Jaunieguvumi augustā

Ziņa publicēta 01.09.2015
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Bērnu literatūras nodaļas krājumā iegādāti 2015.gada augusta mēnesī

 Vīdmarks, Martins.  Mūmijas noslēpums / Martins Vīdmarks ; māksl. Helēna Villisa ; no zviedru val. tulk. Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 85,[2] lpp. : il. - (Lases un Majas detektīvaģentūra).        ISBN 9789934050909.


Vīdmarks, Martins.  Dimantu noslēpums : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Martins Vīdmarks, Helēna Villisa ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 77 lpp. : il. ; 22 cm. - (Lases un Majas detektīvaģentūra). - Oriģ. nos.: Diamantmysteriet.        ISBN 9789934050893.        Bērnu stāsti, zviedru. Detektīvromāni, zviedru.


       

Kesa, Kīra.  Prinča līgava : triloģijas pirmā grāmata / Kīra Kesa ; no angļu val. tulk. Ieva Zālīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 336 lpp. 1.grām. Atlase.        ISBN 9789934051371.


Leins, Endrū.  Nāves mākonis / Endrū Leins ; no angļu valodas tulkojis Edgars Briška ; [redaktore Veronika Pužule]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 270, [2] lpp. ; 21 cm. - (Jaunais Šerloks Holms: leģendas dzimšana / Endrū Leins).        ISBN 9789934048067.        Detektīvromāni, angļu. Holmss, Šerloks (izdomāts tēls) - Daiļliteratūra.

             

Klepfers, Džons.  Zombiju mednieki / Džons Klepfers ; Stīva Vulfharda zīmējumi ; no angļu val. tulkojusi Aija Čerņevska ; vāka dizainu adaptēja Sanita Romančuka ; redaktore Ilona Ancāne ; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 213, [2] lpp. : il.        ISBN 9789934053009.


Ozoliņa-Molla, Līga, 1970-.  Nacionālie parki un rezervāti Latvijā / Līga Ozoliņa-Molla, Markuss Molls (teksts un fotogrāfijas) ; vāka dizains Aigars Truhins ; redaktores Maruta Kusiņa, Dace Markota ; izmantotas arī M. Alševskas, V. Klimpiņa, D. Markotas, L. Salmiņas, A. Titova, E. Vimbas, V. Vintuļa fotogrāfijas. - 2. labotais un papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (PNB Print). - 72 lpp. : il., kartes, tab. ; 30 cm. - Uz vāka autori nav minēti.        ISBN 9789934049484.        Nacionālie parki un rezervāti - Latvija.

           

Kinnijs, Džefs.  Grega dienasgrāmata : romāns ar karikatūrām: Grega Heflija darbu reģistrācijas žurnāls / Džefs Kinnijs; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 218 lpp.        [1. grām.].        ISBN 9789934015397.


Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : Rodriks rullē : romāns ar karikatūrām [vidējā skolas vecuma bērniem] / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 217, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 2). - Oriģ. nos.: Diary of a wimpy kid. - Uz grām. muguriņas: 2. [2. grām.].        ISBN 9789934020261 (ies.).        Bērnu stāsti, amerikāņu. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra. Karikatūras. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra. Karikatūras - Literatūra bērniem. 
‌            

Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : romāns ar karikatūrām [jaunākā skolas vecuma bērniem] / Džefs Kinnijs ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 217. [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 4). - Oriģ. nos.: Diary of a wimpy kid. Dog days. - "Romāns ar karikatūrām"-- Uz vāka.  [4. grām.]. Suņudienas.        ISBN 9789934023880 (ies.).        Bērnu stāsti, amerikāņu. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra. Karikatūras - Literatūra bērniem.


Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; [no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 217. [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 5). - "Romāns ar karikatūrām"-- Uz vāka. [5. grām.]. Neglītā patiesība.        ISBN 9789934024344.        Bērnu stāsti, amerikāņu. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra. Karikatūras - Literatūra bērniem.

            

Krūmiņa, Inese, 1961-. Zīme. Raksts. Nozīme / Inese Krūmiņa ; red. Baiba Vītola ; Māras Alševskas mākslinieciskais noformējums un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 63 lpp. : il. ; 23 cm + 1 lp. - Bibliogrāfija: 63. lpp. - Grāmatas autore I. Krūmiņa ir matemātiķe, jostu audēja un folkloriste. Viņa aicina lasītāju paraudzīties uz latviešu zīmēm un rakstiem no neierastāka skatpunkta: apvienojot analītisko un simbolisko. - Pielikumā: 1 lp. Rakstraudzis (tīkls).        ISBN 9789934041945 (ies.).        Zīmes un simboli - Latvija. Rotājumi un ornamenti - Latvija. Aušana - Latvija - Raksti. Adīšana - Latvija - Raksti. Jostas (apģērbs) - Latvija.


Skotons, Robs.  Priecīgus Ziemassvētkus, Punci! / Robs Skotons ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža. - Rīga : The White Book, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 32 lpp. : krās. il. - Tuvojas Ziemassvētki un Puncis ir nolēmis uzrakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītim. Runcītis vēlas saņemt lielu, lielu dāvanu, tomēr tikai ļoti labiem kaķiem tiek ļoti lielas dāvanas... Pēdējā brīdī minča galvā iezogas biedējoša doma, kas liek astītei notrīcēt un sarauties-vai viņš tiešām ir bijis gana labs kaķis. - Oriģ.: Merry Christmas, Splat!.        ISBN 9789934526008.        PAŠIEM MAZĀKAJIEM. LITERĀRĀS PASAKAS.

            

Strauta, Lūcija.  Ola, kura negribēja krāsoties / Ļūcija Strauta; il. Elīna Brasliņa; red. Guna Pitkevica; diz. Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (PNB Print). - 22 lpp. : il.        ISBN 9789934045271.


Cepīte, Inguna. No Rīgas līdz Rīgai : Tobiass un Tama lielajā Eiropas bibliotēku ceļojumā / Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš ; māksliniece Elīna Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, [2014] (Jelgavas tipogrāfija). - 90, [5] lpp. : il. ; 26 cm. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789984333861.        Bērnu stāsti, latviešu. Ceļojumi - Daiļliteratūra bērniem.

             

Šmite, Linda.  Aušas un tiepšas / Linda Šmite. - Rīga : Annele, 2014. - 141, [2] lpp. : il. - L. Šmites jauna grāmata bērniem, kas rakstīta reālistiskās pasakas žanrā, aplūko aktuālo emigrācijas un reemigrācijas problēmu Latvijā. Grāmatas māksliniecisko noformējumu veido Gundega Muzikante.        ISBN 9789984843797.


Veba, Hollija.  Pazudušais kaķēns : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Hollija Veba ; Sofijas Viljamsas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 118, [3] lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Ginger the stray kitten.        ISBN 9789934047336.        Bērnu stāsti, angļu. Cilvēku un dzīvnieku attiecības - Daiļliteratūra bērniem. Kaķi - Daiļliteratūra bērniem.

        

Zandere, Inese, 1958-. Trīs draugi vienas upes krastā / Inese Zandere; māksl. Juris Petraškevics. - Rīga : Liels un mazs, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - [25] lpp.        ISBN 9789934533105.


Skotons, Robs.  Runcis Puncis iemīlējies / Robs Skotons; no angļu val. tulk. Ruta Svaža. - Rīga : The White Book, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [32] lpp. : il.        ISBN 9789934516283.

         

Ambrouza, Džeimija.  365 izzinošas aktivitātes, kas tev jāizmēģina / Džeimija Ambrouza ; no angļu val. tulkojuši: Guntis Kalns, Dace Markota, Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 191 lpp. : il. - (DK). - Rādītajs: 189.- 191. lpp.        ISBN 9789934051029.


Robertss, Deivids.  Nevīža Bērtijs. Blusas! / Deivids Robertss, Alans Makdonalds ; no angļu val. tulk. Ieva Strelēvica; red. Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 96 lpp. : il. - Oriģ.: Dirty Bertie. Fleas!.        ISBN 9789934052132.

       

Roberešts, Tjerī.  Vilks, kurš izvēlās no grāmatas / Tjerī Roberešts, il. Greguārs Mabīrs; no beļģu tulk. Laura Romanovska; atb. red. Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (PNB Print). - 26.lpp. - Kādā nekārtīgā istabā no plaukta izkrīt grāmata… No tās izkūleņo vilks un apjucis attopas istabas vidū. Lai izspruktu no draudīgā runča, uz labu laimi jāmūk iekšā citā grāmatā.        ISBN 9789934150715.

          

Šmite, Linda.  Aušas un tiepšas / Linda Šmite. - Rīga : Annele, 2014. - 141, [2] lpp. : il. - L. Šmites jauna grāmata bērniem, kas rakstīta reālistiskās pasakas žanrā, aplūko aktuālo emigrācijas un reemigrācijas problēmu Latvijā. Grāmatas māksliniecisko noformējumu veido Gundega Muzikante.        ISBN 9789984843797.

            

Stiltons, Džeronīmo.  Pazudušo dārgumu noslēpums / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica ; maketētāja Sanita Romančuka ; illustrations by Federico Brusco. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 119, [9] lpp. : il. - (Stāsti, gardi kā siers ; 10.).        [10. daļa].        ISBN 9789934052491.        STĀSTI BĒRNIEM -- 1.-2.klase. DZĪVNIEKI LITERATŪRA.


Renna, Osa.  Pelle Bezastis uzsāk skolas gaitas : pēc Jestas Knutsona stāstiem par Pelli Bezasti / Osa Renna, Mīkaels Renns, Ingrida Flīgare ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - [31] lpp. : il. ; 27 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Pelle Svanslös börjar skolan.        ISBN 9789934054143.        Bērnu stāsti, zviedru.

              

Knutsona, Līne.  Mazais Alans - dzīvā antena / Līne Knutsona un Pēters Fredins ; Džona Kenna Mortensena ilustrācijas ; no dāņu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 127, [1] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934052606.        Bērnu stāsti, dāņu.


Dziļleja, Kārlis, 1891-1963.  Meža skola : jautra grāmata bērniem / K.Dziļlejas teksts; Fr.Baumgartena zīmējumi; red. Inese Pelūde; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (PNB Print). - [24] lpp. : il.        ISBN 9789934047008.

              

 365 dabaszinību eksperimenti / Mina Leisija, Līsa Džilespija, Lūsija Boumena ; ilustrācijas: Aleks Volkers, Džūlija Olivaresa u.c. ; no angļu val. tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktors Guntis kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 128 lpp. : il. - Rādītājs: 128. lpp.        ISBN 9781409550068. . - ISBN 9789934051043.

              

Samauska, Ieva, 1969-.  Govs uz bagāžnieka : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Ieva Samauska ; redaktore Gunta Lejniece ; māksliniece Elīna Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, [2014] (Jelgavas tipogrāfija).). - 207 lpp. : il. ; 24 cm. - I. Samauskas grāmatā stāstīts par draudzību. Grāmatas varoņi - Ukulele, Roze, Aksels un citi ir pārliecināti, ka tas ir mīlēt draugu no sirds un nekad nenodot. Viņi cīnās ar vareniem un spēcīgiem pretiniekiem - peļņas kāro Hičkoku, rupjo Gorillo, viltīgo un vīzdegunīgo Saniju. Māsa un brālis, ģitāru spēlējoša govs, policisti, mārketinga profesionāļi lielveikalā, bandīti un sirsnīgi klaidoņi - visi vienuviet satiekas īstu noslēpumu grāmatā par īstu draudzību.        ISBN 9789984333922.        Bērnu stāsti, latviešu.


Neibarts, Aivars, 1939-2001.  Bumbulītis un Ņukucītis [skaņu ieraksts] : pasakas / Aivars Neibarts ; lasa Varis Klausītājs; skaņu režisors Olivers Tarvids ; dizains Ieva Dzintare ; zīm. Madara Apine. - Rīga : Apostrofs, 2014. - 1 skaņu disks. - (Klausāmgrāmata).        ISBN 9789984886084.

            

Uspenskis, Eduards.  Krokodils Gena un viņa draugi / Eduards Uspenskis ; no krievu valodas tulkojis Jānis Baltvilks ; ilustrācijas: Александр Алир ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - 107, [4] lpp. : il. ; 30 cm. - [Stāsts pirmsskolas vecuma bērniem]. - Oriģ. nos.: Крокодил Гена и его друзья.        ISBN 9789934043512.        Bērnu stāsti, krievu.


Zvirgzdiņš, Juris, 1941-.  Lauvas rūciens / Juris Zvirgzdiņš; red/ Gunta Lejniece; māksl. Lina Dūdaite. - Rīga : Pētergailis, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 54, [1] lpp.        ISBN 9789984333977.

              

Aivenss, Jans.  Jaunie kaimiņi / Jans Aivenss, teksts un ilustrācijas ; I. Moldane, tulkojums no angļu val. ; redaktore Zanda Batņa. - Rīga : Annele, 2014. - [24] lpp. : il. - (Martina piedzīvojumi). - Martins ar draugiem audzē burkānus, bet pēkšņi mežā pazūd ūdens. Kas noticisK.        ISBN 9789984843858.        PAŠIEM MAZĀKAJIEM.


Aivenss, Jans.  Kurmis burkānu dārzā! / Jans Aivenss, teksts un ilustrācijas ; I. Moldane, tulkojums no angļu val. ; redaktore Zanda Batņa. - Rīga : Annele, 2014. - [24] lpp. : il. - (Martina piedzīvojumi). - Kādā saulainā pavasara dienā Martins nolemj ierīkot gardo burkānu dārzu.        ISBN 9789984843834.        PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

              

Aivenss, Jans.  Dēzijas jaunā māja / Jans Aivenss, teksts un ilustrācijas ; I. Moldane, tulkojums no angļu val. ; redaktore Zanda Batņa. - Rīga : Annele, 2014. - [24] lpp. : il. - ("Martina piedzīvojui"). (Martina piedzīvojumi). - Martins kopā ar draugiem salabo zaķītei Dēzijai māju, bet neiztikt arī bez kāda jautra atgadījuma.        ISBN 9789984843865.        PAŠIEM MAZĀKAJIEM.


Kļavis, Aivars, 1953-.  Ringla no Suņa zvaigznāja / Aivars Kļavis ; māksliniece Veronika Frolova ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 52, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - Stāsts par suņu meiteni Ringlu nav izdomāts. Tas ir tikpat īsts kā pati Ringla. Tikpat īsts kā viņas māsiņas un brālītis, kas bija nolemti bojāejai aukstā ziemas naktī. Kā viss notika patiesībā, jūs uzzināsit šajā grāmatā. Grāmatā par mazo palaidnieci Ringlu, kas ātri vien izauga par enerģijas pārpilnu, drosmīgu suņu jaunkundzi.        ISBN 9789934052507.        Bērnu stāsti, latviešu. Suņi - Daiļliteratūra bērniem.

              

Regers, Robs.  Emīlija Dīvaine : [romāns vidējā skolas vecuma bērniem] / Robs Regers un Džesika Grunere ; Roba Regera un Baza Pārkera ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. - 269, [4] lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Emily the strange: piece of mind. Galvas lauzīšana.        ISBN 9789984235165.        Jaunatnes proza, amerikāņu. Gotu kultūra (subkultūra) - Daiļliteratūra.


Vīdmarks, Martins.  Dimantu noslēpums : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Martins Vīdmarks, Helēna Villisa ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 77 lpp. : il. ; 22 cm. - (Lases un Majas detektīvaģentūra). - Oriģ. nos.: Diamantmysteriet.        ISBN 9789934050893.        Bērnu stāsti, zviedru. Detektīvromāni, zviedru.

              

Stampa, Emera.  Manas, sivēna, superapbrīnojamās dēkas : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / [Emera Stampa: teksts un ilustrācijas] ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 189, [3] lpp. : il. ; 19 x 15 cm. - Šī ir Sivēna 2. dienasgrāmata, kurā viņš turpina stāstīt par saviem piedzīvojumiem fermā un attiecībām ar citiem fermas iemītniekiem. - Oriģ. nos.: The super amazing adventures of me, pig. - Nosaukums no vāka.        ISBN 9789934117527.        Bērnu stāsti, angļu.


Zvirgzdiņš, Juris, 1941-.  Have a nice day! : gandrīz mīlas stāsts : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 79 lpp. : il. ; 24 cm. - Šis stāsts, kura autoram humora trūkumu nekādi nevar pārmest, galvenokārt vēsta par ikdienišķām, dažkārt skumīgām lietām. Lasot šo grāmatu, gan bērniem, gan vecākiem dota lieliska iespēja pasmaidīt par sevi. "Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts" ir arī stāsts par pirmās pusaudžu mīlestības apjautu.        ISBN 9789984333984.        Bērnu stāsti, latviešu.

         

Čerņīks, Mihails.  Krāsainā pasaule : es gribu to redzēt / il. Gabriels Filcīks ; teksta aut. Mihals Čerņīks ; tulkojusi no čehu valodas Halina Lapiņa ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, ©2015. - 125 lpp. : il. ; 30 cm.        ISBN 9789984334011.        Bērnu stāsti, čehu. Bērnu jautājumi un atbildes.


‌Štelmahere, Vita.  Gliemezīša Glika diena / Vita Štelmahere. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 23, [1] lpp. : il. - Stāsts par gliemezīti Gliku, kurš aiziet no mājām, iepazīst lielo un plašo pasauli,iepazīst gan tās skaistumu, gan bailes, ko tā piedāvā, bet laimīgs un gandarīts atgriežas mājās. Grāmatas beigās - spēles, darba lapas par stāstu, kā arī iersomes pārrunām ar bērnu.        ISBN 9789934151057.        STĀSTI BĒRNIEM.

         

Bartoša, Erika.  Draudzība / Erika Bartoša, teksts un ilustrācijas ; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; atb. redaktore Santa Jirgensone ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2015. - 20 lpp. : il.        ISBN 9789934117954.        STĀSTI BĒRNIEM.


Līne, Lilita.  Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju stundās 2. klasei / Lilita Līne ; Lilitas Līnes vāka mākslinieciskais noformējums. - [Grobiņa] : Pauliņa, ©2015 (Visual studio). - 87, [1] lpp. : il., tab. ; 30 cm. - (Skolotājs-skolotājam). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - "Grāmata ir turpinājums iepriekšējai "Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju stundās 1. klasei""--Vāka 4. lpp.        ISBN 9789934804076.        Mājturība - Mācīšana un mācīšanās (sākumskola). Rokdarbi - Mācīšana un mācīšanās (sākumskola).

          

Līne, Lilita.  Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju stundās 3. klasei / Lilita Līne ; Lilitas Līnes vāka mākslinieciskais noformējums. - [Grobiņa] : Pauliņa, ©2015 (Visual studio). - 91, [1] lpp. : il., tab. ; 30 cm. - (Skolotājs-skolotājam). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Darba mērķis ir atvieglot skolotāja darbu. Laikus izplānota, sagatavota stunda palīdz sasniegt vēlamo rezultātu. Grāmatā piedāvātas idejas apsveikumiem, dāvanām. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934804083.        Mājturība - Mācīšana un mācīšanās (sākumskola). Rokdarbi - Mācīšana un mācīšanās (sākumskola).


 Ledus sirds. Olafa lieliskā vasara : divi saulaini stāsti / Disney Enterprises, Inc. - Rīga : EGMONT LATVIJA, 2015. - 48 lpp. : il. Saturā: Olafa lieliskā vasara ; Pāri jūrai.        ISBN 9789934161377.        STĀSTI BĒRNIEM -- 3.-4. klase.

          

Brūveris, Pēters, 1957-2011.  Grāmata Gundegai : dzejoļi ne tikai bērniem / Pēters Brūveris ; māksliniece Gundega Muzikante ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 79 lpp. : il. ; 25 cm. - Pētera Brūvera (1957-2011) pēdējais paša sakārtotais lirikas krājums ar nosaukumu "Grāmata Gundegai" ir dzeja vienlaikus bērniem un pieaugušajiem. Šajā krājumā kā lielos, tā dažāda vecuma mazos lasītājus valdzinās gan dzejoļu tematiskā aktualitāte, atjautīgi zīmētās dzīvnieku un cilvēku dzīves paralēles, gan valodas krāšņums un, protams, savdabīgās, trāpīgās Gundegas Muzikantes ilustrācijas.        ISBN 9789934023859.        Bērnu dzeja, latviešu.        DZEJA BĒRNIEM.

         

Olsone, Kristīna.  Sudraba puisēns / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 175, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Silverpojken.        ISBN 9789934048364.        Bērnu stāsti, zviedru.


Robertss, Deivids.  Nevīža Bērtijs. Sliekas! / Deivids Robertss, Alans Makdonalds ; no angļu val. tulk. Ieva Strelēvica ; redaktore Guna Pitkeviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 95, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934052125.

              

Eglīte, Elizabete.  Tikšanās laikā / Elizabete Eglīte; māksl. Artūrs Bērziņš; red. Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 349, [1] lpp.        ISBN 9789934047084.


Lūisa, Džila.  Sarkanais ibiss / Džila Lūisa ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : J.L.V., [2015]. - 188, [4] lpp. : il. ; 20 cm.        ISBN 9789934117510. . - ISBN 9789934115691(atcelts).        Jaunatnes proza, angļu.

            

Stepēna, Maija.  Viltus pasaku māmiņa / Maija Stepēna ; Anitas Rupeikas zīmējumi un vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava, 2015. - 68, [2] lpp. : il. ; 24 cm. - (Zilā sila pasakas). - M. Stepēnas pasakās turpinās rūķīšu piedzīvojumi. Uz Zemes atlido kāda būtne no citas planētas, kas spēj pieņemt jebkuru veidolu. Šoreiz tā izvēlas pasaku māmiņas ārieni. Īstā pasaku māmiņa tiek aizsūtīta uz citu planētu. Tomēr pēc kāda laika rūķīši un fejas saprot, ka ar pasaku māmiņu norisinās dīvainas lietas... - [Pasakas pirmsskolas vecuma bērniem].        ISBN 9789934117879.        Bērnu stāsti, latviešu. Literārās pasakas, latviešu.        LITERĀRĀS PASAKAS.


Valjamss, Deivids.  Žurkburgers : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 302, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Ratburger.        ISBN 9789934049354.        Bērnu stāsti, angļu.

             

Birzkops, Ints, 1962-.  Stāsts par citas pasaules ziloņiem / Ints Birzkops ; Dainas Šmitiņas zīmējumi un vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava, 2015. - 126, [9] lpp. : il. ; 20 cm. - Stāsts par 4 bērnu ģimeni uzrunās gan mazos, gan lielos lasītājus. Bērni, spēlējoties skapī, atrod pāreju uz brīnumainu pasauli, kurā dzīvo ziloņi, kas spēj sarunāties ar cilvēkiem. Pēc kādas no ciemošanās reizēm, mūsu pasaulē nonāk kāds ziloņu pasaules augs. Tas ir tik neparasts un ātri augošs, ka tēvs nolemj auga sēklas nogādāt Botāniskajā dārzā, lai tur pārbauda to izcelsmi. Sākas piedzīvojumi. Tekstā epizodiski iekļauti pieaugušajiem domāti jautājumi vai īsas piezīmes, kas rosina pārdomas par ekoloģiju, filozofiju un citām lietām. - Stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem.        ISBN 9789934117848.        Bērnu stāsti, latviešu.


Pilkijs, Deivs.  Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis : Deiva Pilkija episks romāns [jaunākā skolas vecuma bērniem] / Deivs Pilkijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 121, [6] lpp. : il. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The adventures of Captain Underpants.        ISBN 9789934051562.        Bērnu stāsti, amerikāņu.

             

 Vai Rīga jau gatava? : nostāsti par Rīgu / māksliniece Agija Staka ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; nostāstus un teikas sakārtojusi Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [32] lpp. : il. ; 30 cm. - Šajā grāmatā atlasīti nostāsti un teikas par konkrētām vietām Rīgā: Pulvertorni, Doma baznīcu un Rātslaukumu. Var lasīt arī par Lielo Kristapu, Rolanda statuju un Pēteri Lielo.        Saturs: Pulvertornis. Rīgas vaļņi. Doma baznīcas pagrabos. Velve zem Daugavas. Lielais Kristaps. Daugavas gars. Rolanda statuja. Rātslaukums. Brīnumainais pulkstenis. Pētera baznīca. Pēteris Lielais Rīgā.        ISBN 9789934039959.        Leģendas - Latvija.        Rīga (Latvija) - Leģendas.


 Prāta spēles : kinostāsts / Disney, Pixar ; tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Latvija, 2015. - 63, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934161223.

         

Kincela, Karolīna.  Vai tu zini, kā tas rodas? : sākot ar izejvielām T-kreklam līdz ābolu sulai un Co / Karolīnas Kincelas teksts ; Katlēnes Rihteres ilustrācijas ; no vācu val. tulk. Anna Kuzina. - [Rīga] : Madris, [©2015]. - 160 lpp. : il. ; 29 cm. - 008-. - Rādītājs: 158.-159. lpp.        ISBN 9789984313993.        Preces - Literatūra bērniem. Pārtika - Literatūra bērniem. Izejvielas - Literatūra bērniem. Tehnoloģija - Literatūra bērniem.


Aivenss, Jans.  Pērkona negaiss / Jans Aivenss, teksts un ilustrācijas ; I. Moldane, tulkojums no angļu val. ; redaktore Zanda Batņa. - Rīga : Annele, 2014. - [24] lpp. : il. - (Martina piedzīvojumi). - Sērija "Martina piedzīvojumi", galvenais varonis zaķis Martins pārlaiž negaisu kopā ar draugiem siltuma un drošībā.        ISBN 9789984843841.        PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

     

 55 aizraujoši stāstiņi / no angļu val. tulk. Ieva Tarvida; red. Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Latvijas karte). - 116 lpp. : krās. il.        ISBN 9789934034152.


Sedlenieks, Didzis, 1963-.  X Ralphi Indrae : neparastā ekspedīcija / Didzis Sedlenieks ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 204, [3] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934052118.        Jaunatnes proza, latviešu. Fantastiskā proza, latviešu.

              

Olsone, Kristīna.  Akmens eņģeļi / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 157, [1] lpp.        ISBN 9789934053498.        Bērnu stāsti, zviedru.        STĀSTI BĒRNIEM -- 5.-7. klase.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »