Trešais Āfrikas un ES samits – sadarbība, kuras mērķis ir "Ieguldījumi, ekonomiskā izaugsme un darbavietu radīšana"

Ziņa publicēta 25.11.2010
29. un 30. novembrī Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs, Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un attīstības komisārs Andris Piebalgs piedalīsies Āfrikas un ES samitā Tripolē (Lībijā). 80 Eiropas un Āfrikas valstu un valdību vadītāji sanāks, lai apspriestu pamattēmu "Ieguldījumi, ekonomiskā izaugsme un darba vietu radīšana" un virzītu abu kontinentu sadarbību uz jaunu un vērienīgāku līmeni. Ar 2007. gadā izveidoto ES un Āfrikas partnerību abi kontinenti tiecas īstenot kopīgas intereses un stratēģiskos mērķus, virzoties tālāk par tradicionālo attīstības politiku. Paredzams, ka samita laikā valstu vadītāji centīsies panākt, ka par attīstības un nabadzības izskaušanas galveno dzinuli tiek uzskatīta iekļaujoša un ilgtspējīga attīstība. Privātā sektora plašāka iesaistīšanās un tā nostiprināšana, kā arī ciešāka sadarbība tādās jomās kā klimata pārmaiņas un miers un drošība ir būtisks priekšnosacījums šā mērķa sasniegšanai. 

Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs pirms došanās uz sanāksmi teica: "Pieaugošās globalizācijas un ekonomikas un finanšu krīzes kontekstā Eiropas Savienības un Āfrikas partnerattiecībām ir stratēģiska nozīme. Mēs apspriedīsim būtiskākos jautājumus – miers un drošība, globālo problēmu kopīgi risinājumi un reģionālā integrācija. Mēs arī pastiprināsim mūsu kopīgos centienus veicināt ieguldījumus, jaunu darbavietu izveidi un izaugsmi."

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, gatavojoties sanāksmei, teica: "Eiropas Savienība veido stipru un aizvien ciešāku sadarbību ar Āfriku. 2007. gada Lisabonas samitā mēs guvām labus panākumus un pieņēmām kopīgu stratēģiju.  Tagad mūsu saites ir jānostiprina un jāpaplašina, atraisot vēl neizmantoto potenciālu ES un Āfrikas attiecībās.  Stiprāka un intensīvāka sadarbība ievērojami veicinās Āfrikas attīstību, un tai būs nozīmīga loma tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā. Šīs partnerattiecības ir ļoti vērtīgas arī Eiropai. Mēs nedrīkstam palaist garām iespēju veidot attiecības ar aizvien nozīmīgāku kontinentu laikā, kad pasaules daļas kļūst aizvien atkarīgākas viena no otras."

80 valstu un valdību vadītāji, kas kopā pārstāv vairāk nekā 1,5 miljardus cilvēku, savās apspriedēs pievērsīsies tam, kā abi kontinenti ar savstarpēju sadarbību var gūt panākumus, īstenojot kopīgās prioritātes – veicināt ilgtspējīgu attīstību un nodarbinātību un pārvarēt ekonomiskās un finanšu krīzes sekas, radot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai un ieguldījumiem.

Kopš 2007. gada kopīgā Āfrikas un ES stratēģija ir guvusi būtiskus panākumus tādās jomās kā tūkstošgades attīstības mērķi (TAM), miers un drošība, reģionālā integrācija un tirdzniecība (konkrētus piemērus lūdzam skatīt MEMO MEMO/10/604). Taču Eiropai un Āfrikai jāpieliek lielākas pūles, lai pārvarētu politisko risinājumu un instrumentu sadrumstalotību. Kopīgo mērķu sasniegšanai tiem jāiesaista arī visas citas ieinteresētās personas – parlamenti, pilsoniskā sabiedrība un privātais sektors.

-       Galvenās diskusiju tēmas samitā būs šādas:

-       reģionālā integrācija, infrastruktūra, IKT, zinātne un privātā sektora attīstība;

-       enerģētika un klimata pārmaiņas;

-       TAM, lauksaimniecība un pārtika;

-       miers un drošība

-       laba pārvaldība un cilvēktiesības;

-       migrācija, mobilitāte un izglītība.

Paredzams, ka valstu un valdību vadītāji pieņems kopīgu deklarāciju, kurā uzsvērs globālo un stratēģisko nozīmi partnerattiecībām, kas šobrīd ir vienīgā divu kontinentu stratēģiskā partnerība. Samitā ir jāpastiprina centieni sasniegt TAM, īpaši pievēršoties valstīm, kas ir vistālāk no šiem mērķiem. Tiks pieņemts kopējais rīcības plāns 2011.–2013. gadam, tostarp konkrēti pasākumi, kas jāturpina vai jāuzsāk stratēģiskās jomās, pamatojoties uz sasniegto kopš 2007. gada.

Pirms piedalīšanās samitā Komisijas priekšsēdētājs Barrozu, priekšsēdētāja vietnieks Tajāni un komisārs Piebalgs piedalīsies ES un Āfrikas Uzņēmējdarbības forumā un uzņēmumu izpilddirektoru apaļā galda sanāksmē samita priekšvakarā, 28. novembrī. Šajā forumā tiks īpaši apspriests, kā izstrādāt kopīgu stratēģiju un modeļus ilgtspējīgai attīstībai un izaugsmei Āfrikā.

Pamatinformācija

2007. gadā valstu un valdību vadītāji no Eiropas un Āfrikas uzsāka kopīgu Āfrikas un ES stratēģisku partnerību, lai īstenotu kopīgas intereses, virzoties tālāk par tradicionālo attīstības politiku. Praktiskos pasākumus nodrošina astoņas tematiskās partnerības: miers un drošība; demokrātiska pārvaldība un cilvēktiesības; tirdzniecība, reģionālā attīstība un infrastruktūra; TAM; energoapgāde, klimata pārmaiņas; migrācija, mobilitāte un nodarbinātība; zinātne, informācijas sabiedrība un kosmoss.

Eiropas Komisija 2010. gada 10. novembrī publicēja priekšlikumus par Āfrikas un ES attiecību konsolidāciju, atzīstot vajadzību turpināt attīstīt partnerattiecības. Komisija ierosināja kā attīstības sadarbības pamatvirzienu noteikt atbalstīt iekļaujošu un ilgtspējīgu attīstību Āfrikā, koncentrējoties uz efektīvām darbībām, lai sekmētu ieguldījumus ar mērķi realizēt mūsu partnerattiecību milzīgo potenciālo.

Sīkākai informācijai skatīt arī:

MEMO/10/604

IP/10/1495 un MEMO/10/566 par Paziņojumu par ES un Āfrikas attiecību konsolidāciju

IP/10/1494 un MEMO/10/565par zaļo grāmatu: "ES attīstības politika iekļaujošas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības atbalstam; ES attīstības politikas ietekmes palielināšana"

Āfrikas un ES partnerattiecību tīmekļa vietne: http://www.africa-eu-partnership.org/

Attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

EuropeAid (AidCo) tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forums: http://www.euafrica-businessforum.org.