Jaunieguvumi martā

Ziņa publicēta 05.04.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Bērnu literatūras nodaļas krājumā iegādāti 2016.gada marta mēnesī

 Goldsmits, Maiks.  Kosmoss : izvelkamais, paceļamais, krāsainais stāsts par kosmosa lieliskākajiem ceļojumiem / sarakstījis Maiks Goldsmits ; no angļu val. tulk. Sandra Vilka ; red. Ieva Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 30 lpp. : il. ; 21 x 30 cm. - (Leģendārie ceļojumi). - 008-. - Oriģ. nos.: Space. - Alfabētiskais rādītājs: 30. lpp.        ISBN 9789934030833.        Kosmonautika - Literatūra bērniem. Kosmiskais lidojums ar cilvēku uz kuģa - Literatūra bērniem.         Kosmoss - Izpēte - Literatūra bērniem.

Žutaute, Lina.  Kika Mika un lielā tumsa / Lina Žutaute ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - [34] lpp. : il. ; 22 cm. - Priekštitullapā nosaukums: Kornēlija un lielā tumsa. Vārds "Kornēlija" pārsvītrots un labots uz Kika Mika.        ISBN 9789934057861.        Bērnu stāsti, lietuviešu.

Green, John.  The fault in our stars / John Green; designed by Irene Vandervoort; printed in Great Britain Britain by Clays Ltd. - London : Penguin Books, 2012 (Clays Ltd). - 316, [7] p. - New York bestseller --.        ISBN 9780141355078.

Green, John.  Will Grayson, will Grayson / John Green, David Levithan; printed in Great Britain Britain by Clays Ltd. - London : Penguin Books, 2010 (Clays Ltd). - 308, [36 ] p. - New York bestseller --.        ISBN 9780141346113.

Roth, Veronica.  Insurgent / Veronica Roth. - London : HarperCollins Children's Books, 2012. - 525, [4] p. - (Divergent series).        ISBN 9780007442928.        Fantastic books to teen's -- 8.-9. class.

Stroud, Jonathan.  Loockwood & Co: the screaming staircase / Jonathan Stroud; cover illustration Alessandro Taini; interior ill. copyright Kate Adams. - London : Corgi Books, 2014. - 452, [3] p.        ISBN 9780552566797.

Clare, Cassandra.  City of Heavenly Fire : The Mortal Instruments / Cassandra Clare ; cover illustration Cliff Nielsen. - London : Walker Books, 2014. - 733 p. - (No. 1 Bestselling Series).        Book 6.        ISBN 9781406332933.

Allen, Marty.  Sock puppet madness : 35 colorful characters to make in minutes / text and puppet design Marty Allen; editor Mandy Lebentz; designer Ashley Western; ill. Mart Allen. - London : Cico books, 2013 (Ryland Peters & Small Ltd). - 128 p. : ill.; photos.        ISBN 9781908862679.

Healey, Emma.  Elizabeth Is Missing / Emma Healey. - London : Penguin Books, 2015. - 274, [3] p. - Costa Book Awards winner 2014.        ISBN 9780241968185.

Jakubovska, Māra.  Rufis dodas dzīvē! / Māra Jakubovska; atb. red. Anna Andersone; korektore Brigita Šoriņa; grāmatas noformējumam izmantotas fotogr. no Māras Jakubovskas personīgā arhīva. - Rīga : Jumava, 2016. - 54, [2] lpp. : krās. fotogr. - Otrā grāmata bērniem par no patversmes pieņemtā suņuka Rufja piedzīvojumiem.        [2. grām.].        ISBN 9789934118890.

Raikovs, Nikola.  Mazā mežgariņa lielais piedzīvojums : spēlējamā pasaka / Nikola Raikovs; tulk. Dzintra Kalniņa; ilustratori Nadežda Jordanova [u.c.]; makets Lilija Rimicāne; korektore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2016. - [105] lpp. : krās. il. ; 24x26 cm.        ISBN 9789934534225.

Mazais princis [videoieraksts] : [animācijas filma] / rež. Marks Osborns; lomas latviešu val. ieskaņojuši Ieva Aleksandrova-Eklone, Laila Kirmuška, Jānis Kirmuška, Ričards Brunovskis, Aija Dzērve, Roberts Ošiņš, Jānis Jarāns, Pēteris Šogolovs, Edgars Kaufelds. - Rīga : Film Distribution, 2015. - 1 DVD (102 min). - Reģ.: 2, 5 ; PAL. - Skaņa dublēta latv.; krievu val.; subtitri - igauņu val.; lietuviešu val.        ISBN 4770070876565.        DVD. Animācijas filma (videoieraksts). Multiplikācijas filma (videoieraksts).

Samauska, Ieva, 1969-.  Čarlīnes deguns / Ieva Samauska; il. Ieva Jurjāne; red. Inese Zandere; red. Inese Zandere; māksl. red. Rūta Briede'dizains Ivs Zenne; korektore Guna Kalniņa. - Rīga : Liels un mazs, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 237, [1] lp.p : il. + "Čarlīnes putnu burtnīca" -- brošūra.        ISBN 9789934533327.

Tilaks, Dzintars, 1959-.  Čomiņš / Dzintars Tilaks ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieks Toms Kalniņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 175, [1] lpp. : il. ; 23 cm.        ISBN 9789934055447.        Bērnu stāsti, latviešu. Kaķi - Daiļliteratūra bērniem.

Rauda, Pireta.  Princese pa pastu / Pireta Rauda ; no igauņu val. tulk. Maima Grīnberga ; red. Inese Zandere; dizains Dans Mikins; dizaina adaptācija Ūna Laukmane. - Rīga : Liels un mazs, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 106, [3] lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Tobias ja teine B.        ISBN 9789934533525.        Bērnu stāsti, igauņu.

Zootropole. Kinostāsts / Disney Enterprises, Inc.; tulkojis Valērijs Černejs; red. Antra Jansone, korektors Edžus Zakss-Salputra. - Rīga : Egmont Latvija, 2016. - 60, [4] lpp. : krās. il. - Disneja studijas 2016. gada animācijas filmas "Zootropole" stāsts un varoņi krāsojamās grāmatas lappusēs, kas papildināta ar uzlīmēm.        ISBN 9789934162343.

Maša un Lācis. Jautrie stāsti / tulk. Anna Bērziņa; red. Ilze Collenkopfa; korektors Edžus Zakss-Salputra; idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs. - [Rīga] : Egmont Latvija, 2016. - 63, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934162145.

Beļskis, Normunds.  Savādā pasaule / Normunds Beļskis; māksl. Ilze Emse-Grīnberga; graf. noformējums Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2016. - 85, [1] lp.p : krās. il. - Dzejnieka un dziesmu vārdu autora Normunda Beļska ilustrēti dzejoļi bērniem.        ISBN 9789934118814.

Kesa, Kīra.  Prinča līgava. Vienīgā : triloģijas 3. grāmata / Kīra Kesa ; no angļu val. tulk. Ieva Zālīte; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 317, [1] lpp.        [3. grām.].        ISBN 9789934060090.

Bouvens, Džeimss.  Ielas kaķis, vārdā Bobs / Džeimss Bouvens ; no angļu val. tulkojusi Elita Saliņa ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 223, [1] lpp.        ISBN 9789934060403.

Braķe-Klaverī, Lelde.  Ekspedīcija Zaķusalā : tīģerēnu-detektīvu piedzīvojumi / Lelde Braķe-Klaverī; Nils Klaverī; lit. kons. Maija Indraša; maketa dizains Toms Liniņš. - [Rīga] : Sapņa spalva, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 32, [2] lpp. : krās. il.        ISBN 9789934148118.

Valjamss, Deivids.  Dēmoniskā dentiste / Deivids Valjamss; Tonija Rosa ilustrācijas; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 439, [4] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934054365.        Bērnu stāsti, angļu.

Buti, Rolāns.  Apvāršņa vidū : [romāns] / Rolāns Buti ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone ; red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 189 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934059810.        Šveiciešu romāni (franču valoda).

Šteinberga, Ināra.  Burtus mežā meklējam / Ināra Šteinberga. - Grobiņa : Pauliņa, 2016 (Visual studio). - 136, [3] lpp. : krās. il.; foto.        ISBN 9789934804090.

Latviešu klasiskās fabulas / Andrejs Upīts ... [u.c.], teksts ; Jūlija Dibovska, sastādījums ; Elīna Kokareviča, vāka dizains. - [Rīga] : J.L.V., [2016]. - 62, [1] lpp. : il. ; 24 cm.        ISBN 9789934118746.        Fabulas, latviešu.

Kesa, Kīra.  Prinča līgava. Vienīgā : triloģijas 3. grāmata / Kīra Kesa ; no angļu val. tulk. Ieva Zālīte; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 317, [1] lpp.        [3. grām.].        ISBN 9789934060090.

Grejs, Džeikobs.  Zvērači. Kraukļu vārdotājs / Džeikobs Grejs ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 251, [1] lpp. ; 21 cm. - 010-.        ISBN 9789934055416.        Jaunatnes proza, amerikāņu. Cilvēku un dzīvnieku attiecības - Daiļliteratūra bērniem. Vārnas - Daiļliteratūra bērniem.

Deģis, Arvīds Dinijs, 1972-.  Supergovs fantāziņi / Arvīds un Elīza Deģi ; māksliniece Anita Rupeika ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Jumava, ©2016. - 68, [4] lpp. : il. ; 24 cm. - Šajā tehnoloģiju laikmetā, kurā valda datori, planšetes un viedtālruņi, bērni nereti pazaudē pašu svarīgāko - iztēli. Viņi vairs neprot sapņot vaļā acīm un netic brīnumiem, pat apšauba tos. Grāmata palīdzēs bērniem un viņu vecākiem apjaust to, ka pasakas mīt mūsos un ka brīnumus savās dzīvēs radām mēs paši.        [1. grām.].        1. daļa. Paula, Emerantīnas un Bunga piedzīvojumi.        ISBN 9789934119026.        Bērnu stāsti, latviešu.

Samauska, Ieva, 1969-.  Muša, kura gribēja būt lidmašīna / Ieva Samauska ; Katrīnas Avotiņas ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 53, [2] lpp. : il. ; 25 cm.        ISBN 9789934151248.        Bērnu stāsti, latviešu.

Trīs vēja mezgli : pasakas ar Riharda Zariņa ilustrācijām / atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; priekšvārds: Fr. Brīvzemnieks; il. Rihards Zariņš. - Rīga : Jumava, ©2016. - 135, [1] lpp. : il. ; 24 cm.        ISBN 9789934119071.        Tautas pasakas, latviešu.

Pasakas par zvēriem=Сказки о животных : latviešu tautas pasakas=латышские народные сказки / sast. Anna Pavlovska; māksl. Linda Kukare-Aldersone. - Rīga : J.L.V., 2016. - 60, [3] lpp. : il.        ISBN 9789934116735.      

 Šūšanas darbiņi bērniem / text and ill. Rosa M. Curto; tulk. Diāna Alksne; red. Ilze Collenkopfa; korektors Edžus Zakss- Salputra. - Rīga : Egmont, 2016. - 95 lpp. : krās. il.; piegrieznes.        ISBN 9789934161896.

Grejs, Džeikobs.  Zvērači. Kraukļu vārdotājs / Džeikobs Grejs ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 251, [1] lpp. ; 21 cm. - 010-.        ISBN 9789934055416.        Jaunatnes proza, amerikāņu. Cilvēku un dzīvnieku attiecības - Daiļliteratūra bērniem. Vārnas - Daiļliteratūra bērniem.

Valjamss, Deivids.  Dēmoniskā dentiste / Deivids Valjamss; Tonija Rosa ilustrācijas; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 439, [4] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934054365.        Bērnu stāsti, angļu.

Pilkijs, Deivs.  Kapteinis Apakšbiksis un profesora Puffbikša briesmīgais plāns : Deiva Pilkija ceturtais episkais romāns / Deivs Pilkijs; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 151, [8] lpp. : il. ; 22 cm.        [4. grām.].        ISBN 9789934059261.        Bērnu stāsti, amerikāņu.

Buti, Rolāns.  Apvāršņa vidū : [romāns] / Rolāns Buti ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone ; red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 189 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934059810.        Šveiciešu romāni (franču valoda).

Vīslandere, Juja.  Mūmamma un Vārna / Juja Vīslandere, Tūmass Vīslanders; Svena Nūrdkvista ilustrācijas ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNP Print). - 128 lpp. : il. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: Mamma Mu läser.        ISBN 9789934057885.        Bērnu stāsti, zviedru.

Pieklājības ābecīte / Natālijas Belino ideja; Emīlijas Bomonas teksts; Silvijas Mišelē ilustrācijas; no franču valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - [28] lpp. : il. ; 21 cm. - (Bilžu grāmata mazajiem). - Cietlapu grāmata.        ISBN 9789934057113.        Etiķete bērniem un pusaudžiem.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »