Jūnijs Jumurdas bibliotēkā

Ziņa publicēta 06.07.2022
Nozīmīgākie pasākumi Jumurdā bija: Artūra Kukuļa alus kausu kolekcijas izstāde, uumurdiešu svētku ielīgošana Saieta ēkas pļaviņā, Agates Šmites darbu izstāde.

  • Jūnija mēnesī, laikā pirms Līgo svētkiem Jumurdas bibliotēkā varēja apskatīt Jumurdas bibliotēkas lasītāja Artūra Kukuļa alus kausu kolekciju. Artūra kolekciju veido grezni alus kausi ar atveramu vāciņu, katram kausam sava nokļūšanas  vēsture  līdz Artūra kolekcijai.  Kausu rotājumi ir kā  gleznas, ar savu stāstu, domu.  Paldies Artūram ar sievas kundzi Silviju par interesanto izstādi!
  • 20. jūnija pēcpusdienā Jumurdas Saieta ēkas pļaviņā sanācām kopā, lai ielīgotu skanīgo Līgo Jumurdā.  Līgo dziesmu dziedāšanu sauc par līgošanu. Līgošanas pamatā ir auglības veicināšana, dažādu likstu novēršana. Līgošana, tāpat kā šūpošanās, ir dzīvības spēku atjaunošanas un pastiprināšanas rituāls, kā arī kopējā dzīves ritma iekustināšana. Līgošana sākas jau divas nedēļas pirms Līgo svētkiem – to sauc par ielīgošanu. Gaidot vasaras Saulgriežus, Līgo svētkus, izstaigājām koši ziedošo pļavu, pinām ziedu vainagus, sevišķi krāšņi vainagi sanāca jaunākajām līgotājām, jo palīdzēja zinošas vainagu pinējas,  rotājāmies, skanīgi dziedājām līgo tautasdziesmas. Skanīgo  līgošanu,  rotaļas  mums mācīja Kristīne Lūse kopā ar savu dvēseliski skanošo  kokli Līgu. Draudzīgajā pulciņā dziedājām, pārrunājām svētku tradīciju nozīmīgumu savās ģimenēs, baudījām Stellas Rutkas sieto sieru un rabarberu kvasu-gardi! Visi kopā ielīgojām Jumurdas laukus, pļavas, savas  sirdis! Līgo!
Jūnija mēnesī Jumurdas bibliotēkā skolēnu brīvlaika vasarīgajos brīvbrīžos aktīvi rosījās bērni. Tapa Agates Šmites izstāde ,,Darbi ar akvareļiem”, notika radošu darbiņu veidošana, kurus izvietojām izstādēs, krustvārdu mīklu minēšana, sarunas, spēles. Jūlijā un augustā aicinu bērnus un skolēnus uz  tikšanos Jumurdas bibliotēkā otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 13 līdz plkst. 17.  Satiekamies  Jumurdas bibliotēkā!


Foto Agita Opincāne

Informāciju sagatavoja
Agita Opincāne, 
Jumurdas bibliotēkas vadītāja