“Protu un varu!”- konkurss lasītājiem.

Ziņa publicēta 05.04.2016
Lasītprasme un lasītprieks sākas ģimenē, turpina attīstīties skolā un atspoguļojas sabiedrībā. Dažādi pētījumi uzrāda pakāpenisku lasītprasmes kāpumu. To veicinājusi LNB- Gaismas pils un lasīšanas veicināšanas mērķprogramma “Bērnu žūrija”, LTV Lielā lasīšana, kopālasīšanas zibakcijas un citas aktivitātes, kas ļauj secināt, ka lasīt Latvijā ir moderni!

 Lai veicinātu lasītprasmi, Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa, sagaidot Madonas 90. dzimšanas dienu, aicina 2. un 3. klašu skolēnus piedalīties ātrlasīšanas un glītrakstīšanas konkursā “Protu un varu!”.

  Konkursam var pieteikties individuāli vai klašu kolektīvi izvirza labākos lasītājus un rakstītājus līdz 18.aprīlim personīgi vai pa t. 64821926 vai elektroniski biblioteka@madona.lv . Konkursa fināla datums tiks precizēts un paziņots dalībniekiem.


Spiediet uz šīs saites, lai lejupielādētu konkursa nolikumu. 

MNB BLN vadītāja Līga Fiļipova