Jaunieguvumi septembrī

Ziņa publicēta 05.10.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Bērnu literatūras nodaļas krājumā iegādāti 2016.gada septembra mēnesī.

 Pieskārieni Madonas pusei / sastādīja Sarmīte Radiņa; vāka foto. Oļģerts Skuja; grāmatas dizains Māris Pidiks. - Madona : Madonas novada bibliotēka, 2016 (Erante). - 99, [1] lpp. : krās. il.; foto.        ISBN 9789934149030

Dikinsa, Rozija.  Mācamies programmēt ar Scratch / Rozija Dikinsa, Džonatans Melmots, Lūija Stovela; programmēšanas konsultanti Bērbenks Grīns, Džonatans Skjūzs; il. Šovs Nīlsens; dizains Mets Prestons, eilija Velsa; no angļu val. tulk. Sabīne Trēde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 95, [1] lpp. : krās. il. tab. - Veido spēles un animācijas! Uzzīmē pats savus tēlus! Spēlē mūziku un skaņas! Vienkārši programmēt pat iesācējiem! --Uz vāka.        ISBN 9789934058738.

Ikstena, Nora, 1969-.  Mātes piens / Nora Ikstena ; redaktori Vents Zvaigzne,Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets ; Ilva Skulte, pēcvārds ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 175, [1] lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; IX). - Pēcvārds latviešu un angļu val.        9. grām.        ISBN 9789934546013.        Vēsturiskā proza, latviešu.

Janpaule, Justīne, 1989-.  Tālsaruna / Justīne Janpaule ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, ©2015 (McĀbols poligrāfija). - 52, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934121012.        Latviešu dzeja.

Vērdiņš, Kārlis, 1979-.  Pieaugušie / Kārlis Vērdiņš ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, ©2015 (Dardedze hologrāfija). - 81, [1] lpp. ; 19 cm + CD. - Pielikumā CD: Dionīss / Sigma ; tekstu autors Kārlis Vērdiņš.        ISBN 9789934512612.        Latviešu dzeja.

Gripari, Pjērs.  Labais velniņš un citas Brokā ielas pasakas / Pjērs Gripari; no franču val. tulk. Katrīna Kukaine; māksl. Elita Šmēdiņa; lit. kons. Dace Lāže; makets Ilze Reitere. - [Rīga] : Omnia Mea, 2016. - 87 lpp. : il.        ISBN 9789934834356.

Martina, Ruta.  Ceļā / teksts Ruta Martina; il. Alans Sanderss; no angļu val. tulk. Eva Jansone; red. Ilze Collenkopfa; korektors Edžus Zakss-Salputra. - Rīga : Egmont, [2016]. - [14] lpp. : krās. il. - ("Mazie pētnieki"). - Atver atlokus un izpēti dažādus transportlīdzekļus! Vairāk nekā 30 atloku! --Uz vāka.        ISBN 9789934162770.

Mazajiem pavāriem : vienkāršas receptes saldu un sāļu kārumu gatavošanai / red. Ilze Collenkopfa; no angļu val. tulk. Diāna Alksne; korektors Edžus Zakss-Salputra. - Rīga : Egmont, 2016. - 63, [1] lpp. : krās. il.; foto.        ISBN 9789934162695.

Štefensmeijers, Aleksandrs.  Līzelote apslimusi / Aleksandrs Štefensmeijers; no vācu val. tulk. Irīda Miska; atb. red. Santa Jirgensone; tehn. red. Irēna Soide; makets Ivars Vimba. - Riga : Jumava, [2016]. - [24] lpp. : krās. il.        ISBN 9789934115943.

Spēles visiem gadalaikiem. - Rīga : J.LV., [2016] (Zelta Rudens Printing). - 63 lpp. : krās. il.        ISBN 9789934119231.

Latviešu dziesmas bērniem [notis] : notis, akordi, dziesmu teksti : dziesmas bērniem, skolēniem un viņu vecākiem / notis izdošanai sagatavoja Juta Bērziņa ; izpildproducents Guntars Račs. - Rīga : MicRec, 2016. - 107 lpp. : notis. - (100 populārākās dziesmas). - Pielikumā CD "Vislabākās latviešu dziesmas bērniem".        2. daļa. (Vecās, labās...).        ISBN 9790900505347. . - ISBN 4750329155221.

Raudupe, Rudīte.  Mincis Brincis / Rudīte Raudupe; Zanes Lūses il.; dizains Laura Lūse. - Rīga : Madris, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - [32] lpp. : krās. il.        ISBN 9789984315799.  

Kollodi, Karlo.  Pinokio piedzīvojumi / Karlo Kollodi ; ilustrējis Roberts Ingpens ; no itāļu val. tulkojusi Silvija Ķuze ; tekstus 6.-7. lpp. un 207. lpp. tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 207, [2] lpp. : il.        ISBN 9789934060663.

Vordermane, Kerola.  Ilustrēta rokasgrāmata matemātikā skolēniem un vecākiem / Kerola Vordermane ... u.c. ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; tulkojuma redaktore Rudīte Kriķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 264 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley book). - Autore uzrādīta uz grāmatas vāka. . - Alfabētiskais rādītājs: 258.-262. lpp.        ISBN 9789934058769.        Matemātika - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Ģeogrāfija : enciklopēdija skolēniem / written by John Woodward; consultant Kim Bryan; no angļu val. tulk. Dace Markota, Elga Rusmane, Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 304 lpp. : diagr.; krās. il.; foto.; tab. - (DK: Dorling Kindersley).        ISBN 9789934061394.

Latvijas Radio vakara pasaciņa "Labu nakti-50" [skaņu ieraksts] : Latvijas Radio teātris / Veras Singajevskas ievadvārdi un pēcvārds ; mākslinieki Jānis Anmanis, Meldra Bula ; pasakas lasa Harijs Misiņš, Velta Līne, Kārlis Trencis, Harijs Liepiņš, Edgars Lipors, Rūdolfs Plēpis...[u.c.] ; komponisti Arvīds Žilinskis, Zigismunds Lorencs, Ungars Savickis, Elga Īgenberga, Andris Eniņš...[u.c.]. - Rīga : Latvijas Radio 1964-2014, 2014. - 2 skaņu diski (79:49)(78:54).        Saturs: CD1: 1.Par pasaciņu (2014) ; / Veras Singajevskas ievadvārdi. 2.Par koka līgavu. Labu nakti (1964) ; / ebreju tautas pasaku stāsta Harijs Misiņš ; Arvīds Žilinskis, dzied Jānis Zābers. 3.Par gailīti. Pulkstens 9 jau zvana (1968) / Ilgas Sirmeles pasaku stāsta Harijs Misiņš ; Arvīds Žilinskis, dzied Edgars Zveja. 4.Ugunskaralis. Velc, pelīte (1974) / Ilgas Gailes pasaku stāsta Vilma Lasmane ; L.t.dz. dzied Ilmārs Jargans. 5.Zaķu gans. Zaķīša sapnis (1982) / latviešu tautas pasaku stāsta Harijs Liepiņš ; Zigismunds Lorencs, dzied "Knīpas un knauķi". 6.Eža kažociņš. Aiz kalniņa mēnestiņis (1984) / Plūdoņa poēmu lasa Pēteris Liepiņš ; Aleksandrs Būmanis, dzied Zigda Martinsone. 7.Vinnijs Pūks un viņa draugi (1985) / lomās Āris Rozentāls, Vera Singajevska, Rūdolfs Plēpis, Edmunds Freibergs ; komponists Ungars Savickis. 8.Sarunas ar tīģeri (1987) / stāsta Rūdolfs Plēpis un Mārtiņš Strelēvics ; komponists Ungars Savickis. 9.Herbe ar lielo cepuri (1989) / stāsta Pēteris Liepiņš un Rūdolfs Plēpis ; komponists Ungars Savickis. 10.Klāra Klukste (1990) / lomās Vera Singajevska, Helēna Laukmane u.c. ; komponiste Elga Īgenberga. CD2: 1.Kaņepītis (1994) / Skaidrītes Kaldupes pasaku lasa Esmeralda Ermale, Laila Kirmuška, Dainis Porgants, Andris Morkāns. 2.Lielās pļavas iemītnieki (1996) / lasa Dina Lācara un Jānis Makovskis ; komponists Andris Eniņš. 3.Muzikālā pasaka (1998) / Ērika Ķūļa pasaku stāsta Santa Didžus un Edgars Lipors ; komponists Andris Eniņš. 4.Gudrā meita (2000) / latviešu tautas pasaku stāsta Juris Lejaskalns. 5.Lācis un pelīte (2004) / Kārļa Skalbes pasaku stāsta Vera Singajevska. 6.Sniegpulkstenīte (2005) / Annas Sakses pasaku stāsta Imants Skrastiņš. 7.Paceplītis (2007) / vācu tautas pasaku stāsta Rūdolfs Plēpis. 8.Mazā sardīne (2010) / franču tautas pasaku stāsta Kaspars Zāle ; komponists Ungars Savickis. 9.Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā / lasa, dzied un muzicē Edgars Lipors ; komponists Kristians Hartmans. 10.Par pasaciņu... / Veras Singajevskas pēcvārds.        -- MŪZIKA BĒRNIEM.

Latviešu dziesmas bērniem [notis] : notis, akordi, dziesmu teksti / sast. Juta Bērziņa ; izpildproducents Guntars Račs. - Rīga : MicRec, 2015. - 104 lpp. : notis. - (100 populārākās dziesmas). - Grāmatā apkopotas dziesmas no populārajām Latvijas radio pasakām, kā arī no slavenām un jau par leģendārām uzskatītajām animācijas filmām, teātru izrādēm un kinofilmām. . - Pielikumā: CD (Vislabākā latviešu dziesmu izlase bērniem).        1. daļa.        ISBN 9790900504647.

Aspazija, 1865-1943.  Sēd uz sliekšņa pasaciņa [skaņu ieraksts] / Aspazija; lasa Kārlis Trencis. - [Rīga] : Dagmāra Stereo, [2016]. - 1 CD. - Jaunako klašu skolēniem -- Uz vāka.

Māmiņas šūpuļdziesmas [Skaņu ieraksts] : mūzika pirmsskolas bērniem : [Instrumentālā mūzika]. - skaņu disks. - Rīga : Dagmāra Stereo, [2016]. - 1 CD (50:31). - Nos. no diska. . - Mūzika šajā izlasē ir sakārtota un aranžēta pavisam mazajiem klausītājiem. Maigās un romantiskās melodijas ar savu liego skanējumu palīdzēs radīt miera un miega noskaņu --Uz vāka.        Saturā: 1.Laiks gulēt; 2.Trīs mazie pelēni; 3.Dziesmiņa; 4.Tālu tālu; 5.Rīt no rīta būs rasa; 6.Vectētiņa pulkstenis; 7.Mīļā pasaka; 8.Saulīte aizgāja gulēt; 9.Kaķēns un zilonēns; 10.Deja; 11.Vēls vakars; 12.Mana istaba; 13.Lācēns; 14.Naktstaureņi; 15.Vakara melodija; 16.Vecās dzirnavas; 17.Divas spāres; 18.Lietus mākonis; 19.Saldie sapņi.        -- MŪZIKA BĒRNIEM.

Latviešu tautas pasakas [skaņu ieraksts] / lasa Kārlis Trencis. - [Rīga] : Dagmāra Stereo, [2016]. - 1 CD.

Latviešu tautas dziesmas [skaņu ieraksts]. - [Rīga] : Dagmāra Stereo, [2016]. - 1 CD + Notis un vārdi pielikumā. - Kā vismazākajiem, tā lielākajiem bērniem- gudrs padomiņš un dzīvesprieks rodams tieši tautas dziesmu pūrā! --Uz vāka.

Rikikī piedzīvojumi [skaņu ieraksts] / lasa Ninuce Leimane. - [Rīga] : Dagmāra Stereo, [2016]. - 1 CD. - Pirmsskolas bērniem --Uz vāka.

Mazajiem pavāriem : vienkāršas receptes saldu un sāļu kārumu gatavošanai / red. Ilze Collenkopfa; no angļu val. tulk. Diāna Alksne; korektors Edžus Zakss-Salputra. - Rīga : Egmont, 2016. - 63, [1] lpp. : krās. il.; foto.        ISBN 9789934162695.

Rungulis, Māris, 1950-.  Pastaiga mirušo pilsētā : Pārupes spoku stāsti / Māris Rungulis ; mākslinieks Kristians Brekte ; redaktore Inese Zandere ; dizains Ūna Laukmane. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - 158, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934533693.

Laukmane, Maija, 1953-.  Divdesmit pieci mākoņi / Maija Laukmane; māksl. Signe Ērmane; red. Iluta Moldane-Greiškalne; korektore Vineta Mellenberga. - Rīga : Annele, 2016. - 64 lpp. : krās. il.        ISBN 9789934559013.

Patarēns, Žans Fransuā.  1000 padomu stilīgai meitenei : kā kļūt par ideālu meiteni! ...vai gandrīz ideālu meiteni / Žana Fransuā Patarēna teksts ; no franču val. tulkotāja, redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 253, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - 013-. - "Mademoiselle ilustrācijas"--Titullapā.        ISBN 9789934060045.        Meitenes - Dzīves prasmju rokasgrāmatas. Meitenes - Dzīves veidošana - Dažādi fakti. Imidžs - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Reiz pasaku zemē / pasakas pārstāstījusi Gizela Fišere, Bianka Bauere-Štadlere, Regīna S. Rosdočere; māksl. Felicita Kūna; no vācu val. tulk. Sarma Neimane. - Rīga : Madris, 2016. - 127 lpp. : krās. il.        ISBN 9789984315072.

Tremeins, Džons.  Burvju triki / Džons Tremeins ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore Iveta Ikale ; illustrator: Marc Turner. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 120 lpp. : krās. il. ; 31 cm. - "Soli pa solim atklāj skaitļu un papīra triku un maģisko ilūziju noslēpumus!" --Uz vāka.        ISBN 9789934046926.       Burvju triki.

Brigadere, Anna, 1861-1933.  Sprīdītis : pasaka 7 tēlojumos / Anna Brigadere ; ar Leldes Stabulnieces ilustrācijām ; atb. redaktore Alīna Melngaile ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2016. - 71 lpp., il. - Pasaku luga „Sprīdītis” stāsta par puisēnu, kuram nākas dzīvot pie nejaukās pamātes, un jau agri Sprīdītim jāsāk pašam rūpēties par sevi. Tāpēc Sprīdītis nolemj doties pasaulē meklēt laimi.        ISBN 9789934119668.

Strelēvica, Daina.  Kaķīša dzirnaviņas : ludziņa bērniem / Daina Strelēvica; luga pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem; Valda Zilvera mūzika; Jūlijas Podskočijas māksl. noformējums. - Rīga : J.L.V., 2016. - [28] lpp. : krās. il. + 1 CD.        ISBN 9789934119415.

Parvela, Timo.  Pauls raksta blogu / Timo Parvela; no somu val. tulk. Ingrīda Peldekse; red. Guna Pitkevica; māksl. Pasi Pitkenens. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 ({PNB Print). - 95, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934055577.

Latviešu fabulas / autoru kolektīvs ; sast. Inta Kalniņa ; māksliniece Jekaterina Grjazeva ; redaktore Ilze Čerņevska ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2016. - 166 lpp. : il.        ISBN 9789934534348.

Valjamss, Deivids.  Puika kleitā / Deivids Valjamss ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; Kventina Bleika ilustrācijas ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 231, [8] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.        ISBN 9789934056932.        Bērnu stāsti, angļu.

Valks, Jānis.  Rakstu vācēja ceļš / Jānis Valks; māksl. Artūrs Bērziņš; red. Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934043284.        Fantastiskā proza, latviešu.

Ilustrētie spoku stāsti / no angļu val. tulk. Lilija Berzinska; red. Daina Grūbe; ilustrējis Hosē Emroka Floress; dizains Sam Whibley. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 286, [1] lpp. : krās. il.        ISBN 9789934057786.

Hējers, Dāns.  Pamestais kaps un citi spoku stāsti / Dāns Hējers; Jonnas Bjērnšērnas ilustrācijas; red. Daina Grūbe; no zviedru val. tulk. Ieva Pudure. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 62, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934059940.

Tamms, Henriks.  Nindzja Timijs un ceļojums uz Sansoriju / Henriks Tamms ; no zviedru val. tulkojusi Rute Lediņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 210, [2] lpp. : il. - 7+.        ISBN 9789934063480.

Hantere, Ērina.  Klanu kaķi / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 367 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Klanu kaķi / Ērina Hantere ; 1).        [2. grām.]. Uguns un ledus.        ISBN 9789934057946.        Jaunatnes proza, angļu. Kaķi - Daiļliteratūra bērniem.

Ardlejs, Nīls.  101 lielisks dabaszinību eksperiments / Nīls Ardlejs ; [no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; tulkojuma redaktore Rudīte Kriķe]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 119, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - (DK: Dorling Kindersley). (Soli pa solim). - Rādītājs: [120]. lpp.        ISBN 9789934062186.        Zinātne - Eksperimenti - Literatūra bērniem. Dabaszinātnes - Eksperimenti - Literatūra bērniem. Zinātniskās spēles - Literatūra bērniem. Dabaszinātnes - Literatūra bērniem.

Timrots, Pauls, 1967-.  Dzelzceļš un vilcieni / Pauls Timrots ; māksliniece Gundega Muzikante ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 39 lpp. : ilustrācijas ; 25 x 30 cm. - P. Timrota grāmatā uzzināsi daudzas brīnumainas lietas, ko cilvēki ir paveikuši pirms Tavas dzimšanas! Grāmata stāsta par vilcieniem un dzelzceļu, par šīm divām lietām, kuras ir mainījušas pasauli. Mūsdienās cilvēka ikdiena un Latvijas attīstība nav iedomājama bez dzelzceļa, kas turpina vienot ļaudis, pilsētas un valstis. - "Izdevums tapis sadarbībā ar VAS "Latvijas Dzelzceļš", atzīmējot Dzelzceļam Latvijā 155 gadus"--Titullapas otrā pusē.        ISBN 9789934062940.        Dzelzceļi - Literatūra bērniem. Dzelzceļi - Vēsture - Literatūra bērniem. Vilcieni - Vēsture - Literatūra bērniem.

Frīdis un Maksis : priekšā lasāmā grāmata / Geschichten von Ingrid Pabst ; Illustrationen von Anne Suess ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Ķīna). - [27] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - 002-. - "Aizraujošs stāsts bērniem no 2 gadu vecuma"--Uz vāka.        ISBN 9789934059759.        Bērnu stāsti.

Rīvs, Filips.  Olivers un jūrmices / Filips Rīvs [teksts], Sāra Makintaira [ilustrācijas] ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Fīrere ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 201, [6] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.        ISBN 9789934059346.        Bērnu stāsti, angļu.

Kikas Mikas enciklopēdija : iepazīsti sevi un pasauli / sakārtojusi: Egle Čebatoriene, Vaida Dubickiene; tulk. no lietuviešu val. Marika Taube; il. Lina Žutaute. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 123, [5] lpp. : il.        ISBN 9789934062063.

Hējers, Dāns.  Pamestais kaps un citi spoku stāsti / Dāns Hējers; Jonnas Bjērnšērnas ilustrācijas; red. Daina Grūbe; no zviedru val. tulk. Ieva Pudure. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 62, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934059940.

Bāra, Astra, 1934-.  Runā ar mani, māmiņ! : vingrinājumi un rotaļas bērna runas attīstības veicināšanai / Astra Bāra ; redaktore Indra Putre ; mākslinieks Edgars Švanks ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNB Print). - 46, [2] lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [47.] lpp. - Logopēde A. Bāras grāmata adresēta vecākiem, pedagogiem un ikvienam, kas piedalās bērna audzināšanā un personības veidošanā. Tajā var atrast praktiskus ieteikumus vingrinājumiem, spēlēm un masāžām, ar kuru palīdzību tiks veicināta mazuļa runas prasme un arī viņa vispusīga attīstība.        ISBN 9789934057366.        Logopēdija - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

Lasi un vērtē! : lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un jauniešu žūrija" 15 gadu pieredze / sastādītāja Māra Cielēna ; dizains: Rauls Liepiņš ; izmantoti Ligitas Ieviņas, Veltas Knikstes fotoattēli. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, ©2015. - 40 lpp. : diagr., il. ; 25 cm. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789984869711.        Lasīšanas veicināšana - Latvija. Jaunieši - Latvija - Grāmatas un lasīšana. Bērni - Latvija - Grāmatas un lasīšana.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »