13. Grāmatu svētki

Grāmatu svētku galvenais uzdevums ir savest kopā izdevējus, grāmatu autorus, deputātus, novadu iedzīvotājus, lai kopīgi diskutētu, dalītos pieredzē, radošajā veikumā, iepazītos ar jaunāko grāmatu piedāvājumu un, galu galā, lai saturīgi un aizraujoši pavadītu dienu.

Visas dienas garumā svētku apmeklētājiem grāmatu komercizstādē bija iespēja iegādāties sev tīkamu izdevniecību - Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Avots, Divpadsmit un Madris - izdevumu. Grāmatu pircēji svētku noslēgumā piedalījās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”.

Pēc svinīgās Grāmatu svētku atklāšanas lielu interesi izraisīja „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Mežs pret zemi - gadsimta raža pret gada ražu”, kurā piedalījās EP deputāts, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas loceklis, Dr.oec. Roberts Zīle (NA), EP deputāte Sandra Kalniete (V) un 11.Saeimas deputāts Vladimirs Reskājs  (Latvijas attīstībai). Diskusiju vadīja laikraksta “Latvijas Avīze” galvenā redaktora vietnieks Ivars Bušmanis.

Saruna ar Gundegu Blumbergu un Noru Ikstenu par Latvijas kultūras kanona literatūras vērtībām, kuru vadīja LNB Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa, izvērtās visai spraiga, klausītājos raisot dažādas emocijas. Kas tad ir Latvijas literatūras vērtības, ar ko kuram asociējas vārds „kanons”, vai maz iespējams latviešu literatūru ielikt kādos rāmjos?

Bērnu un jauniešu auditorijai bija paredzēta plaša pasākumu programma, ļaujot iesaistīties radošajās darbnīcās, sarunās ar grāmatu autoriem, pielaikot jaunsargu ekipējumu un tikties ar daudzām interesantām personībām.

Bērniem tika piedāvāta izziņas stunda „Burtiņš pēc burtiņa - izlasi vārdiņu!" ar „Burtiņgrāmatas" un "Cipari pipari" mākslinieci Melāniju Vilku (Lauku Avīze), radošās darbnīcas 2.klašu skolēniem kopā ar LNB Bibliotēku konsultatīvā centra pārstāvēm  „KIKK jeb Kas ir kultūras kanons”, kā arī saruna ar grāmatas autori Gundegu Sēju (Zvaigzne ABC) „Kā es ar opi braucu Latviju lūkoties”.

Jauniešiem Madonas Valsts ģimnāzijā bija tikšanās ar grāmatas „Latvijas leģendas” sastādītāju Pāvilu Raudoni (Jumava); Madonas pilsētas 2. vidusskolā bija iespēja tikties ar žurnāla “36,6” radošo komandu Zani Zālīti, Guntu Tabori un Aiju Lietiņu (Lauku Avīze), lai iesaistītos „Veselīgā sarunā bez moralizēšanas - par īstiem draugiem un draudzenēm", savukārt,  Madonas pilsētas 1. vidusskolā ar lielu interesi tika tverts ik mirklis no 11.Madonas jaunsargu vienības apmācības ekipējuma un uzskates līdzekļu demonstrējumiem.

Svētku noslēgumā ikviens interesents varēja  doties muzikāli virtuālā ceļojumā „Rīga - Pekina jeb ceļošana un izdzīvošana ne-sezonā” kopā ar aktrisi Ilonu Balodi un mūziķi Rolandu Ūdri (Zvaigzne ABC), gūstot pozitīvas emocijas un atmodinot dusošo ceļotāja garu.

Milzīgs paldies jāizsaka Grāmatu svētku atbalstītājiem: Latvijas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam, Lietuvas vēstniecībai, Zemkopības ministrijai, Kultūras ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Jelgavas tipogrāfijai, Latvijas Bērnu fondam,   SIA „Balta Eko”, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Vienotībai, Latvijas attīstībai, Inesei Vaiderei, Sandrai Kalnietei, Robertam Zīlem, Krišjānim Kariņam, Alfrēdam Rubikam, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Madonas novada pašvaldībai; informatīvajiem atbalstītājiem: Latvijas Avīzei, reģionālajam laikrakstam Stars, www.madona.lv


Fotogrāfijas: O.Skuja, L.Veckalniņa, D.Lapiņa, J.Saulīte

‍Informāciju sagatavoja:
Daiga Lapiņa,
‍ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array