Koronavīruss: 117 miljoni eiro no Inovatīvo zāļu iniciatīvas piešķirti ārstēšanai un diagnostikai

Ziņa publicēta 14.05.2020
Komisija šodien paziņoja, ka paātrinātā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, ko šā gada martā bija izsludinājusiMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN••• publiskā un privātā sektora partnerība – Inovatīvo zāļu iniciatīva (IMI), atlasīti astoņi apjomīgi pētniecības projekti, kuru mērķis ir izstrādāt koronavīrusa ārstēšanas un diagnosticēšanas metodes. Lai varētu finansēt lielāku skaitu ļoti kvalitatīvu priekšlikumu, Komisija ES pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020”Meklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN••• palielināja savas saistības (no sākotnēji plānotajiem 45 miljoniem eiro) līdz 72 miljoniem eiro. 45 miljonus eiro nodrošinās projektos iesaistītie farmācijas uzņēmumi, IMI asociētie partneri un citas organizācijas, tādējādi kopējais ieguldījums būs 117 miljoni eiro.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela sacīja: “Mums jāapvieno publiskā un privātā sektora zināšanas un resursi, lai pārvarētu šo pandēmiju un sagatavotos turpmākiem vīrusa uzliesmojumiem. Ar šo “Apvāršņa 2020”, mūsu nozares un citu partneru kopējo finansējumu mēs paātrinām koronavīrusa diagnostisko testu un ārstēšanas metožu izstrādi, kuri ir būtiski instrumenti, kas nepieciešami globālās ārkārtas situācijas risināšanai.”

Šodien atlasītie projekti ir daļa no Eiropas kopējās reakcijas uz koronavīrusa uzliesmojumu, kuru kopš krīzes sākuma koordinē Komisija. 4. maijā Komisija globālās reaģēšanas uz koronavīrusu līdzekļu devēju pasākumā apņēmās piešķirt 1,4 miljardus eiro, no kuriem 1 miljards eiroMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN••• tiks atvēlēts no “Apvāršņa 2020” un būs paredzēts vakcīnu, jaunu ārstēšanas metožu un diagnostikas rīku izstrādei, lai apturētu koronavīrusa izplatīšanos. Turklāt kopš 2020. gada janvāra Komisija no “Apvāršņa 2020” kopumā ir mobilizējusi 325 miljonus eiro. Šajā summā cita starpā ietilpst 48,2 miljoni eiro, kas piešķirti 18 pētniecības projektiem,Meklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN••• kuros sākts darbs ar mērķi sagatavoties turpmākiem vīrusa uzliesmojumiem un reaģēt uz tiem, kā arī ātri izstrādāt aprūpes vietā veicamus diagnostiskos testus, jaunas ārstniecības metodes un jaunas vakcīnas.

Pieci no astoņiem ar IMI uzaicinājumu finansētajiem projektiem galvenokārt vērsti uz diagnostiku, bet trīs – uz ārstēšanu. Projektos, kuros koncentrēsies uz diagnostikas rīkiem, paredzēts izstrādāt ierīces, kuras varēs izmantot jebkur, piemēram, ārsta kabinetā vai pie pacienta mājās, un tās ātri – 14-40 minūšu laikā – uzrādīs rezultātu. Pārējos projektos, kuru mērķis būs ārstēšanas metožu izstrāde, galvenokārt notiks darbs pie pašreizējā koronavīrusa uzliesmojuma apkarošanas, vienlaikus būtiski koncentrējoties uz gatavību turpmākiem uzliesmojumiem.

Kopumā šajos projektos ir iesaistījušās 94 organizācijas, to vidū universitātes, pētniecības organizācijas, uzņēmumi un publiskās iestādes. Vairāk nekā 20 % no visiem dalībniekiem šajos projektos ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuri saņems 17 % no ieplānotā finansējuma.

Finansēšanai atlasīto projektu saraksts, kamēr nav pabeigti dotāciju nolīgumi ar IMI, ir pieejams šeitMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••.

Konteksts

Inovatīvo zāļu iniciatīva (IMI) ir publiskā un privātā sektora partnerība starp Eiropas Komisiju un farmācijas nozari, ko pārstāv Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācija (EFPIA). Tās mērķis ir veselības uzlabošana, paātrinot inovatīvu zāļu izstrādi un to pieejamību pacientiem, jo īpaši tajās jomās, kurās medicīniskās vai sociālās vajadzības arvien nav apmierinātas.

Avots: https://bit.ly/3fKdVX4 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »