Jaunieguvumi novembrī

Ziņa publicēta 30.11.2018
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Uzziņu lasītavas krājumā iegādāti 2018.gada novembra mēnesī.

Prīberga, Dagmāra, 1946-.  Mežģīņu mantojums Latvijā : praktiskā grāmata = Latvian lace heritage. Antique lace : a handbook / Dagmāra Prīberga ; dizains: Ilze Cihovska ; grafiskie zīmējumi: Aldis Prībergs ; tulkotāja Ingrīda Lāčkāja ; redaktore Elita Priedīte ; foto: Ojārs Griķis ... u.c. ; recenzentes: Aija Jansone, Silvija Kukle. - Rīga : Latviešu tautas mākslas savienība, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 304 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. - (Praktiskā grāmata). - Bibliogrāfija: 301.-304. lpp. - D. Prīberga balstoties uz zināšanām, ilggadējo pieredzi mežģīņu darināšanā, tautas lietišķās mākslas studijas "Bārbele" vadīšanā, Latvijas muzeju krājumu un amatu meistaru prasmju apzināšanā, kā arī organizējot prasmju mācības dažādās auditorijās, veikusi pētījumu, kas papildināts ar praktisku mācību materiālu. Grāmatā dots mežģīņu darināšanas Latvijā īss vēsturisks apskats, mežģīņu raksturojošie faktori un mežģīņu tehnoloģiju izpēte un analīze. - Teksts latviešu valodā, ievads un kopsavilkums arī angļu valodā, attēlu apraksti latviešu un angļu valodā.
        . Senās mežģīnes.
        ISBN 9789934149597.
        Mežģīnes un mežģīņu darināšana - Latvija - Vēsture. Rokdarbi - Latvija - Vēsture.

Latvijas Kultūras akadēmija. Rūtas Muktupāvelas un Andas Laķes zinātniskā redakcija.  Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija / Zinātniskie recenzenti: Dr. philol. Dace Bula, Dr. sc. soc. Tālis Tisenkopfs, PhD Guntis Šmidchens, Dr. sc. pol. Indra Ekmane ; zinātniskās redaktores: Dr. art. Rūta Muktupāvela, Dr. sc. soc. Anda Laķe ; autori: Mg. iur. Līga Ābele, Dr. sc. soc. Jānis Daugavietis, Mg. art. Kristīne Freiberga [u.c.] ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; fotogrāfs Jānis Deinats. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 446, [1] lpp. : diagrammas, tabulas, fotogrāfijas.
        ISBN 9789984237121.

Eiropas Savienība. Eiropas Komisija.  Stāvoklis savienībā 2018. gadā : Eiropas suverenitātes laiks / Žans Klods Junkers. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2018. - 173 lpp. : grafiki, tabulas.
        ISBN 9789279912061.

Saulīte, Zinta, 1973-.  Ērgļu novads skan / grāmatas teksts un sakārtojums: Zinta Saulīte, Mārīte Breikša. - [Ērgļi] : Ērgļu novada pašvaldības R. Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki" ; Biedrība "Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums", 2018. - [Madona] : Erante. - 535 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 526.-533. lpp. - Grāmata tapusi divu gadu laikā, un tajā apkopota Ērgļu novada koru, ansambļu, orķestru un muzikālās dzīves vēsture. Grāmatā ir apkopoti gan cilvēku atmiņu stāsti, gan daudzi periodikas, tajā skaitā "Stara" un "Ērgļu Kolhoznieka", Cēsu novada laikrakstu materiāli par koru vēsturi. Daudzi materiāli ir tapuši sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju, ar "Meņģeļiem", "Brakiem" un Sausnējas muzeju. Ērgļu novadam ir bagāta muzikālā vēsture un tradīcijas, uz kurām balstās tagadne, jo novadā joprojām dzied, spēlē un muzicē.
        ISBN 9789934864919.
        Koru kolektīvi - Latvija - Vēsture - Ērgļu novads. Vokālās grupas - Latvija - Ērgļu novads. Pūtēju orķestri - Latvija - Ērgļu novads. Mūzikas grupas - Latvija - Ērgļu novads. Komponisti - Latvija - Ērgļi (Ērgļu novads). Mūziķi - Latvija - Ērgļu novads. Mūzika - Latvija - Vēsture un kritika - Ērgļu novads. 
        Ērgļi (Ērgļu novads, Latvija) - Intelektuālā dzīve. Sausnēja (Ērgļu novads, Latvija) - Intelektuālā dzīve. Liepkalne (Ērgļu novads, Latvija) - Intelektuālā dzīve. Jumurdas pagasts (Ērgļu novads, Latvija) - Intelektuālā dzīve. Vējava (Ērgļu novads, Latvija) - Intelektuālā dzīve. 
        Biogrāfijas.

Pauli, Gunters.  Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze ; redaktori: Dace Markota un Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934079351.
        Zilā ekonomika. Inovatīvā uzņēmējdarbība. Ilgtspējība. Ilgtspējīga attīstība. Izgudrojumi.

 Soļi un pakāpieni laikā. Novadnieki triju paaudžu sarunās [videoieraksts] : pasākumu cikls / Indulis Zvirgzdiņš, Andris Trečaks, jaunsargi ; pasākuma vadītāja Sarmīte Radiņa ; video operators Kārlis Kumsārs. - Madona : Madonas novada bibliotēka, 2018. - 1 DVD. - Madonas novada bibliotēkā 2018. gada 18. oktobrī pasākumu cikls "Soļi un pakāpieni laikā". Novadnieku triju paaudžu sarunas par tēmu: vēsture.
        . vēsture.

 Die Wiener Sängerknaben Und Ihre Schönsten Weihnachtslieder [skaņu ieraksts] / Wiener Sängerknaben. - Germany : Warner Music Manufacturing Europe, 1993. - 1 skaņu disks.
        ISBN 022924457425.

 Cesvaines grāmata, IV / sakārtotāja, redaktore, korektore Sanita Dāboliņa ; konsultantes Dace Zvirgzdiņa, Ilga Holste ; māksliniece Linda Prātniece. - [Cesvaine] : Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība, 2018. - 848 lpp. : fotogrāfijas, pielikumā "Cesvaines grāmatas, IV" leļļu burtnīca.
        4. grāmata.
        ISBN 9789934872228.

 Man of the Year [videoieraksts] : Gada cilvēks = Человек года / galv. lomā Robin Williams. - Kaunas : UAB ACME, 2009. - 1 DVD (115min). - (Rīgas Viļņi. Izcilu filmu kolekcija ; 5). - Reģioni: 2, 5 ; Formāts: 16:9. - Vecuma ierobežojums: 13+. - Audio: krievu, angļu, liet. val. ; Subtitri: latv., krievu, liet., igauņu val. - Uz DVD 2006.g. ; Filma uzņemta kinokompānijā "Universal Pictures".

 Все княжество Монако. - Barcelona : Editions Molipor ; Editorial Escudo de Oro, S.A., [б.г.]. - 93, [3] с. : fotogrāfijas. - (6). - Русский ; 185 фотографий.
        6. grāmata.
        ISBN 3523650002066.

Starptautiskā studentu zinātniski pētnieciskā un mākslinieciskās jaunrades darbu konference "Mainīgā pasaule - jaunu risinājumu meklējumos". (Rīga, Latvija). Mainīgā pasaule - jaunu risinājumu meklējumos : RISEBA un AS "Rietumu Banka" Starptautiskās studentu zinātniski pētnieciskās un mākslinieciskās jaunrades darbu konferences zinātnisko rakstu krājums = Changing World – in Search for New Solutions : RISEBA and the JSC "Rietumu Banka" International students' Academic research and Artistic Creation Conference proceedings = Изменчивый мир - в поисках новых решений : сборник научных статей международной студенческой научно-исследовательской и творческой конференции RISEBA и AS "Rietumu Banka". - Nr. 1 (2015)-. - Rīga : RISEBA, 2015. - 248 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Latviešu, angļu, krievu valodā.
    ISSN 2256-0653.
        Bankas un banku darbība - Latvija - Kongresi, konferences utt. Augstskolas - Latvija - Pētniecība - Kongresi, konferences utt.

 Sabiedrības destabilizācijas iespējamība Latvijā: potenciālie nacionālās drošības apdraudējumi : kopsavilkums / redaktore Ieva Bērziņa ; autori: Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa, dr.oec. Jānis Bērziņš, Mārtiņš Hiršs, dr.sc.pol. Toms Rostoks, dr.sc.pol. Nora Vanaga ; Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs. - [Rīga] : Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2016. - 32 lpp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 30.-32. lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Aprakstīts pēc vāka.
        ISBN 9789934857201.
        Nacionālā drošība - Latvija - Sabiedriskā doma.

LatSTE (Latvijas sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija). (19 : 2016 : Liepāja, Latvija). LatSTE '2016 - karjera digitālajā laikmetā : izglītības tehnoloģiju un inovāciju konferences rakstu krājums : Liepāja, 2016. gada 25.-26. oktobrī / redaktori: Dz. Tomsons, D. Barute ; cover design: Jānis Letinskis. - Liepāja : Liepājas Universitāte, 2016. - 101 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un arī angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
        ISBN 9789934522895.
        Izglītības jaunievedumi - Kongresi, konferences utt. Izglītības tehnoloģija - Kongresi, konferences utt. Internets izglītībā - Kongresi, konferences utt. 
        Kongresi, konferences utt.

 Perspectives on politics : a Political Science Public Sphere / American Political Science Association. - September 2012, Volume 10, Number 3. - New York : Cambridge University Press for the American Political Science Association, 2012. - 861 p. - Post-Katrina New Orleans and the Politics of Reconstruction. . - A special 10th anniversary issue of Perspectives on Politics.
    ISSN 1537-5927.
        Amerikas Savienotās Valstis.

 Journal of Teacher Education for Sustainability. - Volume 16, Issue 1, 2014. - Daugavpils : Institute of Sustainable Education, DU, 2014. - 127 p. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - No 2002.-2006. gadam iznāk ar nosaukumu: Journal of Teacher Education and Training. - Iepriekšējais nosaukums: Journal of Teacher Education and Training. - Resurss pieejams arī tiešsaistē.
    ISSN 1691-4147.
        Skolotāji - Apmācība. 
        Žurnāli.

Andrew, Christopher M.  The Mitrokhin archive : the KGB in Europe and the West / Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin. - London : Allen Lane The Penguin Press, 1999. - xx, 995, [1] p. : fotogrāfijas. - Bibliogrāfija: 905.-928. lpp. un rādītājs: 929.-[996]. lpp. - Includes index.
        ISBN 0713993588.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »