Junkera plāns ir būtiski sekmējis nodarbinātību un izaugsmi ES

Investīciju plānam Eiropai jeb Junkera plānam ir bijusi būtiska nozīme nodarbinātības un izaugsmes veicināšanā ES. Pateicoties Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupas ieguldījumiem, ko atbalsta Junkera plāna Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), salīdzinājumā ar pamatscenāriju ES iekšzemes kopprodukts (IKP) ir pieaudzis par 0,9 % un ir izveidots 1,1 miljons jaunu darbvietu. Līdz 2022. gadam Junkera plāna ietekmē ES IKP būs pieaudzis par 1,8 % un būs izveidoti 1,7 miljoni jaunu darbvietu. Šie ir jaunākie Kopīgā pētniecības centra (JRC) un EIB grupas Ekonomikas departamenta aprēķini, kuru pamatā ir līdz 2019. gada jūnija beigām apstiprinātie finansēšanas nolīgumi.
Ziņa publicēta 22.10.2019lasīt vairāk...

Augu veselība: ES teritorijā par prioritāti tiek noteikta cīņa pret 20 karantīnas organismiem

Šodien Eiropas Komisija publicēja sarakstu ar 20 regulētiem karantīnas organismiem, kurus klasificē par prioritāriem karantīnas organismiem. Starp tiem ir baktērija Xylella fastidiosa, Japānas vabole, Āzijas ūsainis, kā arī citrusu zaļēšanas un citrusu melnplankumainības slimības, proti, organismi, kuru izraisītā ekonomiskā, vides un sociālā ietekme ES teritorijā jūtama vissmagāk. Dalībvalstīm būs jāsāk sabiedrības informēšanas kampaņas, jāveic ikgadēji apsekojumi un modelējošas mācības, kā arī jāsagatavo rīcības plāni šo kaitīgo organismu izskaušanai un ārkārtas situācijām.
Ziņa publicēta 17.10.2019lasīt vairāk...

Ekspedīcija “ES projektu labās prakses izzināšana”

9.oktobrī kultūras darbinieki no Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadiem devās Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkta organizētajā ekspedīcijā “ES projektu labās prakses izzināšana” – izbraukums pa vietām, kuru attīstība veicināta, saņemot ES finansējumu.
Ziņa publicēta 14.10.2019lasīt vairāk...
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »