Madonas novada bibliotēkas pakalpojumi

 

Madonas novada bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas.

Bibliotēka sniedz universālus bibliotekāros, informacionālos un elektroniskos pakalpojumus lokālajiem un attālinātajiem lietotājiem atbilstoši to interesēm un vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumus,  gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas, kā multifunkcionāla iestāde nodrošinot iedzīvotāju informācijas, izglītības, kultūras un sociālās vajadzības.

PAKALPOJUMI

APRAKSTS

Krājums

Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums pieaugušajiem un bērniem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lietošanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.

Piedāvājam tematiskās grāmatu kopas par: dinozauriem, Vinniju Pūku, dažādu tautu pasakas, grāmatas par dabu un dzīvniekiem, par citām tēmām pēc pieprasījuma: 64821926, liga.filipova@madona.lv 

Periodiskie izdevumi. 

Avīzes un žurnāli - ap 80 nosaukumu izdevumi. 

E-žurnāli

Bibliotēkā pieejamas žurnāla “Jurista Vārds”, “Pirmsskolā”, “Skolas Vārds”, “Skolas Psiholoģija”, “Vecākiem” elektroniskās versijas. Žurnālu e-versijas skatāmas uz vietas bibliotēkā.

Spēles

Bibliotēkā pieejamas vairāk kā 42 galda spēles dažāda vecuma spēlētājiem.

Audiovizuālie materiāli

Bibliotēkā pieejams vispusīgs audiovizuālo materiālu krājums – mūzikas ieraksti, audiogrāmatas, filmas u.c.

Piedāvājam tos klausīties/skatīties uz vietas vai ņemt līdzi uz mājām.

Informācija par novadu

 

Novadpētniecības datu bāze

Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Madonas un Varakļānu novadiem. Tie ir  raksti no periodiskajiem  izdevumiem,  grāmatām  u.c. strukturēti pa darbības jomām  un  ir sakārtoti atsevišķās apmeklētājiem pieejamās 356 mapēs.

Ziņas par novadpētniecības materiāliem ir pieejamas novadpētniecības materiālu datubāzē, kurā atrodama bibliogrāfiskā informācija par 34793 pieejamajiem materiāliem.

ES informācija

Eiropas Savienības informācijas lasītava, kurā pieejams plašs ES informācijas klāsts, apvieno 2 ES informatīvos projektus: EDIC - Eiropas Komisijas un ESIP - Ārlietu ministrijas informācijas punktu piedāvājumu

64820912, daiga.pocalapina@madona.lv

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana

Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana:

 1. Abonements: 64821268, valentina.locmele@madona.lv, aiga.erina@madona.lv
 2. Eiropas Savienības informācijas un Uzziņu lasītava (ESIP, EDIC informācijas punkts): 64820912, sarmite.radina@madona.lv, eva.ezerasa@madona.lv
 3. Bērnu literatūras nodaļa: 64821926, liga.filipova@madona.lv

Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, grāmatu rezervēšana internetā, nodošanas termiņu pagarināšana, konta pārraudzīšana internetā: 
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 

Autorizācijas datu izsniegšana

Pakalpojums nodrošina piekļuvi attālināti abonētajām  datubāzēm, 3td e-GRĀMATU bibliotēkai. Sniedz iespēju pašam lietotājam iestāties rindā uz kādu izdevumu, rezervēt, pagarināt grāmatu nodošanas termiņu u.t.t.

3TD e-grāmatu bibliotēka

 

"3td e-GRĀMATU bibliotēka" ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē.

Starpbibliotēku abonements

Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).

Cilvēkiem ar redzes un lasīšanas traucējumiem ir iespēja pasūtīt audiogrāmatas un grāmatas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas.

Sīkāka informācija pa tālr. 64821268, valentina.locmele@madona.lv

Grāmatu piegāde uz mājām

Madonas iedzīvotājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties bibliotēkā, saskaņā ar pieteikumu tiek piedāvāts pakalpojums – grāmatu piegāde uz mājām.

Bibliotēkas elektroniskais katalogs

Madonas novada bibliotēkas veidotais elektroniskais katalogs Madonas novada un Varakļānu novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kurā tiek iekļauta informācija par 33 reģiona pašvaldību publisko un 19 skolu bibliotēku krājumiem - uz 30.12.2021:

Ierakstu skaits datubāzē: 78391

Monogrāfisko izdevumu eksemplāri: 53911

 https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 

Elektroniskā dokumentu piegāde

Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: sarmite.radina@madona.lv , eva.ezerasa@madona.lv, 64820912

Datori un internets

Datori ar interneta pieslēgumu pieejami 6 dienas nedēļā (darba dienās: 10.00-18.00 bez pusdienu pārtraukuma, sestdienās: 9.00-15.00), kopā- 46 stundas.

Interneta ātrums 100 Mb

WiFi bezvadu interneta bezmaksas lietošana 24/7

Mobila datorklase

 

 

Apmācības un konsultācijas

Bibliotēkā pieejama mobilā datorklase, projektors un ekrāns, lai nodrošinātu apmācību pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, telpu īrniekiem.

 

Lai izglītotu vietējo sabiedrību, saskaņā ar pieprasījumu, piedāvājam individuālas un grupu datorapmācības, ikdienas datorkonsultācijas

Bibliotekārās/ informācijpratības stundas

Stundas dažādām vecuma grupām: „ Grāmatu veidi”; „Atrodi bibliotēkā!”, „Informācijpratība, medijpratība”,” Drošs internets” un citas tēmas pēc pieprasījuma.

Nodrošinām iespēju pedagogiem novadīt mācību stundu neformālā gaisotnē (ārpus skolas telpām), izmantojot bibliotēkas piedāvātos resursus

Bērniem: 64820912, liga.filipova@madona.lv

Jauniešiem: 64820912, eva.ezerasa@madona.lv, sarmite.radina@madona.lv

Ierīces un datortehnika cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Bezmaksas konsultācijas darbam ar ierīcēm un datortehniku  cilvēkiem ar redzes traucējumiem

64821268

Abonētās datu bāzes

Letonika un  Encyclopædia Britannica Library Edition ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām;

Lursoft laikrakstu bibliotēka; Nozare.lv; LETA arhīvs, IMF eLibrary datubāze

64820912, eva.ezerasa@madona.lv, sarmite.radina@madona.lv

Filmas

Iespēja skatīties 327 latviešu filmas portālā www.filmas.lv.

Lasītāju karte

Reģistrētie bibliotēkas lietotāji bez maksas var saņemt Madonas novada bibliotēkas lasītāju karti.

Lasītāju klubiņš

Regulāras lasītāju tikšanās  komunikācijai un domu apmaiņai, grāmatu apspriešanas u.t.t.

Literatūras izstādes, mākslas un izglītojošās izstādes

Katru mēnesi bibliotēkā var apskatīt vairākas tematiskās izstādes, kuras domātas gan pieaugušo, gan bērnu auditorijām. Izstādēs izvietoti bibliotēkā pieejamie materiāli par dažādām tēmām.

Konferenču zālē regulāras mākslas izstādes (gleznas, fotogrāfijas, grafikas, rokdarbi u.c.).

Iespēja eksponēt savas izstādes, iepriekš saskaņojot grafiku: 64820912, eva.ezerasa@madona.lv

Pasākumi

Bibliotēkā tiek piedāvāts plašs pasākumu klāsts. Gan bērniem, gan pieaugušajiem tiek piedāvāta iespēja tikties ar Latvijā pazīstamiem rakstniekiem, dzejniekiem, ceļotājiem un citiem grāmatu autoriem, spilgtām personībām.

Visi pasākumi ir bez maksas.

Ekskursijas

Ekskursija pa bibliotēkas nodaļām, iepazīstoties ar bibliotēkas struktūru, piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijas resursiem (pieteikties pa tālr.: 64821399 vai 26173465)

Uzziņas, konsultācijas

Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām, e- pakalpojumi.

3d pildspalvas

Iespēja pieteikties nodarbībām ar 3d pildspalvām. 3D pildspalva spēj izveidot zīmējumus uz dažādām virsmām vai gaisā, neizmantojot datoru un programmatūru palīdzību. Ierīces korpusā tiek kausēts ekoloģiskās plastmasas stienītis, kas “izkļuvis” no pildspalvas, strauji atdziest un iegūst plastmasai raksturīgo cietības pakāpi un stabilu struktūru.

Rotaļu stūrītis bērniem

Bērnu vajadzībām un interesēm atbilstoši iekārtots bērnu stūrītis Bērnu literatūras nodaļā.

Atpūtas zona pusaudžiem

Jauniešu vēlmēm pieskaņota vieta Bērnu literatūras nodaļā, kur iespējams spēlēt spēles, lasīt, atpūsties.

Lasāmstūrītis pieaugušajiem

Bibliotēkas Abonementā izvietots atpūtas stūrītis, kur lasīt grāmata  vai iepazīties ar to anotācijām.

 

E-pakalpojumi

Lielu popularitāti mūsdienās gūst dažādi e-pakalpojumi - informācijas tehnoloģiju nodrošināti pakalpojumi, kurus var pieprasīt vai saņemt attālinātā veidā, sākot no elektrības rēķinu maksājumiem līdz dažādu izziņu saņemšanai. Zemāk piedāvājam dažus no tiem.

Resurss

 

Saites uz populārākajiem e-pakalpojumiem

Latvija.lv

 

E-pakalpojumi


 

 

Latvenergo klientu pašapkalpošanās portāls Elektrum


   
 • Energoefektivitātes konsultācijas
 • Norēķināšanās par elektrību
 • Skaitītāju rādījumu nodošana

TET

 
 • Mani rēķini
 • Mani pakalpojumi
 • u.c.

Madonas ūdens


 

 

 • Nodot skaitītāja rādījumus
 • Apskatīt rēķinus

 

CSDD


 

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata


 

DigiNotārs


 

Latvijas pasts


 

Nacionālais veselības dienests


 

E-veselība


 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra


 

E-paraksts


 

VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma


 
 • Attaisnotie izdevumi
 • Gada ienākumu deklarācija
 • Algas nodokļu grāmatiņa
LAD E-pieteikšanās sistēma EPS
 
 • Iespēja iesniegt dokumentus elektroniski
 • Pieteikumi
 • Atskaites
 • Maksājumi
Banku e-pakalpojumi  

 
 • Pārlūkot datus
 • Saņemt Kadastra datus
 • Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus
 • Saņemt vai pasūtīt arhīva materiālus

 

Ātra un ērta biļešu iegāde internetā: