Digitālā programma. Komisija sāk konsultācijas par ES mobilo telefona sakaru viesabonēšanas noteikumu pārskatīšanu

Ziņa publicēta 16.12.2010
Eiropas Komisija šodien sāktajā publiskajā apspriešanā vēlas noskaidrot patērētāju, uzņēmēju, telekomunikāciju operatoru un valsts iestāžu viedokli par ES mobilo tālruņa sakaru viesabonēšanas tirgu. ES Viesabonēšanas regulā viesabonēšanas balss sakariem un teksta ziņu pārraidei ES teritorijā noteikta maksimālā mazumtirdzniecības cena, tomēr vēl nav izveidojies viesabonēšanas pakalpojumu tirgus, kurā valda konkurence. Operatori parasti nosaka viesabonēšanas cenas, kas tikai pavisam nedaudz mazākas par reglamentēto maksimālo cenu, un par viesabonēšanas pakalpojumiem joprojām gūst nepamatoti augstu peļņu. "Eiropas Digitālajā programmā" (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) izvirzīts mērķis panākt, lai līdz 2015. gadam panāktu, ka viesabonēšanas tarifi ir gandrīz tādi paši kā valstu tarifi. Komisija aicina ieinteresētās puses novērtēt patlaban spēkā esošos ES noteikumus par viesabonēšanu un izteikt viedokļus par to, kā, aizsargājot Eiropas patērētāju un uzņēmēju intereses, veicināt konkurenci viesabonēšanas pakalpojumu tirgū. Apspriešana ilgs līdz 2011. gada 11. februārim, un tās rezultāti tiks izmantoti ES patlaban spēkā esošās viesabonēšanas pakalpojumu regulas pārskatīšanai, kas jāveic līdz 2011. gada jūnija beigām.

Par Digitālo programmu atbildīgā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa (Neelie Kroes), teica: "Patiešām vienotā ES tirgū nav vietas patiešām milzīgajām viesabonēšanas un iekšzemes sakaru pakalpojumu maksas atšķirībām. Mums jāpievēršas konkurences trūkumam, kas ir esošo problēmu cēlonis, un tām jārod ilglaicīgs risinājums. Tomēr šobrīd mums nav nekādu pieņēmumu par to, kāds risinājums varētu būt piemērotākais."

Apspriešanā Komisija cenšas noskaidrot, kā praktiski darbojas patlaban spēkā esošie ES noteikumi viesabonēšanas pakalpojumu jomā. Īpaša interese ir par esošo ES noteikumu ietekmi uz mobilo sakaru lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, un par to, kādi papildu pasākumi varētu būt vajadzīgi konkurences un klientu apmierinātības veicināšanai. Sabiedriskajā apspriešanā centīsies noskaidrot arī viedokļus par īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā piemērotāko regulējumu vai risinājumiem konkurences veicināšanai šajā tirgū un to, ciktāl balss sakaru, teksta (SMS) un datu pārraides pakalpojumu tirgus darbību varētu uzlabot tehnoloģiju attīstība.

Komisija grib saņemt konkrētas atsauksmes par to, kā sasniegt Digitālajā programmā izvirzīto mērķi izveidot vienotu tālsakaru pakalpojumu tirgu tā, lai lai līdz 2015. gadam panāktu, ka viesabonēšanas tarifi ir gandrīz tādi paši kā valstu tarifi. Komisija vēlas, lai visiem viesabonēšanas klientiem būtu ātri un viegli pieejami konkurētspējīgi balss sakaru, teksta (SMS) un datu pārraides pakalpojumu tarifi, kuros operatoru noteiktās patērētāju cenas būtu ciešāk saistītas ar efektīvu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas faktiskajām izmaksām.

Atsauksmes uz sabiedriskajā apspriešanā izvirzītajiem jautājumiem Komisija izmantos viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārskatīšanā, kas notiks 2011. gadā, un tās Komisijai palīdzēs sagatavot piemērotākos priekšlikumus risinājumiem tirgus darbības uzlabošanai.

Priekšvēsture

Ar 2007. gadā pieņemto Viesabonēšanas regulu (MEMO/07/251, IP/07/1202) tika ieviesti vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu ierobežojumi attiecībā uz maksu par viesabonēšanu un paredzēti pasākumi cenu caurskatāmības uzlabošanai. ES2009. gadā izdarīja Viesabonēšanas regulas grozījumus, lai vēl vairāk pazeminātu teksta ziņojumu, balss sakaru un datu pārraides pakalpojumu cenas. Ar šiem grozījumiem ieviests "SMS Eiropas tarifs", ar kuru līdz EUR 0,11 (bez PVN) ierobežota maksa par SMS, bet attiecībā uz datiem ierobežota vairumtirdzniecības cena par vienu lejuplādēto vai augšuplādēto megabaitu (līdz EUR 0,80 līmenim 2010. gada 1. jūlijā).

No 2010. gada 1. jūlija arī automātiski ierobežo ceļotāju rēķina summu par datu viesabonēšanu līdz 50 eiro mēnesī bez PVN (ja viņi paši nav izvēlējušies kādu citu ierobežojumu, kas augstāks vai zemāks). Sasniedzot 80 % no rēķina summas par datu viesabonēšanu, operatoriem jāsūta brīdinājums lietotājiem. Tiklīdz šis limits ir sasniegts, ja klients nav norādījis, ka attiecīgajā mēnesī vēlas turpināt datu viesabonēšanu, mobilā interneta pieslēgums operatoram jāatvieno.

No 2010. gada 1. jūlija maksimālā cena par balss sakaru viesabonēšanu ir EUR 0,39 par minūti (bez PVN), bet viesabonēšanas ienākošo zvanu maksimālā cena ir EUR 0,15 par sarunas minūti (bez PVN).

2010. gada jūnija starpziņojumā (sk. IP/10/851) Komisija atzīmēja, ka tiesību aktu normas gan ir panākušas viesabonēšanas pakalpojumu cenu samazināšanu, tomēr tirgus vēl nav tik stiprs, lai patērētājiem nodrošinātu labāko izvēli vai pat labākas cenas. Mazumtirdzniecības cenas ir apmēram ES noteikto maksimālo cenu līmenī, un Komisija uzskata, ka ES noteikumi operatoriem dod lielas iespējas piedāvāt pievilcīgākus viesabonēšanas tarifus, kas ir zemāki par reglamentēto maksimālo robežu. 2010. gada otrajā ceturksnī ES noteikumos paredzētā maksimālā cena balss sakariem bija EUR 0,43 par sarunas minūti, un patērētāji, kuri izvēlējušies "Eiropas tarifu", par viesabonēšanu maksāja vidēji EUR 0,38 par sarunas minūti. Patērētāji, kuri izvēlējušies "Eiropas tarifu", par ienākošajiem zvaniem maksāja vidēji EUR 0,16 par sarunas minūti, kas ir nedaudz mazāk par EUR 0,19 - noteikumos paredzēto maksimālo cenu.

Līdz 2011. gada 30. jūnijam Komisijai jāpabeidz ES viesabonēšanas noteikumu pārskatīšana un jāsniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei.

Plašākai informācijai

Apspriežamais dokuments ir pieejams:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Plašāk par viesabonēšanu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm