Konkurss- mana diena internetā

Ziņa publicēta 31.10.2016
Informācija skolēniem - Tu jau zini, kas ir Vaifijs – zēns, kurš dzīvo internetā un gaida ikvienu ciemos. Kad Tu meklē kādu multlmu, skaties video vai nosūti foto klasesbiedram, kad klausies pasaku vai spēlē spēli – Tu ciemojies pie Vaifija. Ko Tu visbiežāk dari internetā? Piedalies konkursā un pastāsti to!

Informacija pedagogiem
Konkursa dalībnieki:1.-3. klases skolēni.
Katra klašu grupa tiks vērtēta atsevišķi.

Konkursa uzdevums:
1. Izdrukāt katram skolēnam vienu vai vairākus (pec Jūsu izvēles) pielikumā esošos pulksteņus;
2. Mudināt skolēnus aizpildīt pulksteņus ne mazāk kā 3 dienas pēc kārtas, ierakstot cikos un ko tieši (minot portālu, sociālo tiklu, spēļu utt. nosaukumus) skolēns dara internetā;
3. Apkopot darbus (no klases ne mazak ka 10 darbi) un iesūtīt konkursa organizatoriem elektroniskā formātā.

‌Norises laiks: 30. septembris – 15. novembris
Balva un vertešana: Vaifijs ar 40 minūšu izglītojošu programmu par drošību internetā viesosies pie 9 labāko darbu iesūtītājiem (tris skolas katēerijiem: rūpība; radošums; dalībnieku skaits; daudzpusīgs interneta lietojums; papildus tiks novērtētas pašu skolēnu atziņas par konkursa gaitu, ko jaunu uzzinājuši, ko iemācijuši citiem (brīvā formā).

Par rezultātiem dalībnieki tiks informēti līdz 2016. gada 21. novembrim. Darbus gaidām līdz 15. novembrim: vaijs@drossinternets.lv

Konkursu organizā Latvijas Interneta asociacijas “Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centrs.