Rādītāji

2010.gads

2011. gads

2012. gads

2013.gads

2014.gads

Krājums (vien.sk.)

63066

62694

63273

64643

64998

Reģistrētie lietotāji

3200

3173

3080

2904

2818

t.sk. līdz 18 gadiem

970

1061

813

921

882

Apmeklējums

68818

69604

70186

73425

102687

t.sk. līdz 18 gadiem

18894

17944

14246

16243

14662

Izsniegums

150821

124432

117881

118919

110586

t.sk. līdz 18 gadiem

31753

34336

33068

23351

40656

Krājuma apgrozība

2,4

1,98

1,86

1,84

1,7

 

Rādītāji

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

Krājums (vien.sk.)

63690

63039

62234

60318

60037

Reģistrētie lietotāji

2737

2721

2690

2655

2568

t.sk. līdz 18 gadiem

1012

1360

983

985

1039

Apmeklējums

108334

128761

137301

44505

44586

t.sk. līdz 18 gadiem

12161

12944

10896

11450

22712

Izsniegums

107573

103607

100681

99594

95112

t.sk. līdz 18 gadiem

34539

29175

23599

18003

27134

Krājuma apgrozība

1,69

1,64

1,62

1,65

1,58

 

Rādītāji

2020.gads

2021.gads

 2022.gads

 

 

Krājums (vien.sk.)

59987

61164

60963

 

 

Reģistrētie lietotāji

2491

2173

2350

 

 

t.sk. līdz 18 gadiem

818

786

804

 

 

Apmeklējums

40765

27314

38495

 

 

t.sk. līdz 18 gadiem

6167

4312

5187

 

 

Izsniegums

62671

46264

47551

 

 

t.sk. līdz 18 gadiem

11857

9986

11000

 

 

Krājuma apgrozība

2,09

0,74

0,78