Rādītāji 2005.
gads
2006. gads 2007.
gads
2008.
gads
2009.
gads
Krājums (vien.sk.) 60264 60105 62675 62160 61880
Reģistrētie lietotāji 2825 3070 2853 2787 3070

t.sk. līdz 18 gadiem

1256 1410 1275 1104 1378
Apmeklējums 52887 55031 51029 52101 60573

t.sk. līdz 18 gadiem

20634 19557 19415 17224 20535
Izsniegums 156025 152970 151952 156360 162972

t.sk. līdz 18 gadiem

46883 35791 37058 27568 40953
Krājuma apgrozība 2,58 2,54 2,4 2,51 2,6


Rādītāji

2010.gads

2011. gads

2012. gads

2013.gads

2014.gads

Krājums (vien.sk.)

63066

62694

63273

64643

64998

Reģistrētie lietotāji

3200

3173

3080

2904

2818

t.sk. līdz 18 gadiem

970

1061

813

921

882

Apmeklējums

68818

69604

70186

73425

102687

t.sk. līdz 18 gadiem

18894

17944

14246

16243

14662

Izsniegums

150821

124432

117881

118919

110586

t.sk. līdz 18 gadiem

31753

34336

33068

23351

40656

Krājuma apgrozība

2,4

1,98

1,86

1,84

1,7

 

Rādītāji

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

Krājums (vien.sk.)

63690

63039

62234

60318

60037

Reģistrētie lietotāji

2737

2721

2690

2655

2568

t.sk. līdz 18 gadiem

1012

1360

983

985

1039

Apmeklējums

108334

128761

43494

44505

44586

t.sk. līdz 18 gadiem

12161

12944

10896

11450

22712

Izsniegums

107573

103607

100681

99594

95112

t.sk. līdz 18 gadiem

34539

29175

23599

18003

27134

Krājuma apgrozība

1,69

1,64

1,62

1,65

1,58