Letonika.lv informē: aktuālākie resursi, statistikas dati un aktīvāko skolu tops! Piedāvājam iepazīties ar letonika.lv izmantošanas statistikas datiem un aktuālākajiem resursiem: Pieprasītākie resursi letonika.lv. Visu apmeklētāju skatītāko resursu Tops. Aktīvāko skolu Tops. Lasītāko darbu Tops (pēc literatūras žanriem). Jaunākās Darba lapas un izmantotāko Top 10. Jaunums: Lasāmās klausāmgrāmas. Papildinātas tulkojošās vārdnīcas: 14 339 jauni šķirkļi latviešu–angļu–latviešu vārdnīcās un 13 766 jauni šķirkļi latviešu–krievu–latviešu vārdnīcās! Letonika.lv izmantošanas statistikas dati un aktuālākie resursi šeit: https://www.letonika.lv/statistika21.aspx Nāc un lasīt sāc! 23. aprīlī, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova preses konferencē informēja par 2021. gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekciju. Madonas novada “Skaļās lasīšanas” sacensību fināls noslēdzies! Šodien, 23.aprīlī, pasaules grāmatu un autortiesību dienā, noslēdzies Madonas novada “Skaļās lasīšanas” sacensību fināls. Šogad lasītprasmē sacentās tikai piekto klašu skolēni. Madonas novada finālā piedalījās piektklasnieki no Bērzaunes, Vestienas, Kusas, Praulienas, Kalsnavas, K. Dāvida kristīgās pamatskolas, A. Eglīša Ļaudonas un Madonas pilsētas vidusskolas, no ASV, Kalifornijas. Darīt neticamo Madonas, Kraukļu un Jumurdas bibliotēkās Ieskaties, cik brīnišķīgi darbi tiek veikti Madonas reģiona bibliotēkās! #bibliotēkunedēļa2021 Bibliotēku nedēļa Madonas novada bibliotēkā Ik gadu 23. aprīlī – tiek atzīmēta Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena. Kopš 1997. gada nedēļa, kurā ir šis datums ir Bibliotēku nedēļa un 2021. gada nedēļas moto: Darīt neticamo! Šajā daudzveidīgām aktivitātēm ierobežotajā laikā Madonas novada bibliotēka meklē risinājumus, lai uzrunātu lasītājus un, iespējams, piesaistītu tos, kuri bibliotēku pakalpojumus līdz šim nav izmantojuši. Arī Bibliotēku nedēļā, lai izvēlētos kādu lasāmvielu, bibliotēka aicina ielūkoties izstādēs, piedalīties sociālajos tīklos organizētajās aktivitātēs.

Bērniem un jauniešiem

Jaunieguvumi

Reģiona bibliotēkās

Eiropas ziņas

Fotogalerijas