Viesi no Austrumukrainas

Ziņa publicēta 29.03.2019
Laikā no 18. līdz 22. martam Latvijā viesojās bibliotekāru un kultūras nozares pašvaldību darbinieku grupa no Austrumukrainas.

Vizītes mērķis bija iepazīt Latvijas bibliotēkas, to darbu un sadarbību ar citām kultūras jomas institūcijām un kultūras darba organizāciju Latvijas pašvaldībās. Piecpadsmit cilvēku grupā bija bibliotēku direktori, kultūras namu vadītāji un pašvaldību kultūras nodaļu pārstāvji no Harkovas, Dņepropetrovskas un Zaporožjes reģiona pilsētām.

Brauciena iniciators un finansētājs - Vācijas starptautiskās sadarbības biedrība (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ).

Piecu dienu laikā Ukrainas pārstāvji apmeklēja Rīgas, Daugavpils, Ludzas un Madonas bibliotēkas un citas kultūras iestādes,  Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB).

Pēc ciemiņu lūguma notika ne tikai ekskursijas un prezentācijas, bet arī sarunas ar pašvaldību pārstāvjiem par kultūras dzīves organizāciju un norisi, vietējās kopienas pagātni, tagadni un nākotni. Interešu loks - eiropeiska pieredze jautājumos, kuri viņiem šobrīd aktuāli- bēgļu jautājumi  no karadarbības rajoniem, iedzīvotāju skaita samazināšanās,  decentralizācija un  sadarbība, pakalpojumi, maksas pakalpojumi, kultūras norišu organizācija, tajā skaitā pašvaldības nostāja, attīstības redzējums.  

21. martā Ukrainas kolēģi viesojās  Madonā,   kur bija iespēja  iepazīties ar Madonas novada bibliotēku, kultūras namu, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju, Sarkaņu bibliotēku, amatu māju, muzeja krātuvi un Sarkaņu pagasta tautas namu “Kalnagravas.

Viesi aizbrauca  emocionāli uzlādēti, paužot savu apbrīnu,  un sakot paldies Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam Zigfrīdam Goram, Kultūras nodaļas vadītājai Daigai Iraidai, Madonas kultūras nama direktorei Ilzei Šulcei,  Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktorei Līvijai Zepai,  Sarkaņu bibliotēkas vadītājai Irēnai Bačukai un Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” vadītājai  Valdai Kļaviņai.

 

 

Imelda Saulīte

Madonas novada bibliotēkas direktore
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »