Jaunieguvumi septembrī

Ziņa publicēta 21.10.2015
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Bērnu literatūras nodaļas krājumā iegādāti 2015.gada septembra mēnesī

 Herndorfs, Volfgangs.  Čiks : romāns / Volfgangs Herndorfs ; no vācu val. tulk. Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 221, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Tschick.        ISBN 9789984234670 (ies.).        Jaunatnes proza, vācu.         Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Olafsdotira, Oidira Ava.  Astoņu ziedlapu roze : romāns / Oidira Ava Olafsdotira ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; māksliniece Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 255, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Afleggjarinn.        ISBN 9789984234885 (ies.).        Islandiešu romāni. Vecāki un bērns - Daiļliteratūra. Tēvi un meitas - Daiļliteratūra. Tēva stāvoklis - Daiļliteratūra.         Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Baltvilks, Jānis.  Kaķuzirņi un kurmjukārkli / Jāņa Baltvilka pekstiņi ; sastādījis Māris Rungulis ; redaktore Inese Zandere ; Anitas Paegles zīmējumi ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, 2014 (Jelgavas tipogrāfija).). - 30, [1] lpp. : il. ; 15 x 19 cm. - J. Baltvilka (1944-2003) grāmatā ietverti pavisam īpaša žanra darbi - pekstiņstāsti, ko autors 2001.–2003. gadā rakstījis žurnālam "Zīlīte". Šajā asprātīgajā grāmatā radīta neticami ticama dabas pasaule, spēlējoties gan ar "zinātniskiem" dabas aprakstiem un sacerot jaunas sugas (kaķuzirņi, kurmjukārkli, gružrupuči, kāpostbutes, vilkozoli un citas), gan ar viltīgi pārveidotu padomu nopietnību (kā audzēt konfektes vai naudu), gan ar valodu, kurā tiek atklāti jauni ģeogrāfiski objekti un veidojas Latvijas salu arhipelāgs. Sevi J. Baltvilks grāmatā dēvē par Baltzīļvilku. Visām viņa atklātajām sugām, gatavojot pekstiņstāstus izdošanai, atrasti arī atbilstoši latīņu nosaukumi: piemēram, zakaķis (Felepus) – ir dzīvnieks ar garām ausīm, kāpj kokos un ņaud, maijvaržvabole (Melolontha ranae) maija vakaros dūkdama lido pa gaisu, ielec dīķī un kurkst, bet ežgata (Ericius pica) tipina izslietām adatām, pukšķina, ielaižas ceriņkrūmā un liek vaļā žadzināt.        ISBN 9789984820965 (ies.).        Bērnu stāsti, latviešu.         Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Samauska, Ieva, 1969-.  Ķiķināšanas gadalaiks : dzejoļi bērniem / Ieva Samauska; māksliniece Anda Strautniece; redaktore Māra Cielēna. - Rīga : Lietusdārzs, 2014 (PNB Print). - 47 lpp. : il.        ISBN 9789984869551.        Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Olsone, Kristīna.  Stikla bērni : [stāsts vidējā skolas vecuma bērniem] / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 159, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Glasbarnen.        ISBN 9789934048357.        Bērnu stāsti, zviedru.         Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Pulkinena, Rīka.  Patiesība / Rīka Pulkinena ; no somu val. tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Aija Lāce ; maketu veidojusi Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2014. - 378, [2] lpp.        ISBN 9789934120770.        Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Jundze, Arno, 1965-.  Kristofers un Ēnu ordenis : fantastikas romāns : [vecākā skolas vecuma bērniem] / Arno Jundze ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 299, [1] lpp. ; 21 cm. - Kultūras žurnālists un literatūrzinātnieks A. Jundze lasītājiem piedāvā fantastikas romānu pusaudžiem. Tajā atklājas, ka pasaule ir stipri vien sarežģītāka, nekā tu līdz šim domāji. Atklājas baisi un bīstami noslēpumi. Uz spēles ir likta tava un tavu draugu dzīvība!.        ISBN 9789934049453.        Fantastiskā proza, latviešu. Jaunatnes proza, latviešu.         Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Bērziņš, Māris, 1962-.  Svina garša : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; vāka dizains: Jānis Esītis ; pēcvārdu sarakstīja Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 341, [2] lpp. ; 22 cm. - (Vēstures romānu sērija: Mēs. Latvija, XX gadsimts). (Mēs. Latvija, XX gadsimts (sērija) ; 6). - M. Bērziņa romānā nepilni trīs gadi (1939-1941) Torņakalna mālderzeļļa Matīsa Birkena dzīvi apmet kājām gaisā. Puisi, kurš lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs remontē dzīvokļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūžu, apkārtējo notikumu centrifūga ierauj pašā virpuļa serdē, liekot uz sevi paskatīties pilnīgi citām acīm. Romānā stāstīts, ka par varoņiem nepiedzimst, bet gadās, ka par tādiem kļūst visikdienišķākie ļaudis. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā. - Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas "Nacionālā identitāte" ietvaros -- Uz vāka.        ISBN 9789984887814.        Vēsturiskā proza, latviešu.         Latvija - Vēsture - 20 gs - Daiļliteratūra. Latvija - Etniskās attiecības - 20 gs - Daiļliteratūra.         Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Tabūna, Daina, 1985-.  Pirmā reize / Daina Tabūna ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, 2014. - 151, [1] lpp.        ISBN 9789934120848.        Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Košeļeva, Sabīne.  Rīga-Maskava : 21. gadsimta mīlasstāsts / Sabīne Košeļeva; red. Anda Brazauska; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 109, [1] lpp.        ISBN 9789934049712.        Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Pastore, Luīze, 1986-.  Pazudušais pērtiķis / Luīze Pastore ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; literārā redaktore: Māra Ņikitina. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 59 lpp. : il. ; 22 cm. - (Mākslas detektīvi ; 1. grāmata). - Priekštitullapā reprodukcija: Jānis Rozentals "Princese ar pērtiķi".        1. grām.        ISBN 9789934512506.        Bērnu stāsti, latviešu. Detektīvromāni, latviešu.         Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

   Aspazija, 1865-1943.  Zila debess zelta mākoņos : bērnības atmiņu diloģija / Aspazija ; mākslinieks Indulis Zvagūzis. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 279, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks!). - Ievērojamās dzejnieces un dramaturģes Aspazijas bērnības atmiņu diloģija "Zila debess zelta mākoņos" ir latviešu bērnu literatūras klasika. Pirmajā daļā "Zila debess" autore apraksta mazās, vērīgās meitenes visagrāko bērnību, kas pavadīta Zaļenieku pagasta "Daukšu" mājās. Otrajā daļā "Zelta mākoņi" Aspazija atainojusi savas agrīnās skolas gaitas, apdāvinātās meitenes ceļu uz zināšanām, kas nebūt nav vienmēr viegls un vienkāršs. - "Grāmata sagatavota pēc 1968. gada izdevuma"--Titullapas otrā pusē.        ISBN 9789934052446.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.         Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Rainis, Jānis, 1865-1929.  Puķu lodziņš : dzejoļu izlase / Rainis ; mākslinieks Indulis Zvagūzis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [45] lpp. : il. ; 30 cm. - Grāmata sagatavota pēc 1965. gada izdevuma.        ISBN 9789934052484.        Bērnu dzeja, latviešu.        Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015.

Gulbe, Evija, 1979-.  Ece-bece-ābece / Evija Gulbe; il. Zane Raičenoka-Raišonoka; red. Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 47 lpp. : il.        ISBN 9789934047428.

Hovards, Mārtins.  Auniņš Šons. Ganāmpulka uzvara / Mārtins Hovards ; no angļu val.tulk. Ieva Strelēvica ; ilustr. Endijs Džeinss; red. Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 95 lpp. : il. - (Sūnulejas stāstiņi).        ISBN 9789934050961.

Ridels, Kriss.  Otolīne un Dzeltenā Kaķe / Kriss Ridels ; no angļu valodas tulkojusi Lauma T. Lapa ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 171 lpp. : il. ; 20 cm. - [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem]. - Oriģ. nos.: Ottoline and the Yellow Cat.        ISBN 9789934046759.        Bērnu stāsti, angļu.         FANTĀZIJA -- 3.-4.klase. STĀSTI BĒRNIEM.

Kerenens, Mika.  Noslēpumainais puķu čiepējs / Mika Kerenens ; no igauņu valodas tulkojusi Linda Villere ; ilustrējusi Marija Līza Plata ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 174, [2] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934047916.        Bērnu stāsti, igauņu.         DETEKTĪVI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM -- 3.-4.klase.

Stiltons, Džeronīmo.  Mīlestība ir kā siers... / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica ; maketētāja Sanita Romančuka ; illustrations by Federico Brusco. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 116, [3] lpp. : il. - (Stāsti, gardi kā siers).        9. grām.        ISBN 9789934050817.        STĀSTI BĒRNIEM -- 1.-2.klase. DZĪVNIEKI LITERATŪRA.

Makdonalda, Megana.  Džūdija Svilpaste šodien ir omā / Megana Makdonalda ; Pītera Reinoldsa ilustrācijas ; tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, [2015]. - 159, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - "Nr. 1"--Uz vāka.        ISBN 9789934161155.        Bērnu stāsti, amerikāņu.

Knutsona, Līne.  Mazais Alans - dzīvā antena / Līne Knutsona un Pēters Fredins ; Džona Kenna Mortensena ilustrācijas ; no dāņu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 127, [1] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934052606.        Bērnu stāsti, dāņu.

Ledus sirds. Olafa lieliskā vasara : divi saulaini stāsti / Disney Enterprises, Inc. - Rīga : EGMONT LATVIJA, 2015. - 48 lpp. : il.        Saturā: Olafa lieliskā vasara ; Pāri jūrai.        ISBN 9789934161377.        STĀSTI BĒRNIEM -- 3.-4. klase.

Mandija, Mihailīne.  Droši uz skolu! / Mihailīne Mandija ; R.V. Aleja ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Alise Bērziņa ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava, ©2015. - 30, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Elfu labie darbi).        ISBN 9789934118197.        Izglītība, pamatskolas - Literatūra bērniem. Sākumskolas. Audzēkņi un studenti - Literatūra bērniem.

Deinesa, Ketija.  Izzini laikapstākļus un klimatu : ar vairāk nekā 100 atveramiem lodziņiem / Ketija Deinesa, Rasels Teits ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Šustere ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Ķīna). - 15 lpp. : il. ; 29 cm. - 003-. - Oriģ. nos.: See inside weather and climate. - "Ar vairāk nekā 100 atveramiem lodziņiem"--Uz vāka.        ISBN 9789934052200.        Laikapstākļi - Literatūra bērniem. Meteoroloģija - Literatūra bērniem. Klimatoloģija - Literatūra bērniem. Grāmatas ar atveramiem lodziņiem.

Tellere, Janne.  Nekas / Janne Tellere ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe ; Māra Ābeles vāka dizains ; Eduarda Paegles makets. - Rīga : Jumava, 2015. - 183, [1] lpp.        ISBN 9789984853616. . - ISBN 9789984853611.

Peivere, Mišela.  Dievi un karotāji : starptautiska bestsellera pirmā grāmata / Mišela Peivere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 287, [1] lpp. - 11+.        [1.grām.].        ISBN 9789934051258.

Dreiže, Laura, 1990.  Deja ar nāvi : danse macabre / Laura Dreiže ; Artūra Bērziņa vāka dizains un iekšlapu noformējums ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - (Danse macabre / Laura Dreiže ; 1. grāmata).        [1. grām.].        ISBN 9789934047657.        Fantastiskā proza, latviešu.

Aspazija, 1865-1943.  Dzejoļi bērniem / Aspazija, Rainis ; Gusta Linkeviča ilustrācijas; dizains Gundega Kalendra. - Rīga : The White book, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 71.lpp.        ISBN 9789934516344.         

Kerols, Luiss.  Bērnistabas Alise / zīmējumi: sers Džons Teniels ; tekstu mazākajiem lasītājiem pielāgojis Luiss Kerols ; par brīnišķīgo vāka dizainu rūpējusies Emīlija Ģertrūde Tomsone ; latviskojis un atdzejojis Edvīns Raups ; redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Latvija, ©2015 (Ķīna). - 56, [5] lpp. : il. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The Nursey Alice. - Autori uz vāka: Luiss Kerols, sers Džons Teniels. . - "Ar divdesmit krāsainiem, palielinātiem zīmējumiem, kurus sers Džons Teniels savulaik radījis grāmatai "Alises piedzīvojumi Brīnumzemē"--Titullapā.        ISBN 9789934161162.        Bērnu stāsti, angļu.

Erlate, Jolanta.  Pasaules alfabēts lielajiem un mazajiem / Jolanta Erlate, teksts un fotogrāfijas. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 76, [3] lpp., [10] lpp. iel. il. ; 24 cm.        ISBN 9789934118043.        Literārās pasakas, latviešu. Alfabēts - Daiļliteratūra.

   Grišams, Džons.  Teodors Būns- aktīvists / Džons Grišams ; no angļu val. tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 254, [1] lpp.        ISBN 9789934049774.        Detektīvromāni, amerikāņu. Jaunatnes proza, amerikāņu.

Hovards, Mārtins.  Auniņš Šons. Tīreļa briesmonis / Mārtins Hovards, il. Endija Džeinsa , no angļu val. tulk. Ieva Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 110, [2] lpp : il. - (Sūnulejas stāstiņi).        ISBN 9789934052880.

Kļavis, Aivars, 1953-.  Ringla no Suņa zvaigznāja / Aivars Kļavis ; māksliniece Veronika Frolova ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 52, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - Stāsts par suņu meiteni Ringlu nav izdomāts. Tas ir tikpat īsts kā pati Ringla. Tikpat īsts kā viņas māsiņas un brālītis, kas bija nolemti bojāejai aukstā ziemas naktī. Kā viss notika patiesībā, jūs uzzināsit šajā grāmatā. Grāmatā par mazo palaidnieci Ringlu, kas ātri vien izauga par enerģijas pārpilnu, drosmīgu suņu jaunkundzi.        ISBN 9789934052507.        Bērnu stāsti, latviešu. Suņi - Daiļliteratūra bērniem.

Valjamss, Deivids.  Žurkburgers : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 302, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Ratburger.        ISBN 9789934049354.        Bērnu stāsti, angļu.

Stiltons, Džeronīmo.  Pazudušo dārgumu noslēpums / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica ; maketētāja Sanita Romančuka ; illustrations by Federico Brusco. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 119, [9] lpp. : il. - (Stāsti, gardi kā siers ; 10.).        10. grām.        ISBN 9789934052491.        STĀSTI BĒRNIEM -- 1.-2.klase. DZĪVNIEKI LITERATŪRA.

Renna, Osa.  Pelle Bezastis uzsāk skolas gaitas : pēc Jestas Knutsona stāstiem par Pelli Bezasti / Osa Renna, Mīkaels Renns, Ingrida Flīgare ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - [31] lpp. : il. ; 27 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Pelle Svanslös börjar skolan.        ISBN 9789934054143.        Bērnu stāsti, zviedru.

Klepfers, Džons.  Zombiju mednieki / Džons Klepfers ; Stīva Vulfharda zīmējumi ; no angļu val. tulkojusi Aija Čerņevska ; vāka dizainu adaptēja Sanita Romančuka ; redaktore Ilona Ancāne ; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 213, [2] lpp. : il.        [1. grām.].        ISBN 9789934053009.

Dimsone, Maritana.  Rozā kvarca brālība / Maritana Dimsone; Jānis Esītis vāka diz. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 396, [1] lpp.        [2. grām.]. Zelta maska.        ISBN 9789984887999.        Jaunatnes proza, latviešu. Fantastiskā proza, latviešu.

Klepfers, Džons.  Zombiju mednieki / Džons Klepfers ; Stīva Vulfharda zīmējumi ; no angļu val. tulkojusi Aija Čerņevska ; vāka dizainu adaptēja Sanita Romančuka ; redaktore Ilona Ancāne ; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 221, [3] lpp. : il.        3. grām. Atmaksas diena.        ISBN 9789934054334.        Bērnu stāsti, amerikāņu. Zombiji - Daiļliteratūra bērniem.         STĀSTI BĒRNIEM -- 3.-4.klase.

Klepfers, Džons.  Zombiju mednieki / Džons Klepfers ; Stīva Vulfharda zīmējumi ; no angļu val. tulkojusi Aija Čerņevska ; vāka dizainu adaptēja Sanita Romančuka ; redaktore Ilona Ancāne ; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 211, [5] lpp. : il.        2. grām. Zombiju armija uzbrūk.        ISBN 9789934053764.        Bērnu stāsti, amerikāņu. Zombiji - Daiļliteratūra bērniem.         STĀSTI BĒRNIEM -- 3.-4.klase.

Lote no Izgudrotāju ciema [videoieraksts] : Ģimenes komēdija / Režisori: Heiki Ernits un Janno Poldma ; Producenti: Vilnis Kalnalellis, Riina Sildos un Kalev Tamm ; Teksta autori: Alvis Lapiņš un Andris Akmentiņš ; Mākslinieki: Laima Puntule, Heiki Ernits ; Komponisti: Prāta Vētra, Sven Grunberg. - Latvija : Rija Films ; Eesti Joonisfilm ; Rija, 2006. - 1 DVD (81+9+10 min.) + teksta piel. [24] lpp., il.        Saturs: Filma. Karaoke. Papildus video.

Lote un Mēnessakmens noslēpums [videoieraksts] : animācijas filma / Režisori: Heiki Ernits un Janno Poldma ; producenti: Vilnis Kalnalellis, Riina Sildos un Kalev Tamm ; dialogu autors: Andris Akmentiņš ; mākslinieki: Laima Puntule, Heiki Ernits ; komponisti: Renārs Kaupers, Sven Grunberg. - Rīga : Rija, 2011. - 1 DVD : krāsa, skaņa.  

Ledus laikmets 2. Atkusnis [DVD videoieraksts] : Ice Age 2. The Meltdown / story by Peter Gaulke, Gerry Swallow ; directed by Carlos Saldanha ; music by John Powell ; balsis ieskaņojuši: Kaspars Upacieris, Aivars Čivželis, Jana Kalniņa ... [u.c.]. - [B.v] : Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC., 2006. - 1 DVD (87min). - Audio : latviešu, lietuviešu, angļu. . - Subtitri: latviešu, lietuviešu, angļu.        Saturs: Īpašajā pielikumā: pavisam jauna īsfilma par Skretu-"Nav laika riekstiem"; Iepazīstinām ar jauniem varoņiem- "Iepazīstiet Eliju"un "Esiet pazīstami-Krešs un Edijs"; Pavisam jauni Kreša un Edija triki- 3 īsfilmas; Lī Raiena videoklips; Skreta īsfilmas: "Ievadstāsts", "Ziņu reportieris" un "No galvas līdz kājām; Kā top epizode-Ledus laikmeta atkusnis; Ieskats-Simsoni filma; Spēles un vēl daudz kas vairāk !.        DVD. Multiplikācijas filma (videoieraksts). Animācijas filma (videoieraksts).

Laimes lācis [audiovizuāls materiāls]. - [Rīga] : Animācijas filmu studija "Dauka" ; Latvijas Televīzija, [199X]. - 1 DVD (53 min.) : krāsa, skaņa ; 12 cm. - (Daukas filmas ; Nr. 1). - DVD video, PAL-multizona.

          Aicinājums -- Kā linu druva sāka ziedēt -- Pirms aizmieg ūdeņi visi -- Visi kakti norasoja -- Taureņi -- Skudriņa Tipa -- Laimes lācis -- Zvirbulēns -- Fantadroms. Smiekli -- Fantadroms. Sacensības.        Multiplikācijas filmas.

Bukurags [audiovizuāls materiāls]. - [Rīga] : Animācijas filmu studija "Dauka", [199X]. - 1 DVD (51 min.) : krāsa, skaņa ; 12 cm. - (Daukas filmas ; Nr. 2). - DVD video, PAL-multizona.

        Bukurags -- Aiz deviņi ezeriņi -- Kur tu teci -- Dillī Dallī saules dārzā -- Man vienai māsiņai -- Šunelītis -- Fantadroms. Sāls.        Multiplikācijas filmas.

Suns Funs un vējš [audiovizuāls materiāls]. - [Rīga] : Animācijas filmu studija "Dauka", [199X]. - 1 DVD (52 min.) : krāsa, skaņa ; 12 cm. - (Daukas filmas ; Nr. 3). - DVD video, PAL-multizona. - Uz diska etiķetes kļūdains pēdējās filmas nosaukums : Fantadroms. Uguns.

        Mīkla par garo pupu -- Viena brīva diena -- Pelīte brauca -- Dillī Dallī Perpendikula valstībā -- Suns Funs un vējš -- Tālavas taurētājs -- Kurpītes -- Fantadroms. Pudelīte.        Multiplikācijas filmas.

Zelta sietiņš [audiovizuāls materiāls]. - [Rīga] : Animācijas filmu studija "Dauka", [199X]. - 1 DVD (52 min.) : krāsa, skaņa ; 12 cm. - (Daukas filmas ; Nr. 4). - DVD video, PAL-multizona.

        Kam ir visskaistākās ūsas -- Ceļojums -- Atvelc, pelīt, miedziņu -- Zelta sietiņš -- Bruņurupuči -- Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties -- Desas piedzīvojumi -- Fantadroms. Mājiņa.        Multiplikācijas filmas.

Prāta spēles : kinostāsts / Disney, Pixar ; tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Latvija, 2015. - 63, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934161223.

Kincela, Karolīna.  Vai tu zini, kā tas rodas? : sākot ar izejvielām T-kreklam līdz ābolu sulai un Co / Karolīnas Kincelas teksts ; Katlēnes Rihteres ilustrācijas ; no vācu val. tulk. Anna Kuzina. - [Rīga] : Madris, [2015]. - 160 lpp. : il. ; 29 cm. - 008-. - Rādītājs: 158.-159. lpp.        ISBN 9789984313993.        Preces - Literatūra bērniem. Pārtika - Literatūra bērniem. Izejvielas - Literatūra bērniem. Tehnoloģija - Literatūra bērniem.

Kastīši [videoieraksts] : Kastīši : pēc Alan Snow stāsta "Here Be Monsters" motīviem : animācijas filma / režisori: Graham Annable, Anthony Stacchi ; latv. val. lomas iesk.: Ainārs Ančevskis, Juris Kalniņš, Jānis Jarāns ... [u.c.]. - [Rīga] : Universal Studios ; Film Distribution, 2015. - 1 DVD (92min). - Reģioni: 2, 5. - Vecuma ierobežojums: 7+. - Skaņa un subtitri: latv., krievu, liet., igauņu, angļu, ukr. val.

Maleficent [videoieraksts] / starring by: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning ... [a.o.] ; music by James Newton Howard ; director of photogr. Dean Semler ; screenplay by Linda Woolverton ; directed by Robert Stromberg. - [Rīga] : Disney, 2014. - 1 DVD (93min). - PAL ; Reģioni: 2, 5. - Vecuma ierobežojums: 7+. - Skaņa: angļu, franču, krievu, kazahu val. ; Subtitri: angļu, krievu, arābu, holand., franču val.

The Chronicles of Narnia. The Lion, the Witch and the Wardrobe [videoieraksts] : Nārnijas Hronika. Lauva, Ragana un Drēbju Skapis / direct., prod., screenpl. Andrew Aadmson ; direct. of photogr. Donald M.McAlpine ; prod.: Mark Johnson, Douglas Gresham, Perry Moore ... [a.o.] ; edited by Sim Evan-Jones ; screenplay by: Ann Peacock, Andrewe Adamson, Christopher Markus ... [a.o.] ; comp. Harry Gregson-Williams. - [Rīga] : Walt Disney Home Entertainment, [2008]. - 1 DVD (137 min). - Filma krievu, angļu, portugāļu, turku val. ; Subtitri: latv., liet., igauņu, krievu, angļu, portug., turku val. ; Uz DVD nosaukums angļu val.        Content: The Chronicles of Narnia. The Lion, the Witch and the Wardrobe: film.        DVD. Mākslas filma (videoieraksts). Filmas. Kino.

Shaun the Sheep [videoieraksts] : Auniņš Šons = Барашек Шон : animācijas filma / režisors Richard Goleszowski ; scenārija aut.: David Fine, Nick Park, Alison Snowden ... [u.c.] ; komponists Mark Thomas ; producents: Julie Lockhart ; lomas ierunājuši: John Sparkes, Justin Fletcher, Kate Harbour ... [u.c.]. - Tallinn : Sonatiin OÜ, 2008. - 1 DVD (75min). - Reģioni: 2, 5 ; PAL. - Skaņa: anglu, krievu, lietuv., latv., igauņu val. ; Bez subtitriem. - Filma uzņemta studijā Aardman Animations Limited.

 Karalis lauva [videoieraksts] : The Lion King : animācijas filma / latv. val. filmu iesk. Artūrs Skrastiņš. - [B.v.] : Disney, [2012]. - 1 DVD (85 min). - (Disney DVD). - Regions: 2, 5. - Skaņa un subtitri: latv., liet., igauņu, angļu, krievu val. - 1994.g. Oskara balvas par labāko oriģinālo mūziku un labāko dziesmu.        DVD. Animācijas filma (videoieraksts). Multiplikācijas filma (videoieraksts).

Šreks: ilgi un laimīgi [videoieraksts] : pēdējā nodaļa / Dream Works. - Rīga : Forum Cinemas, [2010]. - 1 DVD (89 min). - (Disney DVD). - Regions: 2, 5. - Skaņa un subtitri: latv., liet., igauņu, angļu, krievu val.        DVD. Animācijas filma (videoieraksts). Multiplikācijas filma (videoieraksts).

Gardēdis [videoieraksts] / written and directed by Brad Bird ; produced by: Brad Lewis, Johh Lasseter, Andrew Stanton ; music by Michael Giacchino ; original story by: Jan Pinkava, Jim Capobianco, Brad Bird. - [W.p.] : Disney/Pixar, [2008]. - 1 DVD (106 min). - Audio un subtitri: latviešu, lietuviešu, angļu, krievu, poļu val. - Precīza izdošanas vieta un gads nav norādīti.        Content: Ratatouille: animation film ; "Tavs draugs žurka" jeb Remijs un Emīlija ; Ēdiens un kino jeb divu pasauļu apvienojums - ieskats filmas aizkulisēs kopā ar režisoru Bredu Bērdu ; Paceltais - īsfilma.    ISMN 4741281320512.

Garfield [videoieraksts] : the movie / written by Joel Cohen, Alec Sokolow ; produced by John Davis ; directed by Pete Hewitt. - [B.v.] : Twentieth Century Fox Film Corporation ; Twentieth Century Fox Home Entertainment, Inc, 2004. - 1 DVD (76 min.). - Skaņa: angļu, krievu val.; Subtitri: angļu, krievu, bulgāru, u.c. val.        Videokasete. Mākslas filma (videoieraksts).

Lācēna Padingtona piedzīvojumi [videoieraksts] : Paddington : ģimenes filma / directed by Paul King ; stars: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters ; filmu latviešu valodā ieskaņojuši: Edgars Lipors, Dainis Porgants, Ieva Aleksandrova, Aija Dzērve...[u.c.]. - Latvija : Prior Latvija, 2015. - 1 DVD (95 min.).

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader [videoieraksts] : Nārnijas hronika: Rītausmas ceļinieka brauciens / directed by Michael Apted ; written by: Christopher Markus, Stephen McFeely, Michael Petroni ; starring by: Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes ... [a.o.] ; music by David Arnold. - [B.v.] : Twentieth Century Fox Home Entertainment ; Walden Media, 2011. - 1 DVD (108 min). - Regions: 2, 5 ; PAL. - Skaņa: angļu, krievu, liet., ukr. val. ; Subtitri: latv., krievu, liet., igauņu, angļu, ukr. val. - Vecuma ierobežojums: no 7 gadiem.        DVD. Mākslas filma (videoieraksts).

Ledus laikmets 3. Dinozauru ēra [videoieraksts] : Ice Age 3. Dawn of the Dinosaurs / lomas ieskaņojuši: Aivars Čivželis, Kaspars Upacieris, Artūrs Skrastiņš ... [u.c.] ; mūzika John Powell ; scenārijs: Michael Berg, Peter Ackerman, Mike Reiss ... [u.c.] ; prod.: Lori Forte, John, C.Donkin ; rež. Carlos Saldanha. - [B.v.] : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2009. - 1 DVD (90 min). - Region 2 ; PAL. - Audio un subtitri: latv., liet., igauņu, angļu, īsl. val.        DVD. Animācijas filma (videoieraksts). Multiplikācijas filma (videoieraksts).

The golden compass [videoieraksts] : Zelta kompass / screenplay by Chris Weitz ; directed by Chris Weitz. - [B.v.] : New Line Home Entertainment, 2008. - 2 DVD (109 min) : skaņa, krās. ; 12 cm. - DVD video ; 16:9 ; 2.40:1 ; region 2, 5 ; Dolby digital. - Angļu, krievu un poļu val. ar subtitriem latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu, krievu, poļu un ukraiņu val. - Uz apvāka anot. latviešu val. . - Uz apvāka: "Based on the book "Northern lights" by Philip Pullman".        The golden compass -- Īpašajā pielikumā: Pirmais disks: Filmas režisora un scenārista Krisa Veitca komentāri ; Otrais disks: Pirmavots ; Ieskats aizkulisēs ; Liras pasaule.        Spēlfilmas.

Pamāj ar spārnu [videoieraksts] : Yellowbird : animācijas piedzīvojumu filma / directed by Christian De Vita; latviešu valodā ieksaņojuši: Gints Andžāns, Sandra Kļaviņa, Jānis Kirmuška u.c. - Latvija : Film Distribution, 2015. - 1 DVD (90 min.).

Ledus laikmets. Mamuta Ziemassvētki [videoieraksts] : Ice Age. A Mammoth Christmas : animācijas filma / latv. val. lomas ieskaņojuši: Kaspars Upacieris, Aivars Čivželis, Jana Kalniņa ... [u.c.] ; mūzika John Paesano ; scenārijs: Sam Harper, Mike Reiss ; prod. Andrea M.Miloro ; rež. Karen Disher. - [B.v.] : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2011. - 1 DVD (24 min). - Regions: 2, 5 ; PAL. - Audio: latv., liet., igauņu, angļu, krievu, spāņu, turku, ukr. val. ; Subtitri: latv., liet., igauņu, angļu, krievu, arābu, spāņu, turku, ukr. val.        DVD. Animācijas filma (videoieraksts). Multiplikācijas filma (videoieraksts).

22

 Teenage Mutant Ninja Turtles [videoieraksts] : Teismelised ninjakilpkonnad = Bruņurupuči nindzjas = Vėžliukainindzės : based on the characters created by Peter Laird and Kevin Eastman / directed by Jonathan Liebesman ; music by Brian Tyler ; ed. by Joel Negron ; cinemat. by Lula Carvalho ; written by: Jonathan Liebesman, Andre Nemec, Evan Daugherty. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Paramount Pictures ; Rīga : Film Distribution, 2014. - 1 DVD (97 min). - Regions: 2, 5 ; PAL. - Vecuma ierobežojums: 12+. - Skaņa: angļu, čehu, ung., poļu val. ; Subtitri: igauņu, latv., liet., angļu, arābu, bulg., čehu, grieķu, ebreju, ung., isl., poļu, portug., romāņu, slovāku val. - Filma uzņemta kinokompānijās: Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, Platinum Dunes ... [u.c.] 2014.g.

Sūklis Bobs Kvadrātbiksis [videoieraksts] : The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water : animācijas piedzīvojumu filma / directed by Paul Tibbitt; latviešu valodā ieksaņojuši: Ģirts Šolis, Ainārs Ančevskis, Guntis Krivms u.c. - Latvija : Film Distribution, 2015. - 1 DVD (89 min.).

The Chronicles of Narnia: Prince Caspian [videoieraksts] : Nārnijas hronikas. Princis Kaspiāns : pēc C.S.Lewis grāmatas motīviem / rež. Andrew Adamson ; scenārija aut.: Christopher Markus, Andrew Adamson, Stephen McFeely ; komp. Harry Gregson-Williams ; lomās: Ben Barnes, Georgie Henley, Skandar Keynes ... [u.c.]. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Disney Enterprises, Inc. ; Walden Media, LLC, [b.g.]. - 1 DVD (144min). - Reģioni: 2, 5. - Vecuma ierobežojums: 7+. - Skaņa: angļu, krievu, ebr., ukr. val. ; Subtitri: latv., liet., igauņu, angļu, ebr., ukr. val. - Filma uzņemta studijās: Walt Disney Pictures, Walden Media.

Cirque du Soleil: Worlds Away [videoieraksts] : Pasaulēm tālu : fantāzija / written and directed by Andrew Adamson ; stars: Erica Linz, Igor Zaripov, Lutz Halbhubner. - Latvija : Film Distribution, 2013. - 1 DVD (87 min.).

Pīters Pens [skaņu ieraksts] : [lasījumi] / mūzikas aut. Pēteris Plakidis ; dziesmu teksta aut. Jānis Peters ; teksta aut. Džeims Berijs ; tulk. aut., dramatiz. aut. Maija Silmale ; rež. Oļģerts Šalkonis ; red. Biruta Zeiberliņa ; izp.: Harijs Misiņš, Ludmila Leimane, Dina Kvelde ... [u.c.]. - Rīga : Platforma Music, 2008. - 1 kompaktdisks (1h 19min 24s). - (Pasaku lāde - pirms miedziņš nāk). - Latvijas Radio 1973.g. ieraksts.

Skaitļu pasaule [skaņu ieraksts] / komp., prod. Jānis Strazds ; Leontīnes Apšenieces vārdi ; dzied "Momo" un Andris Ērglis ; skaņu rež.: Gints Stankevičs, Jānis Strazds, Egils Mežs. - [Rīga] : Citi Putni, 2013. - 1 kompaktdisks + 8 lp. - Pieejams arī nošizdevums ar CD iekļautajām dziesmām. - Pielikumā: dziesmu teksti [8] lp. - Dziesmas ierakstītas "Elko Studio", "CP Studio" un Egila Meža ierakstu studijā.

        Saturs: Skaitļu pasaule ; Mani cipariņi ; Nulle ; Trīs ; Desmit ; Datorists ; Simtkāja skola ; Vēžu skola ; Vistas matemātika ; Internets ; Mazais matemātiķis ; Viens un divi.

Čučumuižas dziesmas [skaņu ieraksts] : dziesmas no LTV raidījuma "Čučumuiža", kuras bija mīļas tavai māmiņai un tētim / komp. Atvars Sirmais ; dzejn. Kristīne Dina Bitēna ; māksl. Inta Zaļkalna. - [Rīga] : Balss, [2013]. - 1 kompaktdisks. - (Čučumuiža).

        Saturs: Uz Čučumuižu ; Dēļ Tevis vien ; Rūķa Taustiņa dziesma ; Čučumuižas Miedziņa dziesma ; Sauleszaķēns un rūķis ; Ola-lā ; Brīnumi degungalā ; Kabatiņas ; Rūķu saimniecītes ; Krāsu dziesmiņa ; Miega spilvena dziesma ; Rūķaprieks ; Rūķa Cucura dziesma ; Rūķa Sāļuka dziesma ; Ki-kī! ; Rūķīšu krustmāmiņa ; Jaunais gads Čučumuižā.

Stāraste, Margarita, 1914-2014.  Pasaku ābece [skaņu ieraksts] : [lasījumi] / Margarita Stāraste ; lasa aktieri: Rasma Garne, Ints Burāns. - [Rīga] : Dagmāra-Stereo, [2006]. - 1 kompaktdisks (56min 07s). - (Audio bērniem). - DSCD-058. . - Uz CD nav aprakstošo ziņu.        Mūzika. Kompaktdisks. Pasakas.

Madagaskaras pingvīni [videoieraksts] : animācijas filma / režisori: Eric Darnell, Simon J.Smith ; mūz. aut. Lorne Balfe ; scenār. aut.: Michael Colton, John Aboud, Brandon Sawyer ; latv. val. lomas iesk.: Varis Vētra, Pēteris Šogolovs, Ivars Auziņš ... [u.c.]. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC ; Rīga : Film Distribution, 2015. - 1 DVD (88min). - Reģioni: 2, 5 ; PAL. - Skaņa: latv., krievu, liet., igauņu, angļu, ukr. val. ; Subtitri: latv., krievu., liet., igauņu, angļu, ukr. val. - Filma uzņemta kinokompānijās: DreamWorks Animation, Pacific Data Images (PDI) 2014.g.

The Hobbit: the battle of the five armies [videoieraksts] : Kaabik: viie vae lahing= Hobits: piecu armiju kauja= Hobitas: penkiu armiju mušis / directed by Peter Jackson ; written by: Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson ... [a,o,] ; starring by: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage ... [a.o.] ; music by Howard Shore ; ed. by Jabez Olssen ; cinemat. by Andrew Lesnie. - [W.p.] : Warner Bros. Entertainment Inc., 2015. - 1 DVD (138 min). - Regions: 2, 5 ; Suitable fol all TV screens. - Vecuma ierobežojums: 12+. - Skaņa: angļu, krievu, ukraiņu., indiešu val. ; Subtitri: igauņu, latv., liet., angļu, krievu, portug. val.

Gaile, Iveta.  Baznīcas gada notikumi mazajiem lasītājiem / Iveta Gaile ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Ineta Rāte ; noformējumam izmantoti Ivetas Gailes, Annas Vaivares zīmējumi ; Zandas Marķitānes vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2012] (Zelta rudens). - 134, [1] lpp. : il. ; 20 x 30 cm. - I. Gailes grāmata caur dabas un mīļu dzīvnieku redzes skatījumu sniedz pirmo apjausmu par Dieva kārtību pasaulē - par lielajiem Baznīcas svētkiem, kā Advents, Ziemassvētki, Lieldienas, Vasarsvētki. Šie svētki ir sakārtoti zināmā secībā, kas ir balstīta Bībelē. Tas ir Baznīcas gada ritums - gada garumā no svētdienas uz svētdienu. Grāmata rakstīta ģimenei, kas vēlas iepazīt kristīgo pasauli vai kopā ik svētdienu dodas uz baznīcu. To var krāsot, risināt uzdevumus un minēt mīklas. - Grāmata spirāliesējumā.        ISBN 9789934110436 (spirālies.).        Baznīcas kalendārs - Literatūra bērniem. Baznīcas gads - Literatūra bērniem. Baznīcas kalendārs - Literatūra bērniem. Baznīcas gads - Literatūra bērniem.

Lūisa, Džila.  Sarkanais ibiss / Džila Lūisa ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : J.L.V., [2015]. - 188, [4] lpp. : il. ; 20 cm.        ISBN 9789934117510. . - ISBN 9789934115691(atcelts).        Jaunatnes proza, angļu.

Žuravļova, Olga.  Runcis Brencis un pelēns Ēcis : izkrāso rudeni! : mācību līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem / Olgas Žuravļovas ilustrācijas un teksts. - Rīga : Jumava, 2015. - [24] lpp. : il. ; 20 x 20 cm. - Reiz rudenī satikās runcis un pelēns. Runci sauca Brencis, pelēnu — Ēcis. Ēcis uzcienāja Brenci ar garšīgu konfekti, un tā sākās abu draudzība. - 004-. - "4+"--Uz vāka.        ISBN 9789934118166.        Krāsojamās grāmatas. Bērnu stāsti, latviešu.

Zīmele-Šteina, Ineta.  Klavierspēles ābecīte Do Re Mi : ar fonogrammu CD / Ineta Zīmele-Šteina ; māksl. Dita Pence. - Riga : Jumava, 2012. - 120 lpp. : il., notis + 1CD.        ISBN 9789934112034. 

Stāraste, Margarita, 1914-.  Ziemas pasaka : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Margarita Stāraste ; red. Guna Pitkevica ; aut. zīm. - [Atkārt. izd.]. - Rīga : Zvagzne ABC, [2008] (a/s "Preses nams"). - 38, [2] lpp. : krās. il. ; 22 cm. - M. Stārastes pasakā stāstīts, kā Salatētis, Sniegbaltīte un rūķi mazā meža mājiņā gatavojas Ziemassvētkiem. Salatētis darina dāvanu maisu, Sniegbaltīte cep piparkūkas, bet rūķi gatavo rotaļlietas. Visas dāvanas tiks izdalītas meža zvēriņiem Ziemassvētkos. - Grām. sagat. pēc 1993. g. izd.        ISBN 9789934000072.        Bērnu stāsti, latviešu.

Stāraste, Margarita, 1914-2014.  Tince grib mācīties : pasaka / Margarita Stāraste ; red. L.Soma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Latvijas karte). - 24 lpp. : il. ; 16 x 21 cm. - Grāmata sagatavota pēc 1969. gada izdevuma.        ISBN 9789984177977.        Bērnu stāsti, latviešu.

Pilkijs, Deivs.  Supervaronis kapteinis Apakšbiksis un runājošo klozetpodu uzbrukums : otrais episkais romāns / Deivs Pilkijs ; no angļu val. tulk. Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 136, [6] lpp. : il.        [2.].        ISBN 9789934056000.        STĀSTI BĒRNIEM -- 3.-4. klase.

Parvela, Timo.  Ella un draugi / Timo Parvela ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; māksliniece Sabīne Vilharma ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (PNB Print). - 139, [3] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934053931.        Bērnu stāsti, somu.

Patersons, Džeimss.  Pamatskola: dabūjiet mani prom no šejienes! / Džeimss Patersons un Kriss Tebetss ; Lauras Pārkas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 257, [6] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934051692.        Bērnu stāsti, amerikāņu.

Bučere, Kristīna.  Frizūru grāmata : padomi, kā izveidot 82 fantastiski skaistus matu mezglus, bizes un zirgastes / Kristīna Bučere ; no angļu valodas tulkojusi Inga Orinska ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Ķīna). - 191, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - Rādītājs: 190.-191. lpp.        ISBN 9789934054174.        Frizūras - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Friziermāksla - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Matu pīnes - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Lindgrēne, Astrīda.  Emīls un Īda no Lennebergas / Astrida Lindgrēne, Bjerns Bergs ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 116, [1] lpp. : il. ; 25 cm.        ISBN 9789934054440.        Bērnu stāsti, zviedru.  

Čakare, Laila.  Dievs dod man Sevi Svētajā Vakarēdienā / Laila Čakare ; māksliniece Ilze Krēsliņa. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 35, [1] lpp. : il. ; 23 cm.        ISBN 9789984753805.        Svētais Vakarēdiens - Luterāņu baznīca - Literatūra bērniem.  

Kjaspere, Valda.  Jaunajam velosipēdistam : braukšana ar velosipēdu sniedz brīvības izjūtu un neparastu prieku! / Valda Kjaspere, Zane Šime ; redaktore Ingrīda Kreicberga ; Aigara Truhina dizains un zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (LĢIA tipogrāfija "Latvijas karte"). - 47 lpp. : il. ; 24 cm.        ISBN 9789934051319.        Riteņbraukšana - Drošības tehnika. Ceļu satiksmes noteikumi. Velosipēdi - Drošības tehnika.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »