Jauna aktivitāte – makulatūras vākšana Kraukļu bibliotēkā

Ziņa publicēta 27.07.2022
Atsaucoties SIA „Līgatnes papīrs” 2022.gada aicinājumam bibliotēkām, muzejiem un arhīviem no visas Latvijas bez maksas nodot uzkrāto makulatūru - no aprites izņemtās grāmatas, periodikas izdevumus, izlietoto biroja papīru, avīzes, bukletus un cita veida makulatūru, Kraukļu bibliotēka aicina iedzīvotājus piedalīties šajā akcijā!Informāciju sagatavoja

Larisa Maligina,
Cesvaines apvienības pārvaldes
Kraukļu bibliotēkas vadītāja
T: 64800804