Ilgtspējīgas mobilitātes veicināšana: Komisija ierosina 2021. gadu pasludināt par Eiropas Dzelzceļa gadu

Komisija šodien ir ierosinājusi 2021. gadu noteikt par Eiropas Dzelzceļa gadu, lai atbalstītu Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu transporta jomā. 2021. gadā notiks virkne pasākumu, kampaņu un iniciatīvu, kas dzelzceļa transportu popularizēs kā ilgtspējīgu, novatorisku un drošu pārvadājumu veidu. Tiks izcelts, kādas priekšrocības tas dod cilvēkiem, ekonomikai un klimatam un kas vēl neļauj izveidot īstenu vienotu Eiropas dzelzceļa telpu bez robežām.
Ziņa publicēta 06.03.2020lasīt vairāk...

Dzimumu līdztiesības stratēģija — ceļā uz Savienību, kurā valda līdztiesība

Eiropas Komisija (EK) šodien nāca klajā ar stratēģiju sieviešu un vīriešu līdztiesībai Eiropā. Lai gan Eiropas Savienība (ES) ir globāla līdere dzimumu līdztiesības jomā un pēdējās desmitgadēs tajā panākusi ievērojamu progresu, tomēr dzimumu vardarbība un stereotipi joprojām pastāv: katra trešā sieviete ES ir piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu vardarbību. Lai gan vairāk sieviešu iegūst augstāko izglītību, tomēr viņas pelna vidēji par 16 % mazāk nekā vīrieši, un ES lielāko uzņēmumu izpilddirektoru vidū ir tikai 8 % sieviešu.
Ziņa publicēta 06.03.2020lasīt vairāk...

Apņemšanās līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti: Komisija ierosina Eiropas Klimata aktu un apspriežas par Eiropas Klimata paktu

Šodien Komisija nāk klajā ar priekšlikumu tiesību aktos iekļaut ES politisko apņemšanos līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai, lai aizsargātu planētu un cilvēkus. Eiropas Klimata akts nosprauž 2050. gadu par mērķgadu un iezīmē virzienu visām ES rīcībpolitikām, sniedzot paredzamību publiskām iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Turklāt Komisija sāk sabiedrisku apspriešanu par gaidāmo Eiropas Klimata paktu. Ar apspriešanas starpniecību šā instrumenta kopizstrādē būs iesaistīta sabiedrība.
Ziņa publicēta 04.03.2020lasīt vairāk...

Konkurētspējīga ilgtspēja Eiropas pusgada ziemas paketes uzmanības centrā

Komisija šodien publicējusi ziņojumus par valstīmMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••, kuros analizētas nozīmīgas sociālekonomiskās problēmas katrā dalībvalstī. Ziņojumos par valstīm ietvertajā analīzē atspoguļota 2019. gada decembrī iesniegtā gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijaMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••, kurā galvenā uzmanība pievērsta konkurētspējīgai ilgtspējai ar mērķi veidot ekonomiku, kas darbojas cilvēku un planētas labā. Ziņojumos novērtēta arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana un ar to saistītā sociālo rezultātu pārskata izpilde katrā dalībvalstī. Ziņojumi par valstīm pievēršas četrām dimensijām: vides ilgtspējai, ražīguma pieaugumam, taisnīgumam un makroekonomikas stabilitātei.
Ziņa publicēta 27.02.2020lasīt vairāk...

ES daudzgadu budžets: Sasniegt vairāk, investējot gudrāk

Finanšu ministrs Jānis Reirs.Turpinoties dalībvalstu sarunām par ES daudzgadu budžetu, šobrīd aktuālākais jautājums ir, cik lielu finansējumu Latvija saņems pēc 2020. gada un ar kādiem nosacījumiem. Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka attiecībā uz ES investīcijām visos līmeņos būs nepieciešama nopietna paradigmas maiņa.
Ziņa publicēta 26.02.2020lasīt vairāk...
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »