"Esi brīvprātīgais! Ir vērts." Eiropas Komisija sāk Eiropas Brīvprātīgā darba gadu – tam veltīts 2011. gads

Ziņa publicēta 02.12.2010
Kofi Anans ir teicis: "Ja vēlamies, lai mūsu cerības izveidot labāku un drošāku pasauli kļūtu kas vairāk nekā vien cerības, mums vairāk kā jelkad būs vajadzīgs brīvprātīgais darbs." Šādā garā 100 miljoni Eiropas iedzīvotāju velta savu laiku un zināšanas, lai palīdzētu tiem, kam tas nepieciešams, un sniegtu atbalstu savām kopienām. Pensionēts skolotājs, kas skolā mācījis mākslas priekšmetu, ārvalstu tūristiem muzejā stāsta par Eiropas meistardarbiem. Vidusskolas skolēns lasa priekšā mazajiem slimniekiem slimnīcā. Bijušais izlases futbolists trenē apkaimes klubu. Pārmaiņas var radīt tūkstoš dažādos veidos. Lai pievērstu uzmanību šiem centieniem un mudinātu pilsoņus iesaistīties tajos, Eiropas Komisija šodien deva startu Eiropas Brīvprātīgā darba gadam – tam veltīts 2011. gads. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un komisāre tieslietu, pamattiesību un pilsonības jomā Viviāna Redinga kopā ar Beļģijas sociālo lietu federālo valsts sekretāru Žanu Marku Delizē un Eiropas Parlamenta deputāti Marianu Harkinu izsludināja šā gada devīzi: "Esi brīvprātīgais! Ir vērts." 

"Es vēlos apliecināt cieņu miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kas velta laiku, lai mūsu pasauli padarītu labāku," sacīja ES komisāre tieslietu, pamattiesību un pilsonības jomā Viviāna Redinga. "Mūsos visos mājo spēja panākt pretī un palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams. Brīvprātība stiprina mūsu Eiropas pamatvērtības – solidaritāti un sociālo kohēziju. Uzsākot Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, es vēlos sniegt atbalstu cilvēkiem, kas nepaliek vienaldzīgi. Pienācis laiks mums visiem dalīties un dot kaut ko pretī, palīdzēt palīgiem!"

Kā redzams 2010. gada maijā veiktajā Eirobarometra pētījumā, no katriem desmit Eiropas iedzīvotājiem trīs apgalvo, ka veic brīvprātīgu darbu. Brīvprātīgam darbam ir daudz definīciju un tradīciju. Kopīgs šiem pasākumiem ir tas, ka ikreiz, kad cilvēki sanāk kopā, lai palīdzētu viens otram un sniegtu atbalstu tiem, kam tas vajadzīgs, ieguvēji no tā ir gan sabiedrība kopumā, gan ikviens brīvprātīgā darba veicējs. Strādājot brīvprātīgu darbu, cilvēki gūst zināšanas, izmēģina prasmes un paplašina savu sociālo tīklu, kas bieži rada jaunas vai labākas darba iespējas, kā arī nāk par labu personīgajai un sociālajai izaugsmei.

Komisija palīdz jauniešiem iesaistīties brīvprātīgos pasākumos. Ar Eiropas brīvprātīgo dienesta starpniecību tūkstošiem pusaudžu un jauniešu ceļo uz citām zemēm, lai mācītu, veicinātu kultūras izzināšanu un attīstītu dzīvē nepieciešamas prasmes. Piemēram, brīvprātīgie Verahus mājā Kopenhāgenā palīdz tās nevarīgajiem iemītniekiem ikdienas gaitās. Viņi kopā ar mājas iemītniekiem rīko brīvā laika pasākumus, piemēram, glezno, muzicē, spēlē spēles, sporto un kopā dodas ekskursijās.

Lai pievērstu uzmanību brīvprātīgo darbam, rosinātu citus pievienoties un pievērstos problēmām, ar kādām nākas saskarties, Eiropas Brīvprātīgā darba gadam 2011. gadā ir četri galvenie mērķi:    

-       mazināt šķēršļus brīvprātīgajam darbam ES,

-       pilnvarot brīvprātīgā darba organizācijas un uzlabot brīvprātīgā darba kvalitāti,

-       apbalvot un atzīt brīvprātīgās darbības,

-       veicināt izpratni par brīvprātīgā darba vērtību un nozīmi.

Lai sasniegtu šos mērķus, Komisija rosinās labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm un brīvprātīgā darba organizācijām. Galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, lai apmācītu un akreditētu brīvprātīgos darbiniekus un nodrošinātu viņu darba kvalitāti, kā arī lai efektīvi rastu labākās brīvprātīgā darba iespējas konkrētiem potenciāliem brīvprātīgajiem darbiniekiem. Komisija rosinās jaunas tīklu veidošanas ierosmes Eiropas mērogā, lai veicinātu pārrobežu apmaiņu un sinerģiju starp brīvprātīgā darba organizācijām un citiem sektoriem, jo īpaši uzņēmumiem.

Visa Brīvprātīgā darba gada laikā tiks izcelti un veicināti simtiem pasākumu un projektu. ES līmenī tie ietvers:

-       EBDG2011 braucienu: brīvprātīgie darbinieki gada gaitā ceļos pa ES valstīm, lai katrā brauciena posmā reklamētu savu darbu un sazinātos ar politikas veidotājiem un sabiedrību;

-       EBDG infopunktu: 27 "infopunkta" brīvprātīgie reportieri sekos 54 brīvprātīgā darba organizāciju darbam un veidos audio, video un rakstiskus apskatus pārraidei plašsaziņas līdzekļos. Gada beigās tos apkopos ziņojumā, lai izveidotu tālraidei paredzētu dokumentālu filmu par Eiropas gadu un braucienu;

-       četras tematiskās konferences 2011. gadā, lai pievērstu uzmanību galvenajiem jautājumiem saistībā ar brīvprātīgo darbu: 8. janvārī Budapeštā – "Brīvprātīgā darba atzīšana"; maijā/jūnijā – "Brīvprātīgo un viņu vērtīgā devuma godināšana"; oktobrī – "Brīvprātīgā darba organizāciju pilnvarošana"; decembrī – noslēguma konference par turpmāk risināmiem jautājumiem.

Komisija cieši sadarbosies ar "aliansi", kura aptvers brīvprātīgā darba organizācijas, Eiropas Parlamentu, dalībvalstis, Reģionu komiteju, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Eiropas Padomi un Apvienoto Nāciju Organizācijas brīvprātīgo programmu.

Papildu informācija

Eiropas gada oficiālā tīmekļa vietne:
www.europa.eu/volunteering
(ietver EBDG brauciena grafiku)

Alianses tīmekļa vietne:
www.eyv2011.eu

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm