata ievada pārdomās par mūsdienu komunikācijas daudzveidīgajām izpausmēm, tehnoloģijām un ētiku. Tā adresēta akadēmiskai auditorijai, žurnālistiem un citiem komunikācijas profesionāļiem, skolotājiem, kā arī ikvienam par morāli domājošam lasītājam. Grāmata ļauj iepazīt profesionālo ētiku plašsaziņas lauka, reklāmas, sabiedrisko attiecību, interneta mediju veidotājiem un lietotājiem. - Grāmata sagatavota un izdota ar valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" projekta "Nacionālā identitāte un komunikācija" atbalstu.
        Saturā: Par ētiku, tās instrumentāciju un mūsdienu tendencēm. Ieskats vēsturē. Komunikācijas ētikas daudzveidība. Informācijas ētika. Mediju komunikācijas ētika. Reklāma kā komunikatīvs notikums un tā dubultfunkcija. Sabiedrisko attiecību pretrunīgais ētiskums. Interneta ētika.
        ISBN 9789984455280.
        Komunikācija - Morālie un ētiskie aspekti. Ētika.

Buiķis, Andris. Vai tas esi tu vai kāds cits / Andris Buiķis, Lia Guļevska ; izmantotas Oļega Kotoviča fotogrāfijas. - Rīga : Madris, [2012]. - 326, [1] lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. - Bibliogr. komentāros un norādes parindēs. - A. Buiķa un L. Guļevskas grāmatā 10 sarunās atklājas tas, ko autori un viņu sarunu biedri domā un jūt šodienas Latvijā. Sarunās piedalījās aktieri, animācijas meistari, mediķi un astropsiholoģe.
        ISBN 9789984318066ies.
        Hologrāfija - Filozofija. Parapsiholoģija un zinātne. Filozofija un zinātne.

Bērpo, Tods. Debesis ir! : maza zēna apbrīnojamais ceļojums uz Debesīm un atpakaļ / Tods Bērpo, Linna Vinseta ; [no angļu val. tulk. Ilona Bērziņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 166, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934024580.
        Pirmsnāves redzējumi - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Debesis (reliģija) - Kristietība.

Avotiņa, Daina. Tikšanās : dzejoļu krājums / Daina Avotiņa ; red. un priekšv. autore Daina Grūbe ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 59, [4] lpp. : il. ; 21 cm. - D. Avotiņas dzejoļu krājums ir jauna sastapšanās ar dzejnieces bagāto mūžu, ar viņas skanīgo valodu un patiesajām vērtībām, ko pauž viņas dzejas rindas. Grāmatas pirmajā daļā "Pāri gadu kilometriem" apkopoti galvenokārt dažādu gadu gaitā sakrājušies dzejoļi, otrā daļa "Tas putnēns" pauž pēdējā laika pārdomas dzejā.
        ISBN 9789934027628ies.
        Latviešu dzeja.

 Personība mākslas procesos : rakstu krājums / sastādītāja, redaktore un ievada autore Kristiāna Ābele ; redkolēģija: Elita Grosmane, Marts Kalms, Rūta Kaminska, Eduards Kļaviņš, Ingrīda Korsakaite, Vojtehs Lahoda, Larss Olofs Laršons, Malgožata Omilanovska, Jānis Zilgalvis ; ieceres autore Ruta Čaupova ; latviešu valodas redaktore Māra Ņikitina ; angļu valodas redaktors Andris Mellakauls ; tulkotāja latviešu valodā Stella Pelše ; tulkotāji angļu valodā: Stella Pelše, Kristiāna Ābele, Eduards Kļaviņš ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; uz vāka: Kārlis Padegs "Kailais pašportrets" (1932). - Rīga : Neputns ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012 (Dardedze hologrāfija). - 295 lpp. : il., ģīm., faks ; 26 cm. - (Materiāli Latvijas mākslas vēsturei). - Bibliogr. lappušu piezīmēs. . - Personu rād.: 282.-291. lpp. . - Vietvārdu rād.: 291.-294. lpp. - Grāmata ir kārtējais izdevums rakstu krājumu sērijā "Materiāli Latvijas mākslas vēsturei", kas top sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures intitūtu, kas veltīts Borisa Vipera piemiņas lasījumu konferencei. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Būvmeistars Ruperts Bindenšū: ietekmes un sasniegumi Rīgas arhitektūrā 17. gadsimta pēdējā ceturksnī / Anna Ancāne. Kurzemes hercoga galma galdnieka Tobiasa Heinca lasāmpults: mākslinieka pašapziņas veidošanās atspoguļojums Latvijas mākslā / Elita Grosmane. Georgs Francis Bernharts un 19. gadsimta otrās puses neogotisko altāru retabli Latvijā / Daina Lāce. Tēla individualizācijas un formālās struktūras attiecības portretā: Latvijas mākslas vēstures piemēri / Eduards Kļaviņš. Mākslinieka personības traktējums latviešu mākslas vēstures monogrāfijās: no pirmsākumiem līdz padomju ēras norietam / Stella Pelše. Autoru meklējumos: mākslas kritiķi Baltijas un Pēterburgas vācu presē 19.-20. gs. mijā un viņu dalība latviešu mākslas popularizēšanā / Kristiāna Ābele. Pola Sezana ietekme un sezanisms Latvijas glezniecībā 20. gadsimta pirmajā trešdaļā / Nataļja Jevsejeva. Latvijas Mākslas akadēmijas Dabasskatu meistardarbnīca pirmās brīvvalsts mākslas kritikas vērtējumā / Kristīne Ogle. Zaudējumi un ieguvumi ceļā no autsaidera līdz kanonam / Jānis Kalnačs. Personības skatījuma pretmeti realitātē un portrettēlniecībā padomju periodā: oficiālā retorika un slēptās pretestības intonācijas / Ruta Čaupova. LPSR dizains. Process un personības / Ilze Martinsone. Marta Staņa. Dailes teātra kolīzijas / Vita Banga. Bronzas cilvēks un bezpajumtnieks: performance Latvijā toreiz un tagad / Eimija Brizgela. Xchange tīkla mākslinieku kopiena akustiskajā kibertelpā / Rasa Šmite. Māksla un savatnīgais / Māra Rubene.
        ISBN 9789984807911.
        Māksla - Latvija - Vēsture.

Barts, Rolāns. Teksta bauda / Rolāns Barts ; no franču val. tulk. Indriķis Sīpols un Jānis Ozoliņš ; red. Dens Dimiņš ; Andas Baklānes pēcvārds, 69.-78. lpp. ; Līgas Sarkanes dizains. - Rīga : Mansards, 2012. - 84, [1] lpp. ; 18 cm. - (Theoria). - Ietver bibliogrāfiju. . - Rādītājs: 80.-[85.] lpp. - Oriģ. nos.: Le plaisir du texte.
        ISBN 9789984872421.
        Franču esejas. Literatūra - Filozofija.

Ķezbere, Elza, 1911-2011. Raksti : [3 sējumos] / Elza Ķezbere ; sakārtojusi, priekšvārdu, pēcvārdu un komentārus sarakstījusi Inguna Daukste-Silasproģe ; mākslinieciskais noformējums: Juta Zvirbule ; vāku noformējumā izmantotas Oļģerta Ābelītes il. E. Ķezberes krājumam "Jāapsnieg" ; foto: Pēteris Korsaks, Voldemārs Avens. - Rīga : Mansards, 2012. - 418, [1] lpp., [32] lpp. il., ģīm. ; 21 cm. - Bibliogr.: 387.-[392.] lpp. . - E. Ķezberes dzeja mūzikā: 333.-[340.] lpp. / sast. Ventis Zilberts. . - E. Ķezberes dzejoļu nosaukumu rād.: 341.-[357.] lpp. . - E. Ķezberes dzejoļu pirmo rindu rād.: 358.-[386.] lpp. . - Personu rād.: 393.-[407.] lpp. - Rakstu 3. sējumā ievietota latviešu trimdas dzejnieces E. Ķezberes (1911-2011) periodikā publicētā dzeja un pirmpublicējumi, reliģiskā dzeja, autobiogrāfija, raksti par E. Ķezberi, veltījuma dzeja un vēstules. Pirmie divi Rakstu sējumi iznāca apgādā "Valters un Rapa" 2006. gadā.
        3. sēj. Dzeja un dzīve.
        Saturs: Periodikā publicētā dzeja un pirmpublicējumi. Reliģiskā dzeja. Autobiogrāfija. Raksti par Elzu Ķezberi. Veltījuma dzeja. Vēstules.
        ISBN 9789984872339ies.
        Latviešu dzeja.

Balode, Ingmāra, 1981-. Alba : [dzejoļu krājums] / Ingmāra Balode ; red. Knuts Skujenieks ; māksl. Kaspars Murelis. - Rīga : Mansards, 2012 (McĀbols poligrāfija). - 62 lpp. ; 15 cm. - Šī ir I. Balodes otrā grāmata. Pirmā - "Ledenes, ar kurām var sagriezt mēli", iznāca 2007. gadā 1/4 Satori apgādā un ir apbalvota ar Latvijas literatūras gada balvu par labāko debiju. Otrais krājums ietver vairāk kā piecu gadu laikā tapušus dzejas tekstus, tostarp, protams, ir arī kāda alba.
        ISBN 9789984872544. - ISBN 9789984812687(atcelts).
        Latviešu dzeja.

Viguls, Arvis. 5:00 : [dzejoļu krājums] / Arvis Viguls ; red. Kārlis Vērdiņš ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, [2012]. - 67, [4] lpp. ; 21 cm. - A. Viguls par dzejoļu krājuma manuskriptu saņēmis Annas Dagdas fonda balvu. Autors studējis Latvijas Kultūras akadēmijā starpkultūru sakarus ar Spāniju. Raksta dzeju, recenzijas par jaunākajām dzejas grāmatām. Šis ir otrais A. Vigula dzejoļu krājums.
        ISBN 9789984872506.
        Latviešu dzeja.

Foma, Anna, 1988-. Jaunā Vāgnera klusēšana : [dzeja] / Anna Foma ; red. Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2012 (McĀbols Poligrāfija). - 51, [3] lpp. ; 21 cm. - Iesoļodama literatūras saulītē, A. Foma, šķiet, ir jauneklīgākā jaunās dzejas pārstāve. Ar tās atvērtību jauneklīgai jūsmai par pasaules kultūras dārgumiem - ar šo spēju, ko tekstā un ar tekstu dzīvojošie ļaudis laika gaitā nereti zaudē. A. Fomai literatūra vai mūzika ir nevis jau noticis mākslas fakts, bet iespēja pielaikot dažādas sejas, meklējot atbildi uz jautājumu "kas es esmu?". Protams, jautājums ir svarīgāks par iespējamajām atbildēm.
        ISBN 9789984872551.
        Latviešu dzeja.

Sirmā, Daina. Kailsals : [dzeja] / Daina Sirmā ; atb. red. Inguna Cepīte ; red. un priekšv. autors Ronalds Briedis ; māksl. Ilga Vēvere. - Rīga : Pētergailis, [2012]. - 85, [2] lpp. ; 16 x 17 cm. - D. Sirmās dzejas tēliem piemīt teju vai fizioloģiska iedarbība. Kaut kas ledaini stindzinošs ir katrā autores vārdā, radot savu unikālo, ne ar vienu citu nesajaucamu intonāciju. Tā ir izteikti intīma un personiska dzeja, mīlestības un sevis meklējumu iedvesmota, un tajā pašā laikā nepamet izjūta, ka caur varones personību vienlaicīgi margo arī mūsu vēsture un tautas likteņgaitas.
        ISBN 9789984333533.
        Latviešu dzeja.

Andersons, Klāss. Laimīgs cilvēks : dzeja / Klāss Andersons (Claes Andersson) ; no zviedru val. atdzejojuši: Juris Kronbergs un Guntars Godiņš ; sakārtojums un priekšvārda, 5.-6. lpp., autors Juris Kronbergs ; redaktore Ingmāra Balode ; Māra Garjāņa vāka noformējums. - Rīga : Mansards, 2012. - 143, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984872490.
        Somu dzeja (zviedru valoda).

Sārikoski, Penti. Tiarnia / Penti Sārikoski (Pentti Saarikoski); no somu val. atdzejojusi Maima Grīnberga ; red. Kārlis Vērdiņš ; vāka noformējums Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2012. - 181, [1] lpp. ; 21 cm. - "Cikls "Tiarnia": "Dejugrīda kalnā" (Tanssilattia vuorella, 1977), "Aicinājums uz deju" (Tanssiinkutsu, 1980), "Tumšā dejas" (Hämärä tanssit, 1983)-- Uz vāka atloka.
        ISBN 9789984872445.
        Somu dzeja.

Krile, Velga, 1945-1991. Kā mirdzošas būtnes : [dzejoļu krājums] / Velga Krile ; sast. Antra Krile ; red. un pēcv. Dvēseles, uguns un debesu telpa, 115.-[117.] lpp., autore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2012. - 119, [1] lpp. ; 21 cm. - V. Krile (1945-1991) latviešu dzejas daudzbalsībai savu balsi pievienojusi 20. gadsimta 60. gados, uzrunājot lasītājus trauksmainā, spilgti tēlainā un ritmiski suģestējošā veidā. Dzejnieces dzīves laikā klajā nākuši septiņi dzejas krājumi. Šis visticamāk ir pēdējais līdz šim grāmatās nepublicētu darbu izdevums, V. Kriles balss tajā izskan pārsteidzoši mūsdienīgās tēmās un ne ar vienu citu nesajaucamā intensitātē.
        ISBN 9789984872520.
        Latviešu dzeja.

Sīlis, Mārtiņš. Mihails Eizenšteins : Rīgas jūgendstila meistars / Mārtiņš Sīlis ; projekta vadītāja: Skaidrīte Naumova ; māksl. Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [2012]. - 68, [3] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - Izdevums veltīts M. Eizenšteinam (1867-1921) - Rīgas ierēdnim un būvinženierim, kura liktenīgā aizraušanās bija arhitektūra. 20. gadsimta sākumā viņa radošās darbības uzplaukums sakrita ar straujo celtniecības bumu Rīgā un jūgendstila uzvaras gājienu pilsētas arhitektūrā. M. Eizenšteina azartiskais raksturs un bagātīgā fantāzija ļāva radīt Rīgā virkni izcilu jūgendstila ēku. Tās vēl aizvien ir pilsētas lepnums un tūristu apbrīnas objekti.
        ISBN 9984316742.
        Jūgendstils (arhitektūra) - Latvija - Rīga.

Skujenieks, Knuts, 1936-. Kā ozola saknei pēc ūdens : [dzejas izlase] / Knuts Skujenieks ; sakārt. un pēcv. ieskats Knuta Skujenieka dzejā, 240.-[291.] lpp., sarakstījusi Inta Čaklā ; red. Gundega Sēja ; māksl. Laura Akmane. - Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 301, [1] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). - Dzejnieka K. Skujenieka grāmatā ievietoti dzejoļi no krājumiem "Sēkla sniegā" (1963-1969), "Rūgta roka, rūgta mute" (1969-1979), "Iesien baltā lakatiņā" (1980-1986), "Man ir valoda" (1996-2008).
        ISBN 9789934022302ies.
        Latviešu dzeja.

Stīvensone, Nikola Džeina. Modes vēsture : aizraujošs ceļojums modes mākslā / Nikola Džeina Stīvensone ; no angļu val. tulk. Stella Pelše ; red. Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 288 lpp. : krās. il. ; 26 cm. - Bibliogr.: 282.-283. lpp. . - Rād.: 284.-287. lpp. - Oriģ. nos.: The chronology of fashion.
        ISBN 9789934024603ies.
        Mode - Vēsture.

Veiss, Braiens L. Mīlestība nekad nebeidzas : stāsts par dvēseles līdzinieku satikšanos / Braiens L. Veiss ; no angļu val. tulk. Kristīne Fīrere ; red. Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 207 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Only love is real.
        ISBN 9789934022838ies.
        Reinkarnācija. Dvēseļu radniecība. Reinkarnācijas terapija.

Bono, Edvards de. Domā! Kamēr nav par vēlu / Edvards de Bono ; no angļu val. tulk. Signe Skujeniece ; red. Guntis Kalns ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 251, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Alf. rād.: 247. - [252.] lpp. - Tulk. no izd.: Think! Before it's too late.
        ISBN 9789934022197.
        Doma un domāšana. Radošā domāšana. Kritiskā domāšana. Problēmu risināšana.

Helta, Dora. Atvaļinājums ar papu / Dora Helta ; no vācu val. tulk. Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 414, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934021367.
        Vācu romāni.

 Zelta mājas grāmata jeb Zinātnības magazīne : iekš 3 nodaļām, ar 1111 padomiem / sakārtoja un priekšrunu sarakstīja Fr. Mekon ; red. Anita Poļakovska ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 460 lpp. ; 22 cm. - Izdevums ir tautas paražu un tradīciju mantojums, un tas ieinteresēs lasītāju arī kā vēsturiska liecība par dažādām norisēm, darbiem un saimniekošanas metodēm Latvijā. Grāmata ir pārsteidzoši aizraujoša lasāmviela - no mūsdienu viedokļa brīžam smieklīgi aizkustinoša, brīžam šokējoša ar savu atklātību, jo lietas, kuras mēs noklusējam vai par kurām dodam mājienus, grāmatā tiek sauktas īstajos vārdos. - "Grāmata sagatavota publicēšanai pēc 1877. gada izdevuma, un tajā pārsvarā saglabātas tālaika spilgtās un spriganās valodas un stila īpatnības"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934024948ies.
        Mājturība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Lauksaimniecība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Tautas medicīna - Latvija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Makajs, Stīvs. Tava ģitāra : ātrā mūzikas apguve : Apgūsti spēles pamatus pavisam īsā laikā! Iemācies spēlēt bez notīm! / Stīvs Makajs ; no angļu val. tulk. Andris Irbe ; red. Aija Britāla. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 64 lpp. : krās. il. ; 27 cm + 1 DVD. - DVD ir ietvertas 48 minūtes interaktīvu, daudzpusīgu nodarbību. - Oriģ. nos.: Simply guitar.
        ISBN 9789934025846ies.
        Ģitāra - Apmācība. Ģitāra - Spēles skolas - Pašmācība.

Briedis, Leons. Naktsmājas bezmiegam : dzeja / Leons Briedis ; red. Daina Grūbe ; māksl. Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 79, [1] lpp. ; 21 cm. - Dzejnieka L. Brieža dzejā paveras ūdeņu un debesu plašumi, to caurvij mitoloģijas tēli un reliģiski motīvi, un pāri visam – Cilvēks, kurš pūlas sev "izmakšķerēt no dvēseles" pašu Dzīvi visos tās aspektos: laikā un telpā, mirklī un mūžībā. Tā ir mūsdienīga dzeja par paliekošām vērtībām, kura varētu būt aktuāla un saistoša dažādu paaudžu lasītājiem.
        ISBN 9789934029318ies.
        Latviešu dzeja.

Indulēna, Mila. Geišas pasakas / Mila Indulēna ; māksl. Zanda Marķitāne ; red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2012. - 93 lpp. - Šī grāmata ir turpinājums tūkstoš gadus senajai austrumu literatūras tradīcijai, kurā gudrā vīriešu skolotāja intīmajā jomā bija sieviete. Lasot savam mīļotajam pirms miega “Geišas pasakas”, sieviete var kļūt par viņa skolotāju un smalku sarunu biedreni - patiesu geišu, kuru gribēsies klausīties vēl un vēl. Aiz pasaku ārējās vienkāršības slēpjas dziļa gudrība un mūžīgā mīlestības un attiecību tēma.
        ISBN 9789934111310.
        Literārās pasakas, krievu - Latvija. Vīrieša un sievietes attiecības - Daiļliteratūra.

Vensko, Sandra, 1958-. Vēstules naktssargam / Sandra Vensko ; red. Dace Sparāne ; māksl. Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2012. - 62, [1] lpp., [3] lp. krās. il. ; 18 cm. - S. Vensko grāmata ir dienasgrāmatas formā sarakstīts īsprozas darbs par indivīdu savstarpējo attiecību būtiskām niansēm cilvēka dzīves dažādos dzīves posmos, atklāta saruna par vientulību, divvientulības robežām un to pārvarēšanu vai pieņemšanu. Ikkatra teksta metafora ir sīks mirklis dzīves telpā, kas pārtapis sarunās ar Naktssargu - kā tēlu, kā alter-ego, neatkarīgi no vietas vai laika, ko katrs izdzīvojam šeit un tagad.
        ISBN 9789984887173ies.
        Latviešu proza.

Heniņš, Arturs, 1932-. Tur Pērkons nikni jodus dzenā : Voldemārs Ozols strēlnieku niķos un stiķos : vēsturisks romāns / Arturs Heniņš ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Keta Īve ; Mārtiņa Ābola vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Zelta rudens). - 486, [2] lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. - A. Heniņš vēsturiskajā romānā stāsta par latviešu strēlnieku virsnieka un atbrīvošanas kara dalībnieka Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Voldemāra Ozola (1884-1949) piedzīvojumiem strīdīgajā un traģiskajā 1917. gadā. Tas ir gads, kad pasaules kara un revolūcijas haosā dzimst sapnis par Latviju, sabiedrība mācās un neiemācās demokrātiju, par strēlniekiem jūsmo un viņus nolād. Latvijas vēsturē ir ierakstītas V. Ozola plānotās Ziemassvētku, Juglas, Cēsu un pret bermontiešiem vērstās kauju operācijas.
        ISBN 9789934111464ies.
        Vēsturiskā proza, latviešu.

Margēvičs, Tālivaldis. Zigfrīda Annas Meierovica sadalītā mīlestība : [vēsturiska drāma] / Tālivaldis Margēvičs ; atb. red. Ieva Heimane ; Elīnas Eleres vāka mākslinieciskais noformējums ; Ingus Feldmaņa vāka grafiskais noformējums ; izmantoti Roberta Johansona, Oļega Kotoviča, M. Lapiņa, Jāņa Rieksta, Viļa Rīdzenieka, fotoattēli, Riharda Zariņa, Indriķa Zeberiņa, A. Kalniņa karikatūras. - Rīga : Jumava, [2012] (Mantoprint). - 93, [2] lpp., [24] lpp. il., ģīm., faks. ; 20 cm. - T. Margēviča vēsturiskā drāma trijos cēlienos īpaša ar to, ka nav pilnībā definējama kā luga, jo tajā ir iekļauti arī teksti prozā, kuros autors apraksta vēsturisko ainu. Aprakstītās ainas un dialogi ir balstīti uz patiesiem faktiem. Grāmata ir aizraujoša ar to, ka autors nelielās epizodēs atklāj Zigfrīda Annas Meierovica (1887-1925) un Kristīnes Bakmanes Meierovicas (1897-1925) attiecības - iepazīšanos, iemīlēšanos, kopdzīvi un traģisko šķiršanos.
        ISBN 9789934110696.
        Biogrāfiskā drāma, latviešu.

Prusts, Marsels. Ziedošu jaunavu pavēnī : romāns / Marsels Prusts ; no franču val. tulk. Skaidrīte Jaunarāja. - Rīga : Jumava, [2012]. - 477 lpp. - Otrā grāmata septiņu romānu ciklā „Zudušo laiku meklējot”.
        ISBN 9789934110443.

Gēte, Johans Volfgangs. Vilhelma Meistara mācību gadi : [romāns] / Johans Volfgangs Gēte ; no vācu val. tulk. Jānis Krūmiņš ; atdzejojumi: Ārija Elksne, Kārlis Egle ; mākslinieks Jānis Esītis. - [Ogre] : Avens un partneri, 2012. - 534, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Wilhelm Meisters Lehrjahre.
        ISBN 9789934831409ies.
        Vācu romāni.

Jēruma, Inga. No Zentas līdz Zentai / Inga Jēruma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 268, [3] lpp. : fotoil.
        ISBN 9789934028137.

Janovskis, Gunars, 1916-2000. Purvā : romāns I un II daļa / Gunars Janovskis. - Rīga : VESTA - LK, 2012 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 606.
        ISBN 9789934829659.

Juhnēviča, Inta. Dimensiju lokos : garstāsts jauniešiem / Inta Juhnēviča. - Rīga : Inta Juhnēviča, [2012]. - 80 lpp.
        ISBN 9789984496375.

Laube, Terēza. Sapnis uz saulsstara / Terēza Laube. - Rīga : Zintnieks, [2012]. - 144 lpp. : il.
        ISBN 9789984739252.

Dikāns, Pjērs. Dikāna diēta / Pjērs Dikāns; no angļu val. tulk. Līvija Vulfa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 320 lpp. - Rād.: [318.] - 320.lpp.
        ISBN 9789934033247.

Deja, Silvija. Atkailinos tevī : romāns / Silvija Deja ; tulk. latviešu val.: Anna Zābere. - [Rīga] : [Zvaigzne ABC], 2012. - 415, [1] lpp. ; 20 cm. - (Kompliments 18+). - Oriģ. nos.: Bared to you. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934033100.
        Erotiskie stāsti, amerikāņu.

Binghema, Šarlote. Sirds pārvērtības : romāns / Šarlote Binghema ; no angļu val. tulk. Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 498 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934027963.
        Angļu romāni.

Robertsa, Nora. Otrā iespēja : triloģija / Nora Robertsa ; no angļu val. tulk. Anda Smilga ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 392 lpp. ; 21 cm. - Senā Būnsboro viesnīca ir pārcietusi kara un miera laikus, piederējusi dažādiem īpašniekiem, un ļaudis runā, ka tajā spokojas. Tagad Montgomeriju ģimene viesnīcu atjauno, un brīnumaino pārvērtību gaisotnē uzvirmo romantika un mīlestība. - Oriģ. nos.: The Next Always. - Triloģijas par Būnsboro viesnīcu pirmais romāns.
        1. grām.
        ISBN 9789984356259.
        Amerikāņu romāni.

Ziedonis, Imants. Leišmalīte / Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 631, [1] lpp. : fotoil. - Bibliogr.: 629.-631.lpp.
        ISBN 9789934030314.

Mazvērsīte, Daiga. No vienas ligzdas : [bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte] / Daiga Mazvērsīte. - Rīga : Jumava, [2012]. - 207, [1] lpp.
        ISBN 9789934112096.

Montefjore, Santa. Mīlestības nošu raksti : romāns / Santa Montefjore ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Summerhouse.
        ISBN 9789984356235.
        Angļu romāni.

Priede, Dace. Krāsainas ilgas / Dace Priede. - [B.v. : Amber Line, 2012]. - 56 lpp. : il.
        ISBN 9789934809378.

Grīns, Anselms. Dzīves māksla / Anselms Grīns; no vācu val. tulk. Terēze Tamoviča. - Rīga : Madris, 2012. - 150, [1] lpp.
        ISBN 9789984318301.

Jāgere, Džena. Draudzības māksla : [kā atrast labus draugus?] / Džena Jāgere; no angļu val. tulk. Ingrīda Keviša. - Rīga : Jumava, 2012. - 214, [2] lpp. - “Draudzības māksla” ir pirma grāmata, kas tik detalizēti pieveršas draudzības samezglojumiem un sniedz atbildi uz jautājumu, ko darīt, ja draugi jūs nodod, pamet un ievaino. Autore uzsver draudzības pieaugušo nozīmi mūsdienās, kad tradicionālas ģimenes modelis ir kļuvis nestabils, kā arī daudzkārt palielinājusies dažados sociālajos tīklos atrasto draugu loma mūsdienu cilvēku dzīvē.
        ISBN 9789934112232.

Kiblere-Rosa, Elizabete. Aizejot : mirstošo cilvēku mācība tuviniekiem, ārstiem un garīdzniekiem / Elizabete Kiblere-Rosa; no angļu val. tulk. Velga Vīgante. - Rīga : Lietusdārzs, [2012]. - 254, [1] lpp. - Bibliogr.: 246. - [255.] lpp.
        ISBN 9789984869308.

Mārtins, Džordžs R.R. Zobenu vētra : dziesma par ledu un uguni: [triloģija] / Džordžs R. R. Mārtins; no angļu val. tulk. Allens Pempers, Ingus Josts. - Rīga : The White book, [2012]. - 539 lpp. : il.
        1. daļa. Tērauds un sniegs.
        ISBN 9789934826276.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »