Izmanto kvalitatīvus informācijas resursus

Bibliotēkas veidotie resursi:

- Jaunā versija: Elektroniskais kopkatalogs (2003.-) -
iespēja meklēt izdevumus, kas pieejami Madonas un Varakļānu novadu bibliotēkās.
- Novadpētniecības datu bāze (2002.-)

- Vecā versija: Elektroniskais kopkatalogs (2003.-) - iespēja meklēt izdevumus, kas pieejami Madonas un Varakļānu novadu bibliotēkās.
- Novadpētniecības datu bāze (2002.-)

Madonas novada bibliotēkā pieejamās datu bāzes:

- Lursoft laikrakstu bibliotēka*

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums Internetā, kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar tūkstots jaunām publikācijām. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem

- Letonika
Letonika.lv ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā.

- Nozare.lv*
Biznesa portāls Nozare.lv ir nacionālās informācijas aģentūras LETA informācijas pakalpojums, kurā, apvienojot LETA speciālistu zināšanas un pieredzi operatīvās un analītiskās informācijas sagatavošanā, vienkopus tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija.

LETA arhīvs*

LETA arhīvs, kas ir viens no plašākajiem kvalitatīvas un vispusīgas informācijas avotiem Latvijā, būs jums neaizstājams palīgs, lai ātru un ērti iegūtu interesējošo informāciju par personām, uzņēmumiem, notikumiem un statistiskiem datiem u.c. Mūsu arhīvā uzkrātie materiāli ļauj iegūt pilnīgu informāciju, kā arī viegli un ātri analizēt un prognozēt notikumus laika gaitā. Katru mēnesi LETA arhīvs papildinās par 60,000 informācijas vienību, un šobrīd tajā ir vairāk nekā 4 miljoni ierakstu. LETA arhīvā ir apkopoti materiāli no dažādām pašu veidotām un publiski pieejamām datu bāzēm latviešu, krievu un angļu valodā sākot no 1991. gada.

- Encyclopædia Britannica Library Edition
ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA LIBRARY EDITION ir universāla daudznozaru enciklopēdisko publikāciju datu bāze bibliotēkām, kurā apkopota informācija visām vecuma grupām (bērniem, studentiem un pieaugušajiem), līdz ar to tā noderēs gan mācību, gan studiju, gan arī darba procesā, ļaujot gūt informāciju dažādās zinātņu nozarēs.

‌- IMF eLibrary datubāze 
‌Šī datubāze aptver pilnīgu Starptautiskā Valūtas fonda (International Monetary Fund)publikāciju apkopojumu tādās nozarēs kā ekonomika, ekonometrija,  politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija, starptautiskās organizācijas, starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c.
Tiešsaistes piekļuve pilna teksta publikācijām, kā arī SVF statistikas datubāzēm, šī informācija ir neaizstājama pasaules ekonomikas un politikas procesu izpētē un analīzē. Datubāze piedāvā visjaunākos pētījumus un pārskatus.

LNB Digitālās bibliotēkas portāli

- VĒSTURISKO KARŠU PĀRLŪKOŠANA

Dažādi laikmeti un robežu izmaiņas
Portāls piedāvā jaunas iespējas Latvijas karšu izpētei:  vēsturisko karšu meklēšanu, atlasi un pētīšanu, vietvārdu un adrešu meklēšanu, laukumu un attālumu mērīšanu un vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem.
Karšu portālā ir iekļautas kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām - senās Livonijas kartes, Latvijas vēsturiskās topogrāfiskās kartes, pirmās kartes latviešu valodā, pirmās Latvijas neatkarības laikā izdotās kartes un pilsētu plāni. 
 
- LASĀMKOKS
 
Elektroniskā bibliotēka bērniem
Lasāmkoks piedāvā interaktīvu vidi. Portāls veidots kā interaktīvs komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka 4 dažādām vecuma grupām, kurā var gan lasīt grāmatas, gan aprakstus par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem un skatīties animācijas filmiņas. Tāpat portāls sniedz aktuālu informāciju par pasākumiem, saistītiem ar bērnu literatūru un lasīšanas veicināšanu. Katrai vecuma grupai – pirmsskolas vecuma bērni, jaunākā skolas vecuma bērni, pusaudži, pieaugušie – ir atšķirīgs, bērnu grāmatu mākslinieka Reiņa Pētersona izstrādāts dizains.
Portālu veido LNB bērnu literatūras centrs.

- GRĀMATU PORTĀLS

Kultūrvēsturiskas grāmatas digitālā formā Grāmatu portālā ir iekļauti aptuveni 6000 grāmatu – vairāk kā 1,5 miljonu lappušu – gan Latvijas, gan trimdas izdevumu. Tās ir kultūrvēsturiski nozīmīgas grāmatas, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasītas, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī.
 
- PERIODIKAS PORTĀLS

Meklē un lasi vēsturiskos laikrakstus un žurnālus Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Tie ir izdevumi, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasīti, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī — daži laikraksti ir nolietoti, citiem cauri var redzēt druku no otras puses, un ne visas publikācijas var precīzi atpazīt automātiskā režīmā. Iesaisties digitālās bibliotēkas veidošanā un labo pamanītās kļūdas!

- RAKSTI LATVIJAS PRESĒ
 
Nacionālā Analītikas datubāze ir datu arhīvs, kas satur informāciju par rakstiem Latvijas presē no 1950. gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem. LNB Analītikas datubāze ierakstu skaits aptver vairāk nekā 3 miljonus rakstu.

BRĪVPIEEJAS INFORMĀCIJAS RESURSI
Open Access resursi (angļu val.)
Open Access ir viena no starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries - Elektroniskā informācija bibliotēkām) http://www.eifl.net realizētajām programmām un tās uzdevums ir izglītības informācijas nodrošināšana attīstības un pārejas valstu bibliotēku lietotājiem Programma atbalsta un veicina brīvpieeju zinātniskajai literatūrai dalības valstīs, tādējādi sekmējot zinātnisko un akadēmisko darbību, kā arī to ekonomisko attīstību. Tās darbības labā prakse balstīta uz Budapeštas brīvpieejas iniciatīvu, kas tika akceptēta 2002. gadā.
Open Access resursi ir brīvi pieejami ikvienam lietotājam visā pasaulē bez līgumu un autortiesību ierobežojumiem jebkurā vietā un laikā, neatkarīgi no to atrašanās vietas.

 
‌- Brīvpieejas grāmatas
‌- Brīvpieejas žurnāli


Open Research Library
‌Atvērtās piekļuves e-grāmatu platformu. Tā piedāvā vienotu pieeju vairāk kā 20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē. Šī infrastruktūra ir veidota tā, lai tā aptvertu visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju, kas pieejama visiem bez maksas un bez ierobežojumiem.

Gētes institūta Open Access saturs

Gētes Institūta Open Access paplašina mūsu bibliotēkas piedāvājumu ar brīvi pieejamām zinātniskajām publikācijām dažādās – pārsvarā vācu un angļu – valodās. Meklētājprogramma BOSS-Suchmaschine nodrošina piekļuvi aptuveni 3 miljoniem publikāciju, kas iekļautas visu Vācijas zinātnisko bibliotēku kopējā sarakstā (GVI) un ir pieejamas bezmaksas lejupielādei. Tās ir grāmatas, raksti, disertācijas, kā arī laikrakstu un žurnālu raksti. Meklētājprogrammas lietošana ir bez maksas! Nav jābūt bibliotēkas lietotājam un nav jāreģistrējas. Gētes institūta Open Access iespējams izmantot jebkurā laikā un jebkurā vietā.PASAKAS.NET 

Resurss bērniem, kurā ir atrodamas pasakas audio, teksta un pat video formātā!

FILMAS.LV 

Nacionālā Kino centra un Kultūras informācijas sistēmu centra kopīgi veidotais portāls, kur paveras dažādas iespējas ceļojumam pa Latvijas filmu pasauli.

Visplašākā un precīzākā datu bāze par Latvijas filmām – sadaļā FILMU KATALOGS atrodamas ziņas par vairāk nekā 2500 filmām, kas uzņemtas Latvijā kopš 1920. gada.

Gandrīz 100 no šīm filmām iespējams bez maksas noskatīties datorā kādā no 874 Latvijas publiskajām bibliotēkām, filmu saraksts pamazām tiek papildināts. SKATĪTIES > BIBLIOTĒKĀS ir iespēja iepazīt Latvijas filmu izlasi un varbūt pat atklāt sev līdz šim nezināmo un grūti pieejamo Latvijas kino.

Latvijas filmas var izmantot kā papildu instrumentu skolas programmas mācību materiāla apgūšanai – sadaļā FILMAS SKOLĀS izlasi visu par šo iespēju.

Vairāk nekā 60 Latvijas filmu izlasi iespējams legāli un bez maksas noskatīties jebkur Latvijas teritorijā, kur vien pieejams internets. Meklē sadaļu SKATĪTIES > VISUR, arī šis saraksts tiek papildināts, vienojoties ar Latvijas filmu producentiem.

 E-žurnāli ir palīgs gan izglītības profesionāļiem, gan vecākiem. Ir pieejams šo izdevumu arhīvs.

Žurnāls tiesiskai domai un praksei – iespēja piekļūt žurnāla “Jurista Vārds” elektroniskajai versijai.

 
‌*Lai autorizētos šajās vietnēs, vaicājiet palīdzību bibliotekārēm!