Tikšanās ar slovēņu rakstnieci Majdu Korenu

Ziņa publicēta 10.05.2019
2018. gadā Madonas novada bibliotēka iesaistījās Izdevniecības "Liels un mazs" lasītveicināšanas programmā bērniem "Mūsu mazā bibliotēka". Projektā piedalījās arī Lazdonas , Bērzaunes un Praulienas pagasta bibliotēkas. Bērni lasīja 6 dažādu tautību autoru grāmatas un pildīja interesantus, pamācošus, radošus un daudzveidīgus uzdevumus, kas veiksmīgi iekļaujas kompetenču izglītībā: mājturībā un tehnoloģijās, dabas zinībās, matemātikā, vēsturē, krāsainās, vizuāli pievilcīgās darba burtnīcās.

Projekts gandrīz noslēdzies un laiks saņemt balvu - tikšanos ar slovēņu rakstnieci Majdu Korenu (Majda Koren), grāmatas "Uzvāri man pasaciņu!" autori, kas notiks Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 2019. gada 14. maijā plkst. 10:30 un 12:00.

Majda Korena ir absolvējusi Ļubļanas Universitātes Pedagoģijas fakultāti un šobrīd ir sākumskolas skolotāja, bet atrod laiku arī rakstīšanai. Savu literāro ceļu Korena uzsākusi ar stāstu publicēšanu žurnālā "Ciciban". Viņas darbi ir optimistiski un humorpilni, lai gan dažkārt tajos tiek runāts par tik smagām tēmām kā šķiršanās vai ļaunprātīga bērnu izmantošana.

2018. gadā Māras Gredzenas tulkojumā izdotā grāmata "Uzvāri man pasaciņu!" ir pirmā autores grāmata, kas izdota latviski. Gredzenas latviskotā grāmata ir viena no nedaudzajām latviešu lasītāju iespējām iepazīt slovēņu literatūru, jo latviski tā tikpat kā nav tulkota. 


Līga Fiļipova, 
‌Bērnu literatūras nodaļas vadītāja 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »