Jaunieguvumi aprīlī

Ziņa publicēta 11.05.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Bērnu literatūras nodaļas krājumā iegādāti 2016.gada aprīļa mēnesī.

 Tellere, Janne.  Nekas / Janne Tellere ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe ; Māra Ābeles vāka dizains ; Eduarda Paegles makets. - Rīga : Jumava, 2015. - 183, [1] lpp.        ISBN 9789984853616. . - ISBN 9789984853611.

Gribas drusku pablēņoties [notis] : dziesmas no Rozes Stiebras filmiņām / Roze Stiebra, [filmu režisore] ; nošu datorsalikums: Andris Sējāns ; pārlikumi korim: Valdis Zilberts, Jānis Liepiņš ; pārlikumi klavierēm: Jānis Švarcbahs. - Atkārtots un papild. izd. - Rīga : Rīgas Doma zēnu un meiteņu koru biedrība, 2015. - 95, [1] lpp. : notis +1 CD. - Pielikumā: 1 CD "Gribas drusku pablēņoties".        Saturā: Laimes Lācis: Kas nebaidās pār purvu bristi/ I. Kalniņš, A. Upīts; Kabata: Reiz bija, reiz bija/ I. Kalniņš, O. Vācietis; Astoņi kustoņi/ I. Kalniņš, O. Vācietis; Mušas dzīve pušu ira/ I. Kalniņš, O. Vācietis; Vilciņš šodien gar upmalu ies/ I. Kalniņš, O. Vācietis; Sēd uz sliekšņa pasaciņa: Mazā sirmākumeliņā/ Z. Liepiņš, Aspazija; Tā zilā ilgu puķe/ Z. Liepiņš, Aspazija; Put, put, puteni/ Z. Liepiņš, Aspazija; Lāses zemei pāri iet/ Z. Liepiņš, Aspazija: Ritu, ritu lāsiņas/ Z. Liepiņš, Aspazija; Zelta sietiņš: Zelta sietiņš/ I. Kalniņš, Rainis; Mākonīts un mākonīte/ I. Kalniņš, Rainis; Saule un mēness/ I. Kalniņš, Rainis; Zaķīšu pirtiņa: Garausīts zaķīts pa pakrēslu/ I. Kalniņš, V. Plūdonis; Neraudi, bērniņ, mans, paliec kluss/ I. Kalniņš, V. Plūdonis; Pirms aizmieg ūdeņi visi/ I. Baušķenieks, I. Zandere; Ness un Nesija: Kā debesīs/ Z. Liepiņš, Viks; Desas piedzīvojumi: Ledusskapī man tik šauri/ V. Pūce, P. Brūveris; Zeltītas vasaras/ R. Pauls, Rainis; Neparastie rīdzinieki: Rīgas torņu galos zelta gaiļi sēž/V. Pūce, P. Brūveris; Ņammu, ņammu, ņeru, ņur/ V. Pūce, P. Brūveris; Lai ir, lai ir/ V. Pūce, P. Brūveris; Visās malās vēji pūš: Visi vēji/ R. Pauls,Rainis; Visi kakti norasoja/ M. Jansons, tautasdziesma; Kalado/ M. Jansons, tautasdziesma; Ļinkatu, ļekatu/ I. Baušķenieks, O. Vācietis; Kaķīša dzirnavas: Jaunā gadā visi prasa/ U. Prauliņš, K. Skalbe ; Laimes Lācis: Vēl nākamgad mēs tikties ceram/ I. Kalniņš, A. Upīts.        ISBN 4751024780039.

Latviešu tautasdziesmas : aiz kalniņa dūmi kūp, kas tos dūmus kūpināja? / il. Arvīds Sodums. - Rīga : Avots, 2016. - 19 lpp. : krās. il.        ISBN 9789934534287.

Kukare, Linda Aldersone, 1933-1983.  Lielmeža iemītnieku piedzīvojumi pilsētā / Linda Kukare-Aldersone, teksts un ilustrācijas ; atb. redaktore Santa Jirgensone ; lit. redaktore Sandra Krēķe ; tehn. redaktore Irēna Soide ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2016. - 134, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934119132.        LITERĀRĀS PASAKAS.

Kviroga, Horātijs.  Elkučūska / Horātijs Kviroga ; no franču val. tulkojis Medards Olis ; maketētāja Margarita Stoka ; atb. redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : J.L.V., 2016. - 62, [1] lpp. : il. - Urugvajiešu stāstnieka Horātija Kvirogas darbs "Elkučūska" attēlo cilvēku cīņu ar čūskām. Asprātīgi ielūkojoties čūsku sabiedrībā, autors izceļ kādu īpašu radījumu - Anakondu, sauktu arī par Elkučūsku, kas ziedo savu dzīvību, lai beigtu karu starp cilvēkiem un čūskām.        ISBN 9789934118753.

Slišāns, Ontons, 1948-2010.  Agrys reits / Ontons Slišāns ; mākslinieks Vladimirs Leščovs ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains Rūta Briedis, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - [16] lpp. : il. - (BIKIBUKS: 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 076).        ISBN 9789934533488.        DZEJA BĒRNIEM. PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

Lasmanis, Imants, 1937-1977.  Ziemas miegā / Imants Lasmanis ; māksliniece Vija Zariņa ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains Rūta Briedis, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - [18] lpp. : il. - (BIKIBUKS: 100 dzejoļu izlase bērniem 1940- 1990 ; 073).        ISBN 9789934533457.        DZEJA BĒRNIEM. PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

Ivaska, Astrīde, 1926-2015.  Ačgārni / Astrīde Ivaska ; mākslinieks Kaspars Zariņš ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains Rūta Briedis, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - [18] lpp. : il. - (BIKIBUKS: 100 dzejoļu izlase bērniem 1940- 1990 ; 074).        ISBN 9789934533518.        DZEJA BĒRNIEM. PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

Osmanis, Jāzeps, 1932-2014.  Lietus mīkla / Jāzeps Osmanis ; māksliniece Ella Mežule ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains Rūta Briedis, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - [22] lpp. : il. - (BIKIBUKS: 100 dzejoļu izlase bērniem 1940- 1990 ; 075).        ISBN 9789934533471.        DZEJA BĒRNIEM. PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

Pēlmanis, Laimons, 1914-1990.  Trīs mednieki / Laimons Pēlmanis ; māksliniece Liene Mackus ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains Rūta Briedis, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - [18] lpp. : il. - (BIKIBUKS: 100 dzejoļu izlase bērniem 1940- 1990 ; 077).        ISBN 9789934533495.        DZEJA BĒRNIEM. PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

Baltvilks, Jānis, 1944-2003.  Trīs kukaiņi / Jānis Baltvilks ; māksliniece Anita Paegle ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains Rūta Briedis, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - [18] lpp. : il. - (BIKIBUKS: 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 078).        ISBN 9789934533501.        DZEJA BĒRNIEM. PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

Paklone, Inese, 1954-.  Cīņas olu Lieldienas / Inese Paklone ; māksliniece Gita Treice ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 34, [5] lpp. : il. ; 27 cm.        ISBN 9789984334226.        Bērnu stāsti, latviešu.

Pieklājības ābecīte / Natālijas Belino ideja; Emīlijas Bomonas teksts; Silvijas Mišelē ilustrācijas; no franču valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - [28] lpp. : il. ; 21 cm. - (Bilžu grāmata mazajiem). - Cietlapu grāmata.        ISBN 9789934057113.        Etiķete bērniem un pusaudžiem.

Saimona, Frančeska.  Negantā Nika šausmu filma / Frančeska Saimona; ilustrējis Tonijs Ross; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 98, [3] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934053818.        Bērnu stāsti, angļu.

Dreika, Dagnija, 1951-.  Mūsu krasta sāgas : proza bērniem / Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Jūrmala : Daugava, 2016. - 72, [1] lpp. : il. - "Mūsu krasta sāgas" ir Dagnijas Dreikas darbs par Latvijas vēstures tematiku, godalgots konkursā "Baltā Vilka grāmatas: latviešu oriģinālliteratūra bērmiem". Grāmata stāsta par vikingu laikiem Kurzemes krastā, tās galvenais varonis ir lībiešu puisēns Sarmis, kas audzis pie šiem jūrasbraucējiem.        ISBN 9789984410777.

Kerra, Džūdita.  Tīģeris, kurš ieradās uz tēju / Džūditas Kerras teksts un il.; no angļu val. tulk. Ita Lapsa ; red. Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - [28] lpp. : krās. il.        ISBN 9789934058745.

Ivanova, Līna.  Zeķu Zaķa pidžamu ballīte / Līna Ivanova; red. Guna Pitkevica; māksl. red. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 45, [2] lpp. : krās. il.; shēm.        [1. grām.].        ISBN 9789934060533.

Liukas, Linda, 1986-.  Sveika, Rūbij! : programmēšanas piedzīvojumi / Linda Liukasa teksts un ilustrācijas ; literārā redaktore Oļesja Burkevica ; redaktori: Linda Vītuma, Raimonds Simanovskis ; tulkojums no angļu valodas: Aija Biezaite. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Droši un Koši, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - 005-. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - "Aizraujoši uzdevumi visiem topošajiem programmētājiem"--Uz vāka.        ISBN 9789934856501.        Programmēšana - Literatūra bērniem. Kodēšanas teorija - Literatūra bērniem.

Maša un Lācis. Zelta stāstu grāmata : par Mašas, Lāča un viņu draugu piedzīvojumiem / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais mākslinieks I. Trusovs ; tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Latvija, [2016] (Polija).). - 314, [2] lpp. : il. ; 20 cm.        Saturs: Pirmā tikšanās. Līdz pavasarim nemodināt! Pingvīnēns. Neparastais ievārījums. Viens pats mājās. Abra-kadabra. Burvīgā melodija. Krāsu prieks. Paslēpes. Jaunā slota. Grūti būt mazam. Uzmanību, remonts! Ūsainais un svītrainais.        ISBN 9789934162473.        Bērnu stāsti, krievu.

Ibotsons, Tobijs.  Mauntvudas spoku skola / Tobijs Ibotsons; no angļu val. tulk. Laura Romanovska; red. Anda Brauzauska; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 268, [3] lpp.        ISBN 9789934056949.        Bērnu stāsti, angļu. Spoku stāsti, angļu.

Mūsdienu latviešu īsprozas hrestomātija vidusskolām / Inga Ābele, Pauls Bankovskis, Māris Bērziņš, Jānis Einfelds, Nora Ikstena, Aivars Kļavis, Toms Kreicbergs, Laima Muktupāvela, Andra Neiburga, Gundega Repše, Dace Rukšāne, Daina Tabūna, Kristīne Želve ; sakārtojusi Inese Auziņa. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016. - 303 lpp.        ISBN 9789934056291.

Mūsdienu latviešu dzejas hrestomātija vidusskolēniem / sakārtojusi un red. Inese Auziņa; māksl. red. un apv. dizains Aigars Truhins; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 176 lpp.        ISBN 9789934057335.

Kerra, Džūdita.  Tīģeris, kurš ieradās uz tēju / Džūditas Kerras teksts un il.; no angļu val. tulk. Ita Lapsa ; red. Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - [28] lpp. : krās. il.        ISBN 9789934058745.

Ivanova, Līna.  Zeķu Zaķa pidžamu ballīte / Līna Ivanova; red. Guna Pitkevica; māksl. red. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 45, [2] lpp. : krās. il.; shēm.        [1. grām.].        ISBN 9789934060533.

Ibotsons, Tobijs.  Mauntvudas spoku skola / Tobijs Ibotsons; no angļu val. tulk. Laura Romanovska; red. Anda Brauzauska; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 268, [3] lpp.        ISBN 9789934056949.        Bērnu stāsti, angļu. Spoku stāsti, angļu.

 Me and Earl and the dying girl [videoieraksts] : Es, Ērls un mirstošā meitene= Mina, Earl ja surmasuus tudrunk=Aš ir Erlas, ir mirštančioji / [director: Alfonso Gomez-Rejon; writers: Jesse Andrews (novel), Jesse Andrews (screenplay); Stars: Thomas Mann, RJ Cyler, Olivia Cooke]. - Latvija : Twentieth Century Fox Film Corporation, 2015. - 1 DVD (101 min.). - Regions: 2, 5. - Audio: English, Russian, Spanish. Subtitles: Estonian, Latvian, Lithuanian, English, Russian, Hindi, Spanish, Ukrainian.

Podesta, Veronika.  Zirneklīte Anna / Veronikas Podestas teksts ; il. Monika Pjeraci Mitri ; no angļu val. tulk. Ilze Pelnēna; makets Tania de Brito. - Rīga : Annele, 2014 (Editions Caramel S.A). - [18] lpp. : il. ; 21 cm. - (Mazie draugi).        ISBN 9789984843735.

Podesta, Veronika.  Vardīte Nika / Veronika Podesta ; il. Monica Pjeraci ; no angļu val. tulk. Ilze Pelnēna. - Rīga : Annele, [2014]. - [18] lpp. : il. ; 21 cm. - (Mazie draugi). - Bilžu grāmatiņu sērija"Mazie draugi" stāsts par vardīti un viņas draugu zivtiņu Aiko.        ISBN 9789984843728.

Podesta, Veronika.  Skudriņa Enija / Veronika Podesta ; il. Monika Pjeraci ; no angļu val. tulk. Ilze Pelnēna. - Rīga : Annele, [2014]. - [18] lpp. : il. ; 21 cm. - (Mazie draugi). - Bilžu grāmatiņu sērijā "Mazie draugi" stāstiņš par skudriņu un tās dzīvi un pienākumiem skudru pūznī.        ISBN 9789984843711.

Aivenss, Jans.  Jaunie kaimiņi / Jans Aivenss, teksts un ilustrācijas ; I. Moldane, tulkojums no angļu val. ; redaktore Zanda Batņa. - Rīga : Annele, 2014. - [24] lpp. : il. - (Martina piedzīvojumi). - Martins ar draugiem audzē burkānus, bet pēkšņi mežā pazūd ūdens. Kas noticisK.        ISBN 9789984843858.        PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

Aivenss, Jans.  Kurmis burkānu dārzā! / Jans Aivenss, teksts un ilustrācijas ; I. Moldane, tulkojums no angļu val. ; redaktore Zanda Batņa. - Rīga : Annele, 2014. - [24] lpp. : il. - (Martina piedzīvojumi). - Kādā saulainā pavasara dienā Martins nolemj ierīkot gardo burkānu dārzu.        ISBN 9789984843834.        PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

Aivenss, Jans.  Dēzijas jaunā māja / Jans Aivenss, teksts un ilustrācijas ; I. Moldane, tulkojums no angļu val. ; redaktore Zanda Batņa. - Rīga : Annele, 2014. - [24] lpp. : il. - ("Martina piedzīvojui"). (Martina piedzīvojumi). - Martins kopā ar draugiem salabo zaķītei Dēzijai māju, bet neiztikt arī bez kāda jautra atgadījuma.        ISBN 9789984843865.        PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

Aivenss, Jans.  Pērkona negaiss / Jans Aivenss, teksts un ilustrācijas ; I. Moldane, tulkojums no angļu val. ; redaktore Zanda Batņa. - Rīga : Annele, 2014. - [24] lpp. : il. - (Martina piedzīvojumi). - Sērija "Martina piedzīvojumi", galvenais varonis zaķis Martins pārlaiž negaisu kopā ar draugiem siltuma un drošībā.        ISBN 9789984843841.        PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

Beļko, Jegors.  Jautri zinātniski eksperimenti : aizraujoši eksperimenti mājas apstākļos / Jegors Beļko ; no krievu val. tulkojusi Aina Cebure. - Rīga : Avots, 2015. - 63 lpp. : il. - 7+.        ISBN 9789934534096.

Raikovs, Nikola.  Mazā mežgariņa lielais piedzīvojums : spēlējamā pasaka / Nikola Raikovs; tulk. Dzintra Kalniņa; ilustratori Nadežda Jordanova [u.c.]; makets Lilija Rimicāne; korektore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2016. - [105] lpp. : krās. il. ; 24x26 cm.        ISBN 9789934534225.

Vaitheda, Sāra.  Ko suns vēlas mums pateikt : dzīvnieku uzvedības speciālistes padomi / Sāra Vaitheda; no angļu val. tulk. Līvija Vulfa; māksl. Uldis Baltutis; red. Ilze Čerņevska; makets Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2016. - 227 lpp.        ISBN 9789934534218.

Latviešu tautas pasakas / [ilustratores: Aīda Ismailova, Farīda Ismailova, Vivianna Maria Staņislavska]. - Sigulda : Lietišķās Apmācības Centrs, 2011. - 254, [2] lpp. : il. ; 31 cm. - Latviešu Tautas senās pasakas un arī dažas skaistās teikas. Pasakas no dažādām Latvijas vietām un laikiem. Saglabājot senvārdus un vietvārdus. Grāmatu ilustrējušas Jāņa Rozentāla mākslas skolas audzēknes, līdz ar ko - grāmata ir ar krāsainām, jaukām bildēm bagāta.        ISBN 9789934811784.        Tautas pasakas, latviešu.

Ibotsone, Eva.  Ceļojums uz Amazoni / Eva Ibotsone ; no angļu valodas tulkojusi Māra Cielēna ; redaktore Anda Brazauska ; māksliniece Ieva Maurīte. - 2. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 326, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks!). - "1. izdevums ar nosaukumu "Ceļojums uz Jūrupi"-- Iespiedziņās.        ISBN 9789934057298.        Bērnu stāsti, angļu. Piedzīvojumu stāsti, angļu.

Greja, Dženifere.  Kaķis Stiķis noslēdz vecus rēķinus / Dženifera Greja ; no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa; redaktore Anda Brazauska ; ilustrators Mark Ecob. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - "Otrā grāmata par kaķi Stiķi Gramatiķi"-- vāka 4. lpp.        ISBN 9789934053733.        Bērnu stāsti, angļu.

Vilsone, Žaklīna.  Treisijas Bīkeres stāsts / Žaklīna Vilsone ; Nika Šarata ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 156, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 009-. - "9+"--Vāka 4. lpp.        ISBN 9789934057328.        Bērnu stāsti, angļu.

Ābola, Laila.  Bitītes dziesmas [notis] / Laila Ābola. - Rīga : Musica Baltica, 2016. - 42 lpp. ; 24 cm. - Melodijas ar tekstiem, akordu simboliem un dziesmuspēļu kustību aprakstu.    ISMN 9790697963825.        Bērnu dziesmas, latviešu. Tautasdziesmas, latviešu. Spēles ar dziedāšanu.

Cielēna, Māra, 1954-.  Bērzu ballīte / Māra Cielēna ; Ilzes Dambes zīmējumi. - Rīga : Lietusdārzs, [2016]. - 16 lpp. : il. ; 21 x 25 cm.        ISBN 9789984869742.        DZEJA BĒRNIEM.

Saimona, Frančeska.  Negantā Nika "Trakais kečups" / Frančeska Saimona ; ilustrējis Tonijs Ross ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 107, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.        ISBN 9789934056376.        Bērnu stāsti, angļu.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »