Eiropas Komisija ievieš jaunas patērētāju tiesības uz preču vienkāršu un izdevīgu remontu

Eiropas Komisija pieņēmusi jaunu priekšlikumu par kopīgiem ES noteikumiem preču remonta veicināšanai, kas ļaus patērētājiem ietaupīt un tiekties uz Eiropas zaļā kursa mērķiem, citstarp samazinot atkritumu daudzumu. Pēdējās desmitgadēs priekšroka bieži ir tikusi dota bojātu sadzīves preču nomaiņai, nevis remontam, un patērētājiem nav bijis pietiekama stimula labot savas preces pēc garantijas termiņa beigām. Šis priekšlikums ļaus patērētājiem lietas vienkāršāk un izdevīgāk salabot, nevis aizstāt tās ar jaunām. Turklāt lielāks pieprasījums palīdzēs attīstīties remonta uzņēmumiem, vienlaikus stimulējot ražotājus un pārdevējus izstrādāt ilgtspējīgākus uzņēmējdarbības modeļus.
Ziņa publicēta 23.03.2023lasīt vairāk...

EK ierosina reformēt ES elektroenerģijas tirgus modeli

Komisija nākusi klajā ar ierosinājumu reformēt ES elektroenerģijas tirgus modeli, lai strauji paātrinātu atjaunīgo energoresursu apguvi un pakāpenisko atteikšanos no gāzes. Rezultātā patērētāju rēķini kļūtu mazāk atkarīgi no svārstīgajām fosilā kurināmā cenām un patērētāji turpmāk būtu labāk aizsargāti pret spējiem cenu kāpumiem un iespējamām manipulācijām ar tirgu. Savukārt ES rūpniecība kļūtu tīrāka un konkurētspējīgāka.
Ziņa publicēta 15.03.2023lasīt vairāk...

Komisija nāk klajā ar noteikumiem par atjaunīgo ūdeņradi

Šodien Komisija nāca klajā ar sīki izstrādātiem noteikumiem par to, kā Eiropas Savienībā definējams atjaunīgais ūdeņradis, proti, pieņēma divus saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu vajadzīgus deleģētos aktus. Minētie akti ir daļa no plaša ūdeņraža jomas ES tiesiskā regulējuma, kas aptver investīcijas energoinfrastruktūrā un valsts atbalsta noteikumus, kā arī leģislatīvus mērķrādītājus attiecībā uz atjaunīgo ūdeņradi rūpniecības un transporta nozarē. Tie nodrošinās, ka visu nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanā tiek izmantota atjaunīgā elektroenerģija. Abi tiesību akti ir savstarpēji saistīti, un abi ir nepieciešami, lai degvielas varētu ieskaitīt dalībvalstu atjaunīgās enerģijas mērķrādītājā. Tā kā ES vēlas sasniegt plānā REPowerEUparedzēto mērķrādītāju, proti, iekšēji saražot 10 miljonus tonnu atjaunīgā ūdeņraža un importēt 10 miljonus tonnu atjaunīgā ūdeņraža, minētie akti nodrošinās regulatīvo noteiktību investoriem.
Ziņa publicēta 13.02.2023lasīt vairāk...