LasītprieksBērnu, jauniešu un vecāku žūrija

LNB BLC izstrādātā un VKKF atbalstītā  lasīšanas veicināšanas  mērķprogramma. Lasīšanas eksperti 5 vecuma grupās lasa un novērtē  grāmatu kolekciju.
Kopš 2002. gada Madonas novada bibliotēka piedalās šajā projektā, iesaistot arī reģiona pašvaldību un skolu bibliotēkas.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”

Lai aizpildītu grāmatu vērtēšanas anketu,  dodies uz ANKETA

Skaļas lasīšanas sacensības

2018.gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) uzsāka jaunu lasīšanas kampaņu- “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības”  5. un 6. klašu skolēniem, ar mērķi pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm.

Madonas reģiona sacensību uzvarētāji:
2018. gadā - Laima Melne, Varakļānu novads
2019. gadā - Liene Feldberga, Ērgļu novads
2020. gadā - Patriks Brūders, Madonas novads
2021. gadā - Linda Dubrovska, Cesvaines novads
2022. gadā - Dāvis Dūda, Varakļānu novads
2023. gadā - Evelīna Vulāne, Varakļānu novads

 

Lelles Šarlotes skola
“Izzinām un augam kopā”

Madonas novada bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma- palīgs zināšanu apguvē pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Lai dažādotu un papildinātu Izglītības Ministrijas apstiprināto mācību plānu, 1 reizi mēnesī lelle Šarlote sagatavo un novada nodarbību par pedagogu pieprasīto tematu.