Madonas novads

Bibliotēka

Vadītājs

Kontakti

Adrese

Darba laiks

Aronas pagasta

Aronas bibliotēka

Dace Cāzere

T.: 25423819

dace.cazere@madona.lv

"Dimanti", Zelgauska, Aronas pag., Madonas novads, LV-4847

otrdiena - ceturtdiena 9:00-17:30

pusdienu pārtraukums 12:30- 13:00

Aronas pagasta 

Kusas bibliotēka

Solveiga Sāre

T.: 64829852, 26167834

E-pasts:
solveiga.sare@madona.lv

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, p.n. Kusa, LV-4847

otrdiena - piektdiena 9:00-18:00

sestdiena 9:00-15:00

13:00-13:30 pusdienu pārtraukums

Aronas pagasta 

Viesienas bibliotēka

Ina Cimere

T.: 27817953

E-pasts:
ina.cimere@madona.lv

,,Lautere", Lautere, Aronas pagasts, Madonas nov., LV-4847

otrdiena, trešdiena, piektdiena 9:00-16:00

Barkavas bibliotēka

Rita Moroza

T.: 64860813

E-pasts: barkavasbiblioteka@madona.lv

Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads, LV 4834

pirmdiena - ceturtdiena 10:00-18:00

piektdiena - 9:00-17:00

13:00-14:00 pusdienu pārtraukums

Barkavas pagasta 

Stalīdzānu bibliotēka

Ināra Pāvulsone

T.: 64828201

E-pasts: stalidzanubiblioteka@madona.lv

Aiviekstes 2, Barkavas pag., Madonas novads, LV 4834

otrdiena 10:00-17:00

trešdiena, ceturtdiena- 9:00-17:00

piektdiena - 9:00-16:00

Bērzaunes pagasta bibliotēka

Jana Mežvinska

T.: 20372028

E-pasts:
jana.mezvinska@madona.lv

Aronas iela 6, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas nov., LV-4853

otrdiena 9:00-17:00

ceturtdiena 9:00-17:00

Gaiziņa iela – 7, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas nov., LV-4853

pirmdiena, ceturtdiena, piektdiena 9:00-17:00

otrdiena 14:00-17:00

trešdiena- tehniskais darbs

Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka

Vineta Truhanova

T.: 64829047, 28662452

E-pasts: dzelzavas1biblioteka@madona.lv

"Jaunliepiņas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV 4873

otrdiena - piektdiena 9:00-17:00

sestdiena 9:00-13:00

Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka

Viola Strode

T.: 64829141, 28649243

E-pasts: dzelzavas2biblioteka@madona.lv

Bērzu 13a-20, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV  4873

otrdiena, trešdiena - 8:00-12:00; 13:00-16:30

ceturtdiena - tehniskais darbs

piektdiena - 8:00-16:00

sestdiena 8:00-12:00

Kalsnavas pagasta bibliotēka

Iluta Puzāne

T.: 64807251

E-pasts: kalsnavasbiblioteka@madona.lv

Pārupes - 2, Jaunkalsnava, Madonas novads, LV 4860

pirmdiena, trešdiena - 8:00-17:00

otrdiena - 8:00-18:00

‌ceturtdiena- 8:30-17:00

piektdiena - 8:30-16:00

Lazdonas pagasta bibliotēka

Lilita Gluščuka

T.:  64826355

E-pasts: lazdonasbiblioteka@madona.lv

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824

pirmdiena - piektdiena 10:00-18:00

13:00-14:00 pusdienu pārtraukums

Liezēres pagasta bibliotēka

Dace Madalāne

T.: 26160227

E-pasts: liezeresbiblioteka@madona.lv

Vidzemes iela 3, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV - 4884

Liezērē:

pirmdiena, otrdiena, piektdiena 9.00-17.00

Ozolos:

trešdiena, ceturdiena 8.00-16.00

Liezēres pagasta 

Mēdzūlas bibliotēka

Indra Goba

T.: 26393257

E-pasts: medzulasbiblioteka@madona.lv

"Pumpuri" 3-8, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV - 4884

pirmdiena – trešdiena, piektdiena – sestdiena 10:00-14:30

Ļaudonas pagasta bibliotēka

Ieva Skuške

T.: 25620017

E-pasts: laudonasbiblioteka@madona.lv

Avotu-3, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV 4862

pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena: 9:00-17:00

trešdiena: 9:00-14:00

Ļaudonas pagasta

Sāvienas bibliotēka

Gunta Matīsa

T.: 26362446

E-pasts: savienasbiblioteka@madona.lv

„Liepas”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV 4862

pirmdiena 11:00 –16:00

otrdiena, ceturtdiena, piektdiena 9:00-14:00

Mārcienas pagasta bibliotēka

Egita Kalniņa

T.: 64860969

E-pasts: marcienasbiblioteka@madona.lv

Jaunā iela 3, Mārciena, Madonas novads, LV 4852

pirmdiena - piektdiena 10:00-18:00

Mētrienas pagasta bibliotēka

Jolanta Vītola

T.: 20371432

E-pasts: metrienasbiblioteka@madona.lv

Skolas iela 7, Mētrienas pag., Madonas nov., LV-4865

otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena 8:30-16:30

sestdiena 9:00-14:00

Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēka

Valentīna Kruška

T.: 64829589

E-pasts: degumniekubiblioteka@madona.lv

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833

pirmdiena, trešdiena: 8:00-17:00
‌otrdiena: 15:00-18:00

ceturtdiena, piektdiena: 8:00-17:00

12:00-13:00- pusdienu pārtraukums

Ošupes apkalpošanas punkts

Valentīna Kruška

E-pasts: degumniekubiblioteka@madona.lv

"Ošupe", Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4831

otrdiena 9:00-14:00

Praulienas pagasta bibliotēka

Lilita Cimdiņa

T.: 64860053

E-pasts: praulienasbiblioteka@madona.lv

Kalna iela 2, Praulienas pagasts, Madonas novads, LV 4825

otrdiena, ceturtdiena, piektdiena 8:00-17:00

trešdiena 8:00-18:00

sestdiena 10:00-14:00

12:00-13:00 pusdienu pārtraukums

Katra mēneša otrajā trešdienā bibliotēka slēgta - seminārs Madonas novada bibliotēkā.

Praulienas pagasta Saikavas bibliotēka

Līga Taukule

T.: 26397767

E-pasts: saikavasbiblioteka@madona.lv

Vecsaikava - 2, Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825

otrdiena, trešdiena, piektdiena 9:00-17:00

sestdiena 9:00-13:00

Sarkaņu pagasta bibliotēka

Irina Bačuka

T.: 26210523

E-pasts: sarkanubiblioteka@madona.lv

sarkanubiblioteka@inbox.lv

„Sarkaņi”, Sarkaņu c., Sarkaņu pag., Madonas nov., LV – 4870 

otrdiena, ceturtdiena 8:00-12:30; 13:00-18:00

piektdiena 8:00-12:30; 13:00-15:00

Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēka

Didzis Akmentiņš

T.: 22021466

E-pasts: bikseresbiblioteka@madona.lv

"Biksēre", Biksēres c., Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV 4870

pirmdiena, ceturtdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

otrdiena  8:00-12:00; 13:00-18:00

trešdiena 8:00-12:00

piektdiena 8:00-16:00

Vestienas bibliotēka

Jūsma Ogorodņikova

T.: k.648 71659, 26789500

E-pasts: vestienasbiblioteka@madona.lv

"Pagastmāja", Vestiena, Madonas novads, LV 4855

pirmdiena 8:00-17:00

otrdiena, ceturtdiena 8:00-16:00

trešdiena - tehniskais darbs

piektdiena 8:00-15:00