Pasaku rudens bibliotēkā

Ziņa publicēta 07.10.2019
Katram gadalaikam ir savs darbs. Pavasaris modina, vasara izklaidē, bet darbīgais rudens novāc ražu un aicina modināt pasakas. Šoruden 2 izcilām un nozīmīgām personībām latviešu tautas pasaku vākšanā un saglabāšanā jubilejas – Pēterim Šmitam 150., bet Ansim Lerhim-Puškaitim-160. dzimšanas diena. Pētera Šmita 150. gadadiena iekļauta UNESCO 2018.-2019. gada svinamo dienu kalendārā, atzīmējot viņa darbību ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mēroga kultūras un izglītības attīstībā. P. Šmita rakstveida mantojums atbilst UNESCO ideāliem par kultūras mantojuma aizsardzību un nodošanu tālākajām paaudzēm, kā arī dažādu kultūru dialogu veicināšanu.

Pēteris Šmits (1869 – 1938) – valodnieks, etnogrāfs, folklorists un sinologs – devis ieguldījumu gan Eiropas, gan Āzijas kultūru savstarpējās sinerģijas stiprināšanā un attīstībā.  Strādājis kā universitātes profesors, ķīniešu un krievu valodu pasniedzējs, paralēli veicot apjomīgus valodniecības pētījumus Krievijas Tālajos Austrumos un Ķīnā. P. Šmits veicis ievērojamu skaitu pētījumu par vairākām Āzijas valodām un to kultūrvēsturisko identitāti, sagatavojis mācību materiālus ķīniešu un mandžūru valodās, bijis pirmais cilvēks, kurš zinātniski pamatojis tungusu – mandžūru valodas kā patstāvīgu valodu saimi, kā arī tulkojis pasakas un dzeju no ķīniešu uz latviešu valodu. Tomēr neatkarīgi no Austrumu pētniecības, P. Šmits bija pionieris tieši latviešu stāstu folklorā un popularizēja to ne tikai vietējā, bet arī Eiropas līmenī. Mūža otrajā pusē, P. Šmits vācis un klasificējis latviešu tautas leģendas, teikas un pasakas, un viņa savākto materiālu apjomi tiek uzskatīti par nozīmīgāko šāda veida zinātnisko publikāciju līdz pat mūsdienām. P. Šmits būtiski veicinājis latviešu etnogrāfisko un valodniecības pētniecības attīstību, un viņa darbi kļuvuši par spēcīgu pamatu turpmākajiem latviešu stāstniecības folkloras pētījumiem.

7.novembrī atzīmēsim Kārļa Skalbes 140. dzimšanas dienu. Literārā pasaka “Kaķīša dzirnavas” 2014. gadā kļuva par Lielās lasīšanas balsojuma uzvarētāju..

Visu rudeni aicinām ikvienu bibliotēkas apmeklētāju, neatkarīgi no vecuma, lasīt un stāstīt pasakas, atgriezties vienkāršā un patiesu vērtību pilnā pasaulē.

Bērnu kolektīviem ( iepriekš piesakoties)  piedāvājam tematiskas nodarbības par latviešu tautas pasakām un to vācējiem, K. Skalbes dzīvi un daiļradi.

Bet 2. novembrī plkst.11:00 Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā ikvienu interesentu aicinām uz tikšanos un diskusiju ar grāmatas “Šausmīgās pasakas” autoru  Arturu Baltu.

Skolēnu rudens brīvdienās kopīgi lasīsim Kārļa skalbes pasakas, skatīsimies fragmentus no animācijas filmām, kas veidotas pēc viņa pasaku motīviem.

 

Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja,64821926

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »