Vietējās nozīmes bibliotēku  pakalpojumi Madonas novadā

 

Bibliotēkas sniedz universālus bibliotekāros, informacionālos un elektroniskos pakalpojumus lokālajiem un attālinātajiem lietotājiem atbilstoši to interesēm un vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumus,  gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas, kā multifunkcionāla iestāde nodrošinot iedzīvotāju informācijas, izglītības, kultūras un sociālās vajadzības.

PAKALPOJUMI

APRAKSTS

Krājums

Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums pieaugušajiem un bērniem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lietošanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.

Informācija par novadu

 

 

 

Novadpētniecības datu bāze

Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par pagastu Tie ir  raksti no periodiskajiem  izdevumiem,  grāmatām  u.c. strukturēti pa darbības jomām  un  ir sakārtoti atsevišķās apmeklētājiem pieejamās  mapēs.

Ziņas par novadpētniecības materiāliem pagastā ir pieejamas Madonas novada bibliotēkas  veidotajā novadpētniecības materiālu datubāzē, kurā atrodama bibliogrāfiskā informācija par 32958 pieejamajiem materiāliem.

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana

Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, grāmatu rezervēšana internetā, nodošanas termiņu pagarināšana  https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Autorizācijas datu izsniegšana

Pakalpojums nodrošina piekļuvi attālināti abonētajām  datubāzēm, 3td e-GRĀMATU bibliotēkai. Sniedz iespēju pašam lietotājam iestāties rindā uz kādu izdevumu, rezervēt, pagarināt grāmatu nodošanas termiņu u.t.t.

3TD e-grāmatu bibliotēka

 

"3td e-GRĀMATU bibliotēka" ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē.

Starpbibliotēku abonements

Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).

Cilvēkiem ar redzes un lasīšanas traucējumiem ir iespēja pasūtīt audiogrāmatas un grāmatas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas.

Grāmatu piegāde uz mājām

Madonas novada  iedzīvotājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties bibliotēkā, saskaņā ar pieteikumu tiek piedāvāts pakalpojums – grāmatu piegāde uz mājām.

Elektroniskais katalogs

Madonas novada bibliotēkas veidotais elektroniskais katalogs Madonas reģiona 2 novadu: Madonas un Varakļānu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kurā tiek iekļauta informācija par 33 reģiona pašvaldību publisko un 19 skolu bibliotēku krājumiem - uz 30.12.2019:

Ierakstu skaits datubāzē: 74488

Monogrāfisko izdevumu eksemplāri:420168

 https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Elektroniskā dokumentu piegāde

Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu.

Datori un internets

Datori ar interneta pieslēgumu pieejami bibliotēkas darba laikā

Interneta ātrums līdz 4 Mb

WiFi bezvadu interneta bezmaksas lietošana 24/7

Apmācības un konsultācijas

Lai izglītotu vietējo sabiedrību, saskaņā ar pieprasījumu, piedāvājam individuālas ikdienas datorkonsultācijas

Bibliotekārās/ informācijpratības stundas

Sadarbībā ar skolu vai PII stundas dažādām vecuma grupām

 

Abonētās datu bāzes

Letonikas; Lursoft laikrakstu bibliotēkas News.lv piedāvājums

Filmas

Iespēja skatīties 273 latviešu filmas portālā www.filmas.lv.

Literatūras izstādes, mākslas un izglītojošās izstādes

Katru mēnesi bibliotēkā var apskatīt vairākas tematiskās  literatūras izstādes.

 

Pasākumi

Bibliotēkā tiek piedāvāti pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Visi pasākumi ir bez maksas.

Uzziņas, konsultācijas

Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām, e- pakalpojumi.

 

E-pakalpojumi

Lielu popularitāti mūsdienās gūst dažādi e-pakalpojumi - informācijas tehnoloģiju nodrošināti pakalpojumi, kurus var pieprasīt vai saņemt attālinātā veidā, sākot no elektrības rēķinu maksājumiem līdz dažādu izziņu saņemšanai. Zemāk piedāvājam dažus no tiem.


Resurss

Saites uz populārākajiem e-pakalpojumiem

Latvija.lv


E-pakalpojumi


Latvenergo klientu pašapkalpošanās portāls (Elektrum)


 • Energoefektivitātes konsultācijas
 • Norēķināšanās par elektrību
 • Skaitītāju rādījumu nodošana

TET


 • Mani rēķini
 • Mani pakalpojumi
 • u.c.

CSDD


Latvijas pasts


Nacionālais veselības dienests


E-veselība


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra


VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma


 • Attaisnotie izdevumi
 • Gada ienākumu deklarācija
 • Algas nodokļu grāmatiņa
LAD E-pieteikšanās sistēma EPS
 • Iespēja iesniegt dokumentus elektroniski
 • Pieteikumi
 • Atskaites
 • Maksājumi
Banku e-pakalpojumi

Ātra un ērta biļešu iegāde internetā:

 
Visās Madonas novada vietējās nozīmes bibliotēkās pieejami arī maksas pakalpojumi.