Skolu bibliotēkas

Madonas novads 
Nr.p.k. Skolas bibliotēkas nosaukums  Bibliotēkas vadītājs Kontakti -
e-pasta adrese, tālrunis
Adrese
1. Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolas bibliotēka Nadīne Jefimova laudonasskola@madona.edu.lv

27056562
Skolas iela 2, Ļaudona,
Ļaudonaspagasts,
Madonas novads, LV-4862
2. Barkavas pamatskolas bibliotēka Antoņina Ikauniece barkavasskola@madona.edu.lv

64825540, 29666032
Skolas iela 1, Barkava,
Barkavas pagasts,
Madonas novads, LV-4834
3. Bērzaunes pamatskolas bibliotēka Gita Bondare berzaunesskola@madona.edu.lv

28345322, 26223711
Bērzaune, Bērzaunes
pagasts, Madonas
novads, LV-4853
4. Cesvaines vidusskolas bibliotēka Ilze Brante ilze.brante@madona.edu.lv

64852231, 26478225
Madonas iela 1, Cesvaine,
Madonas novads, LV-4871
5. Degumnieku pamatskolas bibliotēka Rita Stafecka degumniekuskola@madona.edu.lv

64829617, 28668313
Skolas iela 13, Degumnieki,
Ošupes pagasts,
Madonas novads, LV-4833
6. Dzelzavas Pakalnu pamatskolas bibliotēka Sarmīte Vanaga anita.dadze@madona.edu.lv

29375693
Kļavu iela 2, Dzelzava,
Dzelzavas pagasts,
Madonas novads,  LV-4873
7. Dzelzavas pamatskolas bibliotēka Indra Zukure dzelzavasskola@madona.edu.lv

26130697
Dzelzavas pils, Dzelzava,
Dzelzavas pagasts,
Madonas novads,  LV-4873
8. Ērgļu vidusskolas bibliotēka Maruta Bitīte maruta.bitite@madona.edu.lv

64871292, 28338041
Oškalna iela 6, Ērgļi,
Ērgļu pagasts,
Madonas novads, LV-4840
9. Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas bibliotēka Jana Misiņa janamisina.music@gmail.com

64860628, 26483068
Blaumaņa iela 16, Madona,
Madonas novads, LV-4801
10. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības bibliotēka Lilita Zukule lilita.zukule@jak.lv

64836722
Dzirnavu iela 1, Barkava,
Barkavas pagasts, 
Madonas novads, LV-4834
11. Kalsnavas pamatskolas bibliotēka Astrīda Eiduka kalsnavasskola@madona.edu.lv

26174723
Vesetas iela 6, Jaunkalsnava,
Kalsnavas pagasts,
Madonas novads, LV-4860
12. Kristiāna Dāvida pamatskolas bibliotēka Anita Līcīte ch.davidschool@gmail.com

22059737, 26557988
Kalna skola, Barkavas
pagasts,
Madonas novads, LV-4834
13. Kusas pamatskolas bibliotēka Solveiga Sāre solveiga.sare@madona.edu.lv

26177898
Skolas iela 3, Kusa,
Aronas pagasts,
Madonas novads, LV-4847
14. Liezēres pamatskolas bibliotēka Inese Repele liezeresskola@madona.edu.lv

20234397, 64807161
Jaunatnes iela 6, Ozoli,
Liezēres pagasts,
Madonas novads, LV-4884
15. Lubānas vidusskolas  bibliotēka   Santa Solovjeva lubanasskola@madona.edu.lv

64860862, 26186397
Krasta iela 6, Lubāna,
Madonas novads, LV-4830
16. Madonas pilsētas vidusskolas bibliotēka Regīna Cirvele madonasvidusskola@madona.edu.lv
regina.cirvele@madona.edu.lv

‌64860148
Valdemāra bulvāris 6,
Madona,
Madonas novads, LV-4801
17. Madonas Valsts ģimnāzijas bibliotēka Gita Eiduka madonasgimnazija@madona.edu.lv 
gita.eiduka@madona.edu.lv 

29393930, 64807334
Skolas iela 10, Madona,
Madonas novads, LV-4801
18. Praulienas pamatskolas bibliotēka Marija Ļaha praulienasskola@madona.edu.lv 

64807112, 29353599
“Pilsdārzi”, Prauliena,
Praulienas pagasts,
Madonas novads, LV-4825
         
  Varakļānu novads       
19.  Varakļānu vidusskolas bibliotēka  Sanita Zaburdajeva mamsa@tvnet.lv

26725989
Jaunatnes iela 2, Varakļāni,
Varakļānu novads,
LV-4838