Klajā nācis ikgadējais ziņojums par peldūdeņiem Eiropā

Ziņa publicēta 03.06.2021
Ikgadējais ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2020. gadā gandrīz 83 % Eiropas peldvietu atbilda visstingrākajiem Eiropas Savienības ūdens kvalitātes standartiem, proti, to ūdens kvalitāte bija izcila. Jaunākais novērtējums, ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA), ir balstīts uz 2020. gadā veikto 22 276 peldvietu monitoringu visā Eiropā. Tās ir ES dalībvalstu, Albānijas un Šveices peldvietas, kas monitorētas 2020. gadā.

To piekrastes un iekšzemes peldvietu īpatsvars, kuru ūdeņu kvalitāte vērtējama kā izcila, pēdējos gados ir stabilizējies ap 85 %, un 2020. gadā tas visā Eiropā bija 82,8 %. 2020. gadā minimālie pietiekamas ūdens kvalitātes standarti bija izpildīti 93 % no monitorētajām vietām, un piecās valstīs — Kiprā, Austrijā, Grieķijā, Maltā un Horvātijā — 95 % vai vairāk peldūdeņu bija izcilas kvalitātes.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs: “Peldūdeņu kvalitāte Eiropā joprojām ir augsta, un tā ir laba ziņa Eiropas iedzīvotājiem, kuri šovasar dosies uz pludmalēm un peldvietām. Par to jāpateicas vairāk nekā 40 gadu ilgajai Peldvietu ūdens direktīvas īstenošanai, rūpīgam speciālistu darbam un sadarbībai. Maijā pieņemtais Nulles piesārņojuma rīcības plāns palīdzēs ūdeņus aizvien uzturēt veselīgus un drošus, bet mūsu jūras un upes — tīras.”

Eiropas Vides aģentūras izpilddirektors Hanss Breininkss: “Četrus gadu desmitus ir strādāts pie tā, lai piesārņojumu nepieļautu un mazinātu, un Eiropas peldūdeņu kvalitāte ir pastāvīgi augsta. ES tiesību akti ne vien palīdzējuši paaugstināt vispārējo kvalitāti, bet arī noskaidrot, kur vajadzīgi īpaši pasākumi.”

Divas trešdaļas peldvietu atrodas Eiropas piekrastēs. Šis novērtējums ir laba norāde par to, kur peldūdeņu kvalitāte ir visaugstākā. Vairāku peldvietu ūdeņu kvalitāti pašreizējā novērtējumā nebija iespējams klasificēt, jo pandēmijas ierobežojumu dēļ netika savākts pietiekams paraugu skaits.

Plašāka informācija, tai skaitā interaktīvā karte un noteikumi par peldūdeņu kvalitāti Eiropā: https://bit.ly/3iaf7Xw