Informācija Madonas novada bibliotēka no 12.01.2021.-25.01.2021. ATVĒRTA TIKAI GRĀMATU APMAIŅAI Laimīgu 2021.gadu! Ceļā uz panākumiem, nosacījums ir vienmēr skatīties uz priekšu! Lai jums izdodas sasniegt savu mērķi un jūsu ceļojums ir brīnišķīgs! Informācija Laika posmā no 21.decembra līdz 11.janvārim Madonas novada bibliotēka apmeklētājiem slēgta! Savus lasītājus konsultēsim pa tālruņiem:64821268, 64821926. Konsultācijas dažādu e-pakalpojumu lietošanā. Pieejas datu sniegšana datubāzēm, tostarp 3TD e-grāmatu kolekcijai. Izstāde "Mans darbošanās prieks" Izstādē "Mans darbošanās prieks" apskatāmi izglītības iestāžu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju un citu jomu interešu izglītības pulciņu audzēkņu darbi. Izstādes apmeklējuma laikā stingri jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības! Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursa projekts “Dzimtu pētniecība- izziņas piedzīvojums” Pateicoties Madonas novada pašvaldības atbalstam Izglītības projektu konkursā ar mērķi sekmēt iedzīvotāju mūžizglītības iespējas, piedāvājot pieprasītas, aktuālas zināšanas dzimtu pētniecībā, veicinot interesi par Madonas novada dzimtu saknēm, tādējādi attīstot paaudžu sadarbību, laika periodā no 1. septembra līdz 15. novembrim, noorganizēts 12 stundu apmācību cikls „Dzimtu pētniecība”, nodrošinot tikšanās ar diviem dzimtu pētniekiem- praktiķiem – laikraksta “Brīvā Daugava” galveno redaktoru Jāni Apīni, Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vadītāju Zintu Saulīti.

Bērniem un jauniešiem

Jaunieguvumi

Reģiona bibliotēkās

Eiropas ziņas

Fotogalerijas