Jauns ziņojums par paveikto pētniecības un inovācijas jomā: ilgtspējīgas nākotnes veidošana šajos neskaidrajos laikos

Ziņa publicēta 06.07.2022
Eiropas Komisija publiskojusi 2022. gada ziņojumu par veikumu zinātnē, pētniecībā un inovācijā, kurā globālā kontekstā analizēti ES inovācijas rezultāti. Tas sniedz ieskatu par to, kā pētniecības un inovācijas rīcībpolitikas var palīdzēt veidot iekļaujošu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un noturīgu Eiropu, izmantojot pētniecības un inovācijas būtisko lomu labklājības celšanai un pārmaiņu veicināšanai. Ziņojumā arī uzsvērts, kā koronavīrusa pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā liek Eiropai stiprināt gatavību ātrai un pienācīgai reaģēšanai uz jaunām, negaidītām problēmām.

Šā gada ziņojums liecina, ka pasaules mērogā ES joprojām ir viens no vadošajiem spēkiem zinātniskās ražošanas un tehnoloģiskās izlaides ziņā. Lai gan ES pārstāv tikai 6 % no pasaules iedzīvotājiem, tās devums ir aptuveni 18 % no globālajām investīcijām pētniecībā un izstrādē un no tās nāk 21 % no pasaulē visvairāk citētajām zinātniskajām publikācijām. Tehnoloģiskās izlaides ziņā ES ir pasaules līdere klimata jomā — 23 % no visiem patentu pieteikumiem. Eiropas Savienība sniedz ievērojamu ieguldījumu arī citās jomās, piemēram, bioekonomikā (23 %) un veselības jomā (17 %). Tomēr šī vadošā pozīcija vairs nav tik droša, jo ES galvenie tirdzniecības partneri savus inovācijas rādītājus pēdējos gados ir uzlabojuši straujāk. Krīzes laikā ieguldījumi pētniecībā un izstrādē ES samazinājās, un starp nozarēm bija ievērojamas atšķirības. Lielākie ES investori pētniecībā un izstrādē veselības un IKT pakalpojumu jomā laikposmā no 2019. līdz 2020. gadam palielināja investīcijas pētniecībā un izstrādē (attiecīgi 10,3 % un 7,2 %), bet lielākie ES pētniecības un inovācijas investori citās nozarēs krīzes laikā investīcijas pētniecībā un izstrādē samazināja, piemēram, IKT pakalpojumu sniedzēju (-3,6 %), ķīmisko vielu (-3,7 %), autobūves (-7,2 %) un aviācijas un kosmosa (-22,6 %) nozarēs.

Plašāka informācija un noderīgas saites: Jauns ziņojums par paveikto pētniecības un inovācijas jomā: ilgtspējīgas nākotnes veidošana šajos neskaidrajos laikos (europa.eu)
 
 
PRESES NODAĻA
Eiropas Komisijas
pārstāvniecība Latvijā