Eiropas Savienības informācijas punkts

Eiropas Savienības Informācijas punkti (turpmāk – ESIP) Latvijā darbojas jau kopš 2000.gada sākotnēji Eiropas Savienības Informācijas aģentūras, vēlāk - Valsts kancelejas, bet ar 2010.gada 1.janvāri - Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pārziņā. Ārlietu ministrija koordinē un atbalsta Eiropas Savienības informācijas punktu (ESIP) darbību Latvijas novadu bibliotēkās.

Projekta mērķis ir radīt plašākas iespējas Latvijas reģionu iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par Eiropas Savienību. 31  informācijas punktā, kas atrodas Latvijas reģionu galvenajās bibliotēkās, ir pieejama dažāda veida informācija un jaunākā literatūra par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un procesiem ES.

ES informācijas punkti regulāri organizē pasākumus saistībā ar Eiropas Savienību un Latvijas dalību tajā. Informāciju par pasākumiem varat iegūt notikumu kalendārā (www.es.gov.lv sākumlapas labajā pusē) vai sazinoties ar Jums tuvāko informācijas punktu. Projektu sākotnēji finansēja Zviedrijas valdība Baltijas valstu gada ietvaros, kā arī Eiropas Komisijas delegācija Latvijā. Pašlaik līdzekļus piešķir Latvijas valdība.

ES informācijas sniedzēji

Informāciju par Eiropas Savienību var iegūt, zvanot uz speciālajiem informācijas tālruņiem. Piemēram, Eiropas Savienībā ir izveidots kopīgs Europe Direct tālrunis 00800 6 7 8 9 10 11, uz kuru var zvanīt no visām dalībvalstīm un saņemt atbildi jebkurā no ES oficiālajām valodām.

Arī Latvijā darbojas  uzziņu telefons – Eiroinfo tālrunis (67 211 111), uz kuru zvanot, var uzdot jautājumus par ES.

Vienlaikus informāciju par ES var iegūt arī klātienē, apmeklējot Eiropas Savienības informācijas punktus, Europe Direct informācijas centrus, ES māju un nevalstiskās organizācijas.