Jaunieguvumi augustā

Ziņa publicēta 07.09.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Bērnu literatūras nodaļas krājumā iegādāti 2016.gada augusta mēnesī.

 Piecreiz pieci prātvēderi : kā runā mūsu mazie gudrinieki / sakārtojusi Agnese Strazda ; redaktore Guna Pitkevica ; Guntas Plotkas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 93, [2] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Jūs noteikti būsiet dzirdējuši teicienu - "ar bērna muti patiesība runā". Tiešām bērni pasaka tik spēcīgi un patiesi. Bērni ir lieliski novērotāji. Grāmatā apkopoti bērnu izteicieni. Tās ir prātulas, kas nāk no viņu sirds un prāta dzīlēm. Pielikumā ievietota bērnu darināto jaunvārdu vārdnīca. - Grāmatā izmantoti Aijas un Lienes Pitkevicu, Mārtiņa un Reiņa Plotku un Kristofera Strazda zīmējumi.        ISBN 9789934058929.        Asprātība un humors, bērnu. Latviešu asprātība un humors.

Stiltons, Džeronīmo.  Dīvainais notikums olimpiskajās spēlēs / Džeronīmo Stiltons ; [no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica ; Cinzia Marrese, Vittoria Termini, Silvia Bigolin [ilustrācijas]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 94, [25] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Stāsti, gardi kā siers ; 12).        ISBN 9789934061660.        Bērnu stāsti, itāliešu.

Brosa, Helēna.  Vislabākais draugs / [teksta autore]: Helēna Brosa ; [ilustratore]: Kristela Rennsa ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 60, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Viegli lasīt). (1. b klase / Helēna Brosa). - Oriģ. nos.: Allra bästa kompisen.        ISBN 9789934061127.        Bērnu stāsti, zviedru.

Brosa Helēna.  Labākās draudzenes / Helēna Brosa, Kristela Rennsa ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 52, [9] lpp. : krās. il. - (Viegli lasīt).        ISBN 9789934061110.        Bērnu stāsti, zviedru.

Ridels, Kriss.  Ada un stindzinošā skate / Kriss Ridels ; no angļu valodas tulkojusi Lauma T. Lapa ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 218, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - "Grāmatas "Ada un peles rēgs" varones dzīve rit tālāk!"--Uz vāka. . - "Šajā grāmatā atrodamas paritenes, ko sacerējusi rēķināmā mašīna, kuru izgudrojis Čārlzs Kāposts"--Titullapā.        ISBN 9789934058714.        Bērnu stāsti, angļu.

Čailda, Lorena.  Klerisa Bīna, tikai neskaties! / Lorena Čailda ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 252, [4] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - 009-. - Oriģ. nos.: Clarice Bean, don't look now.        ISBN 9789934059247.        Bērnu stāsti, angļu.

Smits, Džims.  Es neesmu neveiksminieks : Barijs Lūzers / Džims Smits ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 240 lpp. : il.        ISBN 9789934059742.        STĀSTI BĒRNIEM -- 3.-4.klase.

Meklējot Doriju : kinostāsts / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Ilze Collenkopfa ; Disney PIXAR. - Rīga : Egmont Publishing, 2016. - 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.        ISBN 9789934162824.        Bērnu stāsti.         PAŠIEM MAZĀKAJIEM.

Donaldsone, Džūlija.  Putnubiedēkļu precības : [stāsts] / Džūlija Donaldsone [teksts], Aksels Šeflers [ilustrācijas] ; no angļu valodas atdzejojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - [31] lpp. : ilustrācijas ; 26 x 29 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.        ISBN 9789934060069.        Bērnu stāsti, angļu.         PAŠIEM MAZĀKAJIEM. STĀSTI BĒRNIEM.

Es jau protu lasīt / [tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa]. - Rīga : Egmont Publishing, [2016] (Malaizija). - 93 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Teksts tulkots no angļu valodas. - "Liela izmēra burti"--Uz vāka. . - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        . Piedzīvojumu stāsti.        ISBN 9789934162732.        Bērnu stāsti. Latviešu valoda - Vārdu krājums - Literatūra bērniem.

Es jau protu lasīt / [tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa]. - Rīga : Egmont, [2016] (Malaizija). - 93 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Teksts tulkots no angļu valodas. - "Liela izmēra burti"--Uz vāka. . - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        . Princešu pasakas.        ISBN 9789934162725.        Bērnu stāsti. Latviešu valoda - Vārdu krājums - Literatūra bērniem.

Lediņš, Hardijs, 1955-2004.  Ūdenslīdējs / Hardijs Lediņš, Juris Boiko ; mākslinieks Edmunds Jansons ; sastādītāja un redaktore Inese Zandere ; dizains: Ivs Zenne. - [Rīga] : Liels un mazs, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 30 lpp. : ilustrācijas ; 15 x 19 cm. - Grāmatā ievietotie dzejoļi tapa muzikālajam projektam NSRD - "Nebijušu sajūru restaurēšanas darbnīca" -, kuru bija nodibinājuši divi draugi: Hardijs Lediņš (1955-2004) un Juris Boiko (1954-2002). Sacerēšanā piedalījās arī Jura meita Līna, kas toreiz bija vēl maza.        ISBN 9789934533532.        Latviešu dzeja.

Hantere, Ērina.  Klanu kaķi / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; [redaktore Anda Brazauska]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Klanu kaķi / Ērina Hantere ; 1).        [1.grām.]. Brīvībā.        ISBN 9789934057939.        Jaunatnes proza, angļu. Kaķi - Daiļliteratūra bērniem.

Es no tumsas nebaidos : [stāsts pirmskolas vecuma bērniem] / ilustrācijas: Jakub Cenkl ; teksts: Helena Haraštová ; teksts latviešu valodā: Inga Karlsberga. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, ©2016. - [14] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Nebojím se tmy. - Aprakstīts pēc vāka. . - "Pavelc sloksnīti, lai ieslēgtu gaismu. Septiņi mainīgi attēli, unikāls slīdmehānisms."--Vāka 4. lpp.        ISBN 9789984235752.        Bērnu stāsti, čehu. Bailes, bērnu - Daiļliteratūra bērniem.

Pasakas un mīklas : 4-6 gadi / sakārtojusi Indra Putre ; mākslinieces: Agija Staka, Dzintra Aulmane ; Māras Alševskas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 59, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Pirmā lasāmgrāmata). - Grāmatā lasītāju gaida jaukas un sirsnīgas latviešu tautas pasakas. Tajā teksti rakstīti lielajiem burtiem un grāmatas sākumā sadalīti pa zilbēm. Vērīgi aplūkojot pasaku tēlu zīmējumus, atradīsi mīklu atminējumus. - 004-006.        Saturs: Lapsa un dzērve ; Lapsa māca gaili dziedāt ; Lapsa ar vilku sacenšas skaitīšanā ; Kā vārna gribēja kļūt balta ; Vārna un vēzis ; Cīrulis un vilks ; Kā zvirbulis uz siltajām zemēm lidoja ; Kā pūce paglāba bērnus. Ceplītis ; Gudrais strazds ; Gailis un varde ; Kā ezis ar brāli noskrēja zaķi ; Ozols un beka ; Sala derības ar zaķi ; Vilks un suns ; Ozols un niedres ; Peles un kaķis ; Pacietīgais kaķis ; Pieci kaķi ; Peles ienaidnieks ; Abiem pa prātam ; Vīrs un lācis ; Lācis un pele ; Kā avotam izgāja ; Aklais osis.        ISBN 9789934061349.        Tautas pasakas, latviešu. Mīklas, latviešu.

Brūzis, Rūdolfs, 1982-.  Tuvcīņas ieroči Latvijā 14.-16. gadsimtā / Rūdolfs Brūzis ; [recenzenti: Andrejs Vasks, Vitolds Muižnieks, Roms Jarockis ; redaktore Ilze Antēna ; tulkojums angļu valodā Valdis Bērziņš ; māksliniece Ināra Jēgere] ; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 383 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: [319.]-336. lpp. un piezīmēs nodaļu beigās. - Grāmatā apskatīti artefakti – zobeni, šķēpi, cirvji, dunči, kaujas naži, āmuri un vāles, kas Latvijas teritorijā izmantoti periodā no Livonijas konfederācijas nostiprināšanās 13./14. gs. mijā līdz tās izjukšanai 16. gs. otrajā pusē. Darbā pētīti 14.–16. gs. tuvcīņas ieroči Latvijas arheoloģiskajā materiālā, īpaši akcentējot to funkcionālos un tipoloģiskos aspektus, izpētīta to nozīme bruņojuma komplektā, izcelsmes vieta, kā arī analizētas rakstīto un ikonogrāfisko avotu ziņas. - Kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789984824451. . - ISBN 0789984824451(atcelts).        Ieroči - Latvija - Vēsture. Arheoloģiskie izrakumi - Latvija.         Latvija - Vēsture - Avoti. Latvija - Antikvitātes.

Tiguls, Raimonds, 1972-.  Vaira. Saules dainas [skaņu ieraksts] / izp.: Raimonds Tiguls, Vaira Vīķe-Freiberga, Iveta Romancāne ... [u.c.] ; komp. Raimonds Tiguls ; idejas aut. Arnis Krauze. - [Latvija] : Moonlight Sound Design, 2016. - 1 kompaktdisks (73min 20s) + [9] lpp. - Pielikumā: grāmatiņa ar dziesmu vārdiem [9] lpp.        Saturs: Gauži raud saulīte / dzied Ingrīda Krasovska, Raimonds Tiguls. Saules dainas / dzied Iveta Romancāne. Karavīra līgaviņa / dzied Vaira Vīķe-Freiberga. Saulīt silta ; Saules deja ; Saulīt mana krustamāte / dzied VAK "Latvija". Es iejūdzu baltu zaķi ; Mēnestiņš tā vaicāja ; Zinu, zinu tēva sētu / dzied Kristīne Kārkle. Ne šodien, ne vakar ; Saulīte kā žēlotāja ; Saule sēda kalniņā / dzied Vaira Vīķe-Freiberga. Tālu, tālu tā zemīte ; Latvijai.

Boyle, Danny.  Steve Jobs [videoieraksts] : Stīvs Džobss : biogrāfiska drāma / directed by Danny Boyle ; screenwriter Aaron Sorokin ; stars: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen. - Latvija : Film Distribution, 2015. - 1 DVD (117 min.). - Regions: 2, 5. - Subtitles: Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian, English, Spanish, Dutch, French. Audio: English, Spanish, French, Italian, Russian.

Jolie Pitt, Angelina.  By the sea [videoieraksts] : Mere aares=Pie jūras=Prie jūros / written and directed by Angelina Jolie Pitt and Brad Pitt. - Latvija : Film Distribution, 2015. - 1 DVD (117 min.). - Regions: 2, 5. - Subtitles: Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian, English, Bulgarian, Croatian, Czech, Greek, Hebrew, Huangarian, Polish, Romanian, Slovenian, Ukrainian. Audio: English, Szech, Hungarian, Polish.

Moore, Jason.  Sisters [videoieraksts] : Māsas = Сестры : komēdija / directed by Jason Moore ; stars: Amy Poehler, Tina Fey, Maya Rudolph. - Latvija : Film Distribution, 2016. - 1 DVD (113 min.). - Subtitles: Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian, English, Bulgarian, Croatian, Czech, Greek, Hebrew, Huangarian, Polish, Romanian, Slovenian, Ukrainian. Audio: English, Russian, Hungarian, Polish.

Hooper, Tom.  The Danish Girl [videoieraksts] : Dāņu meitene : inspired by extraordinary true story : biogrāfiska, romantiska drāma / directed by Tom Hooper ; stars: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard. - Latvija : Film Distribution, 2016. - 1 DVD (115 min.). - Academy Award winner 2015 Best supporting actress. - Subtitles: Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian, English, Bulgarian, Croatian, Czech, Greek, Hebrew, Huangarian, Polish, Romanian, Slovenian, Ukrainian. Audio: English, Szech, Hungarian, Polish.

Snyder, Zack.  Batman v Superman: Dawn of Justice [videoieraksts] : Betmens pret Supermenu: Taisnibas ritausma : trilleris / directed by Zack Snyder ; sars: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. - Latvija : Film Distribution, 2016. - 1 DVD (145 min.). - Regions: 2, 5.

Pasaku dziesmas [skaņu ieraksts] / Dziesmas dziedāja: Dāvis Apalītis, Ella Bērziņa, Elizabete Pujāte, Evelīna Stiene, Gunda Leine u.c. ; Dziesmas mācīja: Ilga Reizniece, Edīte Putiņa, Vita Siliņa, Inga Stafecka ; Ierakstā piedalījās: Ilga Reizniece, vijole, kokles, stabule, zobas; Gints Sola, ģitāra; Mikus Čavars, perkusijas. - skaņu disks. - [Rīga] : UPE tuviem un tāliem, 2005. - 1 skanu disks (43'40). - (Tautas mūzikas kolekcija). - Nos. no diska.

        Saturs: 1.Dūmi kūp, mežiņš deg; 2.Lācīt's kāpa ozolā; 3.Kas kaitēja nedzīvoti; 4.Kas tur mežā rībēja; 5.Ai, caunīte, vāverīte; 6.Teter's ņēma irbes meitu; 7.Ko, runcīti, tu domāji; 8.Es biju puisīt's; 9.Garā pupa; 10.Čī čī, zīlīte; 11.Ai, circenīti; 12.Kur, pelīte, tu tecēji; 13.Āzīti, bucīti; 14.Māte gāja klētī; 15.Es maziņis muižnieciņis; 16.Ozeits; 17.Sieviņa turēja; 18.Man bij' viena raiba gove.        -- TAUTAS MŪZIKA. -- MŪZIKA BĒRNIEM

Jurgevica, Ieva.  Bērnu modītes / Ieva Jurgevica; Vitas Lēnertes vāka un iekārtojuma dizains; Ievas Andersones fotogrāfijas; red. Ilze Sausiņa; izd. noformējumā izmantoti vektorzīm. no GraphicSock.com. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 55, [1] lpp. : krās. il.; fotogr.        ISBN 9789934061684.

Šmēdiņa, Elita.  Lelles : kā izveidot autorlelli / Elita Šmēdiņa ; redaktore Baiba Vītola ; Vitas Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 61, [3] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm.        ISBN 9789934044946.        Leļļu izgatavošana - Amatieru rokasgrāmatas. Polimērmāla izstrādājumi - Tehnika - Amatieru rokasgrāmatas.

Rowling, J. K.  Harry Potter and the cursed child : parts one and two / J. K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne. - Special rehearsal edition script. - London : Little, Brown, 2016 (Clays Ltd). - 343 p.        ISBN 9780751565355.

Parvela, Timo.  Ella un draugi / Timo Parvela ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; māksliniece Sabīne Vilharma ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (PNB Print). - 139, [3] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934053931.        Bērnu stāsti, somu.

Treversa, Pamela L.  Mērija Popinsa atgriežas / Pamela L. Treversa; no angļu val. tulk. Vizma Beļševica, Ieva Elsberga; Ilzes Isakas vāka dizains; red. Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 274, [1] lpp. : il. - ("Lasītprieks!"). - Pirmo reizi latviešu valodā pilns izdevums --Uz vāka.        ISBN 9789934051555.  

 365 joki / sarūpējis Andris Tiļļa ; karikatūras: Kate Šterna ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; mākslinieciskais noformējums: Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 126 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Anekdote ir kā pipariņš - piedod ikdienai joka asumiņu! Šajā anekdošu izlasē akcentēta asprātība un paradokss. Sirsnīgu joku pilnu ikdienas ritmu!. - "Starpbrīži bērniem un vecākiem"--Uz vāka.        ISBN 9789934151781.        Anekdotes - Latvija. Latviešu asprātība un humors.

Smeila, Hollija.  Nepiemērotā modele / Holija Smeila; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa; red. Aldis Vēvers; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 366, [1] lpp.        2. grām.        ISBN 9789934062193.

Rauda, Pireta.  Princese pa pastu / Pireta Rauda ; no igauņu val. tulk. Maima Grīnberga ; red. Inese Zandere; dizains Dans Mikins; dizaina adaptācija Ūna Laukmane. - Rīga : Liels un mazs, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 106, [3] lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Tobias ja teine B.        ISBN 9789934533525.        Bērnu stāsti, igauņu.

Sprūža, Janīna.  Lieliskā Golfa Četrinieka izglābšana : pasaulē pirmā golfa pasaka / Janīna Sprūža. - Rīga : Leader Marketing, 2016. - 33, [2] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - (Sērija "Sporta pasaka"). - Ar grāmatas palīdzību bērni iepazīs un iemīlēs golfu. Grāmatas galvenie varoņi - golfa rezultāti PARs un Lieliskais Golfa Četrinieks (Holinvans, Albatross, Īgls un Bērdijs), kā arī zēns vārdā Stefans. Grāmatā ir speciāla nodaļa "Iepazīšanās ar golfu", kura iepazīstina lasītāju ar golfa laukumu, vēsturi, spēles noteikumiem un pat ar golfa nūjām. - Ziņas par autori precizētas ISBN aģentūrā. . - "Pasaka visiem, jo īpaši golferiem - maziem un lieliem, esošajiem un topošajiem. Daļēji balstīta uz patiesiem notikumiem"--Uz vāka.        ISBN 9789934859113.        Golfs - Literatūra bērniem. Literārās pasakas. Golfs - Daiļliteratūra bērniem.Vērdiņš, Kārlis.  Tētis / Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - 64 lpp. : il.        ISBN 9789934533549.

Mans luksofors / no krievu valodas tulkojusi Gita Andersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Ķīna). - [10] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - 003-. - Cietlapu grāmata. . - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. . - "Ieslēdz luksoforu un mācies satiksmes noteikumus!"--Uz vāka. . - Grāmatai pievienots luksofors-rotaļlieta.        ISBN 9789934059117.        Ceļu satiksmes drošība - Literatūra bērniem. Ceļa zīmes un signāli - Literatūra bērniem.

Blaitona, Enida.  Slavenais piecnieks / Enida Blaitona ; no angļu val. tulkojusi Ilze Vasmane ; māksliniece Una Leitāne ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 179, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!).        2. daļa. Atkal jauni piedzīvojumi.        ISBN 9789934007668.

Kas ir cilvēka ķermenī? / Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Ķīna). - [14] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - 003-. - Cietlapu grāmata. . - "Kas tur ir?"--Uz vāka. . - Grāmata ar modeli. . - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.        ISBN 9789934058684.        Cilvēka ķermenis - Literatūra bērniem. Cilvēka anatomija - Literatūra bērniem.

Draudzība ir brīnums : my little pony=Mans mazais ponijs : komiksu albums / tulk. Diāna Alksne; teksts Katie Cook; zīm. Andy Price; krāsas Heather Breckel; vāka dizains Amanda Conner; vāka krāsas Paul Mouns. - Rīga : Egmont Publishing, 2016. - [96] lpp. : krās. il.        ISBN 9789934163074.        Komiksi. Bērnu stāsti.

Nonna, Fabiola.  Stāsts par mopsi Karlu, kas pazuda un laimīgi atgriezās mājās / Fabiola Nonna, Lūkass, Veidenbahs; il. Joelle Tourlonisa; no vācu val. tulk. Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - [24] lpp. : krās. il.        ISBN 9789984236087.

Lendijs, Dereks.  Blēžagabals Jaukums : kaulainais detektīvs / Dereks Lendijs; no angļu val tulk. Ieva Zālīte; red. Guntis Kalns; projekta vad. Bārbala Simsone; vāka dizainu adap'tēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 301, [1] lpp. : il. - Nāvīgi slavens bestsellers -- Uz vāka.        ISBN 9789934060267.

Bresnere, Liza.  Sapnis katrai naktij / Liza Bresnere; no franču val. tulk. Lelde Braķe-Klaverī; māksl. Frederiks Manso; kaligrāfijas māksl. Duns Cjans; lit. kons. Sanita Būma; ķīniešu val. kons. Agita Baltgalve. - [Rīga] : Sapņu spalva, 2016 (PNB Print). - 62, [1] lpp. : kaligr.; krās. il.        ISBN 9789934861307.

Nonna, Fabiola.  Stāsts par mopsi Karlu, kas pazuda un laimīgi atgriezās mājās / Fabiola Nonna, Lūkass, Veidenbahs; il. Joelle Tourlonisa; no vācu val. tulk. Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - [24] lpp. : krās. il.        ISBN 9789984236087.

Bresnere, Liza.  Sapnis katrai naktij / Liza Bresnere; no franču val. tulk. Lelde Braķe-Klaverī; māksl. Frederiks Manso; kaligrāfijas māksl. Duns Cjans; lit. kons. Sanita Būma; ķīniešu val. kons. Agita Baltgalve. - [Rīga] : Sapņu spalva, 2016 (PNB Print). - 62, [1] lpp. : kaligr.; krās. il.        ISBN 9789934861307.

Starks, Ulfs.  Proti svilpot, Juhanna? / Ulfs Starks; māksl. Anna Hēglunda; no zviedru val. tulk. Inga Grezmane; red. Inese Zandere; korektore Guna Kalniņa; dizains Ūna Laukmane; zviedru val. kons. Mudīte Treimane. - Rīga : Liels un mazs, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 56, [3] lpp. : krās. il.        ISBN 9789934533617.

Romanišina, Romana.  Zvaigznes un magoņu sēkliņas / Romana Romanišina; il. Andrijs Lesivs; no ukraiņu val. tulk. Māris Salējs; red. Ingmāra Balode; korekore Guna Kalniņa; dizaina adaptācija Ivs Zenne. - Rīga : Liels un mazs, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - [22] lpp. : krās. il.        ISBN 9789934533686.

Kerliņa, Mirdza, 1949-.  Brāļi grābekļi / Mirdza Kerliņa ; Evijas Stukles-Zuitiņas ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 23, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934152313.

Arhona, Huans.  Govs / Huans Arhona; il. Lusiano Losano; no spāņu val. tulk. Leons Briedis; red. Inguna Cepīte; korektore Daina Vilemsone; makets Kima Abramova. - Rīga : Pētergailis, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - [27] lpp. : il. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789984334233.        Bērnu stāsti, spāņu.

Blaitona, Enida.  Slavenais piecnieks / Enida Blaitona ; no angļu val. tulkojusi Ilze Vasmane ; māksliniece Una Leitāne ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 179, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!).        2. daļa. Atkal jauni piedzīvojumi.        ISBN 9789934007668.

Lendijs, Dereks.  Blēžagabals Jaukums : kaulainais detektīvs / Dereks Lendijs; no angļu val tulk. Ieva Zālīte; red. Guntis Kalns; projekta vad. Bārbala Simsone; vāka dizainu adap'tēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 301, [1] lpp. : il. - Nāvīgi slavens bestsellers -- Uz vāka.        ISBN 9789934060267.

Teilore, Katrīna.  Daringemhola : romāns / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNB Print). - 252, [1] lpp. - "Katrīna Teilore. Daringemhola: Mantojums; Lēmums; Atgriešanās"--[1.] lpp.        [3. grām.]. Atgriešanās.        ISBN 9789934061912.        Vācu romāni.

Pēca, Monika.  Septiņas dienas bez : [romāns] / Monika Pēca; no vācu val. tulk. Inese Miesniece; Arņa Kilbloka vāka dizains; red. Margarita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp.        ISBN 9789934060397.

Avotiņa, Daina, 1926-.  Nezūdošā vērtība : [romāns] / Daina Avotiņa; red. Daina Grūbe; māksl. Vita Lēnerte; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 334, [1] lpp.        ISBN 9789934061448.

Tarkšķi.  Tarkšķi ganos [skaņu ieraksts] / Tarkšķi, fokloras kopa ; [u.c. mūziķi]. - [Latvija] : Lauska, 2013. - 1 CD (50:30) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([32] lpp. : il. ; 13 cm). - Piel. anot. un dziesmu teksti latviešu un angļu val.        Cep, māte, kukuli (1:45) -- Zvirbul's brauca (2:09) -- Trīs gani ganos (1:43) -- Muižnieciņš (2:02) -- Cīruli, cīruli (2:29) -- Kā tur bija (2:42) -- Rubenītis (1:14) -- Stabules (2:19) -- Gotiņ, mana (1:12) -- Līsti, līsti (1:34) -- Es bij' puika (2:52) -- Ar gailīti Rīgā braucu (2:11) -- Tūdaliņš (3:22) -- Šmickus (2:48) -- Beķer' cepti klinģerīši (2:49) -- Pirkstiņš (1:55) -- Tā jāj kundziņš (2:28) -- Neviens putn(i)s (3:10) -- Aijā, bērniņ, pūpo (3:18) -- Baltaitiņa (3:25) -- Sadziedam(i) mēs māsiņas (2:42) -- Cīrulis un pūcīte [video].        ISBN 9789934827631.        Bērnu dziesmas, latviešu. Tautasdziesmas, latviešu.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »