Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums. Dalībvalstu centieni iedzīvināt iekšējo tirgu sāk nest augļus

Ziņa publicēta 21.03.2011
Lai gan šis nav ekonomiski vieglākais periods, saskaņā ar jaunāko Eiropas Komisijas iekšējā tirgus izveides rezultātu apkopojumu dalībvalstis turpina rezultatīvi ieviest pieņemtos iekšējā tirgus noteikumus valsts tiesību aktos. Vidēji 0,9 % no iekšējā tirgus direktīvām, kuru ieviešanas termiņš ir beidzies, šobrīd nav iestrādāti valsts tiesību aktos, un šis rādītājs pēdējo sešu mēnešu laikā nav mainījies. Faktiski dalībvalstis vēl ievēro mērķi, ko 2007. gadā izvirzījuši ES valstu un valdību vadītāji — 1 %. Tāpat pēdējo 12 mēnešu laikā dalībvalstīm par gandrīz 40 % izdevies samazināt vidējo papildu laiku, kas vajadzīgs ES direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos. Kas attiecas uz ES tiesību normu piemērošanu, pārkāpumu skaits, salīdzinot ar situāciju pirms sešiem mēnešiem, ir sarucis par 11 %. Grieķija, Portugāle un Luksemburga ir krietni samazinājušas neieviesto normu apjomu, un Malta joprojām ieviešanas ziņā ir pirmajā vietā. Šajā iekšējā tirgus izveides rezultātu apkopojumā izklāstīti veiksmes stāsti par šo valstu paveiktajiem pasākumiem.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: „Lai gan ekonomiskā situācija ir sarežģīta, valdības turpina censties ievērot termiņus vienotā tirgus noteikumu transponēšanai valsts tiesību aktos.Pat tās valstis, kas vissmagāk izjūt krīzi, nemeklē glābiņu protekcionismā, bet gan turpina turēties pie vienotā tirgus noteikumiem.Tas atspoguļo, ka mēs joprojām un pat vēl vairāk nekā agrāk apzināmies, ka Eiropai vajadzīgs funkcionējošs vienotais tirgus,kas ir un būs mūsu ilgtspējīgas izaugsmes avots.”

Iekšējā tirgus direktīvu īstenošana

-       ES vidējais transponēšanas deficīts — iekšējā tirgus direktīvu īpatsvars, kas nav attiecīgajos termiņos iestrādāts valstu tiesību aktos — 27 dalībvalstīs ir saglabājies stabilā 0,9 % līmenī.

-       Kopējais to dalībvalstu skaits, kas ievēro 1 % transponēšanas deficīta mērķi, ir palielinājies no 18 līdz 20 dalībvalstīm.

-       Kopumā sešas no 20 dalībvalstīm, kas ievēro 1 % mērķi, ir uzlabojušas vai nepalielinājušas transponēšanas deficītu salīdzinājumā ar stāvokli pirms sešiem mēnešiem: Malta, Īrija, Portugāle, Grieķija, Luksemburga un Latvija. Šīs valstis ir pierādījušas, ka pat krīzes apstākļos joprojām ir iespējams saglabāt vai turpināt uzlabot transponēšanas rezultativitāti.

-       Vislielākos uzlabojumus ir panākušas Grieķija, Portugāle un Luksemburga, kuru pašreizējie rādītāji ir šo valstu līdzšinējais rekords. Vēl pirms sešiem mēnešiem šajās valstīs bija lielākais transponēšanas deficīts ES (attiecīgi 2,4 %, 2,1 % un 1,5 %). Tas ir panākums, ka tieši šīs trīs valstis ir ievērojami samazinājušas deficītu un tādējādi pirmo reizi panākušas atbilstību 1 % transponēšanas deficīta mērķim.

-       Malta joprojām ir pirmajā vietā kā labākā direktīvu transponētāja — tajā vēl nav transponētas tikai divas direktīvas.

-       Turpretim septiņās dalībvalstīs 1 % transponēšanas mērķis nav ievērots: Austrijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Ungārijā, Polijā un Itālijā. Itālijas deficīts divkāršojies no 1,1 % uz 2,1 %, un tajā tagad ir lielākais transponēšanas deficīts no visām 27 dalībvalstīm.

-       Pirms gada dalībvalstis izmantoja vidēji deviņus papildu mēnešus, lai transponētu ES direktīvas pēc transponēšanas termiņa beigām.Tāpēc Komisija aicināja visas dalībvalstis pievērst lielāku uzmanību transponēšanas kavējumu samazināšanai. Šobrīd dalībvalstīm ir izdevies ierobežot ES vidējo transponēšanas termiņu kavējumu līdz 5,8 % jeb par gandrīz 40 %.

Pārkāpumi

-       Kopējais pārkāpumu procedūru skaits saistībā ar iekšējo tirgu ir samazinājies par 11 % salīdzinājumā ar stāvokli pirms sešiem mēnešiem. Komisija pēdējo gadu laikā ir ieviesusi vairākus alternatīvus problēmu risināšanas un sūdzību izskatīšanas mehānismus[1], kas ir ievērojami ietekmējuši šo samazinājumu.

-       „Nodokļu politika” un „vide” joprojām ir jomas, kurās konstatēts visvairāk pārkāpumu.

-       Šobrīd ES vidējais procesā esošo pārkāpumu lietu skaits ir 40 lietas uz vienu dalībvalsti. Salīdzinājumam — pirms pusgada šis rādītājs bija 46. Lielākais pārkāpumu lietu skaits ir Beļģijai, tai seko Grieķija un Itālija.

-       Vidējais laiks, kas vajadzīgs pārkāpumu lietu pabeigšanai, ir ievērojami samazinājies ES-15 valstīm, bet pieaudzis ES-12 valstīm.

-       Dalībvalstīm joprojām ir vajadzīgs ilgs laiks — vidēji vairāk nekā 18 mēneši — lai ievērotu ES Tiesas nolēmumus, lai gan noteikumi paredz, ka jārīkojas nekavējoties.

-       Lielākie kavējumi ir Īrijai, kas vidēji panāk atbilstību nolēmumiem 25 mēnešos.

Tabula: iekšējā tirgus īstenošana

Tabulā par iekšējā tirgus īstenošanu sniegts pārskats par to, ciktāl dalībvalstīm ir veicies ar iekšējā tirgus noteikumu īstenošanu un piemērošanu. Lai noteikumi būtu efektīvi, nepietiek ar savlaicīgu transponēšanu; ir tikpat svarīgi tos pareizi transponēt un pienācīgi piemērot (skatīt pielikumu).

Tabulā redzams, ka tikai nelielam skaitam dalībvalstu rādītāji ir labāki par ES vidējo, ja aprēķinos tiek iekļauti dažādi īstenošanas indikatori (skatīt pielikumu). Kopumā vislabākie rezultāti ir Maltai.

Papildu nodaļa: dalībvalstu jaunākie veiksmes stāsti

Grieķija, Portugāle un Luksemburga ir ievērojami samazinājušas transponēšanas deficītu, bet vismazākais tas joprojām ir Maltai. Lai sekmētu paraugpraksi, šajā iekšējā tirgus izveides rezultātu apkopojumā viena nodaļa ir veltīta veiksmes stāstiem, kur izklāstīti minēto dalībvalstu ieviestie mehānismi. 

Jaunākā iekšējā tirgus rezultātu apkopojuma pilns teksts publicēts

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm[1] SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit/.

CHAP ir Komisijas 2009. gadā izveidota datubāze, kur tiek reģistrētas un risinātas sūdzības un informācijas pieprasījumi par ES tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs.