30 miljardi eiro starpreģionāliem ES infrastruktūras projektiem

Otrdien EP pieņēma regulu par jauno Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un apstiprināja 2021.–2027. gada finansējumu transporta, enerģētikas un digitalizācijas projektiem. Atjauninātā programma “Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments” (EISI) laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam finansēs transporta, enerģētikas un digitalizācijas projektus, kopumā atvēlot tiem 30 miljardus EUR. Tādējādi atbilstoši noteiktajam grafikam līdz 2030. gadam tiks pabeigti tādi nozīmīgi Eiropas mēroga projekti kā “Rail Baltica”, alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešana un 5G pārklājuma izvēršana nozīmīgos transporta koridoros.
Ziņa publicēta 12.07.2021lasīt vairāk...

Parlaments pieņem pagaidu noteikumus cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē

Eiropas Parlaments pieņem pagaidu regulējumu, kas ļaus interneta pakalpojumu sniedzējiem turpināt brīvprātīgi apkarot pret bērniem vērstas seksuālas vardarbības atspoguļošanu tiešsaistē. Reaģējot uz satraucošo faktu, ka pandēmijas laikā internetā parādās arvien vairāk tādu materiālu, kuros atspoguļota vardarbība pret bērniem, Parlaments, 537 deputātiem balsojot “par”, 133 — “pret” un 24 deputātiem atturoties, pieņēma regulu, kuras mērķis ir efektīvāk aizsargāt bērnus pret seksuālu vardarbību tīmekļa e-pasta, tiešsaistes tērzētavu un ziņapmaiņas vidē.
Ziņa publicēta 12.07.2021lasīt vairāk...

Klajā nācis ikgadējais ziņojums par peldūdeņiem Eiropā

Ikgadējais ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2020. gadā gandrīz 83 % Eiropas peldvietu atbilda visstingrākajiem Eiropas Savienības ūdens kvalitātes standartiem, proti, to ūdens kvalitāte bija izcila. Jaunākais novērtējums, ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA), ir balstīts uz 2020. gadā veikto 22 276 peldvietu monitoringu visā Eiropā. Tās ir ES dalībvalstu, Albānijas un Šveices peldvietas, kas monitorētas 2020. gadā.
Ziņa publicēta 03.06.2021lasīt vairāk...