Noderīgi e-resursi: 

- Tiesību aktu vortāls likumi.lv 
- Portāls "Latvija.lv"
-
Rakstu krājums kulturai un brivai domai "Jaunā Gaita"
-
Interneta žurnāls "Ziemeļu Stāsti"
-
LR Centrālā statistika pārvalde
-
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
-
Drošsinternets
-
Lattelecom
-
Latvenergo klientu portāls "Elektrum"
-
Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopkatalogs
-
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Analītikas datu bāze
-
Pasakas.Net
-
Filmas.lv 
- Latvijas Valsts vēstures arhīva projekts "Raduraksti"


LNB Digitālās biblliotēkas portāli

- VĒSTURISKO KARŠU PĀRLŪKOŠANA
Dažādi laikmeti un robežu izmaiņas
Portāls piedāvā jaunas iespējas Latvijas karšu izpētei:  vēsturisko karšu meklēšanu, atlasi un pētīšanu, vietvārdu un adrešu meklēšanu, laukumu un attālumu mērīšanu un vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem.
Karšu portālā ir iekļautas kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām - senās Livonijas kartes, Latvijas vēsturiskās topogrāfiskās kartes, pirmās kartes latviešu valodā, pirmās Latvijas neatkarības laikā izdotās kartes un pilsētu plāni. 
 
- LASĀMKOKS 
Elektroniskā bibliotēka bērniem
Lasāmkoks piedāvā interaktīvu vidi. Portāls veidots kā interaktīvs komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka 4 dažādām vecuma grupām, kurā var gan lasīt grāmatas, gan aprakstus par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem un skatīties animācijas filmiņas. Tāpat portāls sniedz aktuālu informāciju par pasākumiem, saistītiem ar bērnu literatūru un lasīšanas veicināšanu. Katrai vecuma grupai – pirmsskolas vecuma bērni, jaunākā skolas vecuma bērni, pusaudži, pieaugušie – ir atšķirīgs, bērnu grāmatu mākslinieka Reiņa Pētersona izstrādāts dizains.
Portālu veido LNB bērnu literatūras centrs.

- WWW ARHĪVS
Vairāk nekā 3000 Latvijas tīmekļa vietņu Arhīvs satur Latvijas tīmekļa vietnes, kas vāktas no 2008. gada izlases veidā. Atsevišķos gadījumos arhīvā atrodamas arī ārzemju vietnes, ja to saturs saistīts ar Latviju. 

- GRĀMATU PORTĀLS
Kultūrvēsturiskas grāmatas digitālā formā Grāmatu portālā ir iekļauti aptuveni 6000 grāmatu – vairāk kā 1,5 miljonu lappušu – gan Latvijas, gan trimdas izdevumu. Tās ir kultūrvēsturiski nozīmīgas grāmatas, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasītas, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī.
 
- PERIODIKAS PORTĀLS
Meklē un lasi vēsturiskos laikrakstus un žurnālus Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Tie ir izdevumi, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasīti, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī — daži laikraksti ir nolietoti, citiem cauri var redzēt druku no otras puses, un ne visas publikācijas var precīzi atpazīt automātiskā režīmā. Iesaisties digitālās bibliotēkas veidošanā un labo pamanītās kļūdas!

- RAKSTI LATVIJAS PRESĒ 
Nacionālā Analītikas datubāze ir datu arhīvs, kas satur informāciju par rakstiem Latvijas presē no 1950. gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem. LNB Analītikas datubāze ierakstu skaits aptver vairāk nekā 3 miljonus rakstu
 

Interneta resursi par ES:

-
Eiropas Komisija
-
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
-
Eiropas Parlaments
-
Eiropas Parlamenta informācijas birojs
-
Eiropas Savienības Padome
-
Eiropas Kopienu tiesa
-
Eiropas Ombuds
-
Eiropas Centrālā banka
-
Eiropas Revīzijas Palāta
-
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

-
Ārlietu ministrija
-
Labklājības ministrija
-
Valsts valodas centrs
-
Eiropas Patērētāju informēšanas centrs
-
SOLVIT – ātrā palīdzība cīņā par Tavām Eiropas tiesībām

-
ES vēsture
-
European navigator - ES vēsture
-
Eiropas valstis
-
Eurostat - Eiropas valstu statistika

-
Eiropas politikas portāls
-
Eiropas ziņu portāls

-
Europe Direct informācijas tīkls
-
Eiropas Savienības portāls
-
Portāls ES māja
-
Eiropas Kustība Latvijā
-
Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai

-
Eiropas e-tiesiskuma portāls 

- EUR-LEX datu bāze - piekļuve ES tiesību aktiem
-
ES Publikāciju birojs

- Eiropas darba mobilitātes portāls

-
Sabiedrības veselība
-
Eiro ieviešana Latvijā

-
ES fondi
-
Europeana - vieta iedvesmai un idejām
-
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

-
Bērniem: spēles, viktorīnas un konkursi
 

*Lai autorizētos šajās vietnēs, vaicājiet palīdzību bibliotekārēm!