Izzinošās aktivitātes “No Madonas līdz Madonai”

6.jūnijā no plkst.10.00-13.00 Skolas ielā 12, EDIC informatīvā telts piedāvāja piedalīties izzinošās aktivitātēs “No Madonas līdz Madonai”. Pilsētas iedzīvotāji un viesi varēja pārbaudīt savu erudīciju par Eiropas Savienības valstu ģeogrāfiju, literatūru, mūziku, folkloru un mākslu.
Ziņa publicēta 08.06.2020lasīt vairāk...

Izzinošas aktivitātes “No Madonas līdz Madonai”

6.jūnijā no plkst.10.00-13.00 Skolas ielā 12, Madonas novada bibliotēka, Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkta informatīvā telts piedāvās piedalīties izzinošās aktivitātēs “No Madonas līdz Madonai”. Pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs pārbaudīt savu erudīciju ģeogrāfijā, literatūrā, mūzikā, folklorā un mākslā- ar ES saistītos jautājumos.
Ziņa publicēta 28.05.2020lasīt vairāk...

VARAM: Ieguldījumi atkritumu saimniecībā veicinās bioloģiski noārdāmo atkritumu lietderīgu pārstrādi un tālākizmantošanu

Otrdien, 26.maijā Ministru kabinets ir atbalstījis Eiropas Savienības (ES) fondu investīcijas bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes attīstībai. Noteikumu projektā* paredzētā finansējuma pārdale sekmēs atkritumu pārstrādes sistēmas pilnveidi Latvijā, ļaujot ievērojami samazināt sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonos apglabājamo mājsaimniecību radīto BNA daudzumu.**
Ziņa publicēta 27.05.2020lasīt vairāk...

IZM: Covid-19 seku mazināšanai prioritārās izglītības jomas saņems 25,7 miljonus eiro ES fondu finansējuma

Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma pārstrukturēšanas ietvaros, kas izstrādāta balstoties uz Eiropas Komisijas (EK) sniegto iespēju elastīgi pārskatīt un pārorientēt ES fondu finansējumu Covid-19 seku mazināšanai, prioritārajiem pasākumiem izglītības jomā būs iespēja saņemt 27,5 miljonus eiro no ES fondiem. To paredz šodien, 2020. gada 19. maijā, valdībā izskatītais Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem Covid-19 seku mazināšanai”.
Ziņa publicēta 20.05.2020lasīt vairāk...
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »