NOVADPĒTNIECĪBA

Bibliotēkā tiek vākti un apkopoti publicētie materiāli par Madonas reģionu, vēsturisko Madonas rajonu un tā teritorijā izveidotajiem novadiem. Tās ir publikācijas no žurnāliem, avīzēm, grāmatām par rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem, kultūras darbiniekiem, zinātniekiem, sportistiem un daudziem citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši, strādājuši vēsturiskajā Madonas rajonā.
Grāmatām, kurās atrodama informācija par Madonas reģionu, tiek marķētas ar zaļas krāsas uzlīmi.
 Madonas novada bibliotēkas mājas lapā https://biblioteka.madona.lv/lv/novadpetnieciba ir iespējams iepazīties ar Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, kura sastāvdaļa ir elektroniskā Novadpētniecības datu bāze.
 Datu bāzē  apkopoti 29886 analītiskie ieraksti. Regulāri tiek aprakstīti Madonas reğiona laikraksta “Stars“ resursi, kas tiek iekļauti Latvijas Nacionālās bibliotēkas nacionālās bibliogrāfijas datu bāzē. Bibliotēkā ir izveidotas mapes ar materiāliem par vēsturiskā Madonas rajona institūcijām, kultūras, dabas, vēstures objektiem un pieminekļiem, mākslu, sportu, lauksaimniecību, uzņēmējdarbību u.c. nozarēm., kurām arī tiek veidoti analītiskie apraksti un ir pieejami novadpētniecības datu bāzē.
Novadpētniecības datu bāzē analītiskos aprakstus iespējams meklēt pēc vairākiem kritērijiem, Elektroniskā kataloga izvēlnē Paplašinātā meklēšana.
Katalogs tīmeklī ir pieejams 24 stundas diennaktī no jebkura datora ar interneta pieslēgumu. Katalogs pieejams gan publiskam, gan autorizētam bibliotēkas lietotājam, kas nodrošina informācijas resursu pieejamību virtuālajā vidē.
 Neaizstājams palīgs novadpētniecības materiālu vākšanā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas katalogi un datubāzes, tās veidotā Digitālā bibliotēka - www.periodika.lv un https://www.zudusilatvija.lv Tāpat izmantojam Lursoft datu bāzi ”Laikrakstu bibliotēka” http://www.news.lv, arī - http://www.letonika.lv, nozare.lv .