Meklējot darbu, 10 miljoni cilvēku izmanto Europass CV

Ziņa publicēta 03.12.2010
Jaunākie dati, ko apkopojusi Eiropas Komisija, liecina, ka vairāk nekā 10 miljoni cilvēku, lai atrastu darbu, pašlaik izmanto Europass CV (curriculum vitae) tiešsaistē. Piedāvājot standartizētu CV šablonu 26 valodās, Europass palīdz darba meklētājiem parocīgi pārdot zināšanas un prasmes darba devējiem visā Eiropā un ārpus tās. Gandrīz puse Europass lietotāju ir jaunāki par 25 gadiem. 

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre Andrula Vasiliu sacīja: Europass CV ir praktisks, populārs un efektīvs.Esmu īpaši iepriecināta, ka to iecienījuši jaunieši. Tas ir svarīgs rīks mūsu kampaņā "Jaunatne kustībā", kas rosina mācīties un strādāt ārzemēs.Nebūs ilgi jāgaida, līdz jau 20 miljoni būs izmantojuši Europass.”

Europass tika sākts 2005. gadā un sākotnēji bija paredzēts jauniešiem, kas meklē darbu un iespējas ārzemēs. Šie jaunieši vēl aizvien ir galvenie lietotāji. Aptuveni puse Europass lietotāju ir jaunāki par 25 gadiem. Trešdaļai nav bijis iepriekšējas darba pieredzes, un tikai mazai daļai no viņiem bijusi vairāk nekā 5 gadu pieredze.

Tomēr no saņemtajām atsauksmēm ir skaidrs, ka daudzi cilvēki ne vien izmanto Europass, lai meklētu darbu ārzemēs, bet aizvien vairāk izmanto CV, lai pieteiktos darbam arī savā valstī.

Izrādījies, ka Europass ir populārs uzņēmumos un nodarbinātības aģentūrās. “Manpower Belgium” sabiedrisko attiecību un saziņas speciālists Marc Vandeleene atzina:“Darba tirgus pastāvīgi mainās, kļūdams aizvien starptautiskāks, un Europass CV uzņēmumiem atvieglo darbā pieņemšanu un uzlabo darba ņēmēju mobilitāti. To, kā pretendents veido savu CV, bieži ietekmē tradīcijas viņa valstī.Vienā valstī ierastie risinājumi citā var šķist nepieņemami.Europass CV šo problēmu atrisina.

Europass shēmu Komisijas vajadzībām izstrādāja Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), kas pārvalda to partnerībā ar Europass nacionālajiem centriem. Neatsverams ir to devums sabiedrības informētības palielināšanā par Europass. Europass nacionālie centri sniedz profesionālo orientāciju un palīdz dibināt sakarus ar nodarbinātības dienestiem, darba devējiem un arodbiedrībām.

Lai pielāgotu Europass CV formu, Ungārijas un Somijas centri, piemēram, parakstījuši līgumus ar darbā iekārtošanas birojiem. Gaidāms, ka citas valstis sekos šim piemēram. Vācijas Europass centrā informāciju par CV lūguši vairāk nekā 200 Vācijas uzņēmumu. 2009. gadā vairāk nekā 600 000 CV šablonu lejupielādēti no Apvienotās Karalistes Europass centra un 200 000 — no Itālijas centra.

Balstoties uz šiem panākumiem, Komisija pētī sinerģijas iespējas ar pētniecības karjeras portālu Euraxess un profesionālās mobilitātes portālu EURES.

Kopā ar Europass nacionālajiem centriem Komisija un Cedefop apsver arī iespējas, kā modernizēt Europass portālu un pašu CV. Piemēram, tiek izstrādāta jauna CV versija, kuras mērķauditorija ir speciālisti darba mūža vidū.

Europass CV ir pirmais solis ceļā uz jaunās Eiropas kvalifikāciju apliecības izstrādi, kurā iedzīvotājiem varēs labāk atspoguļot prasmes, kas apgūtas, piemēram, stažiera vai brīvprātīgā gaitās savā zemē vai citur. Tāpat kā Europass CV, kvalifikāciju apliecība palīdz darba meklētājiem skaidrāk iepazīstināt ar savām spējām un pieredzi. 

Europass ir pieejams 22 ES oficiālajās valodās, kā arī turku, horvātu, norvēģu un islandiešu valodā.

Papildu informācija

Europass portāls, kurā ietvertas saites uz Europass nacionālajiem centriem

Eiropass lapa portālā EUROPA, kurā ietvertas saites uz 2008. gada novērtējuma ziņojumu

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)