Vēsture


„Atzīdama, ka garīgā kultūra plašākās tautas masās sekmējama ar vērtīga satura lasāmvielu un ņemot vērā, pirmkārt, ka Madonas miesta pašvaldība līdzekļu trūkuma dēļ nespēj ierīkot miesta bezmaksas bibliotēku, otrkārt, ka vietējā (Biržu) skolotāju arodnieciskā biedrība un Izglītības kooperatīva „Kultūras balss” Madonas nodaļa jau iesniegušas Kultūras Fonda domei lūgumu nodot minēto organizāciju pārziņā un Madonas miestā, kā arī tuvākās apkārtnes lietošanā vienu no pirmajām Fonda bibliotēkām, Madonas miesta dome lūdz savukārt Kultūras fonda domi ievērot organizāciju lūgumu un izsniegt vienu no sagatavotajām bibliotēkām”

 (Protokols Nr. 33 Madonas miesta domes sēdē 1922.g. 27. oktobrī)

Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Fonds 1632, apraksts 3, lieta 443, lapa 10

Par Madonas rajona bibliotēkas dibināšanas gadu uzskatāms 1923. gads, kad Biržu skolotāju arodbiedrība saņēma Kultūras Fonda nokomplektētu 505 eksemplārus plašu krājumu.