ES paplašināšanās: Turcija un Melnkalne

Ziņa publicēta 14.03.2011
Parlaments atbalstīja divas rezolūcijas: par Turcijas progresa ziņojumu un par Melnkalnes iestāšanās sarunu procesa panākumiem.  Attiecībā uz Turciju, deputāti pauduši bažas par lēno progresu cilvēktiesību jomā un reformu īstenošanā. Deputāti arī apveica Melnkalni par tās oficiālās kandidātvalsts statusa iegūšanu, taču vienlaikus arī pauda bažas par korupciju valstī.

Strupceļš Kipras un Turcijas sarunās, dialoga trūkums starp Turcijas politiskajām partijām un preses brīvības, kā arī citu pamatbrīvību apdraudējums - šie ir būtiskākie iemesli, kas palēnina Turcijas iestāšanās sarunas. Deputāti atzinīgi vērtē Turcijas konstitucionālo grozījumu pieņemšanu un uzsvēra vispārējas konstitucionālas reformas nepieciešamību, kas Turciju pārveidotu par pilnvērtīgi demokrātisku valsti, kuras pamatā ir cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība. Kā problēmu sfēras deputāti min preses brīvības samazināšanos, tostarp nacionālo un interneta mediju pašcenzūru, sieviešu situāciju - pieaugošais piespiedu laulību un sieviešu slepkavību skaits, pamatojoties ar "ģimenes goda pasargāšanu".

Eiropas Parlaments sagaida, ka sarunas ar Melnkalni par iestāšanos ES sāksies šogad pēc Komisijas 2011. gada progresa ziņojuma publicēšanas, ja Melnkalne būs panākusi labu progresu, pildot Komisijas noteiktos kritērijus. Deputāti pauda bažas par korupciju, organizēto noziedzību un preses brīvības ierobežošanu, kā arī par korupcijas un organizētās noziedzības līmeni, diskrimināciju un preses brīvības ierobežošanu. Deputāti norādīja uz problēmām, ka sievietes nav pietiekoši pārstāvētas lēmumu pieņemšanas procesos un vadošos amatos. Lai arī kopumā valstī vērojamas labas attiecības starp dažādām etniskām grupām, rezolūcijā ir iekļauts aicinājums risināt  jautājumus par romu, aškali un ēģiptiešu minoritāšu diskrimināciju.

Deputāti aicina veikt turpmākus pasākumus, lai nodrošinātu plašsaziņas līdzekļu izdevumu neatkarību un profesionalitāti, nodrošinot, lai plašsaziņas līdzekļu darbā nenotiktu politiska iejaukšanās un lai tiktu garantēta regulatīvo iestāžu neatkarība.

Vairāk informācijas Eiropas Parlamenta mājaslapā

Aktuālā informācija par šiem un citiem jautājumiem

www.europarl.lv, Twitter, Facebook

Kontakti
Iveta ĶELPE - iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)