Jaunieguvumi decembrī

Ziņa publicēta 02.01.2019
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Bērnu literatūras nodaļas krājumā iegādāti 2018.gada decembra mēnesī.

Kļavis, Aivars, 1953-.  Ceļš uz nezināmo zemi / Aivars Kļavis ; Emīla Mozgas ilustrācijas ; Toma Lūša vāka dizains ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; Ievas Čīkas autora foto ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 298, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 20 cm. - (Ceļš uz nezināmo zemi (triloģija) / Aivars Kļavis ; Trešā grāmata). - Triloģijas trešajā grāmatā "Asinis uz dzintara" galvenais varonis virsaiša dēls Ulriķis spiests kāpt laivā kopā ar mežonīgiem, dzīvē daudz redzējušiem vīriem, kas ved uz Romu dzintaru. Tālajā, noslēpumainajā Karnuntā nonāk tikai trīs no viņiem. Bet arī tur puisim ilgi palikt nav lemts. Līst asinis, nokrāsojot dzintaru tumši sarkanu. Kad Ulriķis beidzot sasniedz kuršu krastu, izrādās – cilts nonākusi krustcelēs. Tai jāizvēlas: doties uz dienvidiem un kļūt par daļu no kādas varenākas tautas vai iet uz ziemeļiem pretī nezināmajam, toties saglabājot savu neatkarību, savus dievus un senču tradīcijas. Tāds ir jautājums, uz kuru jaunajam kuršu ķoniņam tagad jāatrod atbilde. - Vidējā skolas vecuma bērniem.
        3. grāmata. Asinis uz dzintara.
        ISBN 9789934079412.
        Jaunatnes proza, latviešu.

100 grāmatas bērniem : Rīgas Centrālās bibliotēkas izstādes katalogs, 1918-2018 / Teksts: Ingūna, Stranga, Evita Hofmane ; bibliogrāfijas sastādītāja: Zinta Geršmane ; redaktore: Agra Turlaja ; māksliniece, maketētāja: Laima Brauna. - [Rīga] : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2018. - 113 lpp. : attēli, fotogrāfijas.
        ISBN 9789934871412.

Garā pupa : 2018 : dzejas grāmata bērniem / sastādītāja un redaktore, komentāri un atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas: Liene Mackus ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - Rīga : Ascendum, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 191 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Vidējā skolas vecuma bērniem. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā. - Autori: Aspazija, Uldis Auseklis, Eduards Aivars, Andris Akmentiņš, Ineta Atpile-Jugane, Arnolds Auziņš, Eriks Ādamsons, Jānis Baltvilks, Anna Belkovska, Ērika Bērziņa, Anna Brigadere, Indra Brūvere-Daruliene, Pēters Brūveris, Māra Cielēna, Māris Čaklais, Dagnija Dreika, Ārija Elksne, Inga Gaile, Semjons Haņins, Alberts Kronenbergs, Edvards F. Kuks, Imants Lasmanis, Maija Laukmane, Vitauts Ļūdēns, Andra Manfelde, Aivars Neibarts, Vladimirs Novikovs, Leons Paegle, Inese Paklone, Jānis Peters, Vilis Plūdons, Marts Pujāts, Rainis, Uģis Rotbergs, Valdis Rūmnieks, Māris Salējs, Ieva Samauska, Ontons Slišāns, Ilmārs Šlāpins, Gunta Šnipke, Toms Treibergs, Andrejs Upīts, Ojārs Vācietis, Visvaldis Vecvagars, Sandra Vensko, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Inese Zandere, Andris Zauers, Imants Ziedonis, Egīls Zirnis u.c.
        ISBN 9789934856099.
        Bērnu dzeja, latviešu. Bērnu dzeja. Skolas dzeja, latviešu. Autori, latviešu. 
        Biogrāfijas.

Bedīls, Deivids.  Vecāku aģentūra : izvēlies savu mammu un tēti / Deivids Bedīls ; Džima Fīlda ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Daina Grūbe ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 382, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
        ISBN 9789934074776.
        Bērnu stāsti, angļu. Vecāki un bērns - Daiļliteratūra.

Uz Briseli pēc šokolādes [spēle] : aizraujošs ceļojums visai ģimenei pa Eiropas Savienības valstīm! / Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē ; spēles autori: Aina Lazučenoka, Anna Bartuša, Ilona Cabule, Madara Bērtiņa ; grafiskais dizains: Inese Rimšāne. - [b.v.] : Eiropas Komisija ; Europe Direct, [2016]. - 1 spēles laukums ; 1 metamais kauliņš ; 6 koka figūriņas ; 32 kvadrātiņi ; 12 kartītes : ilustrācijas + spēles noteikumi 1 lp.

Mana "Priedīte" pasakās / Grāmatas tapšanā piedalījās: Gita Lancmane, Guna Ruļuka, Olga Fabiane... [u.c.] ; ilustrācijas: Patrīcija Auzāne, Erlīna Marianna O'Salivana, Sintija Bonda, Žanna Pērkone un Dzintra Gailuma. - Madona : Madonas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte", 2018 ("Erante"). - 40 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934197369.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »