Zināmi Ulda Ausekļa grāmatu atpazīšanas konkursa rezultāti!

Ziņa publicēta 09.11.2021
Paldies visiem, kuri piedalījās. Paldies par labajiem vārdiem. Gandarījums jūsu atbildēs lasīt, ka konkurss rosināja iepazīt mūsu novadnieka daiļradi, ka konkursa atbilžu meklēšana bija visas ģimenes kopdarbs un saturīgi pavadīts laiks internetā, jo bibliotēkas pašlaik slēgtas.

Visi konkursa dalībnieki atpazina Ulda Ausekļa grāmatu “Uz Klidziņu ar vienu koka zirdziņu”. Vismānīgākā bijusi fotogrāfija ar kafija krūzi. Grāmatu “Kūp kafija krūzē” atpazina tikai 4 dalībnieki.    

Pārsteiguma balvas par visām pareizām atbildēm saņem:

GABRIELA FALTIŅA, ANNA LĪBIETE un OSKARS LĪBIETIS.

   Veicināšanas balvas saņem:

AMANDA BONDARE, ANCE ROMANOVSKA UN IEVA DRAGONE. 

  Balvas varēs saņemt Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā pēc 15. novembra.

 Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja