8.septembris - starptautiskā rakstpratības diena!

Ziņa publicēta 08.09.2015
Rakstpratība (literacy) ir spēja identificēt, saprast, interpretēt, radīt, digitāli pielietot un komunicēt, izmantojot vizuālos, skaņas un digitālos materiālus jebkurā nozarē un kontekstā. Spēja lasīt, rakstīt un komunicēt apvieno cilvēkus un dod viņiem iespēju sasniegt to, ko viņi sākotnēji pat nespēj iedomāties. Komunikācija un sapratne ir pamats tam, kas mēs esam un kā mēs kopā dzīvojam, mijiedarboties ar pasauli.

Atceroties 2014.gada 8.septembri, kad pusotrs tūkstotis lasošo bērnu košos karnevāla tērpos bija ieradušies Rīgā, lai Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā iezīmētu UNESCO Starptautisko rakstpratības dienu ar jautru gājienu no Rātslaukuma uz jauno Nacionālo bibliotēku, demonstrējot sevi kā aktīvus lasītājus un rakstītājus, vēlos vēlreiz atgādināt par šo homo sapiens pamatprasmi un pūlēm, ko veltām, lai ikviens justos daļa no civilizācijas sasniegumiem un spētu mācīties, izjūtot piederību sabiedrības  pozitīvai attīstībai.

Kāpēc rakstpratība joprojām ir aktuāla?

Tas ir pārsteidzoši, ka šajā gadsimtā, šajā konkrētajā dienā, joprojām ir miljoniem cilvēku ikvienā pasaules malā, kam ir liegta iespēja izglītoties, mācīties lasīt un rakstīt. Diemžēl, tā ir taisnība!

Kā liecina Starptautiskās rakstpratības asociācijas mājas lapas dati (http://literacyworldwide.org), 12% no visiem pasaules iedzīvotājiem ir atzīti par funkcionālajiem analfabētiem; 781 miljons cilvēku neprot lasīt un rakstīt; 126 miljoni jauniešu ir analfabēti.

Gatavojoties Starptautiskajai rakstpratības dienai, svētdien 6.septembrī LNT plkst. 16:20 tiks rādīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas dokumentālā filma “Bērnu žūrija”. Esam pateicīgi filmas veidotājiem, īpaši Dacei un Vinetai Leimanēm, par ļoti veiksmīgu lasīšanas problemātikas atklāsmi. Filmas “varoņi” ir gan bērni, gan pieaugušie. Tie ir “Bērnu un jauniešu žūrijas” lasītāji, bibliotekāri, sabiedrisko organizāciju vadītāji, rakstnieki, izdevniecību darbinieki, vecāki, kuru viedokļu precizitāte, profesionālie un emocionālie uzsvari ļauj ar lielu interesi sekot līdzi Latvijas nacionālās lasīšanas kustības attīstībai. Šogad svinam 15 gadu sadarbības jubileju lasīšanas veicināšanā: programma ir skolu un bibliotēku, valsts un pašvaldību, brīvprātīgo un profesionāļu, finansētāju un ziedotāju, vecāku un visas sabiedrības  kopīgu pūliņu  rezultāts. 2014.gadā jaunāko grāmatu vērtēšanā un sava viedokļa paušanā piedalījās rekordliels skaits dalībnieku - 18 300.     

Vēlamies pateikties visiem atbalstītājiem un dalībniekiem, bet filmas pirmizrādes televīzijā sakarā, īpašs paldies – Bārbalai Simsonei, Jānim Skrebelim, Kristam Kalniņam, Otto Ozolam, Jolantai Bogustovai, Anitai Tuleiko, Andrim Vilkam, Andrejam Staķim, Mairai Prikulei, Undīnei Būdei, Valdim Rūmniekam un visiem burvīgajiem bērniem – Līgai, Ritai, Rūdolfam, Santai, Kristenai Unai, Dinijai, Lindai un Raivo, kuru visu filmā paustās domas precīzi atklāj mūsu kopējos centienus.

Silvija Tretjakova

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bērnu literatūras centra un lasīšanas veicināšanas programmas 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” vadītāja 
‌Lasītprasme ir viena no prasmēm, ko diendienā bibliotekārs palīdz attīstīt savam lasītājam.

Nākas saskarties ar īpašām situācijām, kad bibliotekārs jūt cilvēka lasīšanas problēmas, bet ir grūti izprast, kas īsti notiek.

Iespējams, ka konkrētajam cilvēkam ir disleksija - neiroloģisks traucējums, kas negatīvi ietekmē citādi spējīgu cilvēku spēju lasīt un rakstīt.

Ieteicams izlasīt "Rokasgrāmatu vecākiem, kuru bērniem ir disleksija", lai iegūtu vērtīgas zināšanas par šo specifisko mācību traucējumu, kas skar 5-10% pasaules iedzīvotāju.

http://www.disleksija.lv/data/gramatas/rokasgraamata-latviski-030915-v-1.pdf


‌Dženija Dzirkale-Maļavkina

LNB MC vadītāja