EIROINFO akcija par dzimumu līdztiesību

Ziņa publicēta 03.03.2011
9.martā www.esmaja.lv rīko EIROINFO akciju, kurā eksperti tiešsaistē diskutēs par dzimumu līdztiesības jautājumiem - vai atgriežamies skarbajos 90-tajos gados? Ekonomiskā situācija, sociālās problēmas, kā arī veselības un izglītības jautājumi ir tie, kas liek paskatīties uz dzimumu līdztiesības jautājumiem ar citu skatu.

Latvija ierindojas to Eiropas valstu grupā, kur jauni cilvēki, pensionāri un sievietes ir visvairāk pakļauti nabadzības riskam. Vai tas nozīmē, ka varam runāt par nabadzības feminizāciju? Tajā pašā laikā statistika liecina, ka Latvijā augstāko izglītību ieguvuši 70% sieviešu un tikai 30% vīriešu. Kā esošo ekonomisko situāciju pārdzīvo sievietes un vīrieši, vai varbūt tie ir mūsu domāšanas stereotipi, kas šādā situācijā liek vērtēt arī dzimuma nozīmi?

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009.gada nogalē juridisku spēku ieguvusi ES Pamattiesību harta, kas Eiropas Savienībā cilvēktiesību jomā rada jaunu situāciju. Tā nosaka, ka cilvēktiesību un pamatbrīvību efektīva aizsardzība ir demokrātijas un tiesiskuma pamats Eiropas Savienībā un ka tādēļ ir jāveic dažāda līmeņa (starptautiskā, Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā) pasākumi. Harta uzsver nozīmi, kāda var būt reģionālajām un vietējām iestādēm, ieviešot šīs tiesības praksē un veicinot tās.

Kādi pasākumi tiek veikti Latvijā, kāda veida atbalsts ir pieejams iedzīvotājiem – uz šiem atbildēs www.esmaja.lv eksperti:

  • Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju nodaļas vadītājas vietniece Agnese Gaile;
  • Tiesībsarga biroja vecākā juriskonsulte diskriminācijas novēršanas jomā Šarlote Bērziņa;
  • Resursu centra „Marta” vadītāja Iluta Lāce;
  • ģimenes psihologs Juris Batņa un citi speciālisti.

Interesenti tiek aicināti piedalīties diskusijā klātienē - ES mājā, Aspazijas bulvārī 28 - 1.stāvā. 9.martā pulksten 12.30 EIROINFO akcija vienlaikus būs redzama arī tiešsaistē www.esmaja.lv.

 

Jautājumus varēs uzdot, arī zvanot uz tālruni 67211111 un rakstot jautājumus komentāru sadaļā, sekojot līdzi tiešsaistei www.esmaja.lv.

Informāciju sagatavoja

Iveta Ķelpe,
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja

preses nodaļas vadītāja,

Tālr: +371 67085468, mob. 29489481

E-pasts: iveta.kelpe@europarl.europa.eu

Jānis Krastiņš

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses sekretārs,

Tālr.: +371 67085425

E-pasts: janis.krastins@ec.europa.eu