Jaunieguvumi jūnijā

Ziņa publicēta 20.07.2016
eit iespējams aplūkot izdevumus, kas Bērnu literatūras nodaļas krājumā iegādāti 2016.gada jūnija mēnesī.

 Rasela, Reičela Renē.  Nikijas dienasgrāmata : ne pārāk apburošas TV zvaigznes stāsti / Reičela Renē Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 321, [5] lpp. : il. ; 21 cm. - (Starptautisks bestsellers).        7. grām.        ISBN 9789934059278.        Bērnu stāsti, amerikāņu. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra. Karikatūras - Literatūra bērniem.         STĀSTI BĒRNIEM -- 5.-7. klase.

Parvela, Timo.  Pauls raksta blogu / Timo Parvela; no somu val. tulk. Ingrīda Peldekse; red. Guna Pitkevica; māksl. Pasi Pitkenens. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 ({PNB Print). - 95, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934055577.3     1236525               

Benksa, Rouzija.  Noslēpumainā karaļvalsts. Apburtā pils / Rouzija Benksa ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptējusi Sanita Romančuka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 115, [13] lpp. : il. - 6+.        ISBN 9789934057762.

Benksa, Rouzija.  Noslēpumainā karaļvalsts. Mākoņsala / Rouzija Benksa ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptējusi Sanita Romančuka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 104, [8] lpp. : il. - 6+.        ISBN 9789934061059.

Pīčone, Liza.  Toms Geitss. Viss ir lieliski (it kā) / Liza Pīčone, teksts un ilustrācijas ; no angļu val. tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Guna Pitkeviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 409 lpp. : il.        ISBN 9789934058363.        STĀSTI BĒRNIEM -- 3.-4. klase.

Munšs, Roberts.  Mīlēšu tevi vienmēr / Roberts Munšs ; no angļu val. tulkojusi Alise Bērziņa ; redaktore Jūlija Dibovska ; Šeilas Makgro ilustrācijas. - Rīga : Jumava, 2016. - [28] lpp. : il.        ISBN 9789934119187.

Veidele, Valida.  Validas dziesmiņas [notis] : dziesmas bērniem / Valida Veidele ; vāka dizains Jānis Liepiņš ; datorgrafika Jānis Liepiņš. - Papild. izd. - Rīga : RaKa, 2016. - 115 lpp. : notis.        ISBN 9790900504357.

Latviešu tautas parunas un sakāmvārdi / atb. red. Jūlija Dibovska; makets Margarita Stoka; vāka noformējumā izmantota Riharda Zariņa akvareļa reprodukcija (Cesvaines pagasts. Sievas un jaunavas tautas uzvalks, 1924-1931). - Rīga : J.L.V., 2016. - 142, [1] lpp. : il. - Veidots pēc Friča Brīvzemnieka rakstu krājuma (1909).        ISBN 9789934119286.

Stīvensons, Stīvs.  Sekojot dimantam / Sers Stīvens Stīvensons; no itāļu val. tulk. Līva Sniķe; atb. red. Renāte Neimane; korektore Mudīte Arāja; makets Saina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Latgales druka). - 138, [5] lpp. : il. - ("Agata Mistērija" -- Uz vāka).        ISBN 9789934151866.

Stīvensons, Stīvs.  Safari misija / Sers Stīvens Stīvensons; no itāļu val. tulk. Līva Sniķe; atb. red. Renāte Neimane; korektore Mudīte Arāja; makets Saina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Latgales druka). - 127, [16] lpp. : il. - ("Agata Mistērija" -- Uz vāka).        ISBN 9789934151859.

Gripari, Pjērs.  Labais velniņš un citas Brokā ielas pasakas / Pjērs Gripari; no franču val. tulk. Katrīna Kukaine; māksl. Elita Šmēdiņa; lit. kons. Dace Lāže; makets Ilze Reitere. - [Rīga] : Omnia Mea, 2016. - 87 lpp. : il.        ISBN 9789934834356.

Vata, Fiona.  365 radoši darbiņi / Fiona Vata; no angļu val. tulk. Iveta Ikale; red. Indra Putre; Erikas Herisones dizains un il.; Džozefīnes Tomsones vāka dizains; Hovarda Olmena fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 366 lpp. : il.; fotogr.        ISBN 9789934057588.

Volfs, Tonijs.  Zoslēni mācās labu uzvedību / Tonijs Volfs ilustrācijas ; teksta autore Silvija Dakille ; skaitāmpantus sacerējusi Anna Kasalisa ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; atdzejojusi un rediģējusi Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Itālija). - [26] lpp. : il. ; 25 x 25 cm.        ISBN 9789934055584.        Etiķete bērniem un pusaudžiem - Daiļliteratūra bērniem. Bērnu stāsti.

Rasela, Reičela Renē.  Nikijas dienasgrāmata : ne pārāk apburošas TV zvaigznes stāsti / Reičela Renē Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 321, [5] lpp. : il. ; 21 cm. - (Starptautisks bestsellers).        7. grām.        ISBN 9789934059278.        Bērnu stāsti, amerikāņu. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra. Karikatūras - Literatūra bērniem.         STĀSTI BĒRNIEM -- 5.-7. klase.

Parvela, Timo.  Pauls raksta blogu / Timo Parvela; no somu val. tulk. Ingrīda Peldekse; red. Guna Pitkevica; māksl. Pasi Pitkenens. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 ({PNB Print). - 95, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934055577.

Benksa, Rouzija.  Noslēpumainā karaļvalsts. Apburtā pils / Rouzija Benksa ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptējusi Sanita Romančuka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 115, [13] lpp. : il. - 6+.        ISBN 9789934057762.

Benksa, Rouzija.  Noslēpumainā karaļvalsts. Mākoņsala / Rouzija Benksa ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptējusi Sanita Romančuka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 104, [8] lpp. : il. - 6+.        ISBN 9789934061059.

Pīčone, Liza.  Toms Geitss. Viss ir lieliski (it kā) / Liza Pīčone, teksts un ilustrācijas ; no angļu val. tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Guna Pitkeviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 409 lpp. : il.        ISBN 9789934058363.        STĀSTI BĒRNIEM -- 3.-4. klase.

Brīnumu pasakas / no krievu val. tulk. Veronika Pužule ; red. Margarita Krasnā; il. Viktors Ņečitailo, Mihails Piļcins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 142, [1] lpp. : krās. il. - Tulk. no izd.: Удивительные сказки малышам.        ISBN 9789934047312.        Literārās pasakas.

Mīļš sveiciens dzimšanas dienā [skaņu ieraksts] : mūzika pirmskolas bērniem / Dagmāra- Stereo. - Rīga : Dagmāra-stereo, [200X]. - 1 CD (48:42) : digitāls, stereo ; 12 cm.

        Mīļo rotaļlietu pasaule -- Svētdienas rīts -- Ciema dziesmiņa -- Jēriņš -- Rozā zilonis -- Ziediņš -- Sarkanā spāre -- Cīrulis un varde -- Sniegpulkstenītis -- Dziesmu mežs -- Dzeguzīte -- Mājiņa pie strauta -- Dzirnavas -- Tīģerēns -- Pļaviņā -- Putniņi -- Teicējs -- Skat', kas par mazuļiem! -- Laiviņa -- Brīnišķa pils.        Bērnu dziesmas, latviešu. Populārā mūzika - Skaņu ieraksti bērniem.

Pasakas mazuļiem [Skaņu ieraksts] / lasa aktieri Ninuce Leimane, Arnis Līcītis. - Skaņu disks. - Rīga : Dagmāra-Stereo, 200X. - 1 skaņu disks. - Nos. no konteinera.

        Saturā: Divi kazlēni ; Pasaku mīlētājs ; Bitītes izlūkos ; Vilks un četri kazlēni ; Kādas ābelītes stāsts ; Kā sauc,tā atskan ; Gailis un suns ; Mācies pagaidīt ; Zaķīša žēlošanās ; Zosis gārgalas.        PASAKAS.

Kukaiņi.  Brīvs kā putns [skaņu ieraksts] : bērnu un jauniešu studija "Kukaiņi" / dziesmas iedziedāja bērnu un jauniešu studija "Kukaiņi" ; Rolanda Ūdra mūzika un vārdi ; producente Baiba Jansone. - Rīga : Kukaiņi, 2015. - 1 skaņu disks (67:05).        -- MŪZIKA BĒRNIEM.

Gripari, Pjērs.  Labais velniņš un citas Brokā ielas pasakas / Pjērs Gripari; no franču val. tulk. Katrīna Kukaine; māksl. Elita Šmēdiņa; lit. kons. Dace Lāže; makets Ilze Reitere. - [Rīga] : Omnia Mea, 2016. - 87 lpp. : il.        ISBN 9789934834356.

Belševica, Vizma, 1931-2005.  Bille / Vizma Belševica; dizains Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 293, [1] lpp. ; 22 cm. - V. Belševicas (1931-2005) triloģija iekļauta Latvijas Kultūras kanonā un LTV raidījuma "Lielā lasīšana" veidotajā latviešu iemīļotāko grāmatu sarakstā, tulkota zviedru un krievu V. Belševicas grāmata ir stāstīta un veltīta mazbērniem. Autore stāsta par savu bērnību pirmskara Latvijā, par meiteni, kuras neparasti vērīgajam skatienam un jūtīgajai sirdij pieaugušo pasaule bieži liekas neizprotama un sāpīgi mulsinoša. - "Vizmas Belševicas (1931-2005) "Bille" ir romānu triloģijas "Bille" pirmā daļa. Kopš pirmizdevuma 1992. gadā grāmata nāk klajā ceturto reizi autores 85. jubilejas gadā"--Vāka 4. lpp.        ISBN 9789934121401.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Latviešu ābece sešgadniekiem : pasakas, dziesmas, mīklas, sakāmvārdi un rakstu rakstīšana / Solvita Lodiņa, projekta vadītāja, tekstu autore un pasaku atlasītāja, maketētāja ; māksliniece Agnija Saprovska ; lit. redaktore Elga Broka ; audio pasakas ierunāja Edgars Lipors, Solvita Lodiņa, Baiba Vanaga, Valdis Vanags ; dziesmas iedziedāja tautas vērtes kopa "Dzieti", folkloras kopa "Kokle". - Pārgaujas novads : Kustība par latvisku kultūru izglītībā (KLKI), 2016. - 216 lpp. : il. + DVD. - Pielikumā: 1 DVD. - Mācību programma un tai atbilstošie mācību līdzekļi: grāmata, darba lapas, CD ir izstrādāti atbilstoši Latvijas Republikas valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām.        ISBN 9789934849732.

Jegorova, Svetlana.  Lielā mīklu grāmata / Svetlana Jegorova; no krievu val. atdzejojis Einārs Pelšs; māksl. Jana Nesteroviča; sast. un projekta vad. Vadims Avva. - [Rīga] : [Autorizdevums], 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 85. [2] lpp. : krās. il. - Piel. 3 lp. uzlīmju.        ISBN 9789934148279.5     

 Polārlācis Norms [videoieraksts] : Norm of the North= Normas, lokys iš šiaures=Норм с севера / director Trevor Wall; writers Daniel Altiere, Steven Altiere; stars Rob Schneider, Heather Graham, Ken Jeong. - Latvija : (Film Distribution), 2016 (Warner Bros. Entertainment). - 1 DVD (83 min.). - Regions: 2, 5. - Valodas: latviešu, krievu, lietuviešu, igauņu. Dublēta latviešu valoda!.

Хороший динозавр [videoieraksts] : Хороший динозавр= The good dinosaur / director Peter Sohn; writers Bob Peterson (original concept and development), Peter Sohn (story by); music by Michael Sanna and Jeff Danna; produced by Denise Ream. - Latvija : (Film Distribution), 2016 (Disney). - 1 DVD (90 min.). - Regions: 2, 5. - Звук: русский, английский, эстонский, арабский. Субтитры: русские, аглисскике, арабские.

Arne, Ilze, 1953-.  Princeses klavieralbums [notis] : The princess' piano album / Ilze Arne; māksl. Mētra Putāne; nošu datorsalikums Līga Pētersone. - Rīga : Musica Baltica, ©2016. - 16 lpp. ; 23 x 31 cm + ilustrācijas; notis.

        Pils Dārzā = In the castle garden ; Princese dejo = The princess dances ; Princeses dziesmiņa = The princess' song ; Princeses pārdomas = The princess' thoughts ; Skumjā melodija = A sad melody ; Princese mācās spēlēt gammas = The princess learns to play scales ; Noslēpumainā lādīte = The secret chest ; Brauciens karietē = Carriage ride.    ISMN 9790697966253.        Klaviermūzika - Bērniem. Klaviermūzika - Mācību repertuārs.

Ledus laikmets. Lielā sadursme / tulk. Andris Akmentiņš; red. Antra Jansone; korektors Edžsu Zakss-Salputra; 20th Century Fox. - Rīga : EGMONT LATVIJA, [2016]. - 21 lpp. : krās. il. - Studijas "20th Century Fox" animācijas filmas "Ledus laikmets: Lielā sadursme" aizraujošais stāsts bilžu grāmatas lappusēs. Lasītājus gaida jauna, jautra tikšanās ar Skretu, Sidu, Meniju Djego un citiem iecienītiem varoņiem.       ISBN 9789934162459.

Grīns, Džons.  Katrīna pēc Katrīnas / Džons Grīns ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga; red. Daina Grūbe; vaka dizians Ilze Isaka; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 255, [1] lpp.        ISBN 9789934055225.

Brosa, Helēna.  Vislabākais draugs / Helēna Brosa [teksta autore], Kristela Rennsa [ilustratore] ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 60, [1] lpp. : krās. il. ; 22 cm. - (Viegli lasīt: 1. b klase).        ISBN 9789934061127.        Bērnu stāsti, zviedru.

Brosa Helēna.  Labākās draudzenes / Helēna Brosa, Kristela Rennsa ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 52, [9] lpp. : krās. il.        ISBN 9789934061110.        Bērnu stāsti, zviedru.

Stiltons, Džeronīmo.  Uzmanību, sniega cilvēks! / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu val. tulk. Astra Šmite; red. Guna Pitkevica; makets Sanita Romančuka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 117, [2] lpp. : krās. il.        ISBN 9789934056840.

Piecreiz pieci prātvēderi : kā runā mūsu mazie gudrinieki / sakārtojusi Agnese Strazda ; redaktore Guna Pitkevica ; Guntas Plotkas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 93, [2] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Grāmatā izmantoti Aijas un Lienes Pitkevicu, Mārtiņa un Reiņa Plotku un Kristofera Strazda zīmējumi.        ISBN 9789934058929.        Asprātība un humors, bērnu. Latviešu asprātība un humors.

Klēra, Kasandra.  Kritušo eņģeļu pilsēta / Kasandra Klēra ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 397, [2] lpp. ; 20 cm. - (Mortal instuments / Kasandra Klēra ; 4. grāmata).        4. grām.        ISBN 9789934057229.        Amerikāņu romāni. Pārdabiskais - Daiļliteratūra.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »