Madonas novads

Bibliotēka

Vadītājs

Kontakti

Adrese

Darba laiks

Aronas pagasta

Aronas bibliotēka

Dace Cāzere

T.: 25423819

dace.cazere@madona.lv 

"Dimanti", Zelgauska, Aronas pag., Madonas novads,
LV-4847

otrdiena - ceturtdiena- 9:00-17:30

pusdienu pārtraukums 12:30- 13:00

Aronas pagasta

Kusas bibliotēka

Solveiga Sāre

T.: 64829852, 26167834

E-pasts:
solveiga.sare@madona.lv 

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads,
p.n. Kusa, LV-4847

otrdiena - piektdiena- 9:00-18:00

sestdiena- 9:00-15:00

13:00-13:30 pusdienu pārtraukums

Aronas pagasta

Viesienas bibliotēka

Ina Cimere

T.: 27817953

E-pasts:
ina.cimere@madona.lv 

,,Lautere", Lautere, Aronas pagasts, Madonas novads,
LV-4847

otrdiena, trešdiena, piektdiena- 9:00-16:00

Barkavas bibliotēka

Dacīte Tomiņa

T.: 64860813
E-pasts: barkavasbiblioteka@madona.lv 

Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads, LV-4834

pirmdiena - trešdiena- 9:30- 17:30
ceturtdiena- 9:30-12:30
piektdiena - 9:00-17:00

Barkavas pagasta

Stalīdzānu bibliotēka

Dacīte Tomiņa 

T.: 64828201
E-pasts: stalidzanubiblioteka@madona.lv 

Aiviekstes 2, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834

ceturtdiena- 13:00-17:00

Bērzaunes pagasta bibliotēka

Iveta Larionova 

T.: 20372028

E-pasts: iveta.larionova@madona.lv 

Aronas iela 6, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853

otrdiena- 9:00-17:00
ceturtdiena- 9:00-17:00

Gaiziņa iela – 7, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853

pirmdiena, ceturtdiena, piektdiena- 9:00-17:00
otrdiena- 14:00-17:00
trešdiena- tehniskais darbs

Cesvaines bibliotēka Vēsma Nora Telefons: 64852586
E-pasts: 
vesma.nora@madona.lv
biblioteka@cesvaine.lv 

Pils iela 6,

Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena- 9:00-17:00
trešdiena- 9:00-18:00
piektdiena- 9:00-16:00
sestdiena- 9:00-14:00

*No jūnija līdz septembrim sestdienās slēgta
Cesvaines apvienības
Kraukļu bibliotēka
 Larisa Maligina Telefons:  64800804
E-pasts:
larisa.maligina@madona.lv
‌larisa.maligina@cesvaine.lv
‌kraukli.bibl@inbox.lv
"Kraukļu skola"

‌Cesvaines pagasts, Madonas novads, LV - 4871

otrdiena - piektdiena- 9:00-17:00

‌sestdiena- 9:00-14:00

Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka

Vineta Truhanova

T.: 64829047, 28662452
E-pasts: dzelzavas1biblioteka@madona.lv 

"Jaunliepiņas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873

otrdiena - piektdiena- 9:00-17:00

sestdiena- 9:00-13:00

Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka

Viola Strode

T.: 64829141, 28649243
E-pasts: dzelzavas2biblioteka@madona.lv 

Bērzu 13a-20, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV- 4873

otrdiena, trešdiena- 8:00-12:00; 13:00-16:30
ceturtdiena- tehniskais darbs
piektdiena- 8:00-16:00
sestdiena- 8:00-12:00

Ērgļu bibliotēka  Sarmīte Dreiblate Telefons:  64871430
E-pasts: erglubiblioteka@madona.lv
erglbiblio@tvnet.lv
 Rīgas iela 5,

Ērgļi, Madonas novads,
LV- 4840

pirmdiena - piektdiena- 10:00-18:00

sestdiena 9:00-14:00
*Jūnijs - augusts -  sestdienās slēgta
Ērgļu apvienības
Jumurdas bibliotēka
Agita Opincāne Telefons:  29400442
E-pasts:
jumurdasbiblioteka@madona.lv 
jumurdas_biblioteka@inbox.lv
 Ezera iela 2, Jumurda,

Jumurdas pagasts, Madonas novads, LV-4844

pirmdiena - ceturtdiena- 8:00-15:30
piektdiena 8:00-18:00

Katra mēneša otrajā trešdienā bibliotēka slēgta (semināri, mācības)
Ērgļu apvienības
 Sausnējas bibliotēka
 Inga Grote Telefons:  26242405
E-pasts:
sausnejasbiblioteka@madona.lv 
sausnejasb-ka@inbox.lv
 "Straumes"

Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4841


‌pirmdiena - piektdiena -  9:00-17:00Kalsnavas pagasta bibliotēka

Iluta Puzāne

T.: 64807251

E-pasts: kalsnavasbiblioteka@madona.lv 

Pārupes - 2, Jaunkalsnava, Madonas novads, LV-4860

pirmdiena- 8:30-18:00
otrdiena - ceturtdiena- 8:30-17:00
piektdiena - 8:30-16:00

Lazdonas pagasta bibliotēka

Lilita Gluščuka

T.:  64826355

E-pasts: lazdonasbiblioteka@madona.lv 

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824

pirmdiena - piektdiena- 10:00-18:00

13:00-14:00 pusdienu pārtraukums

Liezēres pagasta bibliotēka

Dace Madalāne

T.: 26160227

E-pasts: liezeresbiblioteka@madona.lv 

Vidzemes iela 3-19, Liezēres, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884

Liezērē:
pirmdiena, otrdiena, piektdiena 9.00-17.00

Ozolos:
trešdiena, ceturdiena- 8.00-16.00

Liezēres pagasta

Mēdzūlas bibliotēka

Indra Goba

T.: 26393257

E-pasts: medzulasbiblioteka@madona.lv 

"Pumpuri" 3-8, Liezēres pagasts, Madonas novads,
LV-4884

pirmdiena – trešdiena, piektdiena – sestdiena- 10:00-14:30

 Lubānas pilsētas bibliotēka  Inguna Kaņepone Telefons:  64894281, 64894691 
E-pasts:  
inguna.kanepone@madona.lv 
  biblio.lubana@inbox.lv
O.Kalpaka iela 2,

Lubāna, Madonas novads,
LV-4830

pirmdiena - piektdiena- 10:00-18:00

sestdiena- 10:00-14:00

* jūnijs- septembris - sestdienās slēgta
 Lubānas pilsētas bibliotēkas

Bērnu literatūras nodaļa

 Biruta Ēķe Telefons: 64894691
E-pasts: lubanaberni@inbox.lv

 O.Kalpaka iela 2,  Lubāna, Madonas novads, 
LV-4830

pirmdiena - piektdiena-10:00-18:00

Lubānas  apvienības
Meirānu bibliotēka
 Dina Sestule Telefons:  64829640
E-pasts: dina.sestule@madona.lv 
meiranubibl@inbox.lv

"Meirānu stacija",

‌Indrānu pagasts, Madonas novads, LV-4826

pirmdiena, trešdiena- 10:00-18:00

piektdiena- 14:00-18:00

Ļaudonas pagasta bibliotēka

Ieva Kārkliņa

T.: 25620017

E-pasts: laudonasbiblioteka@madona.lv 

Avotu-3, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862

pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena- 9:00-17:00

trešdiena- 9:00-14:00

Ļaudonas pagasta

Sāvienas bibliotēka

Gunta Matīsa

T.: 26362446

E-pasts: savienasbiblioteka@madona.lv

„Liepas”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862

pirmdiena- 11:00 –16:00

otrdiena, ceturtdiena, piektdiena- 9:00-14:00

Mārcienas pagasta bibliotēka

Egita Kalniņa

T.: 64860969

E-pasts: marcienasbiblioteka@madona.lv

Jaunā iela 3, Mārciena,  Madonas novads, LV-4852

pirmdiena - 10:00 - 18:00
otrdiena - 9:00 - 18:00
trešdiena - 9:00- 17:00
ceturtdiena - 10:00-18:00
piektdiena- 9:00-16:00

Mētrienas pagasta bibliotēka

Jolanta Vītola

T.: 20371432

E-pasts: metrienasbiblioteka@madona.lv 

Skolas iela 7, Mētrienas pagasts, Madonas novads,
LV-4865

otrdiena - piektdiena- 8:30-16:30

sestdiena- 9:00-14:00

Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēka

Valentīna Kruška

T.: 64829589

E-pasts: degumniekubiblioteka@madona.lv 

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833

pirmdiena, trešdiena - piektdiena- 8:00-17:00
‌otrdiena- 15:00-18:00

12:00-13:00- pusdienu pārtraukums

Ošupes apkalpošanas punkts

Valentīna Kruška

E-pasts: degumniekubiblioteka@madona.lv  

"Ošupe", Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads,
LV-4831

otrdiena- 9:00-14:00

Praulienas pagasta bibliotēka

Lilita Cimdiņa

T.: 64860053

E-pasts: praulienasbiblioteka@madona.lv 

Kalna iela 2, Praulienas pagasts, Madonas novads,
LV-4825

otrdiena, ceturtdiena, piektdiena- 8:00-17:00
trešdiena- 8:00-18:00
sestdiena-10:00-14:00
12:00-13:00 pusdienu pārtraukums

Katra mēneša otrajā trešdienā bibliotēka slēgta - seminārs Madonas novada bibliotēkā.

Praulienas pagasta Saikavas bibliotēka

Līga Taukule

T.: 26397767

E-pasts: saikavasbiblioteka@madona.lv 

Vecsaikava - 2, Praulienas pagasts, Madonas novads,
LV-4825

otrdiena, trešdiena, piektdiena- 9:00-17:00

sestdiena- 9:00-13:00

Sarkaņu pagasta bibliotēka

Irina Bačuka

T.: 26210523
E-pasts: sarkanubiblioteka@madona.lv
sarkanubiblioteka@inbox.lv 

„Sarkaņi”, Sarkaņu c., Sarkaņu pagasts, Madonas novads,
LV-4870

otrdiena, ceturtdiena- 8:00-12:30; 13:00-18:00

piektdiena- 8:00-12:30; 13:00-15:00

Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēka

Didzis Akmentiņš

T.: 22021466

E-pasts: bikseresbiblioteka@madona.lv 

"Biksēre", Biksēres c., Sarkaņu pagasts, Madonas novads,
LV-4870

pirmdiena, ceturtdiena- 8:00-12:00; 13:00-17:00
otrdiena-  8:00-12:00; 13:00-18:00
trešdiena- 8:00-12:00
piektdiena- 8:00-16:00

Vestienas bibliotēka

Jūsma Ogorodņikova

T.: k.648 71659, 26789500

E-pasts: vestienasbiblioteka@madona.lv 

"Pagastmāja", Vestiena, Madonas novads, LV-4855

pirmdiena- 8:00-17:00
otrdiena, ceturtdiena- 8:00-16:00
trešdiena- tehniskais darbs
piektdiena- 8:00-15:00