Katru gadu visas reģiona bibliotēkas sagatavo un Madonas novada bibliotēka apkopo pārskatu par bibliotēku darbu, ietverot: vispārīgu reģiona bibliotēku raksturojumu; finansiālo nodrošinājumu, materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējumu, personālu, pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību, krājuma raksturojumu, darbu ar bērniem un jauniešiem, novadpētniecību, projektus, publicitāti un sadarbības tīkla raksturojumu.

Madonas reģiona bibliotēku darba pārskati: