Jaunieguvumi novembrī

Ziņa publicēta 09.12.2015
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Bērnu literatūras nodaļas krājumā iegādāti 2015.gada novembra mēnesī.

 Bārenīte un mātesmeita : latviešu tautas pasaka / māksl. G.Muzikante. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 16 lpp. : il. - (Vakara pasaciņa).        ISBN 9984170063. . - ISBN 9789984170060.

Mennene, Patrīcija.  First Love : viss par mīlestību un seksualitāti / Patrīcija Mennele, Dagmāra Geislere ; no vācu val. tulk. Lita Robežniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2003]. - 160 lpp. : il.        ISBN 9984361276. . - ISBN 9789984361277.

Rinkule-Zemzare, Dzidra.  Uzmanību!Sarkanā!... : saruna par aizsargājamiem dzīvniekiem / Dzidra Rinkule-Zemzare, Jānis Brikmans ; māksl. Bruno Vasiļevskis. - Rīga : Liesma, 1984. - 63, [1] lpp. : il.

Nagle, Erika.  Vai es protu? Vai es zinu? : augi un dzīvnieki mājā un tās apkārtnē : [mācību līdzeklis] / Erika Nagle ; il. Tatjana Benke. - Lielvārde : Lielvārds, 1993. - 87 lpp. : il.        ISBN 9984513106.

Avotiņš, Andris.  Putni Teiču dabas rezervātā : Birds of Teiči / Teiču dabas rezervāts. - Ļaudona : [B.i.], 2005. - 160 lpp. : il., tab., diagr., k. - Bibliogr.: 157.- 160.lpp.

Vaits, E.B.  Šarlotes tīkls : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / E. B. Vaits ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna ; red. Lolija Soma ; māksl. Gārts Viljamss. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004 (Rīga : Poligrāfists). - 174, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks!). - Oriģ. nos.: Charlote's web / E. B. White 1952, 1980.        ISBN 9984365980 (ies.). . - ISBN 9789984365985.    ISSN 1407-3730.        Bērnu stāsti, amerikāņu.

Mazais kurpniekzēns un... : Kazlēns un lapsa : [stāsti pirmsskolas vecuma bērniem] / no itāliešu val. tulk. Astra Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - [16] lpp. : krās. il. ; 31 cm. - Oriģ. nos.: Il piccolo ciabattino e...        ISBN 9789984403786.        Bērnu stāsti.

Ziedonis, Imants.  Krāsainas pasakas / Imants Ziedonis ; māksl. Aija Zīle. - Rīga : Liesma, 1973 (Rīga : (Rīgas Paraugtipogrāfija). - 53, [2] lpp. : il.

Kestners, Ērihs.  Emīls un trīs dvīņi / Ērihs Kestners ; no vācu val. tulk. Laima Rūmniece ; il. Valters Trīrs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 183, [1] lpp. - (Lasītprieks!). - Oriģ.: Kästner, Erich. Emil und die drei Zwillinge.        ISBN 9984049965.

Vindzors, Stīvs.  Tropu zivtiņas : [noderīga inform.] / Stīvs Vindzors ; tulk. Dagnija Laķe. - Rīga : Egmont Latvija, 2001. - 31, [2] lpp. : krās. il. ; 21 cm. - (Tev ir jauns draugs).        ISBN 9984093409. . - ISBN 9789984093406.

Baltā akmens kanu : indiāņu pasaka / teksta adaptācija - Zigurds Skābardis. - Rīga : Elfs, 1995. - 16 lpp. : il. - (Zelta pasaku kolekcija).        ISBN 9984020193.

Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2013]. - 171, [2] lpp.        ISBN 9789934003851.

   Link, Caroline.  Nekur Āfrikā [DVD videoieraksts] : [Drāma]= Nowhere in Africa = Нигде в Африке / Directed by Caroline Link ; Stefanie Zweig (novel) ; lomās: Juliane Kohler, Merab Ninidze u.c. - DVD disks. - [B.v.] : Everi, SIA, 2003. - 1 DVD disks (141 min). - Nos. no diska.

Pumpuriņi.  Es gribu ar tevi skolā iet [skaņu ieraksts] / komp. Jeļena Švilpe ; dziesmas izpilda ansamblis "Pumpuriņi" ; māksl. Sergejs Sunne. - skaņu disks. - Rīga : Cinema pluss, 2008. - 1 skaņu disks (62:37) + Pielikumā: notis, zīmējumi, teksti. - (Izkrāso dziesmiņu!).        Saturs: 1.Es gribu ar tevi skolā iet / I.Ziedonis; 2.Kas zin / A.Ivaske; 3.Skolas zvans / A.Rode; 4.Dziesma par skolas somu / I.Zandere; 5.Smaidi mozu smaideņu / O.Slišāns; 6.Mūsu skolai / R.Bārda, J.Švilpe; 7.Taisnība / L.Vāczemnieks; 8.Vectēva piemiņai / L.Vāczemnieks; 9.Kastaņu balle; 10.Modernais bērns / L.Apšeniece; 11.Žagata / L.Vāczemnieks; 12.Atvadu valsis skolai / O.Vācietis ; 13-18.Fonogrammas.

Animācijas filmas un datorspēles =Сборник мульфилмов и игр=Multifilmide ja arvutimangude kogumik : 4 filmas 6 datorspēles= 4 filmi ja 6 mangu=4 филма 6 игр. - Rīga : Cinema pluss, [B.g.]. - 1 DVD (314 min.).        ISBN 4779019829532.

Animācijas filmas un datorspēles =Сборник мульфилмов и игр=Multifilmide ja arvutimangude kogumik : 4 filmas 6 datorspēles= 4 filmi ja 6 mangu=4 филма 6 игр. - Rīga : Cinema pluss, [B.g.]. - 1 DVD (297 min.).        ISBN 4779019829495.

Kinnijs, Džefs.  Grega dienasgrāmata 10 / Džefs Kinnijs, no angļu val. tulk un red. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 217, [1] lpp. : il.        [10. grām.]. Vecā skola.        ISBN 9789934056734.

Rasela, Reičela Renē.  Nikijas dienasgrāmata : ne pārāk laimīgas siržu lauzējas stāsti / Reičela Renē Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Preses nams Baltic). - 341 lpp. : il. ; 21 cm. - (Starptautisks bestsellers).        6. grām.        ISBN 9789934055232.        Bērnu stāsti, amerikāņu. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra. Karikatūras - Literatūra bērniem.         STĀSTI BĒRNIEM -- 5.-7.klase.

Rūmnieks, Valdis, 1951-.  Pasakas par līdakām, datoriem un telefoniem : pasakas / Valdis Rūmnieks ; māksliniece Veronika Frolova ; redaktore Gundega Sēja ; Ingunas Kļavas Švankas maketa dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 215, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934049743.

Scillata, Antje.  Riks : es un mana ķertā ģimene / Antje Scillata; no vācu val.tulk. Aija Jakoviča ; Kima Šmita komiksi. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2015. - 167 lpp.        ISBN 9789934053399.

Grīna, Sallija.  Mežonīgā puse : romāns : [triloģija] / Sallija Grīna ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Dace Markota ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 397, [1] lpp. ; 21 cm.        [2. grām.].        ISBN 9789934052712.        Jaunatnes proza, angļu.

Rokasgrāmata piedzīvojumiem dabā : aktivitātes, spēles un pārbaudīti triki / teksts Regine Bering ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - 96 lpp. : il. ; 23 cm.        ISBN 9789934054723.        Atpūta brīvā dabā bērniem. Brīvdabas dzīve - Literatūra bērniem. Dabas izpēte - Literatūra bērniem. Spēles brīvā dabā.

Rainis, Jānis, 1865-1929.  Zelta zirgs : saulgriežu pasaka piecos cēlienos / Jānis Rainis ; ilustrējis Kārlis Freimanis. - Pārizdots 1958. gada izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 174, [1] lpp.        ISBN 9789934049125.        Pasaku lugas. Latviešu drāma.

Kinnijs, Džefs.  Grega dienasgrāmata 10 / Džefs Kinnijs, no angļu val. tulk un red. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 217, [1] lpp. : il.        [10. grām.]. Vecā skola.        ISBN 9789934056734.

 Māsiņa Aļonuška un brālītis Ivanuška : Ragana - kaulakāja / [māksliniece Maija Linde ; no krievu valodas tulkojis Harijs Kalniņš ; redaktore Ilze Čerņevska]. - Rīga : Avots, ©2015. - 27 lpp. : il. ; 24 cm. - (Brīnumu brīnumi. Krievu tautas pasakas). - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.        ISBN 9789934534164.        Tautas pasakas, krievu - Tulkojumi latviešu valodā.

Vincūne, Evita.  Kripatiņa / Evita Vincūne ; atb. redaktore Sanda Jirgensone ; maketētājs Ivars Vimba ; ilustrācijas Debora Soares. - Rīga : Jumava, 2015. - 38, [1] lpp. : il. - Grāmatā stāstīts par to, kā skudriņa Kripatiņa dodas ceļojumā, satiek dažādus tēlus, bet beigās, galu galā atgriežas mājās.        ISBN 9789934118401.

    Viktorijas laika šausmu stāsti / pārstāstījis Maiks Stoks; no angļu val. tulk. Laura Romanovska; Entonija Marksa ievads un piezīmes; red. Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 128 lpp. : il.        ISBN 9789934055720.

Viktorijas laika spoku stāsti / pārstāstījis Maiks Stoks; no angļu val. tulk. Laura Romanovska; Entonija Marksa ievads un piezīmes; red. Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 128 lpp. : il.        ISBN 9789934055737.

Paravāno, Valentīna.  Pagrīdes ieceļotāji. Sala upes vidū / Valentīna Paravāno, Valerio Tasara ; ilustrējusi Anita Rupeika ; redaktores Dagnija Dreika, Māra Kalve ; maketētāja Kima Abramova. - Rīga : Pētergailis, 2015. - 238 lpp. : il.        ISBN 9789984334097.

Paklone, Inese, 1954-.  Ziemassvētku zāģītis / Inese Paklone ; Gitas Treices ilustrācijas ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 32, [7] lpp. : il. ; 27 cm.        ISBN 9789984334127.        Bērnu stāsti, latviešu.

O'Nīls, Teds.  Ziemassvētku prieks / Teds O'Nīls ; R.V. Aleja ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Alise Bērziņa ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava, 2015. - 30, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Elfu labie darbi).        ISBN 9789934118562.

Hjūss, Džons.  Viens mājās / veidota pēc Džona Hjūsa scenārija un režisora Krisa Kolambusa filmas mitīviem; il. Kima Smita; no angļu val. tulk. Sigita Kušnere; red. Renāte Neimane. - Rīga : Lauku avīze, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 60 lpp. : krās. il.        ISBN 9789934151163.

Poniju noslēpumi : stāsts miedziņam / latviskojusi Zane Štāla ; redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Latvija, ©2015 (Polija). - [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 20 cm. - (My little Pony). - 003-. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. . - "Ar uzlīmēm!"--Uz vāka.        ISBN 9789934161834.        Bērnu stāsti.

   Radziņa, Zanda.  Poga : pasaka maziem un lieliem / Zanda un Jānis Radziņi; redaktore Dace Judina ; Artura Nīmaņa dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 92, [3] lpp. : il. ; 16 x 16 cm + 1 CD. - CD: Sirds dziesmas / Jānis Radziņš.        ISBN 9789934056833.        Bērnu stāsti, latviešu. Dziesmas, latviešu.

Prāta vētra (mūzikas grupa).  Prāta Vētra. 20002010 [izlase] / izp. Prāta Vētra. - Rīga : Mikrofona ieraksti ; Brainstorm Records Company, 2010. - 1 CD + 1 buklets. - Pielikumā: fotogr., diskogrāfija [1] buklets.        Saturs: Plaukstas lieluma pavasaris; Četri krasti; Bronza'Aiz vēja ģenerātora; Rudens; Kristiānijas suņi; Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas; Tā nogurt var tikai no svētkiem; Māsa nakts'Kaislības; Ja tikai uz mani tu paskatītos'Maybe; Spogulīt.        Kompaktdisks. Skaņu ieraksts. Mūzika. Populārā mūzika. Dziesmas.

Stāraste, Margarita, 1914-2014.  Ziemassvētku pasakas [skaņu ieraksts] : [lasījumi] / Margarita Stāraste ; lasa aktieris Kārlis Trencis. - [Rīga] : DAGMĀRA-STEREO, [2007]. - 1 kompaktdisks (46min 50s). - (Audio bērniem). - Uz CD nav aprakstošu ziņu.

Ziemassvētku dziesmas [skaņu ieraksts] / C.F.Aleksander, H.I.Gauntiett, J.Montgomery ... [u.c.]. - [Rīga] : DAGMĀRA-STEREO, [2007]. - 1 kompaktdisks (41min 19s). - (Audio bērniem). - Pielikumā: notis un vārdi.        Saturs: Cik koši egle laistās ; Ej stāsti kalnos, lejās ; Gavilē zeme, priecājies ; Jaukākās zvanu skaņas ; Kas ir šis bērnsZ; Lai priecīgi Ziemassvētki ; Mums bērniņš šodien piedzimis ; Ne šūpuli greznā ; No debesīm šurp ; Nu dusi, puisīt, saldākais ; Priecīgi Ziemassvētki klāt ; Senā pilsēta ; Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā ; Skan zvaniņš ; Slavā tērptie gaismas gari ; Šodien mums bērniņš piedzimis ; Tu mazā, klusā Betlēme ; Viss kluss ; Zvaniņš skan ; Reiz mežā dzima eglīte.

Muzikāla Ziemassvētku dāvana jūsu bērnam [skaņu ieraksts] / komp.: J.Streinbergs, J.Šulcs, K.Šmits ... [u.c.]. - [Rīga] : DAGMĀRA-STEREO, [2007]. - 1 kompaktdisks (53min 38s). - (Audio bērniem). - Uz CD nav aprakstošu ziņu.        Saturs: Gaišus svētkus ; Ziemassvētku brīnums ; Tev blakus; Ziemassvētku rītā ; Rūdolfs; Ziemassvētku vēstule ; Cīrulītis ; Ziemassvētku vakars ; Ziemassvētki nāk ; Ak, eglīte ; Es lūgšu naktī ; Jaukākās avanu skaņa ; Jūs, bērniņi, nāciet ; Ziemassvētku vecītis ; Klusa nakts, svēta nakts ; Ziemassvētku nakts.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »